Văn bản của BHXH TP.HCM - CV 2055/BHXH-THU giải quyết đóng trước tiền BHXH, BHYT, BHTN để chốt sổ cho người lao động nghỉ việcCV 2055/BHXH-THU giải quyết đóng trước tiền BHXH, BHYT, BHTN để chốt sổ cho người lao động nghỉ việc