(08) 39 979 039
Đăng ký | Đăng nhập | Tìm kiếm

Chào mừng bạn đến với website BHXH Thành phố Hồ Chí Minh. Đường dây tư vấn giải đáp thắc mắc: Công tác quản lý Thu BHXH, BHYT, BHTN (028) 39.979.039 - 1550 - 1552. Công tác khai thác và thu nợ: (028) 39.979.039 – 1607. Công tác Chế độ BHXH (028) 39.979.039 – Tai nạn lao động – Bệnh nghề nghiệp: 1418; Tử tuất: 1431; Bảo hiểm thất nghiệp: 1432; Hồ sơ chuyển tỉnh: 1437; Hồ sơ hưu trí: 1441; Ốm đau, thai sản: 1405 - 1412; Trợ cấp 1 lần: 1416;  Công tác CST (028) 39.979.039: 1623. Công tác thực hiện chính sách BHYT (028) 39.979.039:  P. Giám định 1: 1808, 1810; P. Giám định 2: 1842 - 1843. Công tác chi, cấp tiền BHXH, BHYT, BHTN: ốm đau, thai sản: 1321. Công tác kiểm tra, tiếp công dân: 1233 - 1253. Công tác tiếp nhận hồ sơ: 1271 – 1252. Công tác trả kết quả:  1206. Công tác quản lý hồ sơ:  1905. Công tác tuyên truyền: 1356. Công tác văn thư: 1261. Công tác phần mềm giao dịch điện tử: 1708.  Số tài khoản Ngân hàng: 3741.0.1056535.

 

Văn bản của BHXH Việt Nam - CV 1477/BHXH-CSXH hướng dẫn thực hiện chế độ thai sản theo quy định Bộ Luật lao động 10/2012/QH13
Tên văn bản CV 1477/BHXH-CSXH hướng dẫn thực hiện chế độ thai sản theo quy định Bộ Luật lao động 10/2012/QH13
Ngày ban hành 23/04/2013
Ngày có hiệu lực 23/04/2013
Loại văn bản Lĩnh vực thực hiện chính sách BHXH
Số hiệu 1477/BHXH-CSXH
Nơi ban hành BHXH VN
hiệu lực văn bản Còn hiệu lực
Nội dung

CV 1477/BHXH-CSXH hướng dẫn thực hiện chế độ thai sản theo quy định  Bộ Luật lao động 10/2012/QH13

Ngày đăng 02/05/2013
File đính kèm (Tải về)
Danh sách Văn bản của BHXH Việt Nam

Lĩnh vực thực hiện chính sách BHXH (19)

Stt Tên văn bản Tải về Ngày có hiệu lực Nơi ban hành
1 CV 2097/BHXH-CSXH của Bảo hiểm xã hội Việt Nam về việc hướng dẫn thực hiện việc giám định mức suy giảm khả năng lao động của người tham gia bảo hiểm xã hội 25/05/2010 BHXH VN
2 CV 2834/BHXH-CSXH của Bảo hiểm xã hội Việt Nam về việc hướng dẫn thực hiện trợ cấp hàng tháng theo Quyết định 613/QĐ-TTg đối với người đã hết thời hạn hưởng trợ cấp mất sức lao động hàng tháng. 09/07/2010 BHXH VN
3 CV 1477/BHXH-CSXH hướng dẫn thực hiện chế độ thai sản theo quy định Bộ Luật lao động 10/2012/QH13 23/04/2013 BHXH VN
4 CV 2786/BHXH-CSXH rà xoát, kiểm tra trước khi chi trả trợ cấp thất nghiệp 01 lần. 18/07/2013 BHXH Việt Nam
5 CV 5127/BHXH-DVT hướng dẫn thanh toán chi phí VTYT theo Thông tư số 27/2013/TT-BYT. 18/12/2013 BHXH VN
6 QĐ 999/QĐ-BHXH ban hành Quy định hoạt động Đại lý thu bảo hiểm xã hội, bảo hiểm y tế. 01/11/2014 BHXH VN
7 cv 3789/BHXH-CSXH mẫu, in, cấp và quản lý Giấy chứng nhận nghỉ việc hưởng BHXH. 01/01/2015 BHXH VN
8 QĐ 01/QĐ-BHXH ban hành Quy định về hồ sơ và Quy trình giải quyết hưởng các chế độ BHXH. 01/04/2014 BHXH VN
9 CV 1683/BHXH-CSXH hướng dẫn thực hiện chính sách xã hội. 20/05/2014 BHXH VN
10 CV 2017/BHXH-CSXH hướng dẫn một số nội dung về chế độ ốm đau, thai sản. 09/06/2014 BHXH VN
11 CV 2998/BHXH-CSXH hướng dẫn thực hiện chế độ BHXH đối với người lao động. 19/08/2014 BHXH VN
12 CV 4448/BHXH-CSXH hướng dẫn thực hiện thanh toán, quyết toán chế độ ốm đau, thai sản, dưỡng sức phục hồi sức khỏe. 19/11/2014 BHXH VN
13 CV 4653/BHXH-CSXH hướng dẫn thực hiện thanh quyết toán chế độ ốm đau, thai sản, dưỡng sức phục hồi sức khỏe. 01/12/2014 BHXH VN
14 CV 537/BHXH-CSXH hướng dẫn thực hiện Nghị định số 09/2015/NĐ-CP về điều chỉnh lương hưu, trợ cấp BHXH và Trợ cấp hằng tháng đối với người đang hưởng trước ngày 01/01/2015. 14/02/2014 BHXH VN
15 CV 538/BHXH-CSXH hướng dẫn thực hiện điều chỉnh tiền lương, tiền công và thu nhập hàng tháng đã đóng BHXH theo TT số 03/2015/TT-BLĐTBXH. 14/02/2014 BHXH VN
16 CV 1856/BHXH-CSXH của Bảo hiểm xã hội Việt Nam về việc hướng dẫn một số nội dung về thực hiện chế độ bảo hiểm xã hội 22/05/2015 BHXH VN
17 CV 2102/BHXH-CSXH của Bảo hiểm xã hội Việt Nam về việc tính thời gian công tác để hưởng bảo hiểm xã hội đối với giáo viên mẫu giáo trước ngày 01/01/1995 10/06/2015 BHXH VN
18 CV 2538/BHXH-CSXH của Bảo hiểm xã hội Việt Nam về việc hướng dẫn thực hiện chế độ bảo hiểm xã hội theo Nghị định 108/2014/NĐ-CP 10/07/2015 BHXH VN
19 CV 2578/BHXH-CSXH của Bảo hiểm xã hội Việt Nam về việc ngăn chặn tình trạng trục lợi chế độ thai sản 14/07/2015 BHXH VN

Lĩnh vực thực hiện chính sách BHYT (6)

Stt Tên văn bản Tải về Ngày có hiệu lực Nơi ban hành
1 4024/BHXH-CSYT thông báo cơ sở KCB ban đầu cho đối tượng bên ngoài đăng ký. 25/11/2008 BHXH Việt Nam
2 82/QĐ-BHXH Ban hành Quy định về tổ chức hợp đồng KCB, giám định, chi trả chi phí KCB quản lý và sử dụng quỹ BHYT 20/01/2010 BHXH Việt Nam
3 CV 2147/BHXH-CSYT giải quyết vướng mắc khi khám chữa bệnh BHYT cho trẻ em dưới 6 tuổi chưa có thẻ BHYT 31/05/2010 BHXH VN
4 CV 2283/BHXH-CSYT Tổ chức KCB BHYT tại trạm y tế xã 04/06/2010 BHXH VN
5 QĐ 1314/QĐ-BHXH ban hành mã số ghi trên thẻ BHYT. 01/01/2015 BHXH VN
6 CV 1579/BHXH-CSYT: Thẩm định quyết toán chi phí KCB BHYT năm 2015. 29/04/2016 BHXH VN

Lĩnh vực Thu BHXH, BHYT, BHTN (8)

Stt Tên văn bản Tải về Ngày có hiệu lực Nơi ban hành
1 CV 3658/BHXH-BT truy thu BHXH đối với giáo viên mầm non. 17/09/2013 BHXH Việt Nam
2 Công văn số 777/BHXH-BT ngày 12/3/2015 về việc hướng dẫn một số nội dung về thu BHYT 12/03/2015 BHXH Việt Nam
3 CV 2085/BHXH-BT đơn giản thủ tục tham gia BHYT hộ gia đình. 08/06/2015 BHXH VN
4 CV 3170/BHXH-BT Lập danh sách hộ gia đình tham gia BHYT. 24/08/2015 BHXH VN
5 1379/ BHXH-BT về việc hướng dẫn tính lãi chậm đóng, truy thu BHXH, BHYT, BHTN và thu BHXH tự nguyện 20/04/2016 BHXH Việt Nam
6 2822/BHXH-BT V/v tiền lương đóng BHXH, BHYT, BHTN đối với người quản lý và cán bộ chuyên trách đảng, đoàn thể tại công ty TNHH một thành viên do Nhà nước nắm giữ 100% vốn điều lệ. 28/07/2016 BHXH Việt Nam
7 1599/QĐ-BHXH Ban hành Quy định hoạt động Đại lý thu bảo hiểm xã hội, bảo hiểm y tế 01/11/2016 BHXH Việt Nam
8 595/QĐ-BHXH ban hành quy trình thu BHXH, BHYT, BHTN, BH TNLĐ-BNN, quản lý sổ BHXH, thẻ BHYT 01/07/2017 BHXH Việt Nam

Lĩnh vực Chi (0)

Stt Tên văn bản Tải về Ngày có hiệu lực Nơi ban hành

Lĩnh vực Cấp sổ thẻ (3)

Stt Tên văn bản Tải về Ngày có hiệu lực Nơi ban hành
1 CV 3835/BHXH-CST sai sót các tiêu thức giữa sổ BHXH và Giấy CMND. 27/09/2013 BHXH Việt Nam
2 QĐ 1055/QĐ-BHXH ban hành mẫu thẻ BHYT. 02/10/2013 BHXH Việt Nam
3 QĐ 1035/QĐ-BHXH: Ban hành quy định về mẫu sổ BHXH. 01/01/2016 BHXH VN

Lĩnh vực khác (10)

Stt Tên văn bản Tải về Ngày có hiệu lực Nơi ban hành
1 CV 951/BHXH-VP không tiêu thụ các sản phẩm động vật hoang dã nguy cấp 12/03/2012 BHXH VN
2 QCPH 1680/QCPH-BHXHVN-TCTHADS Phối hợp giữa Bảo hiểm xã hội Việt Nam và Tổng cục THADS trong công tác thi hành ánn ân sự. 08/05/2015 BHXH TP
3 QĐ 591/QĐ-BHXH ban hành Kế hoạch cuộc thi "Sáng kiến cải cách thủ tục hành chính và giao dịch điện tử trong lĩnh vực BHXH, BHYT". 12/05/2015 BHXH VN
4 TL 2069/TL-BHXH thể lệ cuộc thi Sáng kiến cải cách thủ tục hành chính và giao dịch điện tử trong lĩnh vực BHXH, BHYT và bảo hiểm thất nghiệp. 08/06/2015 BHXH VN
5 QĐ 919/QĐ-BHXH sửa đổi bổ sung một số điều của Quyết định số 01/QĐ-BHXH, Quyết định số 1399/QĐ-BHXH, Quyết định số 488/QĐ-BHXH của BHXH Việt Nam 01/10/2015 BHXH VN
6 3783/BHXH-PC về việc Thông báo các đơn vị đã ký Hợp đồng cung cấp dịch vụ I-VAN với BHXH Việt Nam 29/09/2015 BHXH Việt Nam
7 QĐ 1024/QĐ-BHXH V/v công bố thủ tục hành chính trong giao dịch điện tử thuộc thẩm quyền giải quyết của Bảo hiểm xã hội Việt Nam 01/05/2015 BHXH VN
8 CV 3711/BHXH-PC Đẩy mạnh triển khai tổ chức cuộc thi "Sáng kiến cải cách TTHC và giao dịch điện tử lĩnh vực BHXH, BHYT, bảo hiểm thất nghiệp"... 29/09/2015 BHXH VN
9 QĐ 1474/QĐ-BHXH: Ban hành phần mềm giao dịch Bảo hiểm xã hội điện tử Phiên bản 2.0. 04/12/2015 BHXH VN
10 QĐ 1474/QĐ-BHXH: Ban hành phần mềm giao dịch Bảo hiểm xã hội điện tử Phiên bản 2.0. 04/12/2015 BHXH VN