(08) 39 979 039
Đăng ký | Đăng nhập | Tìm kiếm

Chào mừng bạn đến với website BHXH Thành phố Hồ Chí Minh. Đường dây tư vấn giải đáp thắc mắc: Lĩnh vực Thu BHXH, BHYT, BHTN (08) 39.979.039 - 1603 - 1606. Lĩnh vực Chế độ BHXH (08) 39.979.039 – Tai nạn lao động – Bệnh nghề nghiệp: 1418; Tử tuất: 1431; Bảo hiểm thất nghiệp: 1432; Hồ sơ chuyển tỉnh: 1434; Hồ sơ hưu trí: 1438; Ốm đau, thai sản: 1403, 1415; Công tác chi, cấp tiền ốm đau, thai sản: 1324;  Lĩnh vực CST (08) 39.979.039: 1629. Lĩnh vực GĐ BHYT (08) 39.979.039:  1808 - 1810. Số tài khoản Ngân hàng: 3741.0.1056535.

Văn bản của TP. Hồ Chí Minh - KH 322/KH-UBND Về thực hiện Chương trình hành động số 28-CTrHĐ/TU ngày 08 tháng 11 năm 2012 của Thành ủy...
Tên văn bản KH 322/KH-UBND Về thực hiện Chương trình hành động số 28-CTrHĐ/TU ngày 08 tháng 11 năm 2012 của Thành ủy...
Ngày ban hành 17/01/2013
Ngày có hiệu lực 17/01/2013
Loại văn bản Thành ủy- UBND Thành phố
Số hiệu 322/KH-UBND
Nơi ban hành UBND TP HCM
hiệu lực văn bản Còn hiệu lực
Nội dung

 

KH 322/KH-UBNDVề thực hiện Chương trình hành động số 28-CTrHĐ/TU ngày 08 tháng 11 năm 2012 của Thành ủy thực hiện Nghị quyết số 15-NQ/TW ngày 01 tháng 6 năm 2012 Hội nghị lần thứ 5 Ban Chấp hành Trung ương khóa XI về một số vấn đề về chính sách xã hội
giai đoạn 2012 - 2020 trên địa bàn thành phố
 

Ngày đăng 07/05/2013
File đính kèm (Tải về)
Danh sách Văn bản của TP. Hồ Chí Minh

Thành ủy- UBND Thành phố (9)

Stt Tên văn bản Tải về Ngày có hiệu lực Nơi ban hành
1 KH 322/KH-UBND Về thực hiện Chương trình hành động số 28-CTrHĐ/TU ngày 08 tháng 11 năm 2012 của Thành ủy... 17/01/2013 UBND TP HCM
2 QĐ 5063/QĐ-UBND Ban hành Kế hoạch thực hiện Bảo hiểm y tế toàn dân trên địa bàn Thành phố Hồ Chí Minh, giai đoạn 2012 - 2015 và giai đoạn 2016 - 2020 02/10/2012 UBND TP HCM
3 CTrHĐ 28-CTrHĐ/TU thực hiện Nghị quyết số 15-NQ/TW của Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XI về một số vấn đề về chính sách xã hội giai đoạn 2012-2020 08/11/2012 Thành ủy - TP.HCM
4 QĐ 1204/QĐ-UBND về việc điều chỉnh mục tiêu kế hoạch thực hiện BHYT toàn dân trên địa bàn TP.HCM giai đoạn 2012-2015.... 12/03/2013 UBND TP HCM
5 CTrHĐ 32-CTrHĐ/TU thực hiện Nghị quyết số 21-NQ/TW ngày 22/11/2012 của Bộ Chính trị về tăng cường sự lãnh đạo... 08/04/2013 UBND TP HCM
6 QĐ 3651/QĐ-UBND ban hành kế hoạch thực hiện chương trình hành động số 32-CTrHĐ/TU ngày 08/4/2013 của Thành ủy thực hiện Nghị quyết số 21-NQ/TW... 05/07/2013 UBND TP.HCM
7 QĐ 896/QĐ-UBND Ban hành Kế hoạch triển khai thi hành Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật BHYT trên địa bàn TP.HCM. 03/03/2015 UBND TP.HCM
8 CV 3083/UBND-VX triển khai thực hiện Chỉ thị số 05/CT-TTg ngày 02/4/2015 của Thủ Tướng chính phủ về tăng cường thực hiện chính sách BHXH, BHYT. 08/06/2015 UBND TP.HCM
9 QĐ 3301/QĐ-UBND ban hành Kế hoạch triển khai Nghị quyết số 19/NQ-CP ngày 12/3/2015 của Chính phủ về những nhiệm vụ, giải pháp chủ yếu... 06/07/2015 UBND TP.HCM

Sở - Ban- Ngành (1)

Stt Tên văn bản Tải về Ngày có hiệu lực Nơi ban hành
1 CV 136/CQĐD thực hiện Bảo hiểm y tế học sinh sinh viên theo Luật Bảo hiểm y tế. 17/07/2015 CQĐD Tại TP.HCM