(08) 39 979 039
Đăng ký | Đăng nhập | Tìm kiếm

Chào mừng bạn đến với website BHXH Thành phố Hồ Chí Minh. Đường dây tư vấn giải đáp thắc mắc: Lĩnh vực Thu BHXH, BHYT, BHTN (08) 39.979.039 - 1603 - 1606. Lĩnh vực Chế độ BHXH (08) 39.979.039 – Tai nạn lao động – Bệnh nghề nghiệp: 1418; Tử tuất: 1431; Bảo hiểm thất nghiệp: 1432; Hồ sơ chuyển tỉnh: 1434; Hồ sơ hưu trí: 1438; Ốm đau, thai sản: 1403, 1415; Công tác chi, cấp tiền ốm đau, thai sản: 1324;  Lĩnh vực CST (08) 39.979.039: 1629. Lĩnh vực GĐ BHYT (08) 39.979.039:  1808 - 1810. Số tài khoản Ngân hàng: 3741.0.1056535.

Văn bản của BHXH Việt Nam - CV 2786/BHXH-CSXH rà xoát, kiểm tra trước khi chi trả trợ cấp thất nghiệp 01 lần.
Tên văn bản CV 2786/BHXH-CSXH rà xoát, kiểm tra trước khi chi trả trợ cấp thất nghiệp 01 lần.
Ngày ban hành 18/07/2013
Ngày có hiệu lực 18/07/2013
Loại văn bản Lĩnh vực thực hiện chính sách BHXH
Số hiệu 2786/BHXH-CSXH
Nơi ban hành BHXH Việt Nam
hiệu lực văn bản Còn hiệu lực
Nội dung

CV 2786/BHXH-CSXH rà xoát, kiểm tra trước khi chi trả trợ cấp thất nghiệp 01 lần.

Ngày đăng 15/08/2013
File đính kèm (Tải về)
Danh sách Văn bản của BHXH Việt Nam

Lĩnh vực thực hiện chính sách BHXH (9)

Stt Tên văn bản Tải về Ngày có hiệu lực Nơi ban hành
1 QĐ 777/QĐ-BHXH Về việc ban hành quy định về hồ sơ và quy trình giải quyết hưởng các chế độ bảo hiểm xã hội 17/05/2012 BHXH Việt Nam
2 CV 2097/BHXH-CSXH của Bảo hiểm xã hội Việt Nam về việc hướng dẫn thực hiện việc giám định mức suy giảm khả năng lao động của người tham gia bảo hiểm xã hội 25/05/2010 BHXH VN
3 CV 2546/BHXH–CSXH triển khai Quyết định số 777/QĐ-BHXH của BHXH Việt Nam 18/06/2010 BHXH VN
4 CV 2834/BHXH-CSXH của Bảo hiểm xã hội Việt Nam về việc hướng dẫn thực hiện trợ cấp hàng tháng theo Quyết định 613/QĐ-TTg đối với người đã hết thời hạn hưởng trợ cấp mất sức lao động hàng tháng. 09/07/2010 BHXH VN
5 CV 1477/BHXH-CSXH hướng dẫn thực hiện chế độ thai sản theo quy định Bộ Luật lao động 10/2012/QH13 23/04/2013 BHXH VN
6 CV 2786/BHXH-CSXH rà xoát, kiểm tra trước khi chi trả trợ cấp thất nghiệp 01 lần. 18/07/2013 BHXH Việt Nam
7 CV 5127/BHXH-DVT hướng dẫn thanh toán chi phí VTYT theo Thông tư số 27/2013/TT-BYT. 18/12/2013 BHXH VN
8 QĐ 999/QĐ-BHXH ban hành Quy định hoạt động Đại lý thu bảo hiểm xã hội, bảo hiểm y tế. 01/11/2014 BHXH VN
9 cv 3789/BHXH-CSXH mẫu, in, cấp và quản lý Giấy chứng nhận nghỉ việc hưởng BHXH. 01/01/2015 BHXH VN

Lĩnh vực thực hiện chính sách BHYT (5)

Stt Tên văn bản Tải về Ngày có hiệu lực Nơi ban hành
1 4024/BHXH-CSYT thông báo cơ sở KCB ban đầu cho đối tượng bên ngoài đăng ký. 25/11/2008 BHXH Việt Nam
2 82/QĐ-BHXH Ban hành Quy định về tổ chức hợp đồng KCB, giám định, chi trả chi phí KCB quản lý và sử dụng quỹ BHYT 20/01/2010 BHXH Việt Nam
3 CV 2147/BHXH-CSYT giải quyết vướng mắc khi khám chữa bệnh BHYT cho trẻ em dưới 6 tuổi chưa có thẻ BHYT 31/05/2010 BHXH VN
4 CV 2283/BHXH-CSYT Tổ chức KCB BHYT tại trạm y tế xã 04/06/2010 BHXH VN
5 QĐ 1314/QĐ-BHXH ban hành mã số ghi trên thẻ BHYT. 01/01/2015 BHXH VN

Lĩnh vực Thu BHXH, BHYT, BHTN (3)

Stt Tên văn bản Tải về Ngày có hiệu lực Nơi ban hành
1 QĐ 1111/QĐ-BHXH ban hành quy định quản lý Thu BHXH, BHYT, quản lý sổ BHXH, thẻ BHYT 25/10/2011 BHXH Việt Nam
2 CV 3658/BHXH-BT truy thu BHXH đối với giáo viên mầm non. 17/09/2013 BHXH Việt Nam
3 Công văn số 777/BHXH-BT ngày 12/3/2015 về việc hướng dẫn một số nội dung về thu BHYT 12/03/2015 BHXH Việt Nam

Lĩnh vực Chi (0)

Stt Tên văn bản Tải về Ngày có hiệu lực Nơi ban hành

Lĩnh vực Cấp sổ thẻ (2)

Stt Tên văn bản Tải về Ngày có hiệu lực Nơi ban hành
1 CV 3835/BHXH-CST sai sót các tiêu thức giữa sổ BHXH và Giấy CMND. 27/09/2013 BHXH Việt Nam
2 QĐ 1055/QĐ-BHXH ban hành mẫu thẻ BHYT. 02/10/2013 BHXH Việt Nam

Lĩnh vực khác (1)

Stt Tên văn bản Tải về Ngày có hiệu lực Nơi ban hành
1 CV 951/BHXH-VP không tiêu thụ các sản phẩm động vật hoang dã nguy cấp 12/03/2012 BHXH VN