Văn bản của BHXH TP.HCM - CV 2197/BHXH-THU thu BHXH, BHYT, BHTN theo mức lương cơ sở 1.150.000 đồngCV 2197/BHXH-THU thu BHXH, BHYT, BHTN theo mức lương cơ sở 1.150.000 đồng