(08) 39 979 039
Đăng ký | Đăng nhập | Tìm kiếm

Chào mừng bạn đến với website BHXH Thành phố Hồ Chí Minh. Đường dây tư vấn giải đáp thắc mắc: Công tác quản lý Thu BHXH, BHYT, BHTN (028) 39.979.039 - 1550 - 1552. Công tác khai thác và thu nợ: (028) 39.979.039 – 1607. Công tác Chế độ BHXH (028) 39.979.039 – Tai nạn lao động – Bệnh nghề nghiệp: 1418; Tử tuất: 1431; Bảo hiểm thất nghiệp: 1432; Hồ sơ chuyển tỉnh: 1437; Hồ sơ hưu trí: 1441; Ốm đau, thai sản: 1405 - 1412; Trợ cấp 1 lần: 1416;  Công tác CST (028) 39.979.039: 1623. Công tác thực hiện chính sách BHYT (028) 39.979.039:  P. Giám định 1: 1808, 1810; P. Giám định 2: 1842 - 1843. Công tác chi, cấp tiền BHXH, BHYT, BHTN: ốm đau, thai sản: 1321. Công tác kiểm tra, tiếp công dân: 1233 - 1253. Công tác tiếp nhận hồ sơ: 1271 – 1252. Công tác trả kết quả:  1206. Công tác quản lý hồ sơ:  1905. Công tác tuyên truyền: 1356. Công tác văn thư: 1261. Công tác phần mềm giao dịch điện tử: 1708.  Số tài khoản Ngân hàng: 3741.0.1056535.

 

Văn bản của Trung ương - Thông tư
Stt Tên thủ tục hồ sơ Tải về Ngày có hiệu lực Nơi ban hành
1 09/2009/TTLT-BYT-BTC Hướng dẫn thực hiện Luật BHYT 01/10/2009 BTC - BYT
2 10/2009/TT-BYT Hướng dẫn đăng ký khám bệnh, chữa bệnh ban đầu và chuyển tuyến khám bệnh, chữa bệnh bảo hiểm y tế 01/10/2009 Bộ y tế
3 04/2012/TTLT-BYT-BTC Ban hành mức tối đa khung giá một số dịch vụ khám bệnh, chữa bệnh trong các cơ sở khám bệnh, chữa bệnh của Nhà nước 29/02/2012 BTC - BYT
4 54/2011/TT-BTC Hướng dẫn xác định nhu cầu, nguồn và phương thức chi thực hiện điều chỉnh mức lương tối thiểu chung và điều chỉnh trợ cấp đối với cán bộ xã đã nghỉ việc theo quy định tại nghị định số 2 15/06/2011 Bộ tài chính
5 TTLT 39/2010/TTLT-BLĐTBXH-BTC của Bộ Lao động Thương binh và Xã hội, Bộ Tài chính hướng dẫn chi trả chế độ hưu trí và tử tuất từ quỹ bảo hiểm xã hội bắt buộc và 13/02/2011 BLĐTBXH-BTC
6 07/2010/TT-BYT Hướng dẫn việc giám định mức suy giảm khả năng lao động của người lao động tham gia bảo hiểm xã hội bắt buộc 19/05/2010 Bộ y tế
7 TT 03/2007/TT-BLĐTBXH Hướng dẫn thực hiện một số Điều của Nghị định 152/2006/NĐ-CP ngày 22/12/2006 của Chính phủ hướng dẫn một số Điều của Luật Bảo hiểm xã hội về Bảo hiểm xã hội bắt buộc 01/01/2007 Bộ LĐTB&XH
8 TT 12/2006/TT- BYT Hướng dẫn khám bệnh nghề nghiệp 10/11/2006 Bộ y tế
9 TT 02/2011/TT-BLĐTBXH Quy định mức điều chỉnh tiền lương, tiền công và thu nhập tháng đã đóng bảo hiểm xã hội 01/01/2011 Bộ LĐTB&XH
10 TTLT 08/1998/TTLT-BYT-BLĐTBXH hướng dẫn thực hiện các quy định về bệnh nghề nghiệp 20/04/1998 Bộ y tế - Bộ LĐTB&XH
11 TT 03/2006/TTLT-BYT- BTC-BLĐTB&XH Bổ sung Thông tư liên Bộ số 14/TTLB ngày 30/9/1995 26/01/2006 BYT- BTC-BLĐTB&XH
12 TT 29/2008/TT-LĐTBXH Về việc hướng dẫn việc cấp, quản lý và sử dụng Thẻ khám bệnh... 28/11/2008 Bộ LĐTB&XH
13 TT 19/2008/TT-BLĐTBXHSửa đổi, bổ sung Thông tư số 03/2007/TT-BLĐTBXH ngày 30 tháng 01 năm 2007 về hướng dẫn thực hiện ... 23/09/2008 Bộ LĐTB&XH
14 Thông tư 23/2012/TT-BLĐTBXH của Bộ Lao động Thương binh và Xã hội về việc sửa đổi, bổ sung một số nội dung ... 01/12/2012 Bộ LĐTB&XH
15 TT 33-TT/LB quy định về thời gian nghỉ việc được hưởng trợ cấp BHXH thay lương đối với cán bộ, công nhân viên chức mắc các bệnh cần chữa dài ngày 25/06/1987 Bộ y tế - Tổng Công đoàn
16 TT 11/1999/TTLT-BYT-BHXH hướng dẫn các cơ sở khám, chữa bệnh cấp giấy chứng nhận nghỉ việc cho người bệnh tham gia bảo hiểm xã hội 01/07/1999 Bộ BYT-BHXH
17 TT 01/2013/TT-BLĐTBXH quy định mức điều chỉnh tiền lương, tiền công và thu nhập hàng tháng đã đóng BHXH. 15/03/2013 Bộ LĐTB&XH
18 TT 03/2006/TTLT-BYT- BTC-BLĐTB&XH Bổ sung Thông tư liên Bộ số 14/TTLB ngày 30/9/1995... 26/01/2006 BYT- BTC-BLĐTB&XH
19 TTLB 14/TTLB Hướng dẫn thực hiện việc thu một phần viện phí. 30/09/1995 Bộ y tế - Bộ TC - Bộ LĐTB&XH - Ban vật giá CP
20 TT 12/2010/TT-BYT của Bộ Y tế ban hành Danh mục thuốc y học cổ truyền chủ yếu sử dụng tại các cơ sở khám chữa bệnh 15/06/2010 Bộ y tế
21 TT 10/2012/TT-BYT sửa đổi, bổ sung một số điều của TT 31/2011/TT-BYT ngày 11/7/2011... 23/07/2012 Bộ BYT
22 TT 31/2011/TT-BYT Hướng dẫn thực hiện Danh mục thuốc chủ yếu sử dụng tại các cơ sở khám bệnh, chữa bệnh, được Quỹ Bảo hiểm y tế thanh toán 25/08/2011 Bộ BYT
23 TT 49/2011/TT-BYT của Bộ Y tế về việc ban hành và hướng dẫn áp dụng tỷ lệ hư hao đối với vị thuốc y học cổ truyền trong chế biến, bảo quản và cân chia 01/02/2012 Bộ BYT
24 TT 36 /2012/TT-BLĐTBXH Ban hành bổ sung danh mục nghề, công việc nặng nhọc, độc hại, nguy hiểm và đặc biệt nặng nhọc, độc hại, nguy hiểm. 01/05/2013 Bộ LĐTBXH
25 TT 04/2013/TT-BLĐTBXH về việc sửa đổi, bổ sung một số điều của Thông tư 32/2010/TT-BLĐTBXH ngày 25/10/2010 15/04/2013 Bộ LĐTBXH
26 TT 13/2013/TT-BLĐTBXH hướng dẫn điều chỉnh lương hưu, trợ cấp bảo hiểm xã hội và trợ cấp hàng tháng theo Nghị định 73/2013/NĐ-CP ngày 15/07/2013 của Chính phủ 01/09/2013 Bộ LĐTB&XH
27 TT 115/2013/TT-BTC hướng dẫn bảo hiểm hưu trí và quỹ hưu trí tự nguyện 15/10/2013 Bộ Tài chính
28 TT 27/2013/TT-BYT ban dành Danh mục vật tư y tế thuộc phạm vi thanh toán của Quỹ BHYT. 15/11/2013 Bộ Y tế
29 TT 34/2013/TT-BYT ban hành Danh mục bệnh cần chữa trị dài ngày 15/11/2013 Bộ Y tế
30 TT 02/2014/TT-BLĐTBXH quy định mức điều chỉnh tiền lương, tiền công và thu nhập tháng đã đóng BHXH. 01/03/2014 Bộ LĐTBXH
31 TTLT 24/2014/TTLT-BYT-BTC của Bộ Y tế, Bộ Tài chính về việc sửa đổi, bổ sung một số điều của Thông tư liên tịch 09/2009/TTLT-BYT-BTC ngày 14/08/2009 01/09/2014 Bộ BYT-BTC
32 TT 03/2015/TT-BLĐTBXH Quy định mức điều chỉnh tiền lương, tiền công và thu nhập tháng đã đóng BHXH. 09/03/2015 Bộ LĐTB&XH
33 TT 05/2015/TT-BLĐTBXH Hướng dẫn điều chỉnh lương hưu, trợ cấp bảo hiểm xã hội và trợ cấp hàng tháng theo Nghị định 09/2015/NĐ-CP ngày 22/01/2015 của Chính phủ 20/03/2015 Bộ LĐTB&XH
34 TT 59/2015/TT-BLĐTBXH quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều của Luật BHXH về BHXH bắt buộc. 15/12/2016 Bộ LĐTB&XH
35 TTLT 37/2015/TTLT-BYT-BTC: Quy định thống nhất giá dịch vụ khám bệnh, chữa bệnh bảo hiểm y tế... 01/03/2016 Bộ Tài chính - Bộ Y tế
36 TT 40/2015/TT-BYT: quy định đăng ký KCB BHYT ban đầu và chuyển tuyến KCB BHYT 01/01/2016 Bộ Y tế
37 TT 16/2015/TTLT-BYT-BTC: sửa đổi khoản 5 Điều 13 Thông tư liên tịch 41/2014/TTLT-BYT-BTC ngày 24/11/2014 của Bộ Y tế, Bộ Tài chính hướng dẫn thực hiện bảo hiểm y tế 01/09/2015 BTC-BYT
38 TT 01/2016/TT-BLĐTBXH: quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều của Luật Bảo hiểm xã hội về bảo hiểm xã hội tự nguyện 04/04/2016 Bộ LĐTB&XH