(08) 39 979 039
Đăng ký | Đăng nhập | Tìm kiếm

Chào mừng bạn đến với website BHXH Thành phố Hồ Chí Minh. Đường dây tư vấn giải đáp thắc mắc: Công tác quản lý Thu BHXH, BHYT, BHTN (028) 39.979.039 - 1550 - 1552. Công tác khai thác và thu nợ: (028) 39.979.039 – 1607. Công tác Chế độ BHXH (028) 39.979.039 – Tai nạn lao động – Bệnh nghề nghiệp: 1418; Tử tuất: 1431; Bảo hiểm thất nghiệp: 1432; Hồ sơ chuyển tỉnh: 1437; Hồ sơ hưu trí: 1441; Ốm đau, thai sản: 1405 - 1412; Trợ cấp 1 lần: 1416;  Công tác CST (028) 39.979.039: 1623. Công tác thực hiện chính sách BHYT (028) 39.979.039:  P. Giám định 1: 1808, 1810; P. Giám định 2: 1842 - 1843. Công tác chi, cấp tiền BHXH, BHYT, BHTN: ốm đau, thai sản: 1321. Công tác kiểm tra, tiếp công dân: 1233 - 1253. Công tác tiếp nhận hồ sơ: 1271 – 1252. Công tác trả kết quả:  1206. Công tác quản lý hồ sơ:  1905. Công tác tuyên truyền: 1356. Công tác văn thư: 1261. Công tác phần mềm giao dịch điện tử: 1708.  Số tài khoản Ngân hàng: 3741.0.1056535.

 

Văn bản của BHXH TP.HCM - Thu BHXH, BHYT, BHTN
Stt Tên thủ tục hồ sơ Tải về Ngày có hiệu lực Nơi ban hành
1 CV 161/BHXH-THU thu Bảo hiểm y tế hộ gia đình năm 2015. 15/01/2015 BHXH TP.HCM
2 Hướng dẫn thực hiện CV 161/BHXH-THU thu Bảo hiểm y tế hộ gia đình năm 2015, ngày 15/01/2015 16/01/2015 BHXH TP.HCM
3 Danh sách Đăng ký kèm theo Hướng dẫn thực hiện CV 161/BHXH-THU thu Bảo hiểm y tế hộ gia đình năm 2015, ngày 15/01/2015 16/01/2015 BHXH TP.HCM
4 CV 726/BHXH-THU Thực hiện bảo hiểm thất nghiệp. 10/03/2015 BHXH TP.HCM
5 QC 994/QCPH-BHXH-CT Quy chế phối hợp công tác giữa BHXH Thành phố và Cục Thuế Thành phố Hồ Chí Minh 31/03/2015 BHXH TP.HCM - Cục Thuế TP.HCM
6 TB 1207/TB-BHXH việc thu, nộp tiền BHYT theo hộ gia đình tháng 4/2015. 17/04/2015 BHXH TP
7 CV 1185/THU-BHXH Hướng dẫn bổ sung một số nghiệp vụ thu BHYT. 15/04/2015 BHXH TP
8 CV 1331/BHXH-THU hướng dẫn cấp thẻ BHYT cho đối tượng trẻ em dưới 6 tuổi. 25/04/2015 BHXH TP
9 Công văn 1660/BHXH-THU hướng dẫn thực hiện thu BHXH, BHYT đối với người lao động trong thời gian cử đi học hoặc công tác , đi lao động nước ngoài, nghỉ hưởng chế độ ốm dài ngày 28/05/2015 BHXH TPHCM
10 CV 1860/BHXH-THU hướng dẫn bổ sung BHYT hộ gia đình. 12/06/2015 BHXH TP
11 CV 2404/BHXH-THU hướng dẫn thực hiện BHYT học sinh, sinh viên năm học 2015-2016. 24/04/2015 BHXH TP
12 Công văn 2405/BHXH-THU về giao dịch điện tử trong việc thực hiện thủ tục tham gia BHXH, BHYT, BHTN, cấp sổ BHXH và thẻ BHYT 28/07/2015 BHXHTP.HCM
13 Cv 2522/BHXH-THU điều chỉnh, bổ sung công văn số 2404/BHXH-THU ngày 24/7/2015 hướng dẫn thực hiện BHYT HSSV. 05/08/2015 BHXH TP
14 LT 2485/HDLT-SGD&ĐT-BHXH hướng dẫn thực hiện bảo hiểm y tế học sinh, sinh viên năm học 2015-2016. 03/08/2015 BHXH TP - SGD&ĐT
15 CV 2724/BHXH-THU Thực hiện giao dịch điện tử. 24/08/2015 BHXH TP
16 CV 3034/BHXH-THU tham gia BHYT đối tượng học sinh, sinh viên. 21/09/2015 BHXH TP
17 TB 2034/TB-BHXH thay đổi phương thức gửi văn bản và sử dụng chữ ký số trong giao dịch điện tử. 01/10/2015 BHXH TP
18 CV 3844/BHXH-THU: Hướng dẫn thực hiện đóng BHXH, BHYT, BHTN từ ngày 01/01/2016. 30/11/2015 BHXH TP.HCM
19 Cv 3895/BHXH-THU: Hướng dẫn mức lương đóng BHXH, BHYT, BHTN đối với DNNN 03/12/2015 BHXH TP.HCM
20 CV 3987/BHXH-THU: Lập hồ sơ tham gia BHYT hộ gia đình. 11/12/2015 BHXH TP.HCM
21 CV 59/BHXH-QLT: tỷ giá ngọai tệ 06 tháng đầu năm 2016. 02/01/2016 BHXH TP.HCM
22 CV 212/BHXH-QLT: hướng dẫn nghiệp vụ quản lý thu và quy định cấp sổ BHXH và thẻ BHYT. 19/01/2016 BHXH TP.HCM
23 CV 239/BHXH-THU: hướng dẫn cấp thẻ BHYT cho đối tượng là công nhân viên Công an, lao động hợp đồng CATP. 20/01/2016 BHXH TP.HCM
24 TB 619/TB-BHXH: điều chỉnh lãi suất tính lãi chậm đóng, truy đóng BHXH, BHTN, BHYT. 01/01/2016 BHXH TP.HCM
25 Tóm tắt những điểm mới về Thu BHXH-BHYT 14/03/2016 BHXH TP.HCM
26 CV 703/BHXH-QLT: Hướng dẫn quản lý thu BHXH, BHYT đối tượng không chuyên trách xã, phường, thị trấn. 16/03/2016 BHXH TP
27 CV 748/BHXH-QLT: Chi thù lao cho tổ chức làm đại lý thu. 21/03/2016 BHXH TP
28 CV 766/BHXH-QLT: Mức tiền lương làm căn cứ đóng BHXH, BHYT, BHTN trong các cơ quan, đơn vị sự nghiệp Nhà nước. 22/03/2016 BHXH TP
29 CV 869/BHXH-QLT: Hướng dẫn thu BHXH tự nguyện. 31/03/2016 BHXH TP
30 Cv 1170/BHXH-QLT: Hướng dẫn quy trính ra soát, sác minh, nghiệm thu dữ liệu hộ gia đính tham gia BHYT 05/05/2016 BHXH TP
31 1139/BHXH-QLT về việc hướng dẫn bổ sung nghiệp vụ công văn số 212/BHXH-QLT 29/04/2016 BHXH TP. Hồ Chí Minh
32 1170/BHXH-QLT 05/05/2016 BHXH TP. Hồ Chí Minh
33 1258/BHXH-QLT1258/BHXH-QLT Về triển khai thực hiện các thủ tục tham gia BHXH, BHYT, BHTN, cấp sổ BHXH, thẻ BHYT bằng giao dịch điện tử trên địa bàn Thành phố 13/05/2016 BHXH TP. Hồ Chí Minh
34 CV 1388/TB-BHXH: Điều chỉnh mức lương cơ sở. 30/05/2016 BHXH TP
35 1507/BHXH-KTTN hướng dẫn bổ sung nghiệp vụ truy BHXH theo QD9/QĐ-BHXH 10/06/2016 BHXH TP. Hồ Chí Minh
36 HD 1684/HD-BHXH: đóng quỹ bảo hiểm tai nạn lao động, bệnh nghề nghiệp. 01/07/2016 BHXH TP HCM
37 TB 1696/BHXH-QLT: tỷ giá ngoại tệ 6 tháng cuối năm 2016. 01/07/2016 BHXH TP.HCM
38 1746/BHXH-QLT hướng dẫn nghiệp vụ sổ BHXH 08/07/2016 BHXH TP. Hồ Chí Minh
39 CV 1989/BHXH-QLT: Hướng dẫn nghiệp vụ thu hồi và gia hạn thẻ BHYT. 09/08/2016 BHXH TP.HCM
40 CV 1988/BHXH-QLT: Hướng dẫn thực hiện BHYT HSSV năm học 2016-2017. 09/08/2016 BHXH TP.HCM
41 2208/BHXH-QLT về việc chi thù lao cho tổ chức làm Đại lý thu BHXH, BHYT 06/09/2016 BHXH TP. Hồ Chí Minh
42 CV 2296/BHXH-KTTN: thực hiện nghỉa vụ đóng BHYT cho lao động người nước ngoài. 16/09/2016 BHXH TP.HCM
43 2303/BHXH-QLT về việc lập danh sách hộ gia đình tham gia BHYT 19/09/2016 BHXH TP. Hồ Chí Minh
44 CV 2358/BHXH-QLT: Hướng dẫn thực hiện cách ghi địa chỉ trong hồ sơ tham gia học sinh sinh viên. 26/09/2016 BHXH TP.HCM
45 2533/BHXH-QLT Về việc không thu hồi thẻ BHYT người lao động giãm 18/10/2016 BHXH TP. Hồ Chí Minh
46 2934/BHXH-KTTN triển khai thực hiện Quyết định 1599/QĐ-BHXH ngày 28/10/2016 05/12/2016 BHXH TP. Hồ Chí Minh
47 2999/BHXH-QLT Về việc thu BHYT hộ gia đình 2017 14/12/2016 BHXH TP. Hồ Chí Minh
48 Danh sách đề nghị gia hạn tự động thẻ BHYT năm 2017 20/12/2016 BHXHTP
49 Danh sách đề nghị gia hạn tự động thẻ BHYT năm 2017 đợt 2 26/12/2016 BHXHTP
50 3059/ BHXH-QLT V/v hướng dẫn thực hiện đóng BHXH, BHYT, BHTN từ ngày 01/01/2017 20/12/2016 BHXH TP. Hồ Chí Minh
51 Tỷ giá ngoại tệ 6 tháng đầu năm 2017 06/01/2017 BHXHTP
52 67/TB-BHXH điều chỉnh lãi suất tính lãi chậm đóng, truy đóng BHYT 01/01/2017 BHXH TP. Hồ Chí Minh
53 73/BHXH-QLT hướng dẫn thời hạn nộp tiền và cấp thẻ BHYT hộ gia đình 10/01/2017 BHXH TP. Hồ Chí Minh
54 45/BHXH-QLT V/v tỷ giá ngoại tệ 6 tháng đầu năm 2017 03/01/2017 BHXH TP. Hồ Chí Minh
55 390/BHXH-QLT V/v lãi suất tham gia BHXH tự nguyện 28/02/2017 BHXH TP. Hồ Chí Minh
56 491/BHXH-QLT V/v: lãi xuất tham gia BHXH, BHTN, BHXH tự nguyện 13/03/2017 BHXH TP. Hồ Chí Minh
57 894/BHXH-QLT V/v thu BHYT hộ gia đình 05/05/2017 BHXH TP. Hồ Chí Minh
58 935/BHXH-QLT V/v thu BHXH TN, BHYT HGĐ qua tổ chức kinh tế, đơn vị sự nghiệp công lập 11/05/2017 BHXH TP. Hồ Chí Minh
59 953/BHXH-QLT V/v cung cấp thông tin cho đơn vị 15/05/2017 BHXH TP. Hồ Chí Minh
60 1012/BHXH-QLT V/v mức đóng BHXH bắt buộc vào quỹ bảo hiểm TNLĐ, bệnh nghề nghiệp từ 01/6/2017 01/06/2017 BHXH TP. Hồ Chí Minh
61 1029/TB-BHXH V/v cung cấp Thông báo kết quả đóng BHXH,BHYT,BHTN 25/05/2017 BHXH TP. Hồ Chí Minh
62 1205/BHXH-QLT V/v hướng dẫn thời hạn đóng tiền và cấp thẻ BHYT hộ gia đình 15/06/2017 BHXH TP. Hồ Chí Minh
63 1202/TB-BHXH V/v thực hiện công văn 2159/BHXH-BT của BHXH Việt Nam ngày 01/6/2017 01/06/2017 BHXH TP. Hồ Chí Minh
64 1283/BHXH-QLT V/v thực hiện công văn 1205/BHXH-QLT 22/06/2017 BHXH TP. Hồ Chí Minh
65 1383/BHXH-QLT V/v tỉ giá ngoại tệ 6 tháng cuối năm 2017 03/07/2017 BHXHTP
66 1442/TB-BHXH V/v mức đóng Bảo hiểm y tế Học sinh Sinh viên 01/07/2017 BHXH TP. Hồ Chí Minh
67 1734/BHXH-QLT V/v hướng dẫn thu BHXH, BHYT, BHTN, BH TNLĐ-BNN, quản lý sổ BHXH, thẻ BHYT 01/07/2017 BHXH TP. Hồ Chí Minh
68 1744/HDLS/BHXH-GDĐT hướng dẫn thực hiện BHYT HSSV năm học 2017-2018 16/08/2017 BHXH TP. Hồ Chí Minh
69 1828/BHXH-QLT V/v hướng dẫn bổ sung BHYT học sinh, sinh viên năm học 2017-2018 31/08/2017 BHXH TP. Hồ Chí Minh
70 1912/BHXH-QLT V/v trả lời công văn 62/CNTĐ-TC 12/09/2017 BHXH TP. Hồ Chí Minh
71 1919/BHXH-QLT V/v thực hiện rà soát, bổ sung thông tin người tham gia BHXH, BHYT 12/09/2017 BHXH TP. Hồ Chí Minh
72 1902/BHXH-QLT V/v rà soát chuyển đơn vị, doanh nghiệp đang hoạt động trên địa bàn TP Cần Thơ 11/09/2017 BHXH TP. Hồ Chí Minh
73 1966/BHXH-QLT V/v thực hiện xác định và cấp mã sổ BHXH 19/09/2017 BHXH TP. Hồ Chí Minh
74 2055/BHXH-QLT V/v hướng dẫn hồ sơ truy đóng BHXH, BHYT, BHTN, BH TNLĐ-BNN 02/10/2017 BHXH TP. Hồ Chí Minh
75 2305/BHXH-THU V/v thực hiện nghiệp vụ thu BHXH tự nguyện, BHYT hộ gia đình. 06/11/2017 BHXH TP. Hồ Chí Minh
76 2620/BHXH-QLT V/v gia hạn thẻ bảo hiểm y tế 2018 12/12/2017 BHXH TP. Hồ Chí Minh
77 2621/BHXH-QLT V/v hướng dẫn sửa dữ liệu đối với khối ZC 12/12/2017 BHXH TP. Hồ Chí Minh
78 2771/BHXH-QLT V/v hướng dẫn thực hiện lương tối thiểu vùng mới từ 01/01/2018 29/12/2017 BHXH TP. Hồ Chí Minh
79 07/BHXH-QLT V/v: tỷ giá ngoại tệ 6 tháng đầu năm 2018 02/01/2018 BHXH TP. Hồ Chí Minh
80 13/TB-BHXH V/v: điều chỉnh lãi suất tính lãi chậm đóng, truy đóng BHYT 01/01/2018 BHXH TP. Hồ Chí Minh
81 869/BHXH-QLT V/v hướng dẫn thu bảo hiểm xã hội tự nguyện 31/03/2016 BHXH TP. Hồ Chí Minh