(08) 39 979 039
Đăng ký | Đăng nhập | Tìm kiếm

Chào mừng bạn đến với website BHXH Thành phố Hồ Chí Minh. Đường dây tư vấn giải đáp thắc mắc: Công tác quản lý Thu BHXH, BHYT, BHTN (08) 39.979.039 - 1550 - 1552. Công tác khai thác và thu nợ: (08) 39.979.039 – 1607. Công tác Chế độ BHXH (08) 39.979.039 – Tai nạn lao động – Bệnh nghề nghiệp: 1418; Tử tuất: 1431; Bảo hiểm thất nghiệp: 1432; Hồ sơ chuyển tỉnh: 1437; Hồ sơ hưu trí: 1441; Ốm đau, thai sản: 1405 - 1412; Trợ cấp 1 lần: 1416;  Công tác CST (08) 39.979.039: 1623. Công tác thực hiện chính sách BHYT (08) 39.979.039:  P. Giám định 1: 1808, 1810; P. Giám định 2: 1842 - 1843. Công tác chi, cấp tiền BHXH, BHYT, BHTN: ốm đau, thai sản: 1321; Trợ cấp thất nghiệp: 1308. Công tác kiểm tra, tiếp công dân: 1233 - 1253. Công tác tiếp nhận hồ sơ: 1271 – 1252. Công tác trả kết quả:  1206. Công tác quản lý hồ sơ:  1905. Công tác tuyên truyền: 1356. Công tác văn thư: 1261. Công tác phần mềm giao dịch điện tử: 1708.  Số tài khoản Ngân hàng: 3741.0.1056535.

 

Văn bản của BHXH TP.HCM - CV 2899/BHXH-THU hướng dẫn kê khai, điều chỉnh chức danh công việc trong Hồ sơ thu BHXH, BHYT.
Tên văn bản CV 2899/BHXH-THU hướng dẫn kê khai, điều chỉnh chức danh công việc trong Hồ sơ thu BHXH, BHYT.
Ngày ban hành 12/08/2013
Ngày có hiệu lực 12/08/2013
Loại văn bản Thu BHXH, BHYT, BHTN
Số hiệu 2899/BHXH-THU
Nơi ban hành BHXH TP.HCM
hiệu lực văn bản Còn hiệu lực
Nội dung

CV 2899/BHXH-THU hướng dẫn kê khai, điều chỉnh chức danh công việc trong  Hồ sơ thu BHXH, BHYT.

Ngày đăng 15/08/2013
File đính kèm (Tải về)
Danh sách Văn bản của BHXH TP.HCM

Thu BHXH, BHYT, BHTN (69)

Stt Tên văn bản Tải về Ngày có hiệu lực Nơi ban hành
1 CV 4165/TB-BHXH Mức xử lý vi phạm đóng BHXH 27/12/2011 BHXH TP.HCM
2 HD 1062/HD-BHXH Cấp thẻ BHYT cho thân nhân cán bộ, chiến sĩ, Công an nhân dân trên địa bàn TP.HCM 30/03/2012 BHXH TP.HCM
3 CV 102/BHXH-THU về việc điều chỉnh thông tin cá nhân, chức danh công việc và quá trình đóng BHXH, BHTN. 08/01/2013 BHXH TP.HCM
4 CV 555/BHXH-THU hướng dẫn thực hiện quy định quản lý thu BHXH, BHYT và cấp sổ BHXH, thẻ BHYT theo Quyết định số 1111/QĐ-BHXH 17/02/2012 BHXH TP.HCM
5 1366/BHXH -THU hướng dẫn quy trình chuyển nơi đăng ký tham gia BHXH, BHYT 20/04/2011 BHXH TP.HCM
6 1462/BHXH-THU tiền lương, tiền công đóng làm căn cứ đóng BHXH 25/04/2012 BHXH TP.HCM
7 4676/BHXH-THU hướng dẫn thực hiện thí điểm hồ sơ điện tử trong việc cấp thẻ BHYT trẻ em dưới 6 tuổi và người tham gia BHYT tự nguyện 07/11/2012 BHXH TP.HCM
8 4927/BHXH-THU hướng dẫn thực hiện thí điểm hồ sơ BHXH điện tử 20/11/2012 BHXH TP.HCM
9 336/BHXH-THU phân cấp quản lý đối tượng Tham gia BHXH, BHYT 28/01/2013 BHXH TP.HCM
10 CV 1068/BHXH-THU hướng dẫn bổ sung việc cấp thẻ BHYT cho người lao động 22/04/2013 BHXH TP.HCM
11 KH 1650/KH-BHXH triển khai các giải pháp nâng cao năng lực cạnh tranh cấp tỉnh (PCI) năm 2013 và các năm tiếp theo của BHXH TP HCM 29/05/2013 BHXH TP.HCM
12 CV 2197/BHXH-THU thu BHXH, BHYT, BHTN theo mức lương cơ sở 1.150.000 đồng 01/07/2013 BHXH TP.HCM
13 CV 2287/BHXH-THU điều chỉnh công văn 4676/BHXH-THU ngày 07/11/2012 04/07/2013 BHXH TP.HCM
14 CV 2055/BHXH-THU giải quyết đóng trước tiền BHXH, BHYT, BHTN để chốt sổ cho người lao động nghỉ việc 21/06/2013 BHXH TP.HCM
15 CV 2609/BHXH-THU phối hợp xử lý vi phạm hành chính trong lĩnh vực quản lý sổ BHXH 25/07/2013 BHXH TP.HCM
16 CV 2899/BHXH-THU hướng dẫn kê khai, điều chỉnh chức danh công việc trong Hồ sơ thu BHXH, BHYT. 12/08/2013 BHXH TP.HCM
17 CV 3367/BHXH -THU Tăng cường công tác quản lý sổ BHXH 04/09/2013 BHXH TP.HCM
18 TB 4837/TB-BHXH điều chỉnh mức đóng BHXH 01/01/2014 BHXH TP.HCM
19 CV 5010/BHXH-THU thực hiện nghĩa vụ đóng BHYT cho người nước ngoài. 19/12/2013 BHXH TP.HCM
20 TB 154/THU-BHXH Thu, nộp tiền BHYT tự nguyện tháng 01/2014 17/01/2014 BHXH TP.HCM
21 CV 811/BHXH-KHTC về việc nhận thông báo quyết toán chi các chế độ BHXH qua iBHXH 26/03/2014 BHXH TP.HCM
22 TB 821/TB-BHXH về việc tiếp nhận tài liệu giấy tờ bổ sung khi nhận hồ sơ 26/03/2014 BHXH TP.HCM
23 CV 920/BHXH điều chỉnh việc thực hiện công văn 2609/BHXH ngày 25/07/2013 tại quận huyện. 03/04/2014 BHXH TP.HCM
24 CV 1492/BHXH-THU hướng dẫn nghiệp vụ thu hồi thẻ BHYT. 27/05/2014 BHXH TP.HCM
25 CV 1898/BHXH-THU về việc chuyển tiền đóng BHXH, BHYT. 01/08/2014 BHXH TP.HCM
26 CV 2867/BHXH-THU Thực hiện biểu mẫu BHYT HSSV từ năm học 2014-2015. 25/09/2014 BHXH TP.HCM
27 CV 3558/BHXH-THU chấn chỉnh trong việc cấp sổ BHXH 13/11/2014 BHXH TP.HCM
28 CV 3603/BHXH-THU thực hiện giao dịch hồ sơ điện tử. 17/11/2014 BHXH TP.HCM
29 Công văn số 3663/BHXH-THU Về việc hướng dẫn nghiệp vụ liên quan đến gộp sổ BHXH của người lao động có nhiều sổ 19/11/2014 BHXH TP.HCM
30 CV 3780/BHXH-THU hướng dẫn thực hiện đóng BHXH, BHYT, BHTN theo mức lương TT vùng mới. 28/11/2014 BHXH TP.HCM
31 CV 3782/BHXH-THU hướng dẫn bổ sung một số nghiệp vụ. 28/11/2014 BHXH TP.HCM
32 CV 4064/BHXH-THU một số thay đổi trong chính sách thu BHXH, BHYT và Bảo hiểm thất nghiệp từ ngày 01/01/2015. 17/12/2014 BHXH TP.HCM
33 CV 161/BHXH-THU thu Bảo hiểm y tế hộ gia đình năm 2015. 15/01/2015 BHXH TP.HCM
34 Hướng dẫn thực hiện CV 161/BHXH-THU thu Bảo hiểm y tế hộ gia đình năm 2015, ngày 15/01/2015 16/01/2015 BHXH TP.HCM
35 Danh sách Đăng ký kèm theo Hướng dẫn thực hiện CV 161/BHXH-THU thu Bảo hiểm y tế hộ gia đình năm 2015, ngày 15/01/2015 16/01/2015 BHXH TP.HCM
36 CV 726/BHXH-THU Thực hiện bảo hiểm thất nghiệp. 10/03/2015 BHXH TP.HCM
37 QC 994/QCPH-BHXH-CT Quy chế phối hợp công tác giữa BHXH Thành phố và Cục Thuế Thành phố Hồ Chí Minh 31/03/2015 BHXH TP.HCM - Cục Thuế TP.HCM
38 TB 1207/TB-BHXH việc thu, nộp tiền BHYT theo hộ gia đình tháng 4/2015. 17/04/2015 BHXH TP
39 CV 1185/THU-BHXH Hướng dẫn bổ sung một số nghiệp vụ thu BHYT. 15/04/2015 BHXH TP
40 CV 1331/BHXH-THU hướng dẫn cấp thẻ BHYT cho đối tượng trẻ em dưới 6 tuổi. 25/04/2015 BHXH TP
41 Công văn 1660/BHXH-THU hướng dẫn thực hiện thu BHXH, BHYT đối với người lao động trong thời gian cử đi học hoặc công tác , đi lao động nước ngoài, nghỉ hưởng chế độ ốm dài ngày 28/05/2015 BHXH TPHCM
42 CV 1860/BHXH-THU hướng dẫn bổ sung BHYT hộ gia đình. 12/06/2015 BHXH TP
43 CV 2404/BHXH-THU hướng dẫn thực hiện BHYT học sinh, sinh viên năm học 2015-2016. 24/04/2015 BHXH TP
44 Công văn 2405/BHXH-THU về giao dịch điện tử trong việc thực hiện thủ tục tham gia BHXH, BHYT, BHTN, cấp sổ BHXH và thẻ BHYT 28/07/2015 BHXHTP.HCM
45 Cv 2522/BHXH-THU điều chỉnh, bổ sung công văn số 2404/BHXH-THU ngày 24/7/2015 hướng dẫn thực hiện BHYT HSSV. 05/08/2015 BHXH TP
46 LT 2485/HDLT-SGD&ĐT-BHXH hướng dẫn thực hiện bảo hiểm y tế học sinh, sinh viên năm học 2015-2016. 03/08/2015 BHXH TP - SGD&ĐT
47 CV 2724/BHXH-THU Thực hiện giao dịch điện tử. 24/08/2015 BHXH TP
48 CV 3034/BHXH-THU tham gia BHYT đối tượng học sinh, sinh viên. 21/09/2015 BHXH TP
49 TB 2034/TB-BHXH thay đổi phương thức gửi văn bản và sử dụng chữ ký số trong giao dịch điện tử. 01/10/2015 BHXH TP
50 CV 3844/BHXH-THU: Hướng dẫn thực hiện đóng BHXH, BHYT, BHTN từ ngày 01/01/2016. 30/11/2015 BHXH TP.HCM
51 Cv 3895/BHXH-THU: Hướng dẫn mức lương đóng BHXH, BHYT, BHTN đối với DNNN 03/12/2015 BHXH TP.HCM
52 CV 3987/BHXH-THU: Lập hồ sơ tham gia BHYT hộ gia đình. 11/12/2015 BHXH TP.HCM
53 CV 59/BHXH-QLT: tỷ giá ngọai tệ 06 tháng đầu năm 2016. 02/01/2016 BHXH TP.HCM
54 CV 212/BHXH-QLT: hướng dẫn nghiệp vụ quản lý thu và quy định cấp sổ BHXH và thẻ BHYT. 19/01/2016 BHXH TP.HCM
55 CV 239/BHXH-THU: hướng dẫn cấp thẻ BHYT cho đối tượng là công nhân viên Công an, lao động hợp đồng CATP. 20/01/2016 BHXH TP.HCM
56 TB 619/TB-BHXH: điều chỉnh lãi suất tính lãi chậm đóng, truy đóng BHXH, BHTN, BHYT. 01/01/2016 BHXH TP.HCM
57 Tóm tắt những điểm mới về Thu BHXH-BHYT 14/03/2016 BHXH TP.HCM
58 CV 703/BHXH-QLT: Hướng dẫn quản lý thu BHXH, BHYT đối tượng không chuyên trách xã, phường, thị trấn. 16/03/2016 BHXH TP
59 CV 748/BHXH-QLT: Chi thù lao cho tổ chức làm đại lý thu. 21/03/2016 BHXH TP
60 CV 766/BHXH-QLT: Mức tiền lương làm căn cứ đóng BHXH, BHYT, BHTN trong các cơ quan, đơn vị sự nghiệp Nhà nước. 22/03/2016 BHXH TP
61 CV 869/BHXH-QLT: Hướng dẫn thu BHXH tự nguyện. 31/03/2016 BHXH TP
62 Cv 1139/BHXH-QLT: Hướng dẫn bổ sung nghiệp vụ Công văn 212/BHXH-QLT. 29/04/2016 BHXH TP
63 Cv 1170/BHXH-QLT: Hướng dẫn quy trính ra soát, sác minh, nghiệm thu dữ liệu hộ gia đính tham gia BHYT 05/05/2016 BHXH TP
64 1139/BHXH-QLT về việc hướng dẫn bổ sung nghiệp vụ công văn số 212/BHXH-QLT 29/04/2016 BHXH TP. Hồ Chí Minh
65 1170/BHXH-QLT 05/05/2016 BHXH TP. Hồ Chí Minh
66 CV 1258/BHXH-QLT: Triển khai thực hiện các thủ tục tham gia BHXH, BHYT, BHTN, cấp sổ BHXH, thẻ BHYT bằng giao dịch điện tử trên địa bàn TP. 13/05/2016 BHXH TP.HCM
67 1258/BHXH-QLT1258/BHXH-QLT Về triển khai thực hiện các thủ tục tham gia BHXH, BHYT, BHTN, cấp sổ BHXH, thẻ BHYT bằng giao dịch điện tử trên địa bàn Thành phố 13/05/2016 BHXH TP. Hồ Chí Minh
68 CV 1388/TB-BHXH: Điều chỉnh mức lương cơ sở. 30/05/2016 BHXH TP
69 1507/BHXH-KTTN hướng dẫn bổ sung nghiệp vụ truy BHXH theo QD9/QĐ-BHXH 10/06/2016 BHXH TP. Hồ Chí Minh

Chế độ BHXH (25)

Stt Tên văn bản Tải về Ngày có hiệu lực Nơi ban hành
1 CV 3621/BHXH-CĐBHXH Giấy xác nhận điều kiện làm việc có yếu tố nặng nhọc độc hại 11/11/2010 BHXH TP.HCM
2 CV 1187/BHXH-CĐBHXH hướng dẫn thực hiện chế độ thai sản theo quy định Bộ Luật lao động 25/04/2013 BHXH TP.HCM
3 CV 2584/BHXH-CĐBHXH rà soát đối tượng hưởng trợ cấp tuất hàng tháng trên địa bàn. 23/07/2013 BHXH TP.HCM
4 CV 3675/BHXH-CĐBHXH rà soát hồ sơ giải quyết trợ cấp BHXH một lần tại đơn vị tham gia BHXH. 24/09/2013 BHXH TP.HCM
5 CV 4433/BHXH-CĐBHXH hướng dẫn giải quyết hưởng một số chế độ BHXH kể từ ngày 01/7/2013. 12/11/2013 BHXH TP.HCM
6 TB 4432/TB-BHXH thực hiện ngày giao trả hồ sơ giải quyết chế độ BHXH. 12/11/2013 BHXH TP.HCM
7 CV 4576/BHXH-CĐBHXH thực hiện chế độ trợ cấp đối với nhà giáo đã nghỉ hưu theo Quyết định số 52/2013/QĐ-TTg 25/11/2013 BHXH TP.HCM
8 CV 935/BHXH-CĐBHXH hướng dẫn giải quyết những vướng mắc chế độ trợ cấp đối với nhà giáo theo Quyết định số 52/2013/QĐ-TTg 04/04/2014 BHXH TP.HCM
9 CV 956/BHXH-CĐBHXH cấp giấy chứng nhận hưởng BHXH. 04/04/2014 BHXH TP.HCM
10 CV 2882/BHXH-CĐBHXH chuyển nộp tiền ốm đau, thai sản, DSPHSK chưa chi cho NLĐ và ghi ngày nghỉ hàng tuần trên Mẫu C70-HD 26/09/2014 BHXH TP.HCM
11 CV 3533/BHXH-CĐBHXH cấp giấy chứng nhận nghỉ việc hưởng BHXH C65-HD phôi mới (đối với các đơn vị SDLĐ). 01/01/2015 BHXH TP.HCM
12 CV 3534/BHXH-CĐBHXH cấp giấy chứng nhận nghỉ việc hưởng BHXH C65-HD phôi mới (đối với các cơ sở KCB, trạm y tế). 11/11/2014 BHXH TP.HCM
13 CV 4295/BHXH-CĐBHXH cấp giấy chứng nhận nghỉ việc hưởng BHXH C65-HD phôi mới 01/01/2015 BHXH TP.HCM
14 CV 91/BHXH-CĐBHXH hướng dẫn thanh quyết toán chế độ ốm đau, thai sản, dưỡng sức phục hồi sức khỏe. 09/01/2015 BHXH TP.HCM
15 CV 92/BHXH-CĐBHXH cấp giấy chứng nhận nghỉ việc hưởng BHXH C65-HD phôi mới. 09/01/2015 BHXH TP.HCM
16 CV 238/BHXH-CĐBHXH cấp giấy chứng nhận nghỉ việc hưởng BHXH C65-HD phôi mới. 01/02/2015 BHXH TP.HCM
17 CV 239/BHXH-CĐBHXH cấp giấy chứng nhận nghỉ việc hưởng BHXH C65-HD phôi mới. 01/02/2015 BHXH TP.HCM
18 CV 2607/BHXH-CĐBHXH Tra cứu dữ liệu Giấy chứng nhận nghỉ việc hưởng BHXH mẫu C65-HD không còn giá trị sử dụng. 13/08/2015 BHXH TP
19 CV 3183/BHXH-CĐBHXH hướng dẫn thực hiện Quyết định 919/QĐ-BHXH ngày 26/8/2015 của BHXH Việt Nam. 05/10/2015 BHXH TP.HCM
20 CV 353/BHXH-CĐBHXH: hồ sơ và quy trình hưởng chế độ ốm đau, thai sản, dưỡng sức từ ngày 01/01/2016 29/01/2016 BHXH TP.HCM
21 CV 711/BHXH-CĐBHXH: Hướng dẫn điều chỉnh nội dung Thông báo số 54/BHXH-CĐBHXH. 17/03/2016 BHXH TP
22 CV 715/BHXH-CĐBHXH: Giải quyết chế độ BHXH. 17/03/2016 BHXH TP
23 CV 848/BHXH-CĐBHXH: hướng dẫn bổ sung số tài khoản và chi trả chế độ ngắn hạn cho người lao động. 30/03/2016 BHXH TP
24 CV 872/BHXH-CĐ: đính chính công văn số 649/BHXH-CĐ ngày 10/3/2016. 01/04/2016 BHXH TP
25 CV 1357/BHXH-CĐ: dừng giới thiệu khám giám định y khoa. 01/06/2016 BHXH TP

Giám Định BHYT (64)

Stt Tên văn bản Tải về Ngày có hiệu lực Nơi ban hành
1 337/BHXH-GĐBHYT thanh toán chi phí VTYTTH, VTYTTT theo chế độ BHYT 23/02/2009 BHXH TP.HCM
2 2539/BHXH-GĐBHYT đăng ký KCB ban đầu và chuyển tuyến điều trị của CNV Tập đoàn Bưu chính Viễn thông việt Nam 17/08/2010 BHXH TP.HCM
3 3331/BHXH-NVGĐBHYT đăng ký KCB ban đầu 13/10/2010 BHXH TP.HCM
4 CV 01/BHXH-NVGĐ 1 Thực hiện biểu mẫu chăm sóc SKBĐ cho HSSV 01/02/2013 BHXH TP.HCM
5 CV 682/BHXH-NVGĐ1 thay đổi biểu mẫu thống kê chi phí KCB BHYT theo qui định của Bộ Tài chính. 18/03/2013 BHXH TP.HCM
6 LT 1716/LT-SGD&ĐT-BHXH hướng dẫn chi phí chăm sóc sức khỏe ban đầu 03/06/2013 BHXH TP.HCM
7 Khung giá dịch vụ KCB từ ngày 01/6/2014 01/06/2014 BHXH TP.HCM
8 CV 1878/BHXH-NVGĐ 1 Hướng dẫn hệ thống xây dựng danh mục giá các dịch vụ kỹ thuật. 27/06/2014 BHXH TP.HCM
9 Tài liệu Hội thảo chuyên đề Quản lý quỹ và các biện pháp phòng chống lạm dụng quỹ BHYT. 01/07/2014 BHXH TP.HCM
10 CV 829/BHXH-NVGĐ 1 Hướng dẫn xây dựng danh mục VTYT theo TT 27 và các Biểu mẫu xây dựng. 27/03/2014 BHXH TP.HCM
11 CV 3253/BHXH-NVGĐ 1 thanh toán BHYT đối với một số VTYT theo Thông tư 27/2013/TT-BYT 22/10/2013 BHXH TP.HCM
12 Danh mục thuốc thành phẩm tân dược thanh toán BHYT theo kết quả đấu thầu đợt I năm 2013 - 2014 của Sở y tế 20/11/2014 BHXH TP.HCM
13 Tóm tắt Luật BHYT số 46/2014/QH13 sửa đổi bổ sung một số điều của Luật BHYT. 01/01/2015 BHXH TP.HCM
14 Cập nhật các quy định mới về đấu thầu. 07/11/2014 BHXH TP.HCM
15 Đấu thầu vật tư, hóa chất, trang thiết bị y tế 07/11/2014 BHXH TP.HCM
16 CV 3994/BHXH-NVGĐ1: Thông báo Mẫu thẻ BHYT và mã số ghi trên thẻ BHYT. 12/12/2014 BHXH TP.HCM
17 CV 3995/BHXH-NVGĐ1: Hướng dẫn thực hiện Luật BHYT sửa đổi, bổ sung. 12/12/2014 BHXH TP.HCM
18 CV 4124/BHXH-NVGĐ1: Điều chỉnh công văn 3994/BHXH-NVGĐ1 và công văn 3995/BHXH-NVGĐ1. 22/12/2014 BHXH TP.HCM
19 Bảng giá VTYT Áp dụng từ 11/2013 đến 12/2014 31/12/2014 BHXH TP.HCM
20 Danh mục thành phẩm tân dược thanh toán BHYT theo KQĐT đợt 1 2013-2014 của SYT TPHCM (cập nhật ngày 29-12-2014). 29/12/2014 BHXH TP.HCM
21 CV 4307/BHXH-NVGĐ1 hướng dẫn thêm chi tiết tại phần 3 của công văn số 3995/BHXH-NVGĐ1. 31/12/2014 BHXH TP.HCM
22 CV 240/BHXH-NVGĐ 1: Thông báo danh sách CS KCB nhận đăng ký KCB ban đầu cho các đối tượng tham gia BHYT Tỉnh, Thành phố khác. 21/01/2015 BHXH TP.HCM
23 Thông báo số 398/TB-BHXH về việc điều chỉnh quy trình tiếp nhận và trả kết quả hồ sơ theo cơ chế một cửa 03/02/2015 Bảo hiểm xã hội Thành phố Hồ Chí Minh
24 TB 662/BHXH-NVGĐ1 bổ sung cơ sở KCB nhận đăng ký KCB ban đầu cho các đối tượng tham gia BHYT tỉnh, thành phố khác. 03/03/2015 BHXH TP.HCM
25 TB 663/BHXH-NVGĐ1 bổ sung đăng ký KCB ban đầu từ 02/3/2015. 03/03/2015 BHXH TP.HCM
26 TB 664/BHXH-NVGĐ1 các cơ sở KCB trên địa bàn TP.HCM có ký hợp đồng KCB BHYT năm 2015. 03/03/2015 BHXH TP.HCM
27 Danh mục thuốc thành phẩm tân dược thanh toán BHYT theo TT40_KQĐT BV Quân dân Y Miền Đông 2014 27/03/2015 BHXH TP.HCM
28 Danh mục thuốc thành phẩm tân dược thanh toán BHYT theo TT40_KQĐT BV 7A 2014 27/03/2015 BHXH TP.HCM
29 Danh mục thuốc thành phẩm tân dược thanh toán BHYT theo TT40_KQĐT SYT đợt 1 2013-2014, cập nhật ngày 22/04/2015 22/04/2015 BHXH TP
30 Danh mục thuốc thành phẩm tân dược thanh toán BHYT theo TT40_KQĐT SYT đợt 1 2013-2014_cập nhật ngày 14.05.2015 14/05/2015 BHXH TP
31 Danh mục thuốc thành phẩm tân dược thanh toán BHYT theo TT40_KQĐT BV Quân dân Y Miền Đông 2014_cập nhật ngày 19/05/2015. 19/05/2015 BHXH TP
32 Khung giá dịch vụ khám, chữa bệnh từ ngày 01/6/2015 15/06/2015 BHXH TP
33 Danh mục thuốc thành phẩm tân dược thanh toán BHYT theo TT40_KQĐT SYT đợt 1 2013-2014 cập nhật ngày 15/6/2015 16/06/2015 BHXH TP
34 TB 1909/BHXH-NVGĐ1 bổ sung cơ sở KCB ban đầu. 16/06/2015 BHXH TP
35 CV 2049/BHXH-NVGĐ1 làm thủ tục cấp thẻ BHYT đúng hạn. 26/06/2015 BHXH TP
36 Danh mục thuốc thành phẩm Tân dược thanh toán BHYT theo TT40-BYT_KQĐT BV Quân Y 7A 2015_Cập nhật ngày 29/6/2015. 29/06/2015 BHXH TP
37 Dieu chinh Danh mục thuốc thành phẩm Tân dược thanh toán BHYT KQĐT BV Quân Y 7A 2015_Cập nhật ngày 14-7-2015 14/07/2015 BHXH TP
38 Điều chỉnh Danh mục thuốc thành phẩm Tân dược thanh toán BHYT theo TT40-BYT_KQĐT BV Quân Y 7A 2015_Cập nhật ngày 15/07/2015. 15/07/2015 BHXH TP
39 Điều chỉnh Danh mục thuốc thành phẩm Tân dược thanh toán BHYT theo TT40-BYT_KQĐT BV Quân Y 7A 2015_Cập nhật ngày 17/07/2015. 17/07/2015 BHXH TP
40 Điều chỉnh Danh mục thuốc thành phẩm Tân dược thanh toán BHYT theo TT40-BYT_KQĐT BV Quân Y 7A 2015_Cập nhật ngày 21/07/2015. 21/07/2015 BHXH TP
41 TB 2324/BHXH-NVGĐ1 bổ sung cơ sở KCB ban đầu. 17/07/2015 BHXH TP
42 Kết quả đấu thầu VTYT của Bệnh viện 7A năm 2015 thuộc phạm vi thanh toán BHYT - Cập nhập ngày 05.08.2015 05/08/2015 BHXH TP
43 TB 3077/BHXH-NVGĐ 1: Bổ sung cơ sở khám chữa bệnh ban đầu. 24/09/2015 BHXH TP.HCM
44 CV 3210/BHXH-NVGĐ 1: Điều chỉnh địa chỉ của Bệnh viện Chỉnh hình và Phục hồi chức năng TP.HCM. 07/10/2015 BHXH TP.HCM
45 CV 3727/BHXH-NVGĐ 1: ngưng phát hành thẻ tại PKĐK trực thuộc Cty TNHH YK Thiên Vinh và PKĐK thuộc Cty TNHH PKĐK Mỹ Tùng 20/11/2015 BHXH TP.HCM
46 Tình hình Khám chữa bệnh tại TP. Hồ Chí Minh 25/11/2015 BHXH TP.HCM
47 Kết quả đấu thầu 7A thuộc phạm vi thanh BHYT Cập nhật lần 2 ngày 27_11_2015 27/11/2015 BHXH TP.HCM
48 TB 3814/BHXH-NVGĐ 1: Các cơ sở KCB BHYT đăng ký thẻ KCB ban đầu năm 2016 đối với thẻ BHYT ngoại tỉnh. 27/11/2015 BHXH TP.HCM
49 Kết quả đấu thầu bệnh viện Quân Dân Y Miền Đông thuộc phạm vi thanh toán BHYT. 04/12/2015 BHXH TP.HCM
50 TB 3968/BHXH-NVGĐ 1: Điều chỉnh giờ KCB của cơ sở đăng ký KCB ban đầu. 09/12/2015 BHXH TP.HCM
51 TB 3969/BHXH-NVGĐ 1: Bổ sung cơ sở đăng ký KCB ban đầu. 09/12/2015 BHXH TP.HCM
52 TB 3926/BHXH-NVGĐ 1: Bổ sung cơ sở đăng ký KCB ban đầu. 04/12/2015 BHXH TP.HCM
53 CV 172/BHXH-GĐ 1: Thông báo bổ sung cơ sở đăng ký KCB ban đầu từ 01/01/2016. 15/01/2015 BHXH TP.HCM
54 Quy định vi phạm hành chính BHYT 01/02/2016 BHXH TP.HCM
55 Chấn chỉnh công tác Giám định BHYT 01/02/2016 BHXH TP.HCM
56 TB 493/BHXH-GĐ 1: bổ sung cơ sở KCB ban đầu. 23/02/2016 BHXH TP.HCM
57 Kết quả đấu thầu VTYT Bệnh viện Đa Khoa Khu Vực Củ Chi thuộc phạm vi thanh toán BHYT Cập nhật ngày 26_02_2016 26/02/2016 BHXH TP.HCM
58 Tóm tắt những điểm mới về BHYT 14/03/2016 BHXH TP.HCM
59 TB 677/BHXH-GD91: Bổ sung cơ sở KCB ban đầu. 14/03/2016 BHXH TP.HCM
60 Kết quả đấu thầu VTYT Bệnh viện Nguyễn Tri Phương thuộc phạm vi thanh toán BHYT Cập nhật ngày 07_04_201 12/04/2016 BHXH TP
61 1043/BHXH-KHTC ngày 20/4/2016 về việc trích chuyển kinh phí CSCK ban đầu 20/04/2016 BHXH TP. Hồ Chí Minh
62 Kết quả đấu thầu VTYT Bệnh viện Nhân dân 115 năm 2015 thuộc phạm vi thanh toán BHYT Cập nhật ngày 29_04_2016 29/04/2016 BHXH TP
63 Bài giàng: Tổ chức thực hiện BHYT trong KCB. 09/05/2016 BHXH TP.HCM
64 Hướng dẫn thanh toán giá viện phí theo TT37 (cập nhật ngày 18/5/2016) 23/05/2016 BHXH TP

Cấp sổ BHXH, thẻ BHYT (8)

Stt Tên văn bản Tải về Ngày có hiệu lực Nơi ban hành
1 CV 436/BHXH-CST Hướng dẫn việc ghi và xác nhận sổ BHXH 25/02/2010 BHXH TP.HCM
2 CV 2559/BHXH-CST cung cấp thông tin kết quả đóng BHXH, BHYT (mẫu C13-TS) cho người lao động. 28/08/2014 BHXH TP.HCM
3 CV 3062/BHXH-CST cung cấp thông tin kết quả đóng BHXH, BHTN (mẫu C13-TS) 6 tháng đầu năm 2015 cho người lao động. 23/09/2015 BHXH TP
4 CV 3835/BHXH-CST: Đăng ký khám chữa bệnh ban đầu cho thẻ BHYT quý I/2016. 30/11/2015 BHXH TP.HCM
5 CV 3880/BHXH-CST: Bổ sung danh sách cơ sở KCB ban đầu cho thẻ BHYT quý I/2016. 01/12/2015 BHXH TP.HCM
6 CV 4082/BHXH-CST: Điều chỉnh danh sách đăng ký KCB ban đầu cho thẻ BHYT quý I/2016. 21/12/2015 BHXH TP.HCM
7 CV 537/BHXH-CST: Danh sách đăng ký KCB ban đầu cho thẻ BHYT quý II/2016. 01/03/2016 BHXH TP.HCM
8 CV 1376/BHXH-CST: đăng ký khám chữa bệnh ban đầu cho thẻ BHYT quý III/2016. 26/05/2016 BHXH TP

BHXH - BHYT Tự Nguyện (0)

Stt Tên văn bản Tải về Ngày có hiệu lực Nơi ban hành

Khác (95)

Stt Tên văn bản Tải về Ngày có hiệu lực Nơi ban hành
1 640/BHXH-TCCB triển khai tiếp nhận hồ sơ điện tử theo cơ chế điện tử liên thông 18/03/2013 BHXH TP.HCM
2 KH 1651/KH-BHXH thực hiện giai đoạn 2 chiến lược quốc gia phòng, chống tham nhũng của BHXH TP HCM từ năm 2013--2016 29/05/2013 BHXH TP.HCM
3 CV 2371/BHXH-KHTC hướng dẫn chi chăm sóc sức khỏe ban đầu 10/07/2013 BHXH TP.HCM
4 CV 2459/BHXH-KT quy trình phối hợp xử lý vi phạm hành chính trong lĩnh vực BHYT 16/07/2013 BHXH TP.HCM
5 CV 2684/BHXH-TCCB triển khai tiếp nhận hồ sơ điện tử theo cơ chế một cửa liên thông. 10/08/2013 BHXH TP.HCM
6 TB 3103/BHXH-TNQLHS về việc lấy số thứ tự khi nộp hồ sơ. 21/08/2013 BHXH TP.HCM
7 TB 3210/TB-BHXH nộp hồ sơ tồn đọng của ngày hôm trước. 28/08/2013 BHXH TP.HCM
8 CV 3755/BHXH-TNQLHS hoàn chỉnh hồ sơ trước khi giao nộp tại cơ quan BHXH. 27/09/2013 BHXH TP.HCM
9 CV 3840/BHXH-CNTT hướng dẫn thực hiện lập thủ tục BHXH trên phần mềm iBHXH. 03/10/2013 BHXH TP.HCM
10 TB 3966/TB-BHXH tiếp nhận thông tin phản ánh thông qua dường dây nóng. 10/10/2013 BHXH TP.HCM
11 TB 5204/TB-BHXH Về việc điều chỉnh, bổ sung nội dung Phiếu giao nhận hồ sơ 02/01/2014 BHXH TP.HCM
12 TB 195/TB-BHXH điều chỉnh, bổ sung nội dung Quy trình và Phiếu giao nhận hồ sơ 22/01/2014 BHXH TP.HCM
13 TB 243/TB-BHXH lưu ý các đơn vị nộp hồ sơ có mã vạch. 24/01/2014 BHXH TP.HCM
14 TB 403/TB-BHXH điều chỉnh, bổ sung nội dung quy trình giao dịch điện tử 24/02/2014 BHXH TP.HCM
15 TB 677/TB-BHXH điều chỉnh, bổ sung nội dung quy trình và phiếu giao nhận hồ sơ. 19/03/2014 BHXH TP.HCM
16 TB 888/TB-BHXH bổ sung nội dung Phiếu giao nhận hồ sơ 402. 02/04/2014 BHXH TP.HCM
17 TB 1024/TB-BHXH điều chỉnh, bổ sung nội dung Phiếu giao nhận hồ sơ. 16/04/2014 BHXH TP.HCM
18 TB 1138/TB-BHXH bổ sung nội dung Phiếu giao nhận hồ sơ số 103. 28/04/2014 BHXH TP.HCM
19 TB 1418/TB-BHXH điều chỉnh quy trình tiếp nhận và trả kết quả hồ sơ theo cơ chế một cửa 22/05/2014 BHXH TP.HCM
20 TB 1523/TB-BHXH điều chỉnh quy trình tiếp nhận và trả kết quả hồ sơ theo cơ chế một cửa. 01/06/2014 BHXH TP.HCM
21 TB 1535/TB-BHXH điều chỉnh quy trình tiếp nhận và trả kết quả hồ sơ theo cơ chế một cửa. 01/06/2014 BHXH TP.HCM
22 QĐ 677/QĐ-BHXH công bố hệ thống quản lý chất lượng phù hợp tiêu chuẩn quốc qia TCVN ISO:9001:2008 18/06/2014 BHXH TP.HCM
23 TB 1818/TB-BHXH Về việc bổ sung Quy trình tiếp nhận hồ sơ và Phiếu giao nhận hồ sơ. 01/07/2014 BHXH TP.HCM
24 TB 1909/TB-BHXH Thực hiện niêm yết công khai thủ tục hành chính. 01/07/2014 BHXH TP.HCM
25 TB 1985 /TB-BHXH Về việc điều chỉnh nội dung Phiếu giao nhận hồ sơ 14/07/2014 BHXH TP.HCM
26 TB 2230 /TB-BHXH Về việc điều chỉnh, bổ sung nội dung Quy trình giao dịch điện tử. 01/08/2014 BHXH TP.HCM
27 TB 2231/TB-BHXH Về việc điều chỉnh nội dung Phiếu giao nhận hồ sơ 103 01/08/2014 BHXH TP.HCM
28 TB 2427/TB-BHXH Về việc ban hành mới quy trình tiếp nhận và trẻ kết quả hồ sơ theo cơ chế 01 cửa 18/08/2014 BHXH TP.HCM
29 TB 2594/TB-BHXH điều chỉnh thông báo số 2427/TB-BHXH ngày 15/8/2014 của Giám đốc Bảo hiểm xã hội Thành phố Hồ Chí Minh 03/09/2014 BHXH TP.HCM
30 TB 2631/TB-BHXH Về việc ban hành mới quy trình tiếp nhận và trả kết quả hồ sơ theo cơ chế 01 cửa và điều chỉnh PGNHS. 15/09/2014 BHXH TP.HCM
31 TB 2851/TB-BHXH Về việc điều quy trình tiếp nhận và trả kết quả hồ sơ theo cơ chế 01 cửa. 29/09/2014 BHXH TP.HCM
32 TB 2850/TB-BHXH Về việc bổ sung nội dung Phiếu giao nhận hồ sơ số 317. 29/09/2014 BHXH TP.HCM
33 TB 2916/TB-BHXH Về việc điều chỉnh, bổ sung nội dung PGNHS. 01/10/2014 BHXH TP.HCM
34 TB 2994/TB-BHXH Về việc điều chỉnh, bổ sung nội dung Phiếu giao nhận hồ sơ số 623. 08/10/2014 BHXH TP.HCM
35 TB 2989/TB-BHXH Công bố thủ tục hành chính thuộc thẩm quyền giải quyết của BHXH Việt Nam. 03/10/2014 BHXH TP.HCM
36 TB 3042/TB-BHXH Về việc điều quy trình tiếp nhận và trả kết quả hồ sơ theo cơ chế 01 cửa. 20/10/2014 BHXH TP.HCM
37 CV 3394/BHXH-TCCB tạm ngưng triển khai thông báo số 3387/TB-BHXH ngày 31/10/2014 của BHXH Thành phố Hồ Chí Minh. 03/11/2014 BHXH TP.HCM
38 3590/TB-BHXH điều chỉnh quy trình tiếp nhận và trả kết quả và Phiếu giao nhận hồ sơ theo cơ chế một cửa. 17/11/2014 BHXH TP.HCM
39 CV 3592/BHXH-TNQLHS tiếp nhận hồ sơ và trả kết quả qua Bưu điện. 14/11/2014 BHXH TP.HCM
40 TB 3819/TB-BHXH điều chỉnh quy trình tiếp nhận và trả kết quả và phiếu giao nhận hồ sơ theo cơ chế một cửa. 02/12/2014 BHXH TP.HCM
41 TB 3894/TB-BHXH điều chỉnh quy trình tiếp nhận và trả kết quả và phiếu giao nhận hồ sơ theo cơ chế một cửa. 15/12/2014 BHXH TP.HCM
42 CV 3962/BHXH-KHTC thí điểm mở tài khoản thu BHXH, BHYT, BHTN tại hệ thống Vietcombank. 10/12/2014 BHXH TP.HCM
43 TB 3940/TB-BHXH điều chỉnh Thông báo số 3894/TB-BHXH ngày 08/12/2014 của Giám đốc BHXH TP.HCM 10/12/2014 BHXH TP.HCM
44 TB 3999/TB-BHXH điều chỉnh Phiếu giao nhận hồ sơ 601 theo cơ chế một cửa và điều chỉnh TB số 3894/TB-BHXH ngày 08/12/2014. 15/12/2014 BHXH TP.HCM
45 TB 4196/TB-BHXH: Điều chỉnh quy trình tiếp nhận và Trả kết quả hồ sơ theo cơ chế một cửa. 31/12/2014 BHXH TP.HCM
46 TB 96/TB-BHXH điều chỉnh, bổ sung nội dung Phiếu giao nhận hồ sơ. 09/01/2015 BHXH TP.HCM
47 TB 173/TB-BHXH Ban hành mới quy trình tiếp nhận và trả kết quả hồ sơ theo cơ chế 01 cửa và Phiếu Giao nhận hồ sơ 23/01/2015 BHXH TP.HCM
48 CV 268/BHXH-KHTC mở tài khoản thu BHXH, BHYT, BHTN tại hệ thống Vietinbank. 22/01/2015 BHXH TP.HCM
49 KH 402/KH-BHXH Thực hiện phòng, chống tham nhũng năm 2015. 30/01/2015 BHXH TP.HCM
50 TB 630/TB-BHXH điều chỉnh, bổ sung mới quy trình tiếp nhận và trả kết quả hồ sơ theo cơ chế 1 cửa. 04/03/2015 BHXH TP.HCM
51 CV 710/BHXH-TNQLHS Tiếp nhận hồ sơ có trả thẻ BHYT. 09/03/2015 BHXH TP.HCM
52 TB 743/TB-BHXH Tổ chức lấy ý kiến Dự thảo Bộ Luật Dân sự (sửa đổi) thông qua Trang Thông tin điện tử BHXH Thành phố 12/03/2015 BHXH TP.HCM
53 TB 995/TB-BHXH điều chỉnh quy trình tiếp nhận và trả kết quả hồ sơ theo cơ chế một cửa. 31/03/2015 BHXH TP.HCM
54 KH 1209/KH-BHXH triển khai thực hiện nhiệm vụ, giải pháp chủ yếu cải thiện môi trường kinh doanh, nâng cao năng lực cạnh tanh quốc gia ngành BHXH 2015.. 17/04/2015 BHXH TP
55 TB 1285/TB-BHXH ban hành mới quy trình tiếp nhận và trả kết quả hồ sơ theo cơ chế một cửa và Phiếu giao nhận hồ sơ. 25/04/2015 BHXH TP
56 CV 1339/BHXH-KHTC mở tài khoản thu BHXH-BHYT, BHTN tại hệ thống BIDV. 25/04/2015 BHXH TP
57 TB 1557/BHXH-KHTC Thông báo chuyển tiền thu BHXH, BHYT, BHTN qua hệ thống Vietinbank. 19/05/2015 BHXH TP
58 TB 1639/TB-BHXH Danh sách đường dây nóng hỗ trợ sử dụng phần mềm kê khai BHXH, BHYT, BHTN quan mạng Iternet. 27/05/2015 BHXH TP
59 TB 1659/TB-BHXH chuyển tiền thu BHXH, BHYT, BHTN qua hệ thống Ngân hàng ViettinBank. 28/05/2015 BHXH TP
60 TB 1765/TB-BHXH ban hành mới, điều chỉnh quy trình tiếp nhận và trả kết quả hồ sơ theo cơ chế 01 cửa. 10/06/2015 BHXH TP
61 TB 2170/TB-BHXH điều chỉnh, bổ sung nội dung Quy trình giao dịch điện tử. 13/07/2015 BHXH TP
62 Thông báo số 2500/TB-BHXH về việc thay đổi hồ sơ đăng ký khám chữa bệnh ban đầu 03/08/2015 BHXHTP.HCM
63 TB 2658/TB-BHXH ban hành mới, điều chỉnh Quy trình tiếp nhận và Trả kết quả hồ sơ theo cơ chế một cửa. 24/08/2015 BHXH TP
64 Công văn 2679/BHXH-HCTH về việc một số cá nhân, đươn vị mạo danh cơ quan BHXH để bán tài liệu 19/08/2015 BHXHTP.HCM
65 CV 2852/BHXH-TNQLHS về việc tiếp nhận hồ sơ và trả kết quả qua bưu điện. 04/09/2015 BHXH TP.HCM
66 TB 3085/TB-BHXH V/v điều chỉnh, bổ sung nội dung PGNHS. 01/10/2015 BHXH TP
67 TB 2361/TB-BHXH ban hành mới quy trình tiếp nhận và trả kết quả hồ sơ theo cơ chế 01 cửa và Phiếu Giao nhận hồ sơ 01/10/2015 BHXH TP.HCM
68 TB 3235/TB-BHXH: V/v điều chỉnh quy trình tiếp nhận và trả kết quả và PGNHS theo cơ chế một cửa. 12/10/2015 BHXH TP.HCM
69 TB 3473/TB-BHXH thực hiện niêm yết công khai thủ tục hành chính. 01/10/2015 BHXH TP.HCM
70 CV 3511/BHXH-TNQLHS không nhận hồ sơ và trả kết quả thủ tục hành chính trực tiếp tại cơ quan BHXH. 29/10/2015 BHXH TP.HCM
71 TB 3513/TB-BHXH: điều chỉnh quy trình tiếp nhận và trả kết quả hồ sơ theo cơ chế một cửa. 03/11/2015 BHXH TP.HCM
72 TB 3595/TB-BHXH điều chỉnh biểu mẫu trong quy trình tiếp nhận và trả kết quả hồ sơ theo cơ chế một cửa 09/11/2015 BHXH TP.HCM
73 TB 3618/TB-BHXH danh sách các hệ thống tiếp nhận hồ sơ BHXH của đơn vị sử dụng lao động qua bưu điện. 10/11/2015 BHXH TP.HCM
74 TB 3685/TB-BHXH về việc thực hiện giao dịch điện tử từ ngày 17/11/2015 17/11/2015 BHXH TPHCM
75 TB 3693/TB-BHXH điều chỉnh biểu mẫu trong quy trình tiếp nhận và trả kết quả hồ sơ theo cơ chế một cửa. 18/11/2015 BHXH TP.HCM
76 TB 3758/TB-BHXH: điều chỉnh quy trình tiếp nhận và trả kết quả và Phiếu giao nhận hồ sơ theo cơ chế một cửa. 24/11/2015 BHXH TP.HCM
77 TB 3794/TB-BHXH: ban hành mới quy trình tiếp nhận và trả kết quả hồ sơ theo cơ chế một cửa. 01/12/2015 BHXH TP.HCM
78 TB 3921/TB-BHXH: điều chỉnh quy trình tiếp nhận và trả kết quả và Phiếu giao nhận hồ sơ theo cơ chế 1 cửa. 10/12/2015 BHXH TP.HCM
79 TB 407/TB-BHXH: Điều chỉnh quy trình và phiếu giao nhận hồ sơ theo cơ chế 1 cửa. 15/02/2016 BHXH TP.HCM
80 TB 455/TB-BHXH: điều chỉnh quy trình tiếp nhận và trả kết quả hồ sơ theo cơ chế 01 cửa. 22/02/2016 BHXH TP.HCM
81 KH 449/KH-BHXH: Công tác phòng, chống tham nhũng năm 2016. 18/02/2016 BHXH TP.HCM
82 TB 456/TB-BHXH: điều chỉnh, bổ sung nội dung Quy trình giao dịch điện tử. 22/02/2016 BHXH TP.HCM
83 TB 535/TB-BHXH: điều chỉnh quy trình và Phiếu giao nhận hồ sơ theo cơ chế 01 cửa. 01/03/2016 BHXH TP.HCM
84 TB 539/TB-BHXH: Giới thiệu mẫu dấu, chức danh, chữ ký của Chánh, Phó Chánh Văn phòng BHXH TP.HCM. 01/03/2016 BHXH TP.HCM
85 TB 761/TB-BHXH: Bảng mã quy trình hồ sơ điện tử. 21/03/2016 BHXH TP
86 TB 794/TB-BHXH: V/v ủy quyền ký trên tờ bìa và tờ rời sổ bảo hiểm xã hội. 01/02/2016 BHXH TP
87 TB 804/TB-BHXH: Điều chỉnh, bổ sung nội dung Quy trình giao dịch điễn tử. 01/04/2016 BHXH TP
88 TB 805/TB-BHXH: Điều chỉnh Quy trình tiếp nhận và trả kết quả hồ sơ theo cơ chế một cửa 01/04/2016 BHXH TP
89 TB 846/TB-BHXH: Điều chỉnh quy trình và phiếu giao nhận hồ sơ theo cơ chế một cửa. 01/04/2016 BHXH TP
90 TB 875/TB-BHXH: Điều chỉnh Thông báo số 846/TB-BHXH ngày 29/3/2016 của Giám đốc BHXH Thành phố. 01/04/2016 BHXH TP
91 CV 1251/BHXH-KHTC: mở tài khoản thu BHXH, BHYT, BHTN tại hệ thống LienVietPostBank. 13/05/2016 BHXH TP
92 CV 1430/BHXH-TNTKQ: Xử lý hồ sơ giao dịch điện tử không thành công. 02/06/2016 BHXH TP
93 TB 1509/TB-BHXH: Điều chỉnh, bổ sung quy trình và Phiếu giao nhận hồ sơ theo cơ chế 01 cửa. 16/06/2016 BHXH TP
94 TB 1510/TB-BHXH: Điều chỉnh, bổ sung quy trình và Phiếu giao nhận hồ sơ giao dịch điện tử. 16/06/2016 BHXH TP
95 TB 1516/TB-BHXH: Bãi bỏ quy trình và Phiếu giao nhận hồ sơ theo cơ chế 01 cửa. 16/06/2016 BHXH TP