(08) 39 979 039
Đăng ký | Đăng nhập | Tìm kiếm

Chào mừng bạn đến với website BHXH Thành phố Hồ Chí Minh. Đường dây tư vấn giải đáp thắc mắc: Công tác quản lý Thu BHXH, BHYT, BHTN (028) 39.979.039 - 1550 - 1552. Công tác khai thác và thu nợ: (028) 39.979.039 – 1607. Công tác Chế độ BHXH (028) 39.979.039 – Tai nạn lao động – Bệnh nghề nghiệp: 1418; Tử tuất: 1431; Bảo hiểm thất nghiệp: 1432; Hồ sơ chuyển tỉnh: 1437; Hồ sơ hưu trí: 1441; Ốm đau, thai sản: 1405 - 1412; Trợ cấp 1 lần: 1416;  Công tác CST (028) 39.979.039: 1623. Công tác thực hiện chính sách BHYT (028) 39.979.039:  P. Giám định 1: 1808, 1810; P. Giám định 2: 1842 - 1843. Công tác chi, cấp tiền BHXH, BHYT, BHTN: ốm đau, thai sản: 1321. Công tác kiểm tra, tiếp công dân: 1233 - 1253. Công tác tiếp nhận hồ sơ: 1271 – 1252. Công tác trả kết quả:  1206. Công tác quản lý hồ sơ:  1905. Công tác tuyên truyền: 1356. Công tác văn thư: 1261. Công tác phần mềm giao dịch điện tử: 1708.  Số tài khoản Ngân hàng: 3741.0.1056535.

 

Văn bản của BHXH TP.HCM - Cấp sổ BHXH, thẻ BHYT
Stt Tên thủ tục hồ sơ Tải về Ngày có hiệu lực Nơi ban hành
1 CV 436/BHXH-CST Hướng dẫn việc ghi và xác nhận sổ BHXH 25/02/2010 BHXH TP.HCM
2 CV 2559/BHXH-CST cung cấp thông tin kết quả đóng BHXH, BHYT (mẫu C13-TS) cho người lao động. 28/08/2014 BHXH TP.HCM
3 CV 3062/BHXH-CST cung cấp thông tin kết quả đóng BHXH, BHTN (mẫu C13-TS) 6 tháng đầu năm 2015 cho người lao động. 23/09/2015 BHXH TP
4 CV 2002/BHXH-CST: Thông báo lại thủ tục nộp hồ sơ gộp sổ BHXH đối với người lao động có nhiều sổ. 10/08/2016
5 2635/BHXH-CST V/v thay đổi thông tin cơ sở KCB các tỉnh 2016 02/11/2016 BHXH TP. Hồ Chí Minh
6 2672/BHXH-CST V/v: điều chỉnh bổ sung công văn 2165/BHXH-CST ngày 31/8/2016 08/11/2016 BHXH TP. Hồ Chí Minh
7 2963/BHXH-KTTN về việc gia hạn thẻ BHYT năm 2017 08/12/2016 BHXH TP. Hồ Chí Minh
8 3118/BHXH-CST V/v rà soát và bàn giao Sổ BHXH cho người lao động 26/12/2016 BHXH TP. Hồ Chí Minh
9 288/BHXH-CST V/v thay đổi thông tin cơ sở KCB các tỉnh năm 2017 17/02/2017 BHXH TP. Hồ Chí Minh
10 374/BHXH-CST V/v danh sách đăng ký khám chữa bệnh ban đầu quý II/2017 01/04/2017 BHXH TP. Hồ Chí Minh
11 568/BHXH-CST V/v bổ sung công văn số 3118/BHXH-CST ngày 26/12/2016 23/03/2017 BHXH TP. Hồ Chí Minh
12 715/BHXH-CST v/v tiếp nhận, giải quyết hồ sô hưởng trợ cấp thất nghiệp của người lao động 11/04/2017 BHXHTP
13 810/BHXH-CST V/v thay đổi thông tin cơ sở KCB các tỉnh năm 2017 24/04/2017 BHXH TP. Hồ Chí Minh
14 937/BHXH0-CST V/v rà soát, trả sổ BHXH cho người lao động 11/05/2017 BHXH TP. Hồ Chí Minh
15 1375/BHXH-CST V/v điều chỉnh danh sách đăng ký KCB ban đầu quý III/2017 30/06/2017 BHXH TP. Hồ Chí Minh
16 2104/BHXH-CST V/v rà soát và trả sổ BHXH cho người lao động thông qua tổ chức dịch vụ Bưu chính 06/10/2017 BHXH TP. Hồ Chí Minh
17 2424/BHXH-CST V/v gia hạn thẻ BHYT theo mã số BHXH năm 2018 20/11/2017 BHXH TP. Hồ Chí Minh
18 2758/BHXH-CST V/v trả sổ BHXH cho người lao động quản lý 28/12/2017 BHXH TP. Hồ Chí Minh