(08) 39 979 039
Đăng ký | Đăng nhập | Tìm kiếm

Chào mừng bạn đến với website BHXH Thành phố Hồ Chí Minh. Đường dây tư vấn giải đáp thắc mắc: Công tác quản lý Thu BHXH, BHYT, BHTN (028) 39.979.039 - 1550 - 1552. Công tác khai thác và thu nợ: (028) 39.979.039 – 1607. Công tác Chế độ BHXH (028) 39.979.039 – Tai nạn lao động – Bệnh nghề nghiệp: 1418; Tử tuất: 1431; Bảo hiểm thất nghiệp: 1432; Hồ sơ chuyển tỉnh: 1437; Hồ sơ hưu trí: 1441; Ốm đau, thai sản: 1405 - 1412; Trợ cấp 1 lần: 1416;  Công tác CST (028) 39.979.039: 1623. Công tác thực hiện chính sách BHYT (028) 39.979.039:  P. Giám định 1: 1808, 1810; P. Giám định 2: 1842 - 1843. Công tác chi, cấp tiền BHXH, BHYT, BHTN: ốm đau, thai sản: 1321. Công tác kiểm tra, tiếp công dân: 1233 - 1253. Công tác tiếp nhận hồ sơ: 1271 – 1252. Công tác trả kết quả:  1206. Công tác quản lý hồ sơ:  1905. Công tác tuyên truyền: 1356. Công tác văn thư: 1261. Công tác phần mềm giao dịch điện tử: 1708.  Số tài khoản Ngân hàng: 3741.0.1056535.

 

Văn bản của TP. Hồ Chí Minh

Thành ủy- UBND Thành phố (15)

Stt Tên văn bản Tải về Ngày có hiệu lực Nơi ban hành
1 KH 322/KH-UBND Về thực hiện Chương trình hành động số 28-CTrHĐ/TU ngày 08 tháng 11 năm 2012 của Thành ủy... 17/01/2013 UBND TP HCM
2 QĐ 5063/QĐ-UBND Ban hành Kế hoạch thực hiện Bảo hiểm y tế toàn dân trên địa bàn Thành phố Hồ Chí Minh, giai đoạn 2012 - 2015 và giai đoạn 2016 - 2020 02/10/2012 UBND TP HCM
3 CTrHĐ 28-CTrHĐ/TU thực hiện Nghị quyết số 15-NQ/TW của Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XI về một số vấn đề về chính sách xã hội giai đoạn 2012-2020 08/11/2012 Thành ủy - TP.HCM
4 QĐ 1204/QĐ-UBND về việc điều chỉnh mục tiêu kế hoạch thực hiện BHYT toàn dân trên địa bàn TP.HCM giai đoạn 2012-2015.... 12/03/2013 UBND TP HCM
5 CTrHĐ 32-CTrHĐ/TU thực hiện Nghị quyết số 21-NQ/TW ngày 22/11/2012 của Bộ Chính trị về tăng cường sự lãnh đạo... 08/04/2013 UBND TP HCM
6 QĐ 3651/QĐ-UBND ban hành kế hoạch thực hiện chương trình hành động số 32-CTrHĐ/TU ngày 08/4/2013 của Thành ủy thực hiện Nghị quyết số 21-NQ/TW... 05/07/2013 UBND TP.HCM
7 QĐ 896/QĐ-UBND Ban hành Kế hoạch triển khai thi hành Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật BHYT trên địa bàn TP.HCM. 03/03/2015 UBND TP.HCM
8 CV 3083/UBND-VX triển khai thực hiện Chỉ thị số 05/CT-TTg ngày 02/4/2015 của Thủ Tướng chính phủ về tăng cường thực hiện chính sách BHXH, BHYT. 08/06/2015 UBND TP.HCM
9 QĐ 3301/QĐ-UBND ban hành Kế hoạch triển khai Nghị quyết số 19/NQ-CP ngày 12/3/2015 của Chính phủ về những nhiệm vụ, giải pháp chủ yếu... 06/07/2015 UBND TP.HCM
10 CV 4588/UBND-VX: Về việc triển khai thực hiện các thủ tục tham gia BHXH, BHYT, bảo hiểm thất nghiệp, cấp sổ BHXH, thẻ BHYT bằng giao dịch điện tử trên địa bàn Thành phố. 07/08/2015 UBND TPHCM
11 CV 5060/UBND-VX về triển khai công tác thu BHYT học sinh, sinh viên năm học 2015-2016. 27/08/2015 UBND TP.HCM
12 QĐ 6398/QĐ-UBND: Thành lập Ban Chỉ Đạo lập danh sách tham gia BHYT theo hộ gia đình TP.HCM. 02/12/2015 UBND TP.HCM
13 1885/UBND-VX Về việc rà soát, xác minh, nghiệm thu thông tin thành viên hộ gia đình tham gia BHYT trên địa bàn Thành phố 26/04/2016 UBND TP. HCM
14 CV 2065/UBND-VX: Triển khai thực hiện các thủ tục tham gia BHXH, BHYT, BH thất nghiệp, cấp sổ BHXH, thẻ BHYT bằng giao dịch điện tử trên địa bàn TP.HCM 06/05/2016 UBND TP.HCM
15 6843/UBND-VX V/v rà soát, bổ sung, hoàn thiện hồ sơ người tham gia BHXH, BHYT để cấp mã số BHXH. 01/11/2017 UBND TP. HỒ CHÍ MINH

Sở - Ban- Ngành (2)

Stt Tên văn bản Tải về Ngày có hiệu lực Nơi ban hành
1 CV 136/CQĐD thực hiện Bảo hiểm y tế học sinh sinh viên theo Luật Bảo hiểm y tế. 17/07/2015 CQĐD Tại TP.HCM
2 CV 6082/BĐHCM-KTNV: Cung cấp dịch vụ tiếp nhận hồ sơ BHXH và trả kết quả các đơn vị tham gia BHXH-BHYT. 11/11/2015