(08) 39 979 039
Đăng ký | Đăng nhập | Tìm kiếm

Chào mừng bạn đến với website BHXH Thành phố Hồ Chí Minh. Đường dây tư vấn giải đáp thắc mắc: Công tác quản lý Thu BHXH, BHYT, BHTN (028) 39.979.039 - 1550 - 1552. Công tác khai thác và thu nợ: (028) 39.979.039 – 1607. Công tác Chế độ BHXH (028) 39.979.039 – Tai nạn lao động – Bệnh nghề nghiệp: 1418; Tử tuất: 1431; Bảo hiểm thất nghiệp: 1432; Hồ sơ chuyển tỉnh: 1437; Hồ sơ hưu trí: 1441; Ốm đau, thai sản: 1405 - 1412; Trợ cấp 1 lần: 1416;  Công tác CST (028) 39.979.039: 1623. Công tác thực hiện chính sách BHYT (028) 39.979.039:  P. Giám định 1: 1808, 1810; P. Giám định 2: 1842 - 1843. Công tác chi, cấp tiền BHXH, BHYT, BHTN: ốm đau, thai sản: 1321. Công tác kiểm tra, tiếp công dân: 1233 - 1253. Công tác tiếp nhận hồ sơ: 1271 – 1252. Công tác trả kết quả:  1206. Công tác quản lý hồ sơ:  1905. Công tác tuyên truyền: 1356. Công tác văn thư: 1261. Công tác phần mềm giao dịch điện tử: 1708.  Số tài khoản Ngân hàng: 3741.0.1056535.

 

Văn bản của Trung ương - Quyết định
Stt Tên thủ tục hồ sơ Tải về Ngày có hiệu lực Nơi ban hành
1 4578/QĐ-BYT Về việc quy định giá tối đa của một số đơn vị máu toàn phần và các chế phẩm máu đạt tiêu chuẩn 20/11/2009 Bộ y tế
2 23/2005/QĐ-BYT Về việc ban hành Quy định Phân tuyến kỹ thuật và Danh mục kỹ thuật trong khám chữa bệnh 30/08/2005 Bộ y tế
3 38/2010/QĐ-TTg Về việc sửa đổi, bổ sung quyết định số 142/2008/qđ-ttg ngày 27 tháng 10 năm 2008 của thủ tướng chính phủ về việc thực hiện chế độ đối với quân nhân tham gia kháng chiến chống mỹ cứu nư 01/07/2010 Thủ tướng Chính phủ
4 613/QĐ-TTg Trợ cấp hàng tháng cho những người có từ đủ từ 15 đến dưới 20 năm công tác thực tế đã hết thời hạn hưởng trợ cấp mất sức lao động 01/07/2010 Thủ tướng Chính phủ
5 21/2008/QĐ-BYT Về việc ban hành danh mục vật tư y tế tiêu hao, vật tư y tế thay thế trong khám, chữa bệnh 24/06/2008 BYT
6 797/QĐ-TTg của Thủ tướng Chính phủ về việc nâng mức hỗ trợ đóng bảo hiểm y tế cho người thuộc hộ gia đình cận nghèo 26/06/2012 Thủ tướng Chính phủ
7 QĐ 23/2005/QĐ-BYT Ban hành quy định phân tuyến kỹ thuật và danh mục kỹ thuật trong khám chữa bệnh 30/08/2005 Bộ y tế
8 QĐ 6282/2003/QĐ-BYT về việc ban hành danh mục vật tư tiêu hao y tế được bảo hiểm xã hội (bảo hiểm y tế) thanh toán 08/12/2003 Bộ y tế
9 QĐ 21/2008/QĐ-BYT của Bộ Y tế về việc ban hành Danh mục vật tư y tế tiêu hao, vật tư y tế thay thế trong khám, chữa bệnh 09/06/2008 Bộ BYT
10 QĐ 3759/QĐ-BYT Về việc ban hành phương pháp chế biến bảo đảm chất lượng đối với 85 vị thuốc đông y 15/10/2010 Bộ BYT
11 QĐ 538/QĐ-TTg phê duyệt Đề án thực hiện lộ trình tiến tới bảo hiểm y tế toán dân giai đoạn 2012 - 2015 và 2020. 29/03/2013 Thủ Tướng chính phủ
12 QĐ 77/2014/QĐ-TTg Quy định mức hỗ trợ học nghề đối với người lao động đang hưởng trợ cấp thất nghiệp. 01/02/2015 Thủ tướng Chính phủ
13 QĐ 52/2013/QĐ-TTg quy định về chế độ trợ cấp với nhà giáo đã nghỉ hưu chưa được hưởng chế độ phụ cấp thâm niên trong lương hưu. 15/10/2013 Thủ tướng Chính phủ
14 QĐ 1299/QĐ-TTg Phê duyệt "Đề án thực hiện liên thông các thủ tục hành chính: Đăng ký khai sinh, đăng ký thường trú, cấp thẻ BHYT cho trẻ em dưới 6 tuổi" 04/08/2014 Thủ tướng Chính phủ
15 QĐ 08/2015/QĐ-TTg về việc thí điểm về giao dịch điện tử trong việc thực hiện thủ tục tham gia bảo hiểm xã hội, bảo hiểm y tế, bảo hiểm thất nghiệp và đề nghị cấp sổ bảo hiểm xã hội, thẻ bảo hiểm y tế 01/05/2015 Thủ tướng Chính phủ
16 QĐ 1221/QĐ-BYT ban hành danh mục trang thiết bị, thuốc thiết yếu dùng trong Phòng y tế học đường của các trường tiểu học, trung học, THPT, trường phổ thông có nhiều cấp học. 22/04/2008 Bộ Y tế
17 QĐ 1584/QĐ-TTg V/v giao chỉ tiêu thực hiện BHYT giai đoạn 2015-2020. 14/09/2015 Thủ tướng Chính phủ
18 Quyết định số 1167/QĐ-TTg của Thủ tướng Chính phủ : Về việc điều chỉnh giao chỉ tiêu thực hiện bảo hiểm y tế giai đoạn 2016 - 2020 28/06/2016 Thủ tướng Chính phủ