(08) 39 979 039
Đăng ký | Đăng nhập | Tìm kiếm

Chào mừng bạn đến với website BHXH Thành phố Hồ Chí Minh. Đường dây tư vấn giải đáp thắc mắc: Lĩnh vực Thu BHXH, BHYT, BHTN (08) 39.979.039 - 1603 - 1606. Lĩnh vực Chế độ BHXH (08) 39.979.039 – Tai nạn lao động – Bệnh nghề nghiệp: 1418; Tử tuất: 1431; Bảo hiểm thất nghiệp: 1432; Hồ sơ chuyển tỉnh: 1434; Hồ sơ hưu trí: 1438; Ốm đau, thai sản: 1403, 1415; Công tác chi, cấp tiền ốm đau, thai sản: 1324;  Lĩnh vực CST (08) 39.979.039: 1629. Lĩnh vực GĐ BHYT (08) 39.979.039:  1808 - 1810. Số tài khoản Ngân hàng: 3741.0.1056535.

Văn bản của BHXH TP.HCM

Thu BHXH, BHYT, BHTN (54)

Stt Tên văn bản Tải về Ngày có hiệu lực Nơi ban hành
1 TB 758/TB-BHXH Đăng ký tham gia BHXH, BHYT đối với đơn vị mới 28/03/2011 BHXH TP.HCM
2 CV 4165/TB-BHXH Mức xử lý vi phạm đóng BHXH 27/12/2011 BHXH TP.HCM
3 LT 3281/LT-SGD&ĐT-BHXH Hướng dẫn thực hiện Bảo hiểm y tế Học sinh sinh viên 04/08/2012 BHXH TP.HCM
4 HD 1062/HD-BHXH Cấp thẻ BHYT cho thân nhân cán bộ, chiến sĩ, Công an nhân dân trên địa bàn TP.HCM 30/03/2012 BHXH TP.HCM
5 CV 102/BHXH-THU về việc điều chỉnh thông tin cá nhân, chức danh công việc và quá trình đóng BHXH, BHTN. 08/01/2013 BHXH TP.HCM
6 CV 5376/BHXH-THU về việc hướng dẫn thực hiện đóng BHXH, BHYT theo mức lương tối thiểu vùng mới 17/12/2012 BHXH TP.HCM
7 CV 555/BHXH-THU hướng dẫn thực hiện quy định quản lý thu BHXH, BHYT và cấp sổ BHXH, thẻ BHYT theo Quyết định số 1111/QĐ-BHXH 17/02/2012 BHXH TP.HCM
8 1366/BHXH -THU hướng dẫn quy trình chuyển nơi đăng ký tham gia BHXH, BHYT 20/04/2011 BHXH TP.HCM
9 1462/BHXH-THU tiền lương, tiền công đóng làm căn cứ đóng BHXH 25/04/2012 BHXH TP.HCM
10 4676/BHXH-THU hướng dẫn thực hiện thí điểm hồ sơ điện tử trong việc cấp thẻ BHYT trẻ em dưới 6 tuổi và người tham gia BHYT tự nguyện 07/11/2012 BHXH TP.HCM
11 4927/BHXH-THU hướng dẫn thực hiện thí điểm hồ sơ BHXH điện tử 20/11/2012 BHXH TP.HCM
12 336/BHXH-THU phân cấp quản lý đối tượng Tham gia BHXH, BHYT 28/01/2013 BHXH TP.HCM
13 CV 1068/BHXH-THU hướng dẫn bổ sung việc cấp thẻ BHYT cho người lao động 22/04/2013 BHXH TP.HCM
14 KH 1650/KH-BHXH triển khai các giải pháp nâng cao năng lực cạnh tranh cấp tỉnh (PCI) năm 2013 và các năm tiếp theo của BHXH TP HCM 29/05/2013 BHXH TP.HCM
15 CV 2197/BHXH-THU thu BHXH, BHYT, BHTN theo mức lương cơ sở 1.150.000 đồng 01/07/2013 BHXH TP.HCM
16 CV 2287/BHXH-THU điều chỉnh công văn 4676/BHXH-THU ngày 07/11/2012 04/07/2013 BHXH TP.HCM
17 CV 2205/BHXH-THU hướng dẫn tính lãi chậm đóng BHXH-BHYT 02/07/2013 BHXH TP.HCM
18 CV 2055/BHXH-THU giải quyết đóng trước tiền BHXH, BHYT, BHTN để chốt sổ cho người lao động nghỉ việc 21/06/2013 BHXH TP.HCM
19 CV 2300/BHXH-THU hướng dẫn gộp sổ đối với người lao động có nhiều sổ BHXH 04/07/2013 BHXH TP.HCM
20 CV 2609/BHXH-THU phối hợp xử lý vi phạm hành chính trong lĩnh vực quản lý sổ BHXH 25/07/2013 BHXH TP.HCM
21 CV 2899/BHXH-THU hướng dẫn kê khai, điều chỉnh chức danh công việc trong Hồ sơ thu BHXH, BHYT. 12/08/2013 BHXH TP.HCM
22 CV 3367/BHXH -THU Tăng cường công tác quản lý sổ BHXH 04/09/2013 BHXH TP.HCM
23 TB 4673/TB-BHXH Thực hiện nghĩa vụ đóng BHXH-BHYT cho người lao động năm 2013. 27/11/2013 BHXH TP.HCM
24 CV 4600/BHXH-THU Hướng dẫn bổ sung công văn 2300/BHXH-THU ngày 01/7/2013 của BHXH Thành phố HCM về việc hướng dẫn gộp sổ đối với người lao động có nhiều sổ BHXH. 22/11/2013 BHXH TP.HCM
25 TB 4837/TB-BHXH điều chỉnh mức đóng BHXH 01/01/2014 BHXH TP.HCM
26 CV 4892/BHXH-THU hướng dẫn thực hiện đóng BHXH, BHYT theo mức lương tối thiểu vùng mới. 13/12/2013 BHXH TP.HCM
27 CV 4935/BHXH-THU đính chính nội dung công văn số 4892/BHXH-THU ngày 13/12/2013 của BHXH TP. 16/12/2013 BHXH TP.HCM
28 CV 5010/BHXH-THU thực hiện nghĩa vụ đóng BHYT cho người nước ngoài. 19/12/2013 BHXH TP.HCM
29 TB 5119/TB-BHXH Thực hiện nghĩa vụ đóng BHXH-BHYT cho người lao động năm 2013. 25/12/2013 BHXH TP.HCM
30 CV 03/BHXH-THU tỷ giá ngoại tệ 6 tháng đầu năm 2014 02/01/2014 BHXH TP.HCM
31 TB 154/THU-BHXH Thu, nộp tiền BHYT tự nguyện tháng 01/2014 17/01/2014 BHXH TP.HCM
32 CV 458/TB-BHXH điều chỉnh lãi suất tính lãi chậm đóng, truy đóng BHXH, BHTN. 01/01/2014 BHXH TP.HCM
33 CV 811/BHXH-KHTC về việc nhận thông báo quyết toán chi các chế độ BHXH qua iBHXH 26/03/2014 BHXH TP.HCM
34 TB 821/TB-BHXH về việc tiếp nhận tài liệu giấy tờ bổ sung khi nhận hồ sơ 26/03/2014 BHXH TP.HCM
35 CV 920/BHXH điều chỉnh việc thực hiện công văn 2609/BHXH ngày 25/07/2013 tại quận huyện. 03/04/2014 BHXH TP.HCM
36 CV 1492/BHXH-THU hướng dẫn nghiệp vụ thu hồi thẻ BHYT. 27/05/2014 BHXH TP.HCM
37 CV 1898/BHXH-THU về việc chuyển tiền đóng BHXH, BHYT. 01/08/2014 BHXH TP.HCM
38 CV 1914/BHXH-THU tỷ giá ngoại tệ 06 tháng cuối năm 2014. 01/07/2014 BHXH TP.HCM
39 TB 2238/TB-BHXH Mức đóng BHYT HSSV. 31/07/2014 BHXH TP.HCM
40 LT 2425/LT-SGD$ĐT-BHXH Thực hiện Bảo hiểm y tế Học sinh, sinh viên năm học 2014-2015. 18/08/2014 BHXH TP.HCM
41 Thông báo hoãn thời gian Hội nghị tổng kết công tác BHYT HSSV năm học 2013-2014. 20/08/2014 Bộ GD&ĐT
42 CV 2867/BHXH-THU Thực hiện biểu mẫu BHYT HSSV từ năm học 2014-2015. 25/09/2014 BHXH TP.HCM
43 CV 3558/BHXH-THU chấn chỉnh trong việc cấp sổ BHXH 13/11/2014 BHXH TP.HCM
44 CV 3603/BHXH-THU thực hiện giao dịch hồ sơ điện tử. 17/11/2014 BHXH TP.HCM
45 Công văn số 3663/BHXH-THU Về việc hướng dẫn nghiệp vụ liên quan đến gộp sổ BHXH của người lao động có nhiều sổ 19/11/2014 BHXH TP.HCM
46 TB 3779/TB-BHXH thực hiện nghĩa vụ đóng BHXH, BHYT, BHTN cho người lao động năm 2014. 28/11/2014 BHXH TP.HCM
47 CV 3780/BHXH-THU hướng dẫn thực hiện đóng BHXH, BHYT, BHTN theo mức lương TT vùng mới. 28/11/2014 BHXH TP.HCM
48 CV 3782/BHXH-THU hướng dẫn bổ sung một số nghiệp vụ. 28/11/2014 BHXH TP.HCM
49 CV 4064/BHXH-THU một số thay đổi trong chính sách thu BHXH, BHYT và Bảo hiểm thất nghiệp từ ngày 01/01/2015. 17/12/2014 BHXH TP.HCM
50 TB 02/BHXH-THU tỷ giá ngoại tệ 6 tháng đầu năm 2015. 01/01/2015 BHXH TP.HCM
51 CV 161/BHXH-THU thu Bảo hiểm y tế hộ gia đình năm 2015. 15/01/2015 BHXH TP.HCM
52 Hướng dẫn thực hiện CV 161/BHXH-THU thu Bảo hiểm y tế hộ gia đình năm 2015, ngày 15/01/2015 16/01/2015 BHXH TP.HCM
53 Danh sách Đăng ký kèm theo Hướng dẫn thực hiện CV 161/BHXH-THU thu Bảo hiểm y tế hộ gia đình năm 2015, ngày 15/01/2015 16/01/2015 BHXH TP.HCM
54 TB 542/TB-BHXH lãi xuất tính lãi chậm đóng, truy đóng BHXH, BHYT. 10/02/2015 BHXH TP.HCM

Chế độ BHXH (26)

Stt Tên văn bản Tải về Ngày có hiệu lực Nơi ban hành
1 CV 2692/BHXH-CĐBHXH Cấp giấy chứng nhận nghỉ việc hưởng BHXH 09/07/2012 BHXH TP.HCM
2 CV 3110/BHXH-CĐBHXH Gải quyết chế độ ốm đau cho người lao động 11/10/2011 BHXH TP.HCM
3 CV 3621/BHXH-CĐBHXH Giấy xác nhận điều kiện làm việc có yếu tố nặng nhọc độc hại 11/11/2010 BHXH TP.HCM
4 CV 4154/BHXH-CĐBHXH Thời điểm hưởng lương hưu theo Nghị định 132/2007/NĐ-CP của Chính phủ 26/12/2011 BHXH TP.HCM
5 CV 4419/BHXH-CĐBHXH Quản lý giấy chứng nhận nghỉ việc hưởng BHXH 19/10/2012 BHXH TP.HCM
6 CV 1187/BHXH-CĐBHXH hướng dẫn thực hiện chế độ thai sản theo quy định Bộ Luật lao động 25/04/2013 BHXH TP.HCM
7 CV 2584/BHXH-CĐBHXH rà soát đối tượng hưởng trợ cấp tuất hàng tháng trên địa bàn. 23/07/2013 BHXH TP.HCM
8 CV 3675/BHXH-CĐBHXH rà soát hồ sơ giải quyết trợ cấp BHXH một lần tại đơn vị tham gia BHXH. 24/09/2013 BHXH TP.HCM
9 CV 1823/BHXH-CĐBHXH hướng dẫn lập danh sách đề nghị hưởng BHXH 07/06/2013 BHXH TP.HCM
10 CV 1959/BHXH-CĐBHXH bổ sung công văn 1823/BHXH-CĐBHXH ngày 07/6/2013 14/06/2013 BHXH TP.HCM
11 CV 4034/BHXH-CĐBHXH thay đổi các biểu mẫu giải quyết các chế độ ốm đâu, thai sản, nghỉ dưỡng sức PHSK. 16/10/2013
12 CV 4055/BHXH-CĐBHXH thay đổi mẫu giấy C65-HD theo quy định Thông tư số 178/TT-BTC 21/10/2013 BHXH TP.HCM
13 CV 4292/BHXH-CĐBHXH hướng dẫn chứng từ giải quyết chế độ BHXH đối với người lao động mắc bệnh lao 05/11/2013 BHXH TP.HCM
14 CV 4433/BHXH-CĐBHXH hướng dẫn giải quyết hưởng một số chế độ BHXH kể từ ngày 01/7/2013. 12/11/2013 BHXH TP.HCM
15 TB 4432/TB-BHXH thực hiện ngày giao trả hồ sơ giải quyết chế độ BHXH. 12/11/2013 BHXH TP.HCM
16 CV 4576/BHXH-CĐBHXH thực hiện chế độ trợ cấp đối với nhà giáo đã nghỉ hưu theo Quyết định số 52/2013/QĐ-TTg 25/11/2013 BHXH TP.HCM
17 CV 935/BHXH-CĐBHXH hướng dẫn giải quyết những vướng mắc chế độ trợ cấp đối với nhà giáo theo Quyết định số 52/2013/QĐ-TTg 04/04/2014 BHXH TP.HCM
18 CV 956/BHXH-CĐBHXH cấp giấy chứng nhận hưởng BHXH. 04/04/2014 BHXH TP.HCM
19 CV 2882/BHXH-CĐBHXH chuyển nộp tiền ốm đau, thai sản, DSPHSK chưa chi cho NLĐ và ghi ngày nghỉ hàng tuần trên Mẫu C70-HD 26/09/2014 BHXH TP.HCM
20 CV 3533/BHXH-CĐBHXH cấp giấy chứng nhận nghỉ việc hưởng BHXH C65-HD phôi mới (đối với các đơn vị SDLĐ). 01/01/2015 BHXH TP.HCM
21 CV 3534/BHXH-CĐBHXH cấp giấy chứng nhận nghỉ việc hưởng BHXH C65-HD phôi mới (đối với các cơ sở KCB, trạm y tế). 11/11/2014 BHXH TP.HCM
22 CV 4295/BHXH-CĐBHXH cấp giấy chứng nhận nghỉ việc hưởng BHXH C65-HD phôi mới 01/01/2015 BHXH TP.HCM
23 CV 91/BHXH-CĐBHXH hướng dẫn thanh quyết toán chế độ ốm đau, thai sản, dưỡng sức phục hồi sức khỏe. 09/01/2015 BHXH TP.HCM
24 CV 92/BHXH-CĐBHXH cấp giấy chứng nhận nghỉ việc hưởng BHXH C65-HD phôi mới. 09/01/2015 BHXH TP.HCM
25 CV 238/BHXH-CĐBHXH cấp giấy chứng nhận nghỉ việc hưởng BHXH C65-HD phôi mới. 01/02/2015 BHXH TP.HCM
26 CV 239/BHXH-CĐBHXH cấp giấy chứng nhận nghỉ việc hưởng BHXH C65-HD phôi mới. 01/02/2015 BHXH TP.HCM

Giám Định BHYT (36)

Stt Tên văn bản Tải về Ngày có hiệu lực Nơi ban hành
1 337/BHXH-GĐBHYT thanh toán chi phí VTYTTH, VTYTTT theo chế độ BHYT 23/02/2009 BHXH TP.HCM
2 606/BHXH-NVGĐ 1 Khám chữa bệnh trái tuyến, vượt tuyến 02/02/2012 BHXH TP.HCM
3 2539/BHXH-GĐBHYT đăng ký KCB ban đầu và chuyển tuyến điều trị của CNV Tập đoàn Bưu chính Viễn thông việt Nam 17/08/2010 BHXH TP.HCM
4 3331/BHXH-NVGĐBHYT đăng ký KCB ban đầu 13/10/2010 BHXH TP.HCM
5 CV 01/BHXH-NVGĐ 1 Thực hiện biểu mẫu chăm sóc SKBĐ cho HSSV 01/02/2013 BHXH TP.HCM
6 CV 682/BHXH-NVGĐ1 thay đổi biểu mẫu thống kê chi phí KCB BHYT theo qui định của Bộ Tài chính. 18/03/2013 BHXH TP.HCM
7 CV 842/BHXH-NVGĐ 1 thanh toán thuốc KCB BHYT khi chưa có kết quả đấu thầu năm 2013 29/03/2013 BHXH TP.HCM
8 LT 1716/LT-SGD&ĐT-BHXH hướng dẫn chi phí chăm sóc sức khỏe ban đầu 03/06/2013 BHXH TP.HCM
9 CV 2032/BHXH-NVGĐ 1 đăng ký KCB ban đầu cho các thẻ có giá trị từ 01/7/2013 01/07/2013 BHXH TP.HCM
10 CV 2156/BHXH-NVGĐ 1 điều chỉnh phân bổ thẻ BHYT đăng ký KCB ban đầu theo bàn khám 28/06/2013 BHXH TP.HCM
11 CV 3070/BHXH-NVGĐ1 đăng ký khám, chữa bệnh ban đầu. 19/08/2013 BHXH TP.HCM
12 CV 3681/BHXH-NVGĐ 1 mở rộng đối tượng đăng ký KCB ban đầu tại các cơ sở thực hiện thanh toán theo định suất. 19/09/2013 BHXH TP.HCM
13 TB 3938/TB-BHXH giải quyết quyền lợi cho HSSV khi KCB BHYT. 09/10/2013 BHXH TP.HCM
14 CV 4523/BHXH-NVGĐ 1 Tạm ngưng phát hành thẻ BHYT đăng ký KCB ban đầu tại các trạm y tế Quận 4. 01/11/2013
15 CV 4528/BHXH-NVGĐ 1 Thông náo bổ sung cơ sở KCB nhận đăng ký KCB ban đầu. 19/11/2013 BHXH TP.HCM
16 Khung giá dịch vụ KCB từ ngày 01/6/2014 01/06/2014 BHXH TP.HCM
17 CV 1878/BHXH-NVGĐ 1 Hướng dẫn hệ thống xây dựng danh mục giá các dịch vụ kỹ thuật. 27/06/2014 BHXH TP.HCM
18 Tài liệu Hội thảo chuyên đề Quản lý quỹ và các biện pháp phòng chống lạm dụng quỹ BHYT. 01/07/2014 BHXH TP.HCM
19 CV 829/BHXH-NVGĐ 1 Hướng dẫn xây dựng danh mục VTYT theo TT 27 và các Biểu mẫu xây dựng. 27/03/2014 BHXH TP.HCM
20 CV 2636/BHXH-NVGD91 Khảo sát thống kê về Y tế học đường. 06/09/2014 BHXH TP.HCM
21 TB 3224/BHXH-NVGĐ 1 bổ sung cơ sở đăng ký KCB ban đầu 21/10/2014 BHXH TP.HCM
22 CV 3253/BHXH-NVGĐ 1 thanh toán BHYT đối với một số VTYT theo Thông tư 27/2013/TT-BYT 22/10/2013 BHXH TP.HCM
23 CV 3329/BHXH-NVGĐ 1 bổ sung cơ sở đăng ký KCB ban đầu. 28/10/2014 BHXH TP.HCM
24 Danh mục thuốc thành phẩm tân dược thanh toán BHYT theo kết quả đấu thầu đợt I năm 2013 - 2014 của Sở y tế 20/11/2014 BHXH TP.HCM
25 Tóm tắt Luật BHYT số 46/2014/QH13 sửa đổi bổ sung một số điều của Luật BHYT. 01/01/2015 BHXH TP.HCM
26 Cập nhật các quy định mới về đấu thầu. 07/11/2014 BHXH TP.HCM
27 Đấu thầu vật tư, hóa chất, trang thiết bị y tế 07/11/2014 BHXH TP.HCM
28 CV 3994/BHXH-NVGĐ1: Thông báo Mẫu thẻ BHYT và mã số ghi trên thẻ BHYT. 12/12/2014 BHXH TP.HCM
29 CV 3995/BHXH-NVGĐ1: Hướng dẫn thực hiện Luật BHYT sửa đổi, bổ sung. 12/12/2014 BHXH TP.HCM
30 CV 4124/BHXH-NVGĐ1: Điều chỉnh công văn 3994/BHXH-NVGĐ1 và công văn 3995/BHXH-NVGĐ1. 22/12/2014 BHXH TP.HCM
31 Bảng giá VTYT Áp dụng từ 11/2013 đến 12/2014 31/12/2014 BHXH TP.HCM
32 Danh mục thành phẩm tân dược thanh toán BHYT theo KQĐT đợt 1 2013-2014 của SYT TPHCM (cập nhật ngày 29-12-2014). 29/12/2014 BHXH TP.HCM
33 CV 4307/BHXH-NVGĐ1 hướng dẫn thêm chi tiết tại phần 3 của công văn số 3995/BHXH-NVGĐ1. 31/12/2014 BHXH TP.HCM
34 CV 240/BHXH-NVGĐ 1: Thông báo danh sách CS KCB nhận đăng ký KCB ban đầu cho các đối tượng tham gia BHYT Tỉnh, Thành phố khác. 21/01/2015 BHXH TP.HCM
35 Thông báo số 398/TB-BHXH về việc điều chỉnh quy trình tiếp nhận và trả kết quả hồ sơ theo cơ chế một cửa 03/02/2015 Bảo hiểm xã hội Thành phố Hồ Chí Minh
36 Danh mục thuốc thanh toán BHYT theo TT40/2014/TT-BYT (có trong KQĐT đợt 1 2013-2014) 13/02/2015 BHXH TP.HCM

Cấp sổ BHXH, thẻ BHYT (22)

Stt Tên văn bản Tải về Ngày có hiệu lực Nơi ban hành
1 CV 436/BHXH-CST Hướng dẫn việc ghi và xác nhận sổ BHXH 25/02/2010 BHXH TP.HCM
2 CV 454/BHXH-CST Cấp sổ BHXH cho lao động tăng mới 17/02/2012 BHXH TP.HCM
3 CV 2437/BHXH-CST Lập hồ sơ cấp lại sổ BHXH do mất 25/06/2012 BHXH TP.HCM
4 CV 2671/BHXH-CSTHướng dẫn đăng ký KCB ban đầu 10/09/2009 BHXH TP.HCM
5 Thông tin trên thẻ BHYT HSSV 24/10/2011 BHXH TP.HCM
6 Hướng dẫn điều chỉnh nhân thân của đối tượng chỉ tham gia BHYT 04/05/2009 BHXH TP.HCM
7 410/TB-BHXH Về việc trả thẻ BHYT 04/02/2013 BHXH TP.HCM
8 CV 788/BHXH-CST bổ sung, điều chỉnh dữ liệu sau khi đối chiếu mẫu C13-TS và nhận túi đựng hồ sơ 26/03/2013 BHXH TP.HCM
9 1509/TB-BHXH cấp lại sổ Bảo hiểm xã hội do mất, hỏng hoặc mượn hồ sơ của người khác đi làm. 21/05/2013 BHXH TP
10 CV 2870/BHXH-CST đăng ký khám chữa bệnh ban đầu cho thẻ BHYT 08/08/2013 BHXH TP.HCM
11 CV 3390/BHXH-CST Đăng ký khám, chữa bệnh ban đầu cho thẻ BHYT. 05/09/2013 BHXH TP.HCM
12 CV 3970/BHXH-CST đăng ký khám chữa bệnh ban đầu cho thẻ BHYT. 11/10/2013 BHXH TP.HCM
13 TB 4033/TB-BHXH điều chỉnh thông tin cá nhân và nơi KCB ban đầu đối với đối tượng HSSV. 16/10/2013 BHXH TP.HCM
14 CV 5029/BHXH-CST đăng ký KCB ban đầu cho thẻ BHYT 20/12/2013 BHXH TP.HCM
15 TB 21/TB-CST phát hành thẻ BHYT năm 2014 theo mẫu mới 03/01/2014 BHXH TP.HCM
16 CV 642/BHXH-CST đăng ký KCB ban đầu cho thẻ BHYT. 13/03/2014 BHXH TP.HCM
17 CV 1655/BHXH-CST Đăng ký KCB ban đầu cho thẻ BHYT (quý III/2014) 10/06/2014 BHXH TP.HCM
18 CV 2559/BHXH-CST cung cấp thông tin kết quả đóng BHXH, BHYT (mẫu C13-TS) cho người lao động. 28/08/2014 BHXH TP.HCM
19 CV 2653/BHXH-CST đăng ký Khám chữa bệnh ban đầu cho thẻ BHYT. 08/09/2014 BHXH TP.HCM
20 TB 3184/TB-BHXH điều chỉnh thông tin cá nhân và nơi KCB ban đầu đối với đối tượng HSSV. 16/10/2014 BHXH TP.HCM
21 CV 3787/BHXH-CST Đăng ký KCB ban đầu cho thẻ BHYT quý I/2015 28/11/2014 BHXH TP.HCM
22 CV 04/BHXH-CST đổi thẻ BHYT do thay đổi nơi khám chữa bệnh ban đầu. 05/01/2015 BHXH TP.HCM

BHXH - BHYT Tự Nguyện (4)

Stt Tên văn bản Tải về Ngày có hiệu lực Nơi ban hành
1 CV 1225/BHXH-THU Hướng dẫn thu BHYT tự nguyện cho lực lượng Dân quân các cấp. 12/04/2012 BHXH TP.HCM
2 HD 2616/HD-BHXH Thực hiện BHYT tự nguyện 07/09/2011 BHXH TP.HCM
3 CV 3554/BHXH-THU hướng dẫn nghiệp vụ thu BHYT tự nguyện 29/08/2012 BHXH TP.HCM
4 CV 2792/BHXH-THU hướng dẫn bổ sung công tác thu và phát hành thẻ BHYT tự nguyện 17/07/2012 BHXH TP.HCM

Khác (64)

Stt Tên văn bản Tải về Ngày có hiệu lực Nơi ban hành
1 QĐ 411/QĐ-BHXH Bổ sung quy trình tiếp nhận hồ sơ và trả kết quả và điều chỉnh Phiếu giao nhận hồ sơ (315, 507, 606, 610, 614, 615, 621) 18/02/2013 BHXH TP.HCM
2 QĐ 114/QĐ-BHXH về việc sửa đổi quy trình tiếp nhận hồ sơ và trả kết quả theo cơ chế một cửa của BHXH TP.HCM 11/03/2013 BHXH TP.HCM
3 640/BHXH-TCCB triển khai tiếp nhận hồ sơ điện tử theo cơ chế điện tử liên thông 18/03/2013 BHXH TP.HCM
4 Thông báo 753/TB-BHXH về việc sửa đổi, bổ sung nội dung phiếu giao nhận hồ sơ 25/03/2013 BHXH TP.HCM
5 TB 773/TB-BHXH Về việc điều chỉnh nội dung phiếu giao nhận hồ sơ 01/04/2013 BHXH TP.HCM
6 TB 946/TB-BHXH sửa đổi, bổ sung nội dung PGNHS 11/04/2013 BHXH TP.HCM
7 QĐ 845/QĐ-BHXH phân công nhiệm vụ trong Ban Giám đốc Bảo hiểm xã hội Thành phố Hồ Chí Minh 01/04/2013 BHXH TP.HCM
8 KH 1651/KH-BHXH thực hiện giai đoạn 2 chiến lược quốc gia phòng, chống tham nhũng của BHXH TP HCM từ năm 2013--2016 29/05/2013 BHXH TP.HCM
9 TB 2004/TB-BHXH thiết lập hệ thống tiếp nhận thông tin phản ánh của tổ chức, công dân. 17/06/2013 BHXH TP.HCM
10 CV 2371/BHXH-KHTC hướng dẫn chi chăm sóc sức khỏe ban đầu 10/07/2013 BHXH TP.HCM
11 CV 2459/BHXH-KT quy trình phối hợp xử lý vi phạm hành chính trong lĩnh vực BHYT 16/07/2013 BHXH TP.HCM
12 CV 2684/BHXH-TCCB triển khai tiếp nhận hồ sơ điện tử theo cơ chế một cửa liên thông. 10/08/2013 BHXH TP.HCM
13 TB 3076/TB-TCCB sửa đổi, bổ sung nội dung các Quy trình tiếp nhận hồ sơ và Phiếu giao nhận hồ sơ 26/08/2013 BHXH TP.HCM
14 TB 3103/BHXH-TNQLHS về việc lấy số thứ tự khi nộp hồ sơ. 21/08/2013 BHXH TP.HCM
15 TB 3210/TB-BHXH nộp hồ sơ tồn đọng của ngày hôm trước. 28/08/2013 BHXH TP.HCM
16 CV 3755/BHXH-TNQLHS hoàn chỉnh hồ sơ trước khi giao nộp tại cơ quan BHXH. 27/09/2013 BHXH TP.HCM
17 CV 3840/BHXH-CNTT hướng dẫn thực hiện lập thủ tục BHXH trên phần mềm iBHXH. 03/10/2013 BHXH TP.HCM
18 TB 3966/TB-BHXH tiếp nhận thông tin phản ánh thông qua dường dây nóng. 10/10/2013 BHXH TP.HCM
19 TB 4176/TB-BHXH điều chỉnh quy trình tiếp nhận hồ sơ và Phiếu giao nhận hồ sơ. 01/11/2013 BHXH TP.HCM
20 TB 4240/TB-BHXH điều chỉnh Quy trình tiếp nhận hồ sơ và Phiếu giao nhận hồ sơ. 05/11/2013 BHXH TP.HCM
21 TB 4390/TB-TCCB bổ sung Quy trình tiếp nhận hồ sơ và Phiếu giao nhận hồ sơ. 11/11/2013 BHXH TP.HCM
22 TB 4625/TB-BHXH bổ sung Quy trình tiếp nhận hồ sơ và Phiếu giao nhận hồ sơ. 25/11/2013 BHXH TP.HCM
23 TB 4794/TB-BHXH Về việc bổ sung Quy trình tiếp nhận hồ sơ và Phiếu giao nhận hồ sơ. 10/12/2013 BHXH TP.HCM
24 CV 4859/TB-BHXH v/v điều chỉnh, bổ sung Quy trình tiếp nhận và Trả hồ sơ. 16/12/2013 BHXH TP.HCM
25 TB 5204/TB-BHXH Về việc điều chỉnh, bổ sung nội dung Phiếu giao nhận hồ sơ 02/01/2014 BHXH TP.HCM
26 TB 195/TB-BHXH điều chỉnh, bổ sung nội dung Quy trình và Phiếu giao nhận hồ sơ 22/01/2014 BHXH TP.HCM
27 TB 243/TB-BHXH lưu ý các đơn vị nộp hồ sơ có mã vạch. 24/01/2014 BHXH TP.HCM
28 TB 403/TB-BHXH điều chỉnh, bổ sung nội dung quy trình giao dịch điện tử 24/02/2014 BHXH TP.HCM
29 TB 677/TB-BHXH điều chỉnh, bổ sung nội dung quy trình và phiếu giao nhận hồ sơ. 19/03/2014 BHXH TP.HCM
30 TB 888/TB-BHXH bổ sung nội dung Phiếu giao nhận hồ sơ 402. 02/04/2014 BHXH TP.HCM
31 TB 1024/TB-BHXH điều chỉnh, bổ sung nội dung Phiếu giao nhận hồ sơ. 16/04/2014 BHXH TP.HCM
32 TB 1138/TB-BHXH bổ sung nội dung Phiếu giao nhận hồ sơ số 103. 28/04/2014 BHXH TP.HCM
33 TB 1418/TB-BHXH điều chỉnh quy trình tiếp nhận và trả kết quả hồ sơ theo cơ chế một cửa 22/05/2014 BHXH TP.HCM
34 TB 1523/TB-BHXH điều chỉnh quy trình tiếp nhận và trả kết quả hồ sơ theo cơ chế một cửa. 01/06/2014 BHXH TP.HCM
35 TB 1535/TB-BHXH điều chỉnh quy trình tiếp nhận và trả kết quả hồ sơ theo cơ chế một cửa. 01/06/2014 BHXH TP.HCM
36 QĐ 677/QĐ-BHXH công bố hệ thống quản lý chất lượng phù hợp tiêu chuẩn quốc qia TCVN ISO:9001:2008 18/06/2014 BHXH TP.HCM
37 TB 1818/TB-BHXH Về việc bổ sung Quy trình tiếp nhận hồ sơ và Phiếu giao nhận hồ sơ. 01/07/2014 BHXH TP.HCM
38 TB 1909/TB-BHXH Thực hiện niêm yết công khai thủ tục hành chính. 01/07/2014 BHXH TP.HCM
39 TB 1925/TB-BHXH Giới thiệu chức danh và chữ ký của bà Nguyễn Thị Thu, Phó Giám đốc Bảo hiểm xã hội TP.HCM. 01/07/2014 BHXH TP.HCM
40 TB 1985 /TB-BHXH Về việc điều chỉnh nội dung Phiếu giao nhận hồ sơ 14/07/2014 BHXH TP.HCM
41 TB 2230 /TB-BHXH Về việc điều chỉnh, bổ sung nội dung Quy trình giao dịch điện tử. 01/08/2014 BHXH TP.HCM
42 TB 2231/TB-BHXH Về việc điều chỉnh nội dung Phiếu giao nhận hồ sơ 103 01/08/2014 BHXH TP.HCM
43 TB 2427/TB-BHXH Về việc ban hành mới quy trình tiếp nhận và trẻ kết quả hồ sơ theo cơ chế 01 cửa 18/08/2014 BHXH TP.HCM
44 TB 2594/TB-BHXH điều chỉnh thông báo số 2427/TB-BHXH ngày 15/8/2014 của Giám đốc Bảo hiểm xã hội Thành phố Hồ Chí Minh 03/09/2014 BHXH TP.HCM
45 TB 2631/TB-BHXH Về việc ban hành mới quy trình tiếp nhận và trả kết quả hồ sơ theo cơ chế 01 cửa và điều chỉnh PGNHS. 15/09/2014 BHXH TP.HCM
46 TB 2851/TB-BHXH Về việc điều quy trình tiếp nhận và trả kết quả hồ sơ theo cơ chế 01 cửa. 29/09/2014 BHXH TP.HCM
47 TB 2850/TB-BHXH Về việc bổ sung nội dung Phiếu giao nhận hồ sơ số 317. 29/09/2014 BHXH TP.HCM
48 TB 2916/TB-BHXH Về việc điều chỉnh, bổ sung nội dung PGNHS. 01/10/2014 BHXH TP.HCM
49 TB 2994/TB-BHXH Về việc điều chỉnh, bổ sung nội dung Phiếu giao nhận hồ sơ số 623. 08/10/2014 BHXH TP.HCM
50 TB 2989/TB-BHXH Công bố thủ tục hành chính thuộc thẩm quyền giải quyết của BHXH Việt Nam. 03/10/2014 BHXH TP.HCM
51 TB 3042/TB-BHXH Về việc điều quy trình tiếp nhận và trả kết quả hồ sơ theo cơ chế 01 cửa. 20/10/2014 BHXH TP.HCM
52 CV 3394/BHXH-TCCB tạm ngưng triển khai thông báo số 3387/TB-BHXH ngày 31/10/2014 của BHXH Thành phố Hồ Chí Minh. 03/11/2014 BHXH TP.HCM
53 3590/TB-BHXH điều chỉnh quy trình tiếp nhận và trả kết quả và Phiếu giao nhận hồ sơ theo cơ chế một cửa. 17/11/2014 BHXH TP.HCM
54 CV 3592/BHXH-TNQLHS tiếp nhận hồ sơ và trả kết quả qua Bưu điện. 14/11/2014 BHXH TP.HCM
55 TB 3819/TB-BHXH điều chỉnh quy trình tiếp nhận và trả kết quả và phiếu giao nhận hồ sơ theo cơ chế một cửa. 02/12/2014 BHXH TP.HCM
56 TB 3894/TB-BHXH điều chỉnh quy trình tiếp nhận và trả kết quả và phiếu giao nhận hồ sơ theo cơ chế một cửa. 15/12/2014 BHXH TP.HCM
57 CV 3962/BHXH-KHTC thí điểm mở tài khoản thu BHXH, BHYT, BHTN tại hệ thống Vietcombank. 10/12/2014 BHXH TP.HCM
58 TB 3940/TB-BHXH điều chỉnh Thông báo số 3894/TB-BHXH ngày 08/12/2014 của Giám đốc BHXH TP.HCM 10/12/2014 BHXH TP.HCM
59 TB 3999/TB-BHXH điều chỉnh Phiếu giao nhận hồ sơ 601 theo cơ chế một cửa và điều chỉnh TB số 3894/TB-BHXH ngày 08/12/2014. 15/12/2014 BHXH TP.HCM
60 TB 4196/TB-BHXH: Điều chỉnh quy trình tiếp nhận và Trả kết quả hồ sơ theo cơ chế một cửa. 31/12/2014 BHXH TP.HCM
61 TB 96/TB-BHXH điều chỉnh, bổ sung nội dung Phiếu giao nhận hồ sơ. 09/01/2015 BHXH TP.HCM
62 TB 173/TB-BHXH Ban hành mới quy trình tiếp nhận và trả kết quả hồ sơ theo cơ chế 01 cửa và Phiếu Giao nhận hồ sơ 23/01/2015 BHXH TP.HCM
63 CV 268/BHXH-KHTC mở tài khoản thu BHXH, BHYT, BHTN tại hệ thống Vietinbank. 22/01/2015 BHXH TP.HCM
64 KH 402/KH-BHXH Thực hiện phòng, chống tham nhũng năm 2015. 30/01/2015 BHXH TP.HCM