(08) 39 979 039
Đăng ký | Đăng nhập | Tìm kiếm

Chào mừng bạn đến với website BHXH Thành phố Hồ Chí Minh. Đường dây tư vấn giải đáp thắc mắc: Công tác quản lý Thu BHXH, BHYT, BHTN (028) 39.979.039 - 1550 - 1552. Công tác khai thác và thu nợ: (028) 39.979.039 – 1607. Công tác Chế độ BHXH (028) 39.979.039 – Tai nạn lao động – Bệnh nghề nghiệp: 1418; Tử tuất: 1431; Bảo hiểm thất nghiệp: 1432; Hồ sơ chuyển tỉnh: 1437; Hồ sơ hưu trí: 1441; Ốm đau, thai sản: 1405 - 1412; Trợ cấp 1 lần: 1416;  Công tác CST (028) 39.979.039: 1623. Công tác thực hiện chính sách BHYT (028) 39.979.039:  P. Giám định 1: 1808, 1810; P. Giám định 2: 1842 - 1843. Công tác chi, cấp tiền BHXH, BHYT, BHTN: ốm đau, thai sản: 1321. Công tác kiểm tra, tiếp công dân: 1233 - 1253. Công tác tiếp nhận hồ sơ: 1271 – 1252. Công tác trả kết quả:  1206. Công tác quản lý hồ sơ:  1905. Công tác tuyên truyền: 1356. Công tác văn thư: 1261. Công tác phần mềm giao dịch điện tử: 1708.  Số tài khoản Ngân hàng: 3741.0.1056535.

 

Văn bản của BHXH TP.HCM - Khác
Stt Tên thủ tục hồ sơ Tải về Ngày có hiệu lực Nơi ban hành
1 640/BHXH-TCCB triển khai tiếp nhận hồ sơ điện tử theo cơ chế điện tử liên thông 18/03/2013 BHXH TP.HCM
2 KH 1651/KH-BHXH thực hiện giai đoạn 2 chiến lược quốc gia phòng, chống tham nhũng của BHXH TP HCM từ năm 2013--2016 29/05/2013 BHXH TP.HCM
3 CV 2371/BHXH-KHTC hướng dẫn chi chăm sóc sức khỏe ban đầu 10/07/2013 BHXH TP.HCM
4 CV 2459/BHXH-KT quy trình phối hợp xử lý vi phạm hành chính trong lĩnh vực BHYT 16/07/2013 BHXH TP.HCM
5 CV 2684/BHXH-TCCB triển khai tiếp nhận hồ sơ điện tử theo cơ chế một cửa liên thông. 10/08/2013 BHXH TP.HCM
6 TB 3103/BHXH-TNQLHS về việc lấy số thứ tự khi nộp hồ sơ. 21/08/2013 BHXH TP.HCM
7 CV 3755/BHXH-TNQLHS hoàn chỉnh hồ sơ trước khi giao nộp tại cơ quan BHXH. 27/09/2013 BHXH TP.HCM
8 CV 3840/BHXH-CNTT hướng dẫn thực hiện lập thủ tục BHXH trên phần mềm iBHXH. 03/10/2013 BHXH TP.HCM
9 TB 3966/TB-BHXH tiếp nhận thông tin phản ánh thông qua dường dây nóng. 10/10/2013 BHXH TP.HCM
10 TB 403/TB-BHXH điều chỉnh, bổ sung nội dung quy trình giao dịch điện tử 24/02/2014 BHXH TP.HCM
11 QĐ 677/QĐ-BHXH công bố hệ thống quản lý chất lượng phù hợp tiêu chuẩn quốc qia TCVN ISO:9001:2008 18/06/2014 BHXH TP.HCM
12 TB 2230 /TB-BHXH Về việc điều chỉnh, bổ sung nội dung Quy trình giao dịch điện tử. 01/08/2014 BHXH TP.HCM
13 TB 2851/TB-BHXH Về việc điều quy trình tiếp nhận và trả kết quả hồ sơ theo cơ chế 01 cửa.(PGNHS 104-506) 29/09/2014 BHXH TP.HCM
14 3590/TB-BHXH điều chỉnh quy trình tiếp nhận và trả kết quả và Phiếu giao nhận hồ sơ theo cơ chế một cửa. 17/11/2014 BHXH TP.HCM
15 CV 3592/BHXH-TNQLHS tiếp nhận hồ sơ và trả kết quả qua Bưu điện. 14/11/2014 BHXH TP.HCM
16 TB 3819/TB-BHXH điều chỉnh quy trình tiếp nhận và trả kết quả và phiếu giao nhận hồ sơ theo cơ chế một cửa. 02/12/2014 BHXH TP.HCM
17 TB 3894/TB-BHXH điều chỉnh quy trình tiếp nhận và trả kết quả và phiếu giao nhận hồ sơ theo cơ chế một cửa. 15/12/2014 BHXH TP.HCM
18 CV 3962/BHXH-KHTC thí điểm mở tài khoản thu BHXH, BHYT, BHTN tại hệ thống Vietcombank. 10/12/2014 BHXH TP.HCM
19 TB 173/TB-BHXH Ban hành mới quy trình tiếp nhận và trả kết quả hồ sơ theo cơ chế 01 cửa và Phiếu Giao nhận hồ sơ 23/01/2015 BHXH TP.HCM
20 CV 268/BHXH-KHTC mở tài khoản thu BHXH, BHYT, BHTN tại hệ thống Vietinbank. 22/01/2015 BHXH TP.HCM
21 TB 630/TB-BHXH điều chỉnh, bổ sung mới quy trình tiếp nhận và trả kết quả hồ sơ theo cơ chế 1 cửa. 04/03/2015 BHXH TP.HCM
22 CV 710/BHXH-TNQLHS Tiếp nhận hồ sơ có trả thẻ BHYT. 09/03/2015 BHXH TP.HCM
23 TB 995/TB-BHXH điều chỉnh quy trình tiếp nhận và trả kết quả hồ sơ theo cơ chế một cửa.(PGNHS 104,202) 31/03/2015 BHXH TP.HCM
24 TB 1285/TB-BHXH ban hành mới quy trình tiếp nhận và trả kết quả hồ sơ theo cơ chế một cửa và Phiếu giao nhận hồ sơ (507). 25/04/2015 BHXH TP
25 CV 1339/BHXH-KHTC mở tài khoản thu BHXH-BHYT, BHTN tại hệ thống BIDV. 25/04/2015 BHXH TP
26 TB 1557/BHXH-KHTC Thông báo chuyển tiền thu BHXH, BHYT, BHTN qua hệ thống Vietinbank. 19/05/2015 BHXH TP
27 TB 1639/TB-BHXH Danh sách đường dây nóng hỗ trợ sử dụng phần mềm kê khai BHXH, BHYT, BHTN quan mạng Iternet. 27/05/2015 BHXH TP
28 TB 1659/TB-BHXH chuyển tiền thu BHXH, BHYT, BHTN qua hệ thống Ngân hàng ViettinBank. 28/05/2015 BHXH TP
29 TB 2170/TB-BHXH điều chỉnh, bổ sung nội dung Quy trình giao dịch điện tử. 13/07/2015 BHXH TP
30 Thông báo số 2500/TB-BHXH về việc thay đổi hồ sơ đăng ký khám chữa bệnh ban đầu 03/08/2015 BHXHTP.HCM
31 TB 2658/TB-BHXH ban hành mới, điều chỉnh Quy trình tiếp nhận và Trả kết quả hồ sơ theo cơ chế một cửa (PGNHS 112,801-802,103,402,507. 24/08/2015 BHXH TP
32 Công văn 2679/BHXH-HCTH về việc một số cá nhân, đươn vị mạo danh cơ quan BHXH để bán tài liệu 19/08/2015 BHXHTP.HCM
33 CV 2852/BHXH-TNQLHS về việc tiếp nhận hồ sơ và trả kết quả qua bưu điện. 04/09/2015 BHXH TP.HCM
34 TB 3085/TB-BHXH V/v điều chỉnh, bổ sung nội dung PGNHS. 01/10/2015 BHXH TP
35 TB 2361/TB-BHXH ban hành mới quy trình tiếp nhận và trả kết quả hồ sơ theo cơ chế 01 cửa và Phiếu Giao nhận hồ sơ (PGNHS 626) 01/10/2015 BHXH TP.HCM
36 TB 3235/TB-BHXH: V/v điều chỉnh quy trình tiếp nhận và trả kết quả và PGNHS theo cơ chế một cửa. 12/10/2015 BHXH TP.HCM
37 TB 3473/TB-BHXH thực hiện niêm yết công khai thủ tục hành chính. 01/10/2015 BHXH TP.HCM
38 CV 3511/BHXH-TNQLHS không nhận hồ sơ và trả kết quả thủ tục hành chính trực tiếp tại cơ quan BHXH. 29/10/2015 BHXH TP.HCM
39 TB 3595/TB-BHXH điều chỉnh biểu mẫu trong quy trình tiếp nhận và trả kết quả hồ sơ theo cơ chế một cửa 09/11/2015 BHXH TP.HCM
40 TB 3618/TB-BHXH danh sách các hệ thống tiếp nhận hồ sơ BHXH của đơn vị sử dụng lao động qua bưu điện. 10/11/2015 BHXH TP.HCM
41 TB 3685/TB-BHXH về việc thực hiện giao dịch điện tử từ ngày 17/11/2015 17/11/2015 BHXH TPHCM
42 TB 3693/TB-BHXH điều chỉnh biểu mẫu trong quy trình tiếp nhận và trả kết quả hồ sơ theo cơ chế một cửa. 18/11/2015 BHXH TP.HCM
43 TB 3758/TB-BHXH: điều chỉnh quy trình tiếp nhận và trả kết quả và Phiếu giao nhận hồ sơ theo cơ chế một cửa (801,803,806,301,321,804,807-808). 24/11/2015 BHXH TP.HCM
44 TB 3794/TB-BHXH: ban hành mới quy trình tiếp nhận và trả kết quả hồ sơ theo cơ chế một cửa. 01/12/2015 BHXH TP.HCM
45 TB 3921/TB-BHXH: điều chỉnh quy trình tiếp nhận và trả kết quả và Phiếu giao nhận hồ sơ theo cơ chế 1 cửa (PGNHS 605-607,609,614-615,617,621). 10/12/2015 BHXH TP.HCM
46 TB 455/TB-BHXH: điều chỉnh quy trình tiếp nhận và trả kết quả hồ sơ theo cơ chế 01 cửa. 22/02/2016 BHXH TP.HCM
47 KH 449/KH-BHXH: Công tác phòng, chống tham nhũng năm 2016. 18/02/2016 BHXH TP.HCM
48 TB 456/TB-BHXH: điều chỉnh, bổ sung nội dung Quy trình giao dịch điện tử. 22/02/2016 BHXH TP.HCM
49 TB 535/TB-BHXH: điều chỉnh quy trình và Phiếu giao nhận hồ sơ theo cơ chế 01 cửa. 01/03/2016 BHXH TP.HCM
50 TB 539/TB-BHXH: Giới thiệu mẫu dấu, chức danh, chữ ký của Chánh, Phó Chánh Văn phòng BHXH TP.HCM. 01/03/2016 BHXH TP.HCM
51 TB 761/TB-BHXH: Bảng mã quy trình hồ sơ điện tử. 21/03/2016 BHXH TP
52 TB 794/TB-BHXH: V/v ủy quyền ký trên tờ bìa và tờ rời sổ bảo hiểm xã hội. 01/02/2016 BHXH TP
53 TB 804/TB-BHXH: Điều chỉnh, bổ sung nội dung Quy trình giao dịch điễn tử. 01/04/2016 BHXH TP
54 TB 805/TB-BHXH: Điều chỉnh Quy trình tiếp nhận và trả kết quả hồ sơ theo cơ chế một cửa (PGNHS 301,303-305,308,316,402,310,314,401) 01/04/2016 BHXH TP
55 TB 846/TB-BHXH: Điều chỉnh quy trình và phiếu giao nhận hồ sơ theo cơ chế một cửa (PGNHS 601-602,612,627). 01/04/2016 BHXH TP
56 TB 875/TB-BHXH: Điều chỉnh Thông báo số 846/TB-BHXH ngày 29/3/2016 của Giám đốc BHXH Thành phố. 01/04/2016 BHXH TP
57 CV 1251/BHXH-KHTC: mở tài khoản thu BHXH, BHYT, BHTN tại hệ thống LienVietPostBank. 13/05/2016 BHXH TP
58 CV 1430/BHXH-TNTKQ: Xử lý hồ sơ giao dịch điện tử không thành công. 02/06/2016 BHXH TP
59 TB 1509/TB-BHXH: Điều chỉnh, bổ sung quy trình và Phiếu giao nhận hồ sơ theo cơ chế 01 cửa. (PGNHS 601,102-108,201-202,112) 16/06/2016 BHXH TP
60 TB 1510/TB-BHXH: Điều chỉnh, bổ sung quy trình và Phiếu giao nhận hồ sơ giao dịch điện tử. 16/06/2016 BHXH TP
61 TB 1516/TB-BHXH: Bãi bỏ quy trình và Phiếu giao nhận hồ sơ theo cơ chế 01 cửa. (PGNHS 623) 16/06/2016 BHXH TP
62 CV 1762/BHXH-TNTKQ: gửi hồ sơ qua bưu điện 12/07/2016 BHXH TP.HCM
63 TB 1996/TB-BHXH: điều chỉnh nội dung Phiếu giao nhận hồ sơ số 403. 09/08/2016 BHXH TP.HCM
64 TB 2084/TB-BHXH: điều chỉnh nội dung Phiếu giao nhận hồ sơ số 102. 24/08/2016 BHXH TP.HCM
65 2166/TB-BHXH về việc tiếp tục thực hiện dân chủ trong hoạt động của BHXH TP. HCM 31/08/2016 BHXH TP. Hồ Chí Minh
66 967/QĐ-BHXH về việc phân cấp các trường cấp 3 cho BHXH quận, huyện quản lý 07/09/2016 BHXH TP. Hồ Chí Minh
67 TB 2242/TB-BHXH: Điều chỉnh Quy trình và Phiếu giao nhận hồ sơ theo cơ chế 01 cửa. 15/09/2016 BHXH TP.HCM
68 TB 2322/TB-BHXH: Điều chỉnh quy trình và Phiếu giao nhận hồ sơ theo cơ chế một cửa. 26/09/2016 BHXH TP.HCM
69 CV 2363/BHXH-TNTKQ: trả kết quả trễ hạn qua bưu điện. 01/10/2016 BHXH TP.HCM
70 2256/TB-BHXH về việc "giải báo chí toàn quốc về BHXH, BHYT năm 2015-2016" 14/09/2016 BHXH TP. Hồ Chí Minh
71 2458/TB-BHXH về việc điều chỉnh quy trình và phiếu giao nhận hồ sơ theo cơ chế một cửa 07/10/2016 BHXH TP. Hồ Chí Minh
72 2459/TB-BHXH về việc điều chỉnh, bổ sung nội dung Quy trình giao dịch điện tử 07/10/2016 BHXH TP. Hồ Chí Minh
73 2467/BHXH-KHTC Về việc mở tài khoản thu BHXH,BHYT,BHTN tại hệ thống ngân hàng TMCP Quân đội 10/10/2016 BHXH TP. Hồ Chí Minh
74 312/16/TB-BĐG Thông báo bán đấu giá tài sản 08/11/2016 Cty CP đấu giá Minh Pháp
75 2762/BHXH-KHTC V/v trích chuyển kinh phí CSSKBĐ 17/11/2016 BHXH TP. Hồ Chí Minh
76 2817/BHXH-KHTC về việc đổi thẻ BHYT cho người hưởng lương hưu và các chế độ BHXH hàng tháng 25/11/2016 BHXH TP. Hồ Chí Minh
77 Thông báo về " Tiện ích hỗ trợ đơn vị kiểm soát thông tin hồ sơ Bảo hiểm xã hội gửi qua dịch vụ bưu chính" 14/12/2016 BHXHTP
78 3047/TB-BHXH V/v điều chỉnh bổ sung phiếu giao nhận hồ sơ theo cơ chế một cửa 23/12/2016 BHXH TP. Hồ Chí Minh
79 3142/TP-BHXH V/v ban hành mới quy trình tiếp nhận và trả kết quả hồ sơ theo cơ chế một cửa và phiếu giao nhận hồ sơ 28/12/2016 BHXH TP. Hồ Chí Minh
80 36/BHXH-KHTC V/v không thu phí cấp lại, đổi thẻ BHYT 06/01/2017 BHXH TP. Hồ Chí Minh
81 103/TB-BHXH V/v điều chỉnh, bổ sung phiếu giao nhận hồ sơ theo cơ chế một cửa 16/01/2017 BHXH TP. Hồ Chí Minh
82 255/KH-BHXH V/v công tác phòng chống tham nhũng 2017 13/02/2017 BHXH TP. Hồ Chí Minh
83 283/TB-BHXH V/v điều chỉnh, bổ sung quy trình và phiếu giao nhận hồ sơ theo cơ chế một cửa 20/02/2017 BHXH TP. Hồ Chí Minh
84 280/BHXH-KHTC V/v thay đổi số tài khoản thu BHXH, BHYT, BHTN tại ngân hàng TMCP Công thương Việt Nam - Chi nhánh TP.HCM 01/03/2017 BHXH TP. Hồ Chí Minh
85 345/BHXH-KHTC V/v điều kiện trích chuyển kinh phí CSSKBĐ tại các cơ sở giáo dục 23/02/2017 BHXH TP. Hồ Chí Minh
86 362/TB-BHXH V/v điều chỉnh lãi suất tính lãi chậm đóng, truy đóng BHXH, BHTN 01/01/2017 BHXH TP. Hồ Chí Minh
87 496/TB-BHXH V/v: ban hành mới quy trình và phiếu giao nhận hồ sơ theo cơ chế một cửa 17/03/2017 BHXH TP. Hồ Chí Minh
88 611/TB-BHXH V/v ban hành mới, điều chỉnh, bổ sung quy trình và phiếu giao nhận hồ sơ theo cơ chế một cửa 03/04/2017 BHXH TP. Hồ Chí Minh
89 675/BHXH-TNTKQ V/v trả kết quả hồ sơ qua bưu điện 01/04/2017 BHXH TP. Hồ Chí Minh
90 678/TB-BHXH V/v điều chỉnh nội dung phiếu giao nhận hồ sơ 320 10/04/2017 BHXH TP. Hồ Chí Minh
91 1223/KH-BHXH V/v phòng, chống tác hại của thuốc lá giai đoạn 2017-2018 16/05/2017 BHXH TP. Hồ Chí Minh
92 1278/TB-BHXH V/v thực hiện trao đổi thông tin liên hệ giữa cơ quan BHXH TP.HCM và các cá nhân đơn vị trong ngoài ngành. 21/06/2017 BHXH TP. Hồ Chí Minh
93 343/QĐ-BHXH V/v phân công phụ trách phòng Kế hoạch - Tài Chính 01/07/2017 BHXH TP. Hồ Chí Minh
94 1511/TB-BHXH V/v tiếp nhận, giải quyết hồ sơ xác nhận quá trình đóng BHXH, BHYT cho người lao động đối với trường hợp sổ BHXH đã được rà soát và trả cho người lao động quản lý 19/07/2017 BHXH TP. Hồ Chí Minh
95 1521/TB-BHXH V/v điều chỉnh quy trình và phiếu giao nhận hồ sơ theo cơ chế một cửa 01/08/2017 BHXH TP. Hồ Chí Minh
96 1586/TB-BHXH V/v điều chỉnh quy trình và phiếu giao nhận hồ sơ theo cơ chế một cửa 01/08/2017 BHXH TP. Hồ Chí Minh
97 198/QĐ-BHXH V/v ban hành chương trình thực hành tiết kiệm, chống lãng phí năm 2017 04/08/2017 BHXH TP. Hồ Chí Minh
98 2074/TB-BHXH V/v điều chỉnh quy trình và phiếu giao nhận hồ sơ theo cơ chế một cửa 10/10/2017 BHXH TP. Hồ Chí Minh
99 2123/TB-BHXH V/v điều chỉnh, bổ sung Phiếu giao nhận hồ sơ giấy theo cơ chế một cửa 10/10/2017 BHXH TP. Hồ Chí Minh
100 2166/TB-BHXH V/v xác nhận, xác nhận lại quá trình đóng BHTN chưa hưởng 16/10/2017 BHXH TP. Hồ Chí Minh
101 261/QĐ-BHXH V/v ban hành Quy chế phát ngôn và cung cấp thông tin cho báo chí của BHXH TP.HCM 18/10/2017 BHXH TP. Hồ Chí Minh
102 262/QĐ-BHXH v/v ban hành quy định tiếp nhận hồ sơ và trả kết quả TTHC qua dịch vụ bưu chính công ích 24/10/2017 BHXH TP. Hồ Chí Minh
103 277/QĐ-BHXH V/v phân công nhiệm vụ trong Ban Giám đốc BHXH TP. Hồ Chí Minh 01/11/2017 BHXH TP. Hồ Chí Minh
104 2356/BHXH-TB V/v TỔ CHỨC HỘI THI VIẾT VỀ BHXH, BHYT 14/11/2017 BHXH TP. Hồ Chí Minh
105 2455/TB-BHXH V/v điều chỉnh quy trình và phiếu giao nhận hồ sơ theo cơ chế một cửa 27/11/2017 BHXH TP. Hồ Chí Minh
106 2495/TB-BHXH Về người phát ngôn và cung cấp thông tin cho báo chí của BHXH TP. Hồ Chí Minh 27/11/2017 BHXH TP. Hồ Chí Minh
107 2515/BHXH-TNTKQ V/v trả hồ sơ tuất trực tiếp cho thân nhân qua bưu điện 28/11/2017 BHXH TP. Hồ Chí Minh
108 2710/TB-BHXH về việc điều chỉnh quy trình và phiếu giao nhận hồ sơ theo cơ chế một cửa 25/12/2017 BHXH TP. Hồ Chí Minh
109 79/QĐ-BHXH V/v phân công nhiệm vụ trong Ban Giám đốc BHXH TP. Hồ Chí minh 06/02/2018 BHXH TP. Hồ Chí Minh