(08) 39 979 039
Đăng ký | Đăng nhập | Tìm kiếm

Chào mừng bạn đến với website BHXH Thành phố Hồ Chí Minh. Đường dây tư vấn giải đáp thắc mắc: Công tác quản lý Thu BHXH, BHYT, BHTN (08) 39.979.039 - 1550 - 1552. Công tác khai thác và thu nợ: (08) 39.979.039 – 1607. Công tác Chế độ BHXH (08) 39.979.039 – Tai nạn lao động – Bệnh nghề nghiệp: 1418; Tử tuất: 1431; Bảo hiểm thất nghiệp: 1432; Hồ sơ chuyển tỉnh: 1437; Hồ sơ hưu trí: 1441; Ốm đau, thai sản: 1405 - 1412; Trợ cấp 1 lần: 1416;  Công tác CST (08) 39.979.039: 1623. Công tác thực hiện chính sách BHYT (08) 39.979.039:  P. Giám định 1: 1808, 1810; P. Giám định 2: 1842 - 1843. Công tác chi, cấp tiền BHXH, BHYT, BHTN: ốm đau, thai sản: 1321. Công tác kiểm tra, tiếp công dân: 1233 - 1253. Công tác tiếp nhận hồ sơ: 1271 – 1252. Công tác trả kết quả:  1206. Công tác quản lý hồ sơ:  1905. Công tác tuyên truyền: 1356. Công tác văn thư: 1261. Công tác phần mềm giao dịch điện tử: 1708.  Số tài khoản Ngân hàng: 3741.0.1056535.

 

Văn bản của BHXH TP.HCM - Khác
Stt Tên thủ tục hồ sơ Tải về Ngày có hiệu lực Nơi ban hành
1 640/BHXH-TCCB triển khai tiếp nhận hồ sơ điện tử theo cơ chế điện tử liên thông 18/03/2013 BHXH TP.HCM
2 KH 1651/KH-BHXH thực hiện giai đoạn 2 chiến lược quốc gia phòng, chống tham nhũng của BHXH TP HCM từ năm 2013--2016 29/05/2013 BHXH TP.HCM
3 CV 2371/BHXH-KHTC hướng dẫn chi chăm sóc sức khỏe ban đầu 10/07/2013 BHXH TP.HCM
4 CV 2459/BHXH-KT quy trình phối hợp xử lý vi phạm hành chính trong lĩnh vực BHYT 16/07/2013 BHXH TP.HCM
5 CV 2684/BHXH-TCCB triển khai tiếp nhận hồ sơ điện tử theo cơ chế một cửa liên thông. 10/08/2013 BHXH TP.HCM
6 TB 3103/BHXH-TNQLHS về việc lấy số thứ tự khi nộp hồ sơ. 21/08/2013 BHXH TP.HCM
7 CV 3755/BHXH-TNQLHS hoàn chỉnh hồ sơ trước khi giao nộp tại cơ quan BHXH. 27/09/2013 BHXH TP.HCM
8 CV 3840/BHXH-CNTT hướng dẫn thực hiện lập thủ tục BHXH trên phần mềm iBHXH. 03/10/2013 BHXH TP.HCM
9 TB 3966/TB-BHXH tiếp nhận thông tin phản ánh thông qua dường dây nóng. 10/10/2013 BHXH TP.HCM
10 TB 403/TB-BHXH điều chỉnh, bổ sung nội dung quy trình giao dịch điện tử 24/02/2014 BHXH TP.HCM
11 QĐ 677/QĐ-BHXH công bố hệ thống quản lý chất lượng phù hợp tiêu chuẩn quốc qia TCVN ISO:9001:2008 18/06/2014 BHXH TP.HCM
12 TB 2230 /TB-BHXH Về việc điều chỉnh, bổ sung nội dung Quy trình giao dịch điện tử. 01/08/2014 BHXH TP.HCM
13 TB 2851/TB-BHXH Về việc điều quy trình tiếp nhận và trả kết quả hồ sơ theo cơ chế 01 cửa.(PGNHS 104-506) 29/09/2014 BHXH TP.HCM
14 3590/TB-BHXH điều chỉnh quy trình tiếp nhận và trả kết quả và Phiếu giao nhận hồ sơ theo cơ chế một cửa. 17/11/2014 BHXH TP.HCM
15 CV 3592/BHXH-TNQLHS tiếp nhận hồ sơ và trả kết quả qua Bưu điện. 14/11/2014 BHXH TP.HCM
16 TB 3819/TB-BHXH điều chỉnh quy trình tiếp nhận và trả kết quả và phiếu giao nhận hồ sơ theo cơ chế một cửa. 02/12/2014 BHXH TP.HCM
17 TB 3894/TB-BHXH điều chỉnh quy trình tiếp nhận và trả kết quả và phiếu giao nhận hồ sơ theo cơ chế một cửa. 15/12/2014 BHXH TP.HCM
18 CV 3962/BHXH-KHTC thí điểm mở tài khoản thu BHXH, BHYT, BHTN tại hệ thống Vietcombank. 10/12/2014 BHXH TP.HCM
19 TB 173/TB-BHXH Ban hành mới quy trình tiếp nhận và trả kết quả hồ sơ theo cơ chế 01 cửa và Phiếu Giao nhận hồ sơ 23/01/2015 BHXH TP.HCM
20 CV 268/BHXH-KHTC mở tài khoản thu BHXH, BHYT, BHTN tại hệ thống Vietinbank. 22/01/2015 BHXH TP.HCM
21 TB 630/TB-BHXH điều chỉnh, bổ sung mới quy trình tiếp nhận và trả kết quả hồ sơ theo cơ chế 1 cửa. 04/03/2015 BHXH TP.HCM
22 CV 710/BHXH-TNQLHS Tiếp nhận hồ sơ có trả thẻ BHYT. 09/03/2015 BHXH TP.HCM
23 TB 995/TB-BHXH điều chỉnh quy trình tiếp nhận và trả kết quả hồ sơ theo cơ chế một cửa.(PGNHS 104,202) 31/03/2015 BHXH TP.HCM
24 TB 1285/TB-BHXH ban hành mới quy trình tiếp nhận và trả kết quả hồ sơ theo cơ chế một cửa và Phiếu giao nhận hồ sơ (507). 25/04/2015 BHXH TP
25 CV 1339/BHXH-KHTC mở tài khoản thu BHXH-BHYT, BHTN tại hệ thống BIDV. 25/04/2015 BHXH TP
26 TB 1557/BHXH-KHTC Thông báo chuyển tiền thu BHXH, BHYT, BHTN qua hệ thống Vietinbank. 19/05/2015 BHXH TP
27 TB 1639/TB-BHXH Danh sách đường dây nóng hỗ trợ sử dụng phần mềm kê khai BHXH, BHYT, BHTN quan mạng Iternet. 27/05/2015 BHXH TP
28 TB 1659/TB-BHXH chuyển tiền thu BHXH, BHYT, BHTN qua hệ thống Ngân hàng ViettinBank. 28/05/2015 BHXH TP
29 TB 2170/TB-BHXH điều chỉnh, bổ sung nội dung Quy trình giao dịch điện tử. 13/07/2015 BHXH TP
30 Thông báo số 2500/TB-BHXH về việc thay đổi hồ sơ đăng ký khám chữa bệnh ban đầu 03/08/2015 BHXHTP.HCM
31 TB 2658/TB-BHXH ban hành mới, điều chỉnh Quy trình tiếp nhận và Trả kết quả hồ sơ theo cơ chế một cửa (PGNHS 112,801-802,103,402,507. 24/08/2015 BHXH TP
32 Công văn 2679/BHXH-HCTH về việc một số cá nhân, đươn vị mạo danh cơ quan BHXH để bán tài liệu 19/08/2015 BHXHTP.HCM
33 CV 2852/BHXH-TNQLHS về việc tiếp nhận hồ sơ và trả kết quả qua bưu điện. 04/09/2015 BHXH TP.HCM
34 TB 3085/TB-BHXH V/v điều chỉnh, bổ sung nội dung PGNHS. 01/10/2015 BHXH TP
35 TB 2361/TB-BHXH ban hành mới quy trình tiếp nhận và trả kết quả hồ sơ theo cơ chế 01 cửa và Phiếu Giao nhận hồ sơ (PGNHS 626) 01/10/2015 BHXH TP.HCM
36 TB 3235/TB-BHXH: V/v điều chỉnh quy trình tiếp nhận và trả kết quả và PGNHS theo cơ chế một cửa. 12/10/2015 BHXH TP.HCM
37 TB 3473/TB-BHXH thực hiện niêm yết công khai thủ tục hành chính. 01/10/2015 BHXH TP.HCM
38 CV 3511/BHXH-TNQLHS không nhận hồ sơ và trả kết quả thủ tục hành chính trực tiếp tại cơ quan BHXH. 29/10/2015 BHXH TP.HCM
39 TB 3595/TB-BHXH điều chỉnh biểu mẫu trong quy trình tiếp nhận và trả kết quả hồ sơ theo cơ chế một cửa 09/11/2015 BHXH TP.HCM
40 TB 3618/TB-BHXH danh sách các hệ thống tiếp nhận hồ sơ BHXH của đơn vị sử dụng lao động qua bưu điện. 10/11/2015 BHXH TP.HCM
41 TB 3685/TB-BHXH về việc thực hiện giao dịch điện tử từ ngày 17/11/2015 17/11/2015 BHXH TPHCM
42 TB 3693/TB-BHXH điều chỉnh biểu mẫu trong quy trình tiếp nhận và trả kết quả hồ sơ theo cơ chế một cửa. 18/11/2015 BHXH TP.HCM
43 TB 3758/TB-BHXH: điều chỉnh quy trình tiếp nhận và trả kết quả và Phiếu giao nhận hồ sơ theo cơ chế một cửa (801,803,806,301,321,804,807-808). 24/11/2015 BHXH TP.HCM
44 TB 3794/TB-BHXH: ban hành mới quy trình tiếp nhận và trả kết quả hồ sơ theo cơ chế một cửa. 01/12/2015 BHXH TP.HCM
45 TB 3921/TB-BHXH: điều chỉnh quy trình tiếp nhận và trả kết quả và Phiếu giao nhận hồ sơ theo cơ chế 1 cửa (PGNHS 605-607,609,614-615,617,621). 10/12/2015 BHXH TP.HCM
46 TB 455/TB-BHXH: điều chỉnh quy trình tiếp nhận và trả kết quả hồ sơ theo cơ chế 01 cửa. 22/02/2016 BHXH TP.HCM
47 KH 449/KH-BHXH: Công tác phòng, chống tham nhũng năm 2016. 18/02/2016 BHXH TP.HCM
48 TB 456/TB-BHXH: điều chỉnh, bổ sung nội dung Quy trình giao dịch điện tử. 22/02/2016 BHXH TP.HCM
49 TB 535/TB-BHXH: điều chỉnh quy trình và Phiếu giao nhận hồ sơ theo cơ chế 01 cửa. 01/03/2016 BHXH TP.HCM
50 TB 539/TB-BHXH: Giới thiệu mẫu dấu, chức danh, chữ ký của Chánh, Phó Chánh Văn phòng BHXH TP.HCM. 01/03/2016 BHXH TP.HCM
51 TB 761/TB-BHXH: Bảng mã quy trình hồ sơ điện tử. 21/03/2016 BHXH TP
52 TB 794/TB-BHXH: V/v ủy quyền ký trên tờ bìa và tờ rời sổ bảo hiểm xã hội. 01/02/2016 BHXH TP
53 TB 804/TB-BHXH: Điều chỉnh, bổ sung nội dung Quy trình giao dịch điễn tử. 01/04/2016 BHXH TP
54 TB 805/TB-BHXH: Điều chỉnh Quy trình tiếp nhận và trả kết quả hồ sơ theo cơ chế một cửa (PGNHS 301,303-305,308,316,402,310,314,401) 01/04/2016 BHXH TP
55 TB 846/TB-BHXH: Điều chỉnh quy trình và phiếu giao nhận hồ sơ theo cơ chế một cửa (PGNHS 601-602,612,627). 01/04/2016 BHXH TP
56 TB 875/TB-BHXH: Điều chỉnh Thông báo số 846/TB-BHXH ngày 29/3/2016 của Giám đốc BHXH Thành phố. 01/04/2016 BHXH TP
57 CV 1251/BHXH-KHTC: mở tài khoản thu BHXH, BHYT, BHTN tại hệ thống LienVietPostBank. 13/05/2016 BHXH TP
58 CV 1430/BHXH-TNTKQ: Xử lý hồ sơ giao dịch điện tử không thành công. 02/06/2016 BHXH TP
59 TB 1509/TB-BHXH: Điều chỉnh, bổ sung quy trình và Phiếu giao nhận hồ sơ theo cơ chế 01 cửa. (PGNHS 601,102-108,201-202,112) 16/06/2016 BHXH TP
60 TB 1510/TB-BHXH: Điều chỉnh, bổ sung quy trình và Phiếu giao nhận hồ sơ giao dịch điện tử. 16/06/2016 BHXH TP
61 TB 1516/TB-BHXH: Bãi bỏ quy trình và Phiếu giao nhận hồ sơ theo cơ chế 01 cửa. (PGNHS 623) 16/06/2016 BHXH TP
62 CV 1762/BHXH-TNTKQ: gửi hồ sơ qua bưu điện 12/07/2016 BHXH TP.HCM
63 TB 1996/TB-BHXH: điều chỉnh nội dung Phiếu giao nhận hồ sơ số 403. 09/08/2016 BHXH TP.HCM
64 TB 2084/TB-BHXH: điều chỉnh nội dung Phiếu giao nhận hồ sơ số 102. 24/08/2016 BHXH TP.HCM
65 2166/TB-BHXH về việc tiếp tục thực hiện dân chủ trong hoạt động của BHXH TP. HCM 31/08/2016 BHXH TP. Hồ Chí Minh
66 967/QĐ-BHXH về việc phân cấp các trường cấp 3 cho BHXH quận, huyện quản lý 07/09/2016 BHXH TP. Hồ Chí Minh
67 TB 2242/TB-BHXH: Điều chỉnh Quy trình và Phiếu giao nhận hồ sơ theo cơ chế 01 cửa. 15/09/2016 BHXH TP.HCM
68 TB 2322/TB-BHXH: Điều chỉnh quy trình và Phiếu giao nhận hồ sơ theo cơ chế một cửa. 26/09/2016 BHXH TP.HCM
69 CV 2363/BHXH-TNTKQ: trả kết quả trễ hạn qua bưu điện. 01/10/2016 BHXH TP.HCM
70 2256/TB-BHXH về việc "giải báo chí toàn quốc về BHXH, BHYT năm 2015-2016" 14/09/2016 BHXH TP. Hồ Chí Minh
71 2458/TB-BHXH về việc điều chỉnh quy trình và phiếu giao nhận hồ sơ theo cơ chế một cửa 07/10/2016 BHXH TP. Hồ Chí Minh
72 2459/TB-BHXH về việc điều chỉnh, bổ sung nội dung Quy trình giao dịch điện tử 07/10/2016 BHXH TP. Hồ Chí Minh
73 2467/BHXH-KHTC Về việc mở tài khoản thu BHXH,BHYT,BHTN tại hệ thống ngân hàng TMCP Quân đội 10/10/2016 BHXH TP. Hồ Chí Minh
74 312/16/TB-BĐG Thông báo bán đấu giá tài sản 08/11/2016 Cty CP đấu giá Minh Pháp
75 2762/BHXH-KHTC V/v trích chuyển kinh phí CSSKBĐ 17/11/2016 BHXH TP. Hồ Chí Minh
76 2817/BHXH-KHTC về việc đổi thẻ BHYT cho người hưởng lương hưu và các chế độ BHXH hàng tháng 25/11/2016 BHXH TP. Hồ Chí Minh
77 Thông báo về " Tiện ích hỗ trợ đơn vị kiểm soát thông tin hồ sơ Bảo hiểm xã hội gửi qua dịch vụ bưu chính" 14/12/2016 BHXHTP
78 3047/TB-BHXH V/v điều chỉnh bổ sung phiếu giao nhận hồ sơ theo cơ chế một cửa 23/12/2016 BHXH TP. Hồ Chí Minh
79 3142/TP-BHXH V/v ban hành mới quy trình tiếp nhận và trả kết quả hồ sơ theo cơ chế một cửa và phiếu giao nhận hồ sơ 28/12/2016 BHXH TP. Hồ Chí Minh
80 36/BHXH-KHTC V/v không thu phí cấp lại, đổi thẻ BHYT 06/01/2017 BHXH TP. Hồ Chí Minh
81 103/TB-BHXH V/v điều chỉnh, bổ sung phiếu giao nhận hồ sơ theo cơ chế một cửa 16/01/2017 BHXH TP. Hồ Chí Minh
82 255/KH-BHXH V/v công tác phòng chống tham nhũng 2017 13/02/2017 BHXH TP. Hồ Chí Minh
83 283/TB-BHXH V/v điều chỉnh, bổ sung quy trình và phiếu giao nhận hồ sơ theo cơ chế một cửa 20/02/2017 BHXH TP. Hồ Chí Minh
84 280/BHXH-KHTC V/v thay đổi số tài khoản thu BHXH, BHYT, BHTN tại ngân hàng TMCP Công thương Việt Nam - Chi nhánh TP.HCM 01/03/2017 BHXH TP. Hồ Chí Minh
85 345/BHXH-KHTC V/v điều kiện trích chuyển kinh phí CSSKBĐ tại các cơ sở giáo dục 23/02/2017 BHXH TP. Hồ Chí Minh
86 362/TB-BHXH V/v điều chỉnh lãi suất tính lãi chậm đóng, truy đóng BHXH, BHTN 01/01/2017 BHXH TP. Hồ Chí Minh
87 496/TB-BHXH V/v: ban hành mới quy trình và phiếu giao nhận hồ sơ theo cơ chế một cửa 17/03/2017 BHXH TP. Hồ Chí Minh
88 611/TB-BHXH V/v ban hành mới, điều chỉnh, bổ sung quy trình và phiếu giao nhận hồ sơ theo cơ chế một cửa 03/04/2017 BHXH TP. Hồ Chí Minh
89 675/BHXH-TNTKQ V/v trả kết quả hồ sơ qua bưu điện 01/04/2017 BHXH TP. Hồ Chí Minh
90 678/TB-BHXH V/v điều chỉnh nội dung phiếu giao nhận hồ sơ 320 10/04/2017 BHXH TP. Hồ Chí Minh