(08) 39 979 039
Đăng ký | Đăng nhập | Tìm kiếm

Chào mừng bạn đến với website BHXH Thành phố Hồ Chí Minh. Đường dây tư vấn giải đáp thắc mắc: Lĩnh vực Thu BHXH, BHYT, BHTN (08) 39.979.039 - 1603 - 1606. Lĩnh vực Chế độ BHXH (08) 39.979.039 – Tai nạn lao động – Bệnh nghề nghiệp: 1418; Tử tuất: 1431; Bảo hiểm thất nghiệp: 1432; Hồ sơ chuyển tỉnh: 1434; Hồ sơ hưu trí: 1438; Ốm đau, thai sản: 1403, 1415; Công tác chi, cấp tiền ốm đau, thai sản: 1324;  Lĩnh vực CST (08) 39.979.039: 1629. Lĩnh vực GĐ BHYT (08) 39.979.039:  1808 - 1810. Số tài khoản Ngân hàng: 3741.0.1056535.

Văn bản của BHXH TP.HCM - CV 1187/BHXH-CĐBHXH hướng dẫn thực hiện chế độ thai sản theo quy định Bộ Luật lao động
Tên văn bản CV 1187/BHXH-CĐBHXH hướng dẫn thực hiện chế độ thai sản theo quy định Bộ Luật lao động
Ngày ban hành 25/04/2013
Ngày có hiệu lực 25/04/2013
Loại văn bản Chế độ BHXH
Số hiệu 1187/BHXH-CĐBHXH
Nơi ban hành BHXH TP.HCM
hiệu lực văn bản Còn hiệu lực
Nội dung

CV 1187/BHXH-CĐBHXH hướng dẫn thực hiện chế độ thai sản theo quy định Bộ Luật lao động

Ngày đăng 02/05/2013
File đính kèm (Tải về)
Danh sách Văn bản của BHXH TP.HCM

Thu BHXH, BHYT, BHTN (44)

Stt Tên văn bản Tải về Ngày có hiệu lực Nơi ban hành
1 TB 758/TB-BHXH Đăng ký tham gia BHXH, BHYT đối với đơn vị mới 28/03/2011 BHXH TP.HCM
2 CV 4165/TB-BHXH Mức xử lý vi phạm đóng BHXH 27/12/2011 BHXH TP.HCM
3 HD 1062/HD-BHXH Cấp thẻ BHYT cho thân nhân cán bộ, chiến sĩ, Công an nhân dân trên địa bàn TP.HCM 30/03/2012 BHXH TP.HCM
4 CV 102/BHXH-THU về việc điều chỉnh thông tin cá nhân, chức danh công việc và quá trình đóng BHXH, BHTN. 08/01/2013 BHXH TP.HCM
5 CV 555/BHXH-THU hướng dẫn thực hiện quy định quản lý thu BHXH, BHYT và cấp sổ BHXH, thẻ BHYT theo Quyết định số 1111/QĐ-BHXH 17/02/2012 BHXH TP.HCM
6 1366/BHXH -THU hướng dẫn quy trình chuyển nơi đăng ký tham gia BHXH, BHYT 20/04/2011 BHXH TP.HCM
7 1462/BHXH-THU tiền lương, tiền công đóng làm căn cứ đóng BHXH 25/04/2012 BHXH TP.HCM
8 4676/BHXH-THU hướng dẫn thực hiện thí điểm hồ sơ điện tử trong việc cấp thẻ BHYT trẻ em dưới 6 tuổi và người tham gia BHYT tự nguyện 07/11/2012 BHXH TP.HCM
9 4927/BHXH-THU hướng dẫn thực hiện thí điểm hồ sơ BHXH điện tử 20/11/2012 BHXH TP.HCM
10 336/BHXH-THU phân cấp quản lý đối tượng Tham gia BHXH, BHYT 28/01/2013 BHXH TP.HCM
11 CV 1068/BHXH-THU hướng dẫn bổ sung việc cấp thẻ BHYT cho người lao động 22/04/2013 BHXH TP.HCM
12 KH 1650/KH-BHXH triển khai các giải pháp nâng cao năng lực cạnh tranh cấp tỉnh (PCI) năm 2013 và các năm tiếp theo của BHXH TP HCM 29/05/2013 BHXH TP.HCM
13 CV 2197/BHXH-THU thu BHXH, BHYT, BHTN theo mức lương cơ sở 1.150.000 đồng 01/07/2013 BHXH TP.HCM
14 CV 2287/BHXH-THU điều chỉnh công văn 4676/BHXH-THU ngày 07/11/2012 04/07/2013 BHXH TP.HCM
15 CV 2055/BHXH-THU giải quyết đóng trước tiền BHXH, BHYT, BHTN để chốt sổ cho người lao động nghỉ việc 21/06/2013 BHXH TP.HCM
16 CV 2609/BHXH-THU phối hợp xử lý vi phạm hành chính trong lĩnh vực quản lý sổ BHXH 25/07/2013 BHXH TP.HCM
17 CV 2899/BHXH-THU hướng dẫn kê khai, điều chỉnh chức danh công việc trong Hồ sơ thu BHXH, BHYT. 12/08/2013 BHXH TP.HCM
18 CV 3367/BHXH -THU Tăng cường công tác quản lý sổ BHXH 04/09/2013 BHXH TP.HCM
19 TB 4837/TB-BHXH điều chỉnh mức đóng BHXH 01/01/2014 BHXH TP.HCM
20 CV 4892/BHXH-THU hướng dẫn thực hiện đóng BHXH, BHYT theo mức lương tối thiểu vùng mới. 13/12/2013 BHXH TP.HCM
21 CV 4935/BHXH-THU đính chính nội dung công văn số 4892/BHXH-THU ngày 13/12/2013 của BHXH TP. 16/12/2013 BHXH TP.HCM
22 CV 5010/BHXH-THU thực hiện nghĩa vụ đóng BHYT cho người nước ngoài. 19/12/2013 BHXH TP.HCM
23 TB 154/THU-BHXH Thu, nộp tiền BHYT tự nguyện tháng 01/2014 17/01/2014 BHXH TP.HCM
24 CV 458/TB-BHXH điều chỉnh lãi suất tính lãi chậm đóng, truy đóng BHXH, BHTN. 01/01/2014 BHXH TP.HCM
25 CV 811/BHXH-KHTC về việc nhận thông báo quyết toán chi các chế độ BHXH qua iBHXH 26/03/2014 BHXH TP.HCM
26 TB 821/TB-BHXH về việc tiếp nhận tài liệu giấy tờ bổ sung khi nhận hồ sơ 26/03/2014 BHXH TP.HCM
27 CV 920/BHXH điều chỉnh việc thực hiện công văn 2609/BHXH ngày 25/07/2013 tại quận huyện. 03/04/2014 BHXH TP.HCM
28 CV 1492/BHXH-THU hướng dẫn nghiệp vụ thu hồi thẻ BHYT. 27/05/2014 BHXH TP.HCM
29 CV 1898/BHXH-THU về việc chuyển tiền đóng BHXH, BHYT. 01/08/2014 BHXH TP.HCM
30 TB 2238/TB-BHXH Mức đóng BHYT HSSV. 31/07/2014 BHXH TP.HCM
31 LT 2425/LT-SGD$ĐT-BHXH Thực hiện Bảo hiểm y tế Học sinh, sinh viên năm học 2014-2015. 18/08/2014 BHXH TP.HCM
32 CV 2867/BHXH-THU Thực hiện biểu mẫu BHYT HSSV từ năm học 2014-2015. 25/09/2014 BHXH TP.HCM
33 CV 3558/BHXH-THU chấn chỉnh trong việc cấp sổ BHXH 13/11/2014 BHXH TP.HCM
34 CV 3603/BHXH-THU thực hiện giao dịch hồ sơ điện tử. 17/11/2014 BHXH TP.HCM
35 Công văn số 3663/BHXH-THU Về việc hướng dẫn nghiệp vụ liên quan đến gộp sổ BHXH của người lao động có nhiều sổ 19/11/2014 BHXH TP.HCM
36 CV 3780/BHXH-THU hướng dẫn thực hiện đóng BHXH, BHYT, BHTN theo mức lương TT vùng mới. 28/11/2014 BHXH TP.HCM
37 CV 3782/BHXH-THU hướng dẫn bổ sung một số nghiệp vụ. 28/11/2014 BHXH TP.HCM
38 CV 4064/BHXH-THU một số thay đổi trong chính sách thu BHXH, BHYT và Bảo hiểm thất nghiệp từ ngày 01/01/2015. 17/12/2014 BHXH TP.HCM
39 TB 02/BHXH-THU tỷ giá ngoại tệ 6 tháng đầu năm 2015. 01/01/2015 BHXH TP.HCM
40 CV 161/BHXH-THU thu Bảo hiểm y tế hộ gia đình năm 2015. 15/01/2015 BHXH TP.HCM
41 Hướng dẫn thực hiện CV 161/BHXH-THU thu Bảo hiểm y tế hộ gia đình năm 2015, ngày 15/01/2015 16/01/2015 BHXH TP.HCM
42 Danh sách Đăng ký kèm theo Hướng dẫn thực hiện CV 161/BHXH-THU thu Bảo hiểm y tế hộ gia đình năm 2015, ngày 15/01/2015 16/01/2015 BHXH TP.HCM
43 TB 542/TB-BHXH lãi xuất tính lãi chậm đóng, truy đóng BHXH, BHYT. 10/02/2015 BHXH TP.HCM
44 CV 726/BHXH-THU Thực hiện bảo hiểm thất nghiệp. 10/03/2015 BHXH TP.HCM

Chế độ BHXH (26)

Stt Tên văn bản Tải về Ngày có hiệu lực Nơi ban hành
1 CV 2692/BHXH-CĐBHXH Cấp giấy chứng nhận nghỉ việc hưởng BHXH 09/07/2012 BHXH TP.HCM
2 CV 3110/BHXH-CĐBHXH Gải quyết chế độ ốm đau cho người lao động 11/10/2011 BHXH TP.HCM
3 CV 3621/BHXH-CĐBHXH Giấy xác nhận điều kiện làm việc có yếu tố nặng nhọc độc hại 11/11/2010 BHXH TP.HCM
4 CV 4154/BHXH-CĐBHXH Thời điểm hưởng lương hưu theo Nghị định 132/2007/NĐ-CP của Chính phủ 26/12/2011 BHXH TP.HCM
5 CV 4419/BHXH-CĐBHXH Quản lý giấy chứng nhận nghỉ việc hưởng BHXH 19/10/2012 BHXH TP.HCM
6 CV 1187/BHXH-CĐBHXH hướng dẫn thực hiện chế độ thai sản theo quy định Bộ Luật lao động 25/04/2013 BHXH TP.HCM
7 CV 2584/BHXH-CĐBHXH rà soát đối tượng hưởng trợ cấp tuất hàng tháng trên địa bàn. 23/07/2013 BHXH TP.HCM
8 CV 3675/BHXH-CĐBHXH rà soát hồ sơ giải quyết trợ cấp BHXH một lần tại đơn vị tham gia BHXH. 24/09/2013 BHXH TP.HCM
9 CV 1823/BHXH-CĐBHXH hướng dẫn lập danh sách đề nghị hưởng BHXH 07/06/2013 BHXH TP.HCM
10 CV 1959/BHXH-CĐBHXH bổ sung công văn 1823/BHXH-CĐBHXH ngày 07/6/2013 14/06/2013 BHXH TP.HCM
11 CV 4034/BHXH-CĐBHXH thay đổi các biểu mẫu giải quyết các chế độ ốm đâu, thai sản, nghỉ dưỡng sức PHSK. 16/10/2013
12 CV 4055/BHXH-CĐBHXH thay đổi mẫu giấy C65-HD theo quy định Thông tư số 178/TT-BTC 21/10/2013 BHXH TP.HCM
13 CV 4292/BHXH-CĐBHXH hướng dẫn chứng từ giải quyết chế độ BHXH đối với người lao động mắc bệnh lao 05/11/2013 BHXH TP.HCM
14 CV 4433/BHXH-CĐBHXH hướng dẫn giải quyết hưởng một số chế độ BHXH kể từ ngày 01/7/2013. 12/11/2013 BHXH TP.HCM
15 TB 4432/TB-BHXH thực hiện ngày giao trả hồ sơ giải quyết chế độ BHXH. 12/11/2013 BHXH TP.HCM
16 CV 4576/BHXH-CĐBHXH thực hiện chế độ trợ cấp đối với nhà giáo đã nghỉ hưu theo Quyết định số 52/2013/QĐ-TTg 25/11/2013 BHXH TP.HCM
17 CV 935/BHXH-CĐBHXH hướng dẫn giải quyết những vướng mắc chế độ trợ cấp đối với nhà giáo theo Quyết định số 52/2013/QĐ-TTg 04/04/2014 BHXH TP.HCM
18 CV 956/BHXH-CĐBHXH cấp giấy chứng nhận hưởng BHXH. 04/04/2014 BHXH TP.HCM
19 CV 2882/BHXH-CĐBHXH chuyển nộp tiền ốm đau, thai sản, DSPHSK chưa chi cho NLĐ và ghi ngày nghỉ hàng tuần trên Mẫu C70-HD 26/09/2014 BHXH TP.HCM
20 CV 3533/BHXH-CĐBHXH cấp giấy chứng nhận nghỉ việc hưởng BHXH C65-HD phôi mới (đối với các đơn vị SDLĐ). 01/01/2015 BHXH TP.HCM
21 CV 3534/BHXH-CĐBHXH cấp giấy chứng nhận nghỉ việc hưởng BHXH C65-HD phôi mới (đối với các cơ sở KCB, trạm y tế). 11/11/2014 BHXH TP.HCM
22 CV 4295/BHXH-CĐBHXH cấp giấy chứng nhận nghỉ việc hưởng BHXH C65-HD phôi mới 01/01/2015 BHXH TP.HCM
23 CV 91/BHXH-CĐBHXH hướng dẫn thanh quyết toán chế độ ốm đau, thai sản, dưỡng sức phục hồi sức khỏe. 09/01/2015 BHXH TP.HCM
24 CV 92/BHXH-CĐBHXH cấp giấy chứng nhận nghỉ việc hưởng BHXH C65-HD phôi mới. 09/01/2015 BHXH TP.HCM
25 CV 238/BHXH-CĐBHXH cấp giấy chứng nhận nghỉ việc hưởng BHXH C65-HD phôi mới. 01/02/2015 BHXH TP.HCM
26 CV 239/BHXH-CĐBHXH cấp giấy chứng nhận nghỉ việc hưởng BHXH C65-HD phôi mới. 01/02/2015 BHXH TP.HCM

Giám Định BHYT (39)

Stt Tên văn bản Tải về Ngày có hiệu lực Nơi ban hành
1 337/BHXH-GĐBHYT thanh toán chi phí VTYTTH, VTYTTT theo chế độ BHYT 23/02/2009 BHXH TP.HCM
2 606/BHXH-NVGĐ 1 Khám chữa bệnh trái tuyến, vượt tuyến 02/02/2012 BHXH TP.HCM
3 2539/BHXH-GĐBHYT đăng ký KCB ban đầu và chuyển tuyến điều trị của CNV Tập đoàn Bưu chính Viễn thông việt Nam 17/08/2010 BHXH TP.HCM
4 3331/BHXH-NVGĐBHYT đăng ký KCB ban đầu 13/10/2010 BHXH TP.HCM
5 CV 01/BHXH-NVGĐ 1 Thực hiện biểu mẫu chăm sóc SKBĐ cho HSSV 01/02/2013 BHXH TP.HCM
6 CV 682/BHXH-NVGĐ1 thay đổi biểu mẫu thống kê chi phí KCB BHYT theo qui định của Bộ Tài chính. 18/03/2013 BHXH TP.HCM
7 CV 842/BHXH-NVGĐ 1 thanh toán thuốc KCB BHYT khi chưa có kết quả đấu thầu năm 2013 29/03/2013 BHXH TP.HCM
8 LT 1716/LT-SGD&ĐT-BHXH hướng dẫn chi phí chăm sóc sức khỏe ban đầu 03/06/2013 BHXH TP.HCM
9 CV 2032/BHXH-NVGĐ 1 đăng ký KCB ban đầu cho các thẻ có giá trị từ 01/7/2013 01/07/2013 BHXH TP.HCM
10 CV 2156/BHXH-NVGĐ 1 điều chỉnh phân bổ thẻ BHYT đăng ký KCB ban đầu theo bàn khám 28/06/2013 BHXH TP.HCM
11 CV 3070/BHXH-NVGĐ1 đăng ký khám, chữa bệnh ban đầu. 19/08/2013 BHXH TP.HCM
12 CV 3681/BHXH-NVGĐ 1 mở rộng đối tượng đăng ký KCB ban đầu tại các cơ sở thực hiện thanh toán theo định suất. 19/09/2013 BHXH TP.HCM
13 TB 3938/TB-BHXH giải quyết quyền lợi cho HSSV khi KCB BHYT. 09/10/2013 BHXH TP.HCM
14 CV 4523/BHXH-NVGĐ 1 Tạm ngưng phát hành thẻ BHYT đăng ký KCB ban đầu tại các trạm y tế Quận 4. 01/11/2013
15 CV 4528/BHXH-NVGĐ 1 Thông náo bổ sung cơ sở KCB nhận đăng ký KCB ban đầu. 19/11/2013 BHXH TP.HCM
16 Khung giá dịch vụ KCB từ ngày 01/6/2014 01/06/2014 BHXH TP.HCM
17 CV 1878/BHXH-NVGĐ 1 Hướng dẫn hệ thống xây dựng danh mục giá các dịch vụ kỹ thuật. 27/06/2014 BHXH TP.HCM
18 Tài liệu Hội thảo chuyên đề Quản lý quỹ và các biện pháp phòng chống lạm dụng quỹ BHYT. 01/07/2014 BHXH TP.HCM
19 CV 829/BHXH-NVGĐ 1 Hướng dẫn xây dựng danh mục VTYT theo TT 27 và các Biểu mẫu xây dựng. 27/03/2014 BHXH TP.HCM
20 CV 2636/BHXH-NVGD91 Khảo sát thống kê về Y tế học đường. 06/09/2014 BHXH TP.HCM
21 TB 3224/BHXH-NVGĐ 1 bổ sung cơ sở đăng ký KCB ban đầu 21/10/2014 BHXH TP.HCM
22 CV 3253/BHXH-NVGĐ 1 thanh toán BHYT đối với một số VTYT theo Thông tư 27/2013/TT-BYT 22/10/2013 BHXH TP.HCM
23 CV 3329/BHXH-NVGĐ 1 bổ sung cơ sở đăng ký KCB ban đầu. 28/10/2014 BHXH TP.HCM
24 Danh mục thuốc thành phẩm tân dược thanh toán BHYT theo kết quả đấu thầu đợt I năm 2013 - 2014 của Sở y tế 20/11/2014 BHXH TP.HCM
25 Tóm tắt Luật BHYT số 46/2014/QH13 sửa đổi bổ sung một số điều của Luật BHYT. 01/01/2015 BHXH TP.HCM
26 Cập nhật các quy định mới về đấu thầu. 07/11/2014 BHXH TP.HCM
27 Đấu thầu vật tư, hóa chất, trang thiết bị y tế 07/11/2014 BHXH TP.HCM
28 CV 3994/BHXH-NVGĐ1: Thông báo Mẫu thẻ BHYT và mã số ghi trên thẻ BHYT. 12/12/2014 BHXH TP.HCM
29 CV 3995/BHXH-NVGĐ1: Hướng dẫn thực hiện Luật BHYT sửa đổi, bổ sung. 12/12/2014 BHXH TP.HCM
30 CV 4124/BHXH-NVGĐ1: Điều chỉnh công văn 3994/BHXH-NVGĐ1 và công văn 3995/BHXH-NVGĐ1. 22/12/2014 BHXH TP.HCM
31 Bảng giá VTYT Áp dụng từ 11/2013 đến 12/2014 31/12/2014 BHXH TP.HCM
32 Danh mục thành phẩm tân dược thanh toán BHYT theo KQĐT đợt 1 2013-2014 của SYT TPHCM (cập nhật ngày 29-12-2014). 29/12/2014 BHXH TP.HCM
33 CV 4307/BHXH-NVGĐ1 hướng dẫn thêm chi tiết tại phần 3 của công văn số 3995/BHXH-NVGĐ1. 31/12/2014 BHXH TP.HCM
34 CV 240/BHXH-NVGĐ 1: Thông báo danh sách CS KCB nhận đăng ký KCB ban đầu cho các đối tượng tham gia BHYT Tỉnh, Thành phố khác. 21/01/2015 BHXH TP.HCM
35 Thông báo số 398/TB-BHXH về việc điều chỉnh quy trình tiếp nhận và trả kết quả hồ sơ theo cơ chế một cửa 03/02/2015 Bảo hiểm xã hội Thành phố Hồ Chí Minh
36 Danh mục thuốc thanh toán BHYT theo TT40/2014/TT-BYT (có trong KQĐT đợt 1 2013-2014) 13/02/2015 BHXH TP.HCM
37 TB 662/BHXH-NVGĐ1 bổ sung cơ sở KCB nhận đăng ký KCB ban đầu cho các đối tượng tham gia BHYT tỉnh, thành phố khác. 03/03/2015 BHXH TP.HCM
38 TB 663/BHXH-NVGĐ1 bổ sung đăng ký KCB ban đầu từ 02/3/2015. 03/03/2015 BHXH TP.HCM
39 TB 664/BHXH-NVGĐ1 các cơ sở KCB trên địa bàn TP.HCM có ký hợp đồng KCB BHYT năm 2015. 03/03/2015 BHXH TP.HCM

Cấp sổ BHXH, thẻ BHYT (23)

Stt Tên văn bản Tải về Ngày có hiệu lực Nơi ban hành
1 CV 436/BHXH-CST Hướng dẫn việc ghi và xác nhận sổ BHXH 25/02/2010 BHXH TP.HCM
2 CV 454/BHXH-CST Cấp sổ BHXH cho lao động tăng mới 17/02/2012 BHXH TP.HCM
3 CV 2437/BHXH-CST Lập hồ sơ cấp lại sổ BHXH do mất 25/06/2012 BHXH TP.HCM
4 CV 2671/BHXH-CSTHướng dẫn đăng ký KCB ban đầu 10/09/2009 BHXH TP.HCM
5 Thông tin trên thẻ BHYT HSSV 24/10/2011 BHXH TP.HCM
6 Hướng dẫn điều chỉnh nhân thân của đối tượng chỉ tham gia BHYT 04/05/2009 BHXH TP.HCM
7 410/TB-BHXH Về việc trả thẻ BHYT 04/02/2013 BHXH TP.HCM
8 CV 788/BHXH-CST bổ sung, điều chỉnh dữ liệu sau khi đối chiếu mẫu C13-TS và nhận túi đựng hồ sơ 26/03/2013 BHXH TP.HCM
9 1509/TB-BHXH cấp lại sổ Bảo hiểm xã hội do mất, hỏng hoặc mượn hồ sơ của người khác đi làm. 21/05/2013 BHXH TP
10 CV 2870/BHXH-CST đăng ký khám chữa bệnh ban đầu cho thẻ BHYT 08/08/2013 BHXH TP.HCM
11 CV 3390/BHXH-CST Đăng ký khám, chữa bệnh ban đầu cho thẻ BHYT. 05/09/2013 BHXH TP.HCM
12 CV 3970/BHXH-CST đăng ký khám chữa bệnh ban đầu cho thẻ BHYT. 11/10/2013 BHXH TP.HCM
13 TB 4033/TB-BHXH điều chỉnh thông tin cá nhân và nơi KCB ban đầu đối với đối tượng HSSV. 16/10/2013 BHXH TP.HCM
14 CV 5029/BHXH-CST đăng ký KCB ban đầu cho thẻ BHYT 20/12/2013 BHXH TP.HCM
15 TB 21/TB-CST phát hành thẻ BHYT năm 2014 theo mẫu mới 03/01/2014 BHXH TP.HCM
16 CV 642/BHXH-CST đăng ký KCB ban đầu cho thẻ BHYT. 13/03/2014 BHXH TP.HCM
17 CV 1655/BHXH-CST Đăng ký KCB ban đầu cho thẻ BHYT (quý III/2014) 10/06/2014 BHXH TP.HCM
18 CV 2559/BHXH-CST cung cấp thông tin kết quả đóng BHXH, BHYT (mẫu C13-TS) cho người lao động. 28/08/2014 BHXH TP.HCM
19 CV 2653/BHXH-CST đăng ký Khám chữa bệnh ban đầu cho thẻ BHYT. 08/09/2014 BHXH TP.HCM
20 TB 3184/TB-BHXH điều chỉnh thông tin cá nhân và nơi KCB ban đầu đối với đối tượng HSSV. 16/10/2014 BHXH TP.HCM
21 CV 3787/BHXH-CST Đăng ký KCB ban đầu cho thẻ BHYT quý I/2015 28/11/2014 BHXH TP.HCM
22 CV 04/BHXH-CST đổi thẻ BHYT do thay đổi nơi khám chữa bệnh ban đầu. 05/01/2015 BHXH TP.HCM
23 CV 724/BHXH-CST đăng ký KCB ban đầu cho thẻ BHYT quý II/2015. 10/03/2015 BHXH TP.HCM

BHXH - BHYT Tự Nguyện (0)

Stt Tên văn bản Tải về Ngày có hiệu lực Nơi ban hành

Khác (52)

Stt Tên văn bản Tải về Ngày có hiệu lực Nơi ban hành
1 640/BHXH-TCCB triển khai tiếp nhận hồ sơ điện tử theo cơ chế điện tử liên thông 18/03/2013 BHXH TP.HCM
2 KH 1651/KH-BHXH thực hiện giai đoạn 2 chiến lược quốc gia phòng, chống tham nhũng của BHXH TP HCM từ năm 2013--2016 29/05/2013 BHXH TP.HCM
3 CV 2371/BHXH-KHTC hướng dẫn chi chăm sóc sức khỏe ban đầu 10/07/2013 BHXH TP.HCM
4 CV 2459/BHXH-KT quy trình phối hợp xử lý vi phạm hành chính trong lĩnh vực BHYT 16/07/2013 BHXH TP.HCM
5 CV 2684/BHXH-TCCB triển khai tiếp nhận hồ sơ điện tử theo cơ chế một cửa liên thông. 10/08/2013 BHXH TP.HCM
6 TB 3103/BHXH-TNQLHS về việc lấy số thứ tự khi nộp hồ sơ. 21/08/2013 BHXH TP.HCM
7 TB 3210/TB-BHXH nộp hồ sơ tồn đọng của ngày hôm trước. 28/08/2013 BHXH TP.HCM
8 CV 3755/BHXH-TNQLHS hoàn chỉnh hồ sơ trước khi giao nộp tại cơ quan BHXH. 27/09/2013 BHXH TP.HCM
9 CV 3840/BHXH-CNTT hướng dẫn thực hiện lập thủ tục BHXH trên phần mềm iBHXH. 03/10/2013 BHXH TP.HCM
10 TB 3966/TB-BHXH tiếp nhận thông tin phản ánh thông qua dường dây nóng. 10/10/2013 BHXH TP.HCM
11 TB 5204/TB-BHXH Về việc điều chỉnh, bổ sung nội dung Phiếu giao nhận hồ sơ 02/01/2014 BHXH TP.HCM
12 TB 195/TB-BHXH điều chỉnh, bổ sung nội dung Quy trình và Phiếu giao nhận hồ sơ 22/01/2014 BHXH TP.HCM
13 TB 243/TB-BHXH lưu ý các đơn vị nộp hồ sơ có mã vạch. 24/01/2014 BHXH TP.HCM
14 TB 403/TB-BHXH điều chỉnh, bổ sung nội dung quy trình giao dịch điện tử 24/02/2014 BHXH TP.HCM
15 TB 677/TB-BHXH điều chỉnh, bổ sung nội dung quy trình và phiếu giao nhận hồ sơ. 19/03/2014 BHXH TP.HCM
16 TB 888/TB-BHXH bổ sung nội dung Phiếu giao nhận hồ sơ 402. 02/04/2014 BHXH TP.HCM
17 TB 1024/TB-BHXH điều chỉnh, bổ sung nội dung Phiếu giao nhận hồ sơ. 16/04/2014 BHXH TP.HCM
18 TB 1138/TB-BHXH bổ sung nội dung Phiếu giao nhận hồ sơ số 103. 28/04/2014 BHXH TP.HCM
19 TB 1418/TB-BHXH điều chỉnh quy trình tiếp nhận và trả kết quả hồ sơ theo cơ chế một cửa 22/05/2014 BHXH TP.HCM
20 TB 1523/TB-BHXH điều chỉnh quy trình tiếp nhận và trả kết quả hồ sơ theo cơ chế một cửa. 01/06/2014 BHXH TP.HCM
21 TB 1535/TB-BHXH điều chỉnh quy trình tiếp nhận và trả kết quả hồ sơ theo cơ chế một cửa. 01/06/2014 BHXH TP.HCM
22 QĐ 677/QĐ-BHXH công bố hệ thống quản lý chất lượng phù hợp tiêu chuẩn quốc qia TCVN ISO:9001:2008 18/06/2014 BHXH TP.HCM
23 TB 1818/TB-BHXH Về việc bổ sung Quy trình tiếp nhận hồ sơ và Phiếu giao nhận hồ sơ. 01/07/2014 BHXH TP.HCM
24 TB 1909/TB-BHXH Thực hiện niêm yết công khai thủ tục hành chính. 01/07/2014 BHXH TP.HCM
25 TB 1985 /TB-BHXH Về việc điều chỉnh nội dung Phiếu giao nhận hồ sơ 14/07/2014 BHXH TP.HCM
26 TB 2230 /TB-BHXH Về việc điều chỉnh, bổ sung nội dung Quy trình giao dịch điện tử. 01/08/2014 BHXH TP.HCM
27 TB 2231/TB-BHXH Về việc điều chỉnh nội dung Phiếu giao nhận hồ sơ 103 01/08/2014 BHXH TP.HCM
28 TB 2427/TB-BHXH Về việc ban hành mới quy trình tiếp nhận và trẻ kết quả hồ sơ theo cơ chế 01 cửa 18/08/2014 BHXH TP.HCM
29 TB 2594/TB-BHXH điều chỉnh thông báo số 2427/TB-BHXH ngày 15/8/2014 của Giám đốc Bảo hiểm xã hội Thành phố Hồ Chí Minh 03/09/2014 BHXH TP.HCM
30 TB 2631/TB-BHXH Về việc ban hành mới quy trình tiếp nhận và trả kết quả hồ sơ theo cơ chế 01 cửa và điều chỉnh PGNHS. 15/09/2014 BHXH TP.HCM
31 TB 2851/TB-BHXH Về việc điều quy trình tiếp nhận và trả kết quả hồ sơ theo cơ chế 01 cửa. 29/09/2014 BHXH TP.HCM
32 TB 2850/TB-BHXH Về việc bổ sung nội dung Phiếu giao nhận hồ sơ số 317. 29/09/2014 BHXH TP.HCM
33 TB 2916/TB-BHXH Về việc điều chỉnh, bổ sung nội dung PGNHS. 01/10/2014 BHXH TP.HCM
34 TB 2994/TB-BHXH Về việc điều chỉnh, bổ sung nội dung Phiếu giao nhận hồ sơ số 623. 08/10/2014 BHXH TP.HCM
35 TB 2989/TB-BHXH Công bố thủ tục hành chính thuộc thẩm quyền giải quyết của BHXH Việt Nam. 03/10/2014 BHXH TP.HCM
36 TB 3042/TB-BHXH Về việc điều quy trình tiếp nhận và trả kết quả hồ sơ theo cơ chế 01 cửa. 20/10/2014 BHXH TP.HCM
37 CV 3394/BHXH-TCCB tạm ngưng triển khai thông báo số 3387/TB-BHXH ngày 31/10/2014 của BHXH Thành phố Hồ Chí Minh. 03/11/2014 BHXH TP.HCM
38 3590/TB-BHXH điều chỉnh quy trình tiếp nhận và trả kết quả và Phiếu giao nhận hồ sơ theo cơ chế một cửa. 17/11/2014 BHXH TP.HCM
39 CV 3592/BHXH-TNQLHS tiếp nhận hồ sơ và trả kết quả qua Bưu điện. 14/11/2014 BHXH TP.HCM
40 TB 3819/TB-BHXH điều chỉnh quy trình tiếp nhận và trả kết quả và phiếu giao nhận hồ sơ theo cơ chế một cửa. 02/12/2014 BHXH TP.HCM
41 TB 3894/TB-BHXH điều chỉnh quy trình tiếp nhận và trả kết quả và phiếu giao nhận hồ sơ theo cơ chế một cửa. 15/12/2014 BHXH TP.HCM
42 CV 3962/BHXH-KHTC thí điểm mở tài khoản thu BHXH, BHYT, BHTN tại hệ thống Vietcombank. 10/12/2014 BHXH TP.HCM
43 TB 3940/TB-BHXH điều chỉnh Thông báo số 3894/TB-BHXH ngày 08/12/2014 của Giám đốc BHXH TP.HCM 10/12/2014 BHXH TP.HCM
44 TB 3999/TB-BHXH điều chỉnh Phiếu giao nhận hồ sơ 601 theo cơ chế một cửa và điều chỉnh TB số 3894/TB-BHXH ngày 08/12/2014. 15/12/2014 BHXH TP.HCM
45 TB 4196/TB-BHXH: Điều chỉnh quy trình tiếp nhận và Trả kết quả hồ sơ theo cơ chế một cửa. 31/12/2014 BHXH TP.HCM
46 TB 96/TB-BHXH điều chỉnh, bổ sung nội dung Phiếu giao nhận hồ sơ. 09/01/2015 BHXH TP.HCM
47 TB 173/TB-BHXH Ban hành mới quy trình tiếp nhận và trả kết quả hồ sơ theo cơ chế 01 cửa và Phiếu Giao nhận hồ sơ 23/01/2015 BHXH TP.HCM
48 CV 268/BHXH-KHTC mở tài khoản thu BHXH, BHYT, BHTN tại hệ thống Vietinbank. 22/01/2015 BHXH TP.HCM
49 KH 402/KH-BHXH Thực hiện phòng, chống tham nhũng năm 2015. 30/01/2015 BHXH TP.HCM
50 TB 630/TB-BHXH điều chỉnh, bổ sung mới quy trình tiếp nhận và trả kết quả hồ sơ theo cơ chế 1 cửa. 04/03/2015 BHXH TP.HCM
51 CV 710/BHXH-TNQLHS Tiếp nhận hồ sơ có trả thẻ BHYT. 09/03/2015 BHXH TP.HCM
52 TB 743/TB-BHXH Tổ chức lấy ý kiến Dự thảo Bộ Luật Dân sự (sửa đổi) thông qua Trang Thông tin điện tử BHXH Thành phố 12/03/2015 BHXH TP.HCM