(08) 39 979 039
Đăng ký | Đăng nhập | Tìm kiếm

Chào mừng bạn đến với website BHXH Thành phố Hồ Chí Minh. Đường dây tư vấn giải đáp thắc mắc: Công tác quản lý Thu BHXH, BHYT, BHTN (028) 39.979.039 - 1550 - 1552. Công tác khai thác và thu nợ: (028) 39.979.039 – 1607. Công tác Chế độ BHXH (028) 39.979.039 – Tai nạn lao động – Bệnh nghề nghiệp: 1418; Tử tuất: 1431; Bảo hiểm thất nghiệp: 1432; Hồ sơ chuyển tỉnh: 1437; Hồ sơ hưu trí: 1441; Ốm đau, thai sản: 1405 - 1412; Trợ cấp 1 lần: 1416;  Công tác CST (028) 39.979.039: 1623. Công tác thực hiện chính sách BHYT (028) 39.979.039:  P. Giám định 1: 1808, 1810; P. Giám định 2: 1842 - 1843. Công tác chi, cấp tiền BHXH, BHYT, BHTN: ốm đau, thai sản: 1321. Công tác kiểm tra, tiếp công dân: 1233 - 1253. Công tác tiếp nhận hồ sơ: 1271 – 1252. Công tác trả kết quả:  1206. Công tác quản lý hồ sơ:  1905. Công tác tuyên truyền: 1356. Công tác văn thư: 1261. Công tác phần mềm giao dịch điện tử: 1708.  Số tài khoản Ngân hàng: 3741.0.1056535.

 

Văn bản của BHXH TP.HCM - Giám Định BHYT
Stt Tên thủ tục hồ sơ Tải về Ngày có hiệu lực Nơi ban hành
1 CV 01/BHXH-NVGĐ 1 Thực hiện biểu mẫu chăm sóc SKBĐ cho HSSV 01/02/2013 BHXH TP.HCM
2 CV 682/BHXH-NVGĐ1 thay đổi biểu mẫu thống kê chi phí KCB BHYT theo qui định của Bộ Tài chính. 18/03/2013 BHXH TP.HCM
3 Tài liệu Hội thảo chuyên đề Quản lý quỹ và các biện pháp phòng chống lạm dụng quỹ BHYT. 01/07/2014 BHXH TP.HCM
4 CV 829/BHXH-NVGĐ 1 Hướng dẫn xây dựng danh mục VTYT theo TT 27 và các Biểu mẫu xây dựng. 27/03/2014 BHXH TP.HCM
5 CV 3253/BHXH-NVGĐ 1 thanh toán BHYT đối với một số VTYT theo Thông tư 27/2013/TT-BYT 22/10/2013 BHXH TP.HCM
6 Tóm tắt Luật BHYT số 46/2014/QH13 sửa đổi bổ sung một số điều của Luật BHYT. 01/01/2015 BHXH TP.HCM
7 CV 3994/BHXH-NVGĐ1: Thông báo Mẫu thẻ BHYT và mã số ghi trên thẻ BHYT. 12/12/2014 BHXH TP.HCM
8 CV 3995/BHXH-NVGĐ1: Hướng dẫn thực hiện Luật BHYT sửa đổi, bổ sung. 12/12/2014 BHXH TP.HCM
9 CV 4124/BHXH-NVGĐ1: Điều chỉnh công văn 3994/BHXH-NVGĐ1 và công văn 3995/BHXH-NVGĐ1. 22/12/2014 BHXH TP.HCM
10 CV 4307/BHXH-NVGĐ1 hướng dẫn thêm chi tiết tại phần 3 của công văn số 3995/BHXH-NVGĐ1. 31/12/2014 BHXH TP.HCM
11 Thông báo số 398/TB-BHXH về việc điều chỉnh quy trình tiếp nhận và trả kết quả hồ sơ theo cơ chế một cửa 03/02/2015 Bảo hiểm xã hội Thành phố Hồ Chí Minh
12 Khung giá dịch vụ khám, chữa bệnh từ ngày 01/6/2015 15/06/2015 BHXH TP
13 CV 2049/BHXH-NVGĐ1 làm thủ tục cấp thẻ BHYT đúng hạn. 26/06/2015 BHXH TP
14 Danh mục thuốc thành phẩm Tân dược thanh toán BHYT theo TT40-BYT_KQĐT BV Quân Y 7A 2015_Cập nhật ngày 29/6/2015. 29/06/2015 BHXH TP
15 Dieu chinh Danh mục thuốc thành phẩm Tân dược thanh toán BHYT KQĐT BV Quân Y 7A 2015_Cập nhật ngày 14-7-2015 14/07/2015 BHXH TP
16 Điều chỉnh Danh mục thuốc thành phẩm Tân dược thanh toán BHYT theo TT40-BYT_KQĐT BV Quân Y 7A 2015_Cập nhật ngày 15/07/2015. 15/07/2015 BHXH TP
17 Điều chỉnh Danh mục thuốc thành phẩm Tân dược thanh toán BHYT theo TT40-BYT_KQĐT BV Quân Y 7A 2015_Cập nhật ngày 17/07/2015. 17/07/2015 BHXH TP
18 Điều chỉnh Danh mục thuốc thành phẩm Tân dược thanh toán BHYT theo TT40-BYT_KQĐT BV Quân Y 7A 2015_Cập nhật ngày 21/07/2015. 21/07/2015 BHXH TP
19 Kết quả đấu thầu VTYT của Bệnh viện 7A năm 2015 thuộc phạm vi thanh toán BHYT - Cập nhập ngày 05.08.2015 05/08/2015 BHXH TP
20 TB 3077/BHXH-NVGĐ 1: Bổ sung cơ sở khám chữa bệnh ban đầu. 24/09/2015 BHXH TP.HCM
21 Kết quả đấu thầu 7A thuộc phạm vi thanh BHYT Cập nhật lần 2 ngày 27_11_2015 27/11/2015 BHXH TP.HCM
22 Kết quả đấu thầu bệnh viện Quân Dân Y Miền Đông thuộc phạm vi thanh toán BHYT. 04/12/2015 BHXH TP.HCM
23 TB 3968/BHXH-NVGĐ 1: Điều chỉnh giờ KCB của cơ sở đăng ký KCB ban đầu. 09/12/2015 BHXH TP.HCM
24 TB 3969/BHXH-NVGĐ 1: Bổ sung cơ sở đăng ký KCB ban đầu. 09/12/2015 BHXH TP.HCM
25 TB 3926/BHXH-NVGĐ 1: Bổ sung cơ sở đăng ký KCB ban đầu. 04/12/2015 BHXH TP.HCM
26 CV 172/BHXH-GĐ 1: Thông báo bổ sung cơ sở đăng ký KCB ban đầu từ 01/01/2016. 15/01/2015 BHXH TP.HCM
27 Quy định vi phạm hành chính BHYT 01/02/2016 BHXH TP.HCM
28 Chấn chỉnh công tác Giám định BHYT 01/02/2016 BHXH TP.HCM
29 TB 493/BHXH-GĐ 1: bổ sung cơ sở KCB ban đầu. 23/02/2016 BHXH TP.HCM
30 Kết quả đấu thầu VTYT Bệnh viện Đa Khoa Khu Vực Củ Chi thuộc phạm vi thanh toán BHYT Cập nhật ngày 26_02_2016 26/02/2016 BHXH TP.HCM
31 Tóm tắt những điểm mới về BHYT 14/03/2016 BHXH TP.HCM
32 TB 677/BHXH-GD91: Bổ sung cơ sở KCB ban đầu. 14/03/2016 BHXH TP.HCM
33 Kết quả đấu thầu VTYT Bệnh viện Nguyễn Tri Phương thuộc phạm vi thanh toán BHYT Cập nhật ngày 07_04_201 12/04/2016 BHXH TP
34 1043/BHXH-KHTC ngày 20/4/2016 về việc trích chuyển kinh phí CSCK ban đầu 20/04/2016 BHXH TP. Hồ Chí Minh
35 Kết quả đấu thầu VTYT Bệnh viện Nhân dân 115 năm 2015 thuộc phạm vi thanh toán BHYT Cập nhật ngày 29_04_2016 29/04/2016 BHXH TP
36 Bài giàng: Tổ chức thực hiện BHYT trong KCB. 09/05/2016 BHXH TP.HCM
37 File XML hướng dẫn theo quyết định số 917/QĐ-BHXH của BHXH Việt Nam. 29/06/2016 BHXH TP.HCM
38 869/BHXH-GĐ1 Về việc thông báo bổ sung cơ sở đăng ký KCB ban đầu 13/06/2016 BHXH TP. Hồ Chí Minh
39 921/BHXH-GĐ1 Về việc thực hiện công văn số 2288/BHXH-CSYT ngày 21/6/2016 của BHXH VN 24/06/2016 BHXH TP. Hồ Chí Minh
40 Hướng dẫn thanh toán giá viện phí theo TT37 (Bao gồm danh mục tương đương đợt 5, cập nhật ngày 05/7/2016) 05/07/2016 BHXH TP.HCM
41 985/BHXH-GĐ 1 về việc trích sao hồ sơ bệnh án cho người lao động 13/07/2016 BHXH TP. Hồ Chí Minh
42 CV 1229/BHXH-GĐ 1: ngưng phát hành thẻ BHYT tại Bệnh viện Ngọc Linh. 22/08/2016 BHXH TP.HCM
43 Kết quả đấu thầu VTYT của Sở Y tế TP.HCM thuộc phạm vi thanh toán BHYT Cập nhật ngày 22_08_2016 22/08/2016 BHXH TP.HCM
44 Bổ sung kết quả đấu thầu VTYT Gói 2_QD2122 và Gói 3_2123 của Sở Y tế. 08/09/2016 BHXH TP.HCM
45 Kết quả đấu thầu VTYT của Quân Dân Y Miền Đông theo QĐ số 152/QĐ-BV ngày 30_06_2016 thuộc phạm vi thanh toán BHYT (Cập nhật ngày 28_09_2016) 29/09/2016 BHXH TP.HCM
46 1751/TB-BHXH v/v giải quyết quyền lợi cho HSSV khi KCB BHYT 04/11/2016 BHXH TP. Hồ Chí Minh
47 1810/TB-BHXH V/v thanh toán trực tiếp chi phí cùng chi trả vượt quá 6 tháng lương cơ sở 17/11/2016 BHXH TP. Hồ Chí Minh
48 1822/TB-BHXH V/v danh sách cơ sở KCB nhận đăng ký KCB ban đầu năm 2017 22/11/2016 BHXH TP. Hồ Chí Minh
49 KẾT QUẢ ĐẤU THẦU BỆNH VIỆN QUÂN Y 7A THUỘC PHAM VI THANH TOÁN BẢO HIỂM Y TẾ (THEO QUYẾT ĐỊNH SỐ 926/QĐ-QY7A NGÀY 21/9/2016) 21/09/2016 BHXH TP. Hồ Chí Minh
50 2028/BHXH-GĐ1 V/v thông báo bổ sung cơ sở đăng ký KCB ban đầu 30/12/2016 BHXH TP. Hồ Chí Minh
51 2026/BHXH-GĐ1 V/v đảm bảo quyền và nghĩa vụ của người bệnh BHYT khi đang điều trị nhưng thẻ BHYT hết hạn sử dụng 30/12/2016 BHXH TP. Hồ Chí Minh
52 37/BHXH-GĐ1 thông báo bổ sung cơ sở đăng ký KCB ban đầu 2017 16/01/2017 BHXH TP. Hồ Chí Minh
53 Giải quyết quyền lợi khám chữa bệnh BHYT 08/02/2017 BHXHTP
54 405/TB-BHXH V/v thanh toán trực tiếp chi phí khám chữa bệnh BHYT cùng chi trả vượt quá 6 tháng lương cơ sở 10/03/2017 BHXH TP. Hồ Chí Minh
55 406/BHXH-GĐ2 V/v tiếp nhận hồ sơ thanh toán trực tiếp chi phí KCB BHYT năm 2016 10/03/2017 BHXHTP
56 697/BHXH-CST v/v điều chỉnh danh sách đăng ký khám chữa bệnh ban đầu quý 2/2017 10/04/2017 BHXHTP
57 1546/TB-BHXH V/v giải quyết quyền lợi cho học sinh, sinh viên khi khám chữa bệnh BHYT 02/11/2017 BHXH TP. Hồ Chí Minh