(08) 39 979 039
Đăng ký | Đăng nhập | Tìm kiếm

Chào mừng bạn đến với website BHXH Thành phố Hồ Chí Minh. Đường dây tư vấn giải đáp thắc mắc: Công tác quản lý Thu BHXH, BHYT, BHTN (028) 39.979.039 - 1550 - 1552. Công tác khai thác và thu nợ: (028) 39.979.039 – 1607. Công tác Chế độ BHXH (028) 39.979.039 – Tai nạn lao động – Bệnh nghề nghiệp: 1418; Tử tuất: 1431; Bảo hiểm thất nghiệp: 1432; Hồ sơ chuyển tỉnh: 1437; Hồ sơ hưu trí: 1441; Ốm đau, thai sản: 1405 - 1412; Trợ cấp 1 lần: 1416;  Công tác CST (028) 39.979.039: 1623. Công tác thực hiện chính sách BHYT (028) 39.979.039:  P. Giám định 1: 1808, 1810; P. Giám định 2: 1842 - 1843. Công tác chi, cấp tiền BHXH, BHYT, BHTN: ốm đau, thai sản: 1321. Công tác kiểm tra, tiếp công dân: 1233 - 1253. Công tác tiếp nhận hồ sơ: 1271 – 1252. Công tác trả kết quả:  1206. Công tác quản lý hồ sơ:  1905. Công tác tuyên truyền: 1356. Công tác văn thư: 1261. Công tác phần mềm giao dịch điện tử: 1708.  Số tài khoản Ngân hàng: 3741.0.1056535.

 

Văn bản của BHXH Việt Nam - Lĩnh vực Thu BHXH, BHYT, BHTN
Stt Tên thủ tục hồ sơ Tải về Ngày có hiệu lực Nơi ban hành
1 CV 3658/BHXH-BT truy thu BHXH đối với giáo viên mầm non. 17/09/2013 BHXH Việt Nam
2 Công văn số 777/BHXH-BT ngày 12/3/2015 về việc hướng dẫn một số nội dung về thu BHYT 12/03/2015 BHXH Việt Nam
3 CV 2085/BHXH-BT đơn giản thủ tục tham gia BHYT hộ gia đình. 08/06/2015 BHXH VN
4 CV 3170/BHXH-BT Lập danh sách hộ gia đình tham gia BHYT. 24/08/2015 BHXH VN
5 1379/ BHXH-BT về việc hướng dẫn tính lãi chậm đóng, truy thu BHXH, BHYT, BHTN và thu BHXH tự nguyện 20/04/2016 BHXH Việt Nam
6 2822/BHXH-BT V/v tiền lương đóng BHXH, BHYT, BHTN đối với người quản lý và cán bộ chuyên trách đảng, đoàn thể tại công ty TNHH một thành viên do Nhà nước nắm giữ 100% vốn điều lệ. 28/07/2016 BHXH Việt Nam
7 1599/QĐ-BHXH Ban hành Quy định hoạt động Đại lý thu bảo hiểm xã hội, bảo hiểm y tế 01/11/2016 BHXH Việt Nam
8 595/QĐ-BHXH ban hành quy trình thu BHXH, BHYT, BHTN, BH TNLĐ-BNN, quản lý sổ BHXH, thẻ BHYT 01/07/2017 BHXH Việt Nam