(08) 39 979 039
Đăng ký | Đăng nhập | Tìm kiếm

Chào mừng bạn đến với website BHXH Thành phố Hồ Chí Minh. Đường dây tư vấn giải đáp thắc mắc: Công tác quản lý Thu BHXH, BHYT, BHTN (028) 39.979.039 - 1550 - 1552. Công tác khai thác và thu nợ: (028) 39.979.039 – 1607. Công tác Chế độ BHXH (028) 39.979.039 – Tai nạn lao động – Bệnh nghề nghiệp: 1418; Tử tuất: 1431; Bảo hiểm thất nghiệp: 1432; Hồ sơ chuyển tỉnh: 1437; Hồ sơ hưu trí: 1441; Ốm đau, thai sản: 1405 - 1412; Trợ cấp 1 lần: 1416;  Công tác CST (028) 39.979.039: 1623. Công tác thực hiện chính sách BHYT (028) 39.979.039:  P. Giám định 1: 1808, 1810; P. Giám định 2: 1842 - 1843. Công tác chi, cấp tiền BHXH, BHYT, BHTN: ốm đau, thai sản: 1321. Công tác kiểm tra, tiếp công dân: 1233 - 1253. Công tác tiếp nhận hồ sơ: 1271 – 1252. Công tác trả kết quả:  1206. Công tác quản lý hồ sơ:  1905. Công tác tuyên truyền: 1356. Công tác văn thư: 1261. Công tác phần mềm giao dịch điện tử: 1708.  Số tài khoản Ngân hàng: 3741.0.1056535.

 

Văn bản của BHXH TP.HCM - Chế độ BHXH
Stt Tên thủ tục hồ sơ Tải về Ngày có hiệu lực Nơi ban hành
1 CV 3675/BHXH-CĐBHXH rà soát hồ sơ giải quyết trợ cấp BHXH một lần tại đơn vị tham gia BHXH. 24/09/2013 BHXH TP.HCM
2 CV 4576/BHXH-CĐBHXH thực hiện chế độ trợ cấp đối với nhà giáo đã nghỉ hưu theo Quyết định số 52/2013/QĐ-TTg 25/11/2013 BHXH TP.HCM
3 CV 935/BHXH-CĐBHXH hướng dẫn giải quyết những vướng mắc chế độ trợ cấp đối với nhà giáo theo Quyết định số 52/2013/QĐ-TTg 04/04/2014 BHXH TP.HCM
4 CV 3534/BHXH-CĐBHXH cấp giấy chứng nhận nghỉ việc hưởng BHXH C65-HD phôi mới (đối với các cơ sở KCB, trạm y tế). 11/11/2014 BHXH TP.HCM
5 CV 239/BHXH-CĐBHXH cấp giấy chứng nhận nghỉ việc hưởng BHXH C65-HD phôi mới. 01/02/2015 BHXH TP.HCM
6 CV 2607/BHXH-CĐBHXH Tra cứu dữ liệu Giấy chứng nhận nghỉ việc hưởng BHXH mẫu C65-HD không còn giá trị sử dụng. 13/08/2015 BHXH TP
7 CV 353/BHXH-CĐBHXH: hồ sơ và quy trình hưởng chế độ ốm đau, thai sản, dưỡng sức từ ngày 01/01/2016 29/01/2016 BHXH TP.HCM
8 CV 711/BHXH-CĐBHXH: Hướng dẫn điều chỉnh nội dung Thông báo số 54/BHXH-CĐBHXH. 17/03/2016 BHXH TP
9 CV 715/BHXH-CĐBHXH: Giải quyết chế độ BHXH. 17/03/2016 BHXH TP
10 CV 848/BHXH-CĐBHXH: hướng dẫn bổ sung số tài khoản và chi trả chế độ ngắn hạn cho người lao động. 30/03/2016 BHXH TP
11 CV 872/BHXH-CĐ: đính chính công văn số 649/BHXH-CĐ ngày 10/3/2016. 01/04/2016 BHXH TP
12 CV 1357/BHXH-CĐ: dừng giới thiệu khám giám định y khoa. 01/06/2016 BHXH TP
13 1782/BHXH-CĐ về việc tra cứu hưởng bảo hiểm thất nghiệp 15/07/2016 BHXH TP. Hồ Chí Minh
14 2085/ BHXH-CĐ ngày 23/8/2016 về việc điều chỉnh lương hưu, trợ cấp BHXH hàng tháng 23/08/2016 BHXH TP. Hồ Chí Minh
15 CV 2334/BHXH-CĐ: Cung cấp số tài khoản của người hưởng lương hưu. 23/09/2016 BHXH TP.HCM
16 CV 2370/BHXH-CĐ: chi trả trợ cấp ốm đau, thai sản, dưỡng sức PHSK qua tài khoản cá nhân của NLĐ. 27/09/2016 BHXH TP.HCM
17 2430/BHXH-CĐ về việc giải quyết chế độ TNLĐ, BNN 05/10/2016 BHXH TP. Hồ Chí Minh
18 Thông báo Về việc điều chỉnh lại thông tin nhân thân 19/12/2016 BHXHTP
19 3074/BHXH-CĐ V/v cấp giấy chứng nhận nghỉ việc hưởng BHXH (mẫu GCN) phôi mới đối với cơ sở KCB 22/12/2016 BHXH TP. Hồ Chí Minh
20 3076/BHXH-CĐ V/v cấp giấy chứng nhận nghỉ việc hưởng BHXH (mẫu GCN) phôi mới đối với các đơn vị sử dụng lao động 22/12/2016 BHXH TP. Hồ Chí Minh
21 155/BHXH-CĐ V/v hướng dẫn cấp GCN nghỉ việc hưởng BHXH 01/01/2017 BHXH TP. Hồ Chí Minh
22 356/BHXH-CĐ V/v tạm dừng chuyển tiền trợ cấp ốm đau, tai nạn, dưỡng sức vào tài khoản của người lao động 27/02/2017 BHXH TP. Hồ Chí Minh
23 1495/BHXH-CĐBHXH V/v trả hồ sơ tuất trực tiếp cho thân nhân qua bưu điện 01/08/2017 BHXH TP. Hồ Chí Minh
24 1598/BHXH-CĐ V/v điều chỉnh lương hưu theo NĐ 76/2017/NĐ-CP 31/07/2017 BHXH TP. Hồ Chí Minh