(08) 39 979 039
Đăng ký | Đăng nhập | Tìm kiếm

Chào mừng bạn đến với website BHXH Thành phố Hồ Chí Minh. Đường dây tư vấn giải đáp thắc mắc: Lĩnh vực Thu BHXH, BHYT, BHTN (08) 39.979.039 - 1603 - 1606. Lĩnh vực Chế độ BHXH (08) 39.979.039 – Tai nạn lao động – Bệnh nghề nghiệp: 1418; Tử tuất: 1431; Bảo hiểm thất nghiệp: 1432; Hồ sơ chuyển tỉnh: 1434; Hồ sơ hưu trí: 1438; Ốm đau, thai sản: 1403, 1415; Công tác chi, cấp tiền ốm đau, thai sản: 1324;  Lĩnh vực CST (08) 39.979.039: 1629. Lĩnh vực GĐ BHYT (08) 39.979.039:  1808 - 1810. Số tài khoản Ngân hàng: 3741.0.1056535.

Văn bản của BHXH TP.HCM - Chế độ BHXH
Stt Tên thủ tục hồ sơ Tải về Ngày có hiệu lực Nơi ban hành
1 CV 2692/BHXH-CĐBHXH Cấp giấy chứng nhận nghỉ việc hưởng BHXH 09/07/2012 BHXH TP.HCM
2 CV 3110/BHXH-CĐBHXH Gải quyết chế độ ốm đau cho người lao động 11/10/2011 BHXH TP.HCM
3 CV 3621/BHXH-CĐBHXH Giấy xác nhận điều kiện làm việc có yếu tố nặng nhọc độc hại 11/11/2010 BHXH TP.HCM
4 CV 4154/BHXH-CĐBHXH Thời điểm hưởng lương hưu theo Nghị định 132/2007/NĐ-CP của Chính phủ 26/12/2011 BHXH TP.HCM
5 CV 4419/BHXH-CĐBHXH Quản lý giấy chứng nhận nghỉ việc hưởng BHXH 19/10/2012 BHXH TP.HCM
6 CV 1187/BHXH-CĐBHXH hướng dẫn thực hiện chế độ thai sản theo quy định Bộ Luật lao động 25/04/2013 BHXH TP.HCM
7 CV 2584/BHXH-CĐBHXH rà soát đối tượng hưởng trợ cấp tuất hàng tháng trên địa bàn. 23/07/2013 BHXH TP.HCM
8 CV 3675/BHXH-CĐBHXH rà soát hồ sơ giải quyết trợ cấp BHXH một lần tại đơn vị tham gia BHXH. 24/09/2013 BHXH TP.HCM
9 CV 1823/BHXH-CĐBHXH hướng dẫn lập danh sách đề nghị hưởng BHXH 07/06/2013 BHXH TP.HCM
10 CV 1959/BHXH-CĐBHXH bổ sung công văn 1823/BHXH-CĐBHXH ngày 07/6/2013 14/06/2013 BHXH TP.HCM
11 CV 4034/BHXH-CĐBHXH thay đổi các biểu mẫu giải quyết các chế độ ốm đâu, thai sản, nghỉ dưỡng sức PHSK. 16/10/2013
12 CV 4055/BHXH-CĐBHXH thay đổi mẫu giấy C65-HD theo quy định Thông tư số 178/TT-BTC 21/10/2013 BHXH TP.HCM
13 CV 4292/BHXH-CĐBHXH hướng dẫn chứng từ giải quyết chế độ BHXH đối với người lao động mắc bệnh lao 05/11/2013 BHXH TP.HCM
14 CV 4433/BHXH-CĐBHXH hướng dẫn giải quyết hưởng một số chế độ BHXH kể từ ngày 01/7/2013. 12/11/2013 BHXH TP.HCM
15 TB 4432/TB-BHXH thực hiện ngày giao trả hồ sơ giải quyết chế độ BHXH. 12/11/2013 BHXH TP.HCM
16 CV 4576/BHXH-CĐBHXH thực hiện chế độ trợ cấp đối với nhà giáo đã nghỉ hưu theo Quyết định số 52/2013/QĐ-TTg 25/11/2013 BHXH TP.HCM
17 CV 935/BHXH-CĐBHXH hướng dẫn giải quyết những vướng mắc chế độ trợ cấp đối với nhà giáo theo Quyết định số 52/2013/QĐ-TTg 04/04/2014 BHXH TP.HCM
18 CV 956/BHXH-CĐBHXH cấp giấy chứng nhận hưởng BHXH. 04/04/2014 BHXH TP.HCM
19 CV 2882/BHXH-CĐBHXH chuyển nộp tiền ốm đau, thai sản, DSPHSK chưa chi cho NLĐ và ghi ngày nghỉ hàng tuần trên Mẫu C70-HD 26/09/2014 BHXH TP.HCM
20 CV 3533/BHXH-CĐBHXH cấp giấy chứng nhận nghỉ việc hưởng BHXH C65-HD phôi mới (đối với các đơn vị SDLĐ). 01/01/2015 BHXH TP.HCM
21 CV 3534/BHXH-CĐBHXH cấp giấy chứng nhận nghỉ việc hưởng BHXH C65-HD phôi mới (đối với các cơ sở KCB, trạm y tế). 11/11/2014 BHXH TP.HCM
22 CV 4295/BHXH-CĐBHXH cấp giấy chứng nhận nghỉ việc hưởng BHXH C65-HD phôi mới 01/01/2015 BHXH TP.HCM
23 CV 91/BHXH-CĐBHXH hướng dẫn thanh quyết toán chế độ ốm đau, thai sản, dưỡng sức phục hồi sức khỏe. 09/01/2015 BHXH TP.HCM
24 CV 92/BHXH-CĐBHXH cấp giấy chứng nhận nghỉ việc hưởng BHXH C65-HD phôi mới. 09/01/2015 BHXH TP.HCM
25 CV 238/BHXH-CĐBHXH cấp giấy chứng nhận nghỉ việc hưởng BHXH C65-HD phôi mới. 01/02/2015 BHXH TP.HCM
26 CV 239/BHXH-CĐBHXH cấp giấy chứng nhận nghỉ việc hưởng BHXH C65-HD phôi mới. 01/02/2015 BHXH TP.HCM