(08) 39 979 039
Đăng ký | Đăng nhập | Tìm kiếm

Chào mừng bạn đến với website BHXH Thành phố Hồ Chí Minh. Đường dây tư vấn giải đáp thắc mắc: Công tác quản lý Thu BHXH, BHYT, BHTN (028) 39.979.039 - 1550 - 1552. Công tác khai thác và thu nợ: (028) 39.979.039 – 1607. Công tác Chế độ BHXH (028) 39.979.039 – Tai nạn lao động – Bệnh nghề nghiệp: 1418; Tử tuất: 1431; Bảo hiểm thất nghiệp: 1432; Hồ sơ chuyển tỉnh: 1437; Hồ sơ hưu trí: 1441; Ốm đau, thai sản: 1405 - 1412; Trợ cấp 1 lần: 1416;  Công tác CST (028) 39.979.039: 1623. Công tác thực hiện chính sách BHYT (028) 39.979.039:  P. Giám định 1: 1808, 1810; P. Giám định 2: 1842 - 1843. Công tác chi, cấp tiền BHXH, BHYT, BHTN: ốm đau, thai sản: 1321. Công tác kiểm tra, tiếp công dân: 1233 - 1253. Công tác tiếp nhận hồ sơ: 1271 – 1252. Công tác trả kết quả:  1206. Công tác quản lý hồ sơ:  1905. Công tác tuyên truyền: 1356. Công tác văn thư: 1261. Công tác phần mềm giao dịch điện tử: 1708.  Số tài khoản Ngân hàng: 3741.0.1056535.

 

Văn bản của Trung ương - Khác
Stt Tên thủ tục hồ sơ Tải về Ngày có hiệu lực Nơi ban hành
1 52HD/BTCTWHướng dẫn về việc điều chỉnh, bổ sung đối tượng KCB tại một số cơ sở của Trung ương 02/12/2005 Ban tổ chức - Ban chấp hành Trung ương
2 NQ 21-NQ/TW tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với công tác BHXH, BHYT giai đoạn 2012 - 2020 22/11/2012 Ban chấp hành Trung ương
3 NQ 15-NQ/TW một số vấn đề về chính sách xã hội giai đoạn 2012-2020 01/06/2012 Ban chấp hành TW
4 Tài liệu lấy ý kiến Dự thảo Bộ Luật Dân sự (sửa đổi) thông qua Trang Thông tin điện tử BHXH Thành phố 12/03/2015 Quốc Hội
5 CT 05/CT-TTg Tăng cường thực hiện chính sách BHXH, BHYT. 02/04/2015 Thủ tướng Chính phủ
6 CV 4296/BGDĐT-CTHSSV tăng cường triển khai thực hiện bảo hiểm y tế cho HSSV. 24/08/2015 Bộ GDĐT
7 CV 4660/BGDĐT-CTHSSV thực hiện bảo hiểm y tế cho học sinh sinh viên. 10/09/2015 Bộ GDĐT
8 481/TB-BHXH V/v: Thông báo Về việc điều chỉnh, bổ sung quy trình và phiếu giao nhận hồ sơ theo cơ chế một cửa 15/03/2017 BHXHTP