(08) 39 979 039
Đăng ký | Đăng nhập | Tìm kiếm

Chào mừng bạn đến với website BHXH Thành phố Hồ Chí Minh. Đường dây tư vấn giải đáp thắc mắc: Công tác quản lý Thu BHXH, BHYT, BHTN (028) 39.979.039 - 1550 - 1552. Công tác khai thác và thu nợ: (028) 39.979.039 – 1607. Công tác Chế độ BHXH (028) 39.979.039 – Tai nạn lao động – Bệnh nghề nghiệp: 1418; Tử tuất: 1431; Bảo hiểm thất nghiệp: 1432; Hồ sơ chuyển tỉnh: 1437; Hồ sơ hưu trí: 1441; Ốm đau, thai sản: 1405 - 1412; Trợ cấp 1 lần: 1416;  Công tác CST (028) 39.979.039: 1623. Công tác thực hiện chính sách BHYT (028) 39.979.039:  P. Giám định 1: 1808, 1810; P. Giám định 2: 1842 - 1843. Công tác chi, cấp tiền BHXH, BHYT, BHTN: ốm đau, thai sản: 1321. Công tác kiểm tra, tiếp công dân: 1233 - 1253. Công tác tiếp nhận hồ sơ: 1271 – 1252. Công tác trả kết quả:  1206. Công tác quản lý hồ sơ:  1905. Công tác tuyên truyền: 1356. Công tác văn thư: 1261. Công tác phần mềm giao dịch điện tử: 1708.  Số tài khoản Ngân hàng: 3741.0.1056535.

 

Văn bản của BHXH TP.HCM - 400/BHXH-QLT V/v thu BHYT hộ gia đình năm 2018
Tên văn bản 400/BHXH-QLT V/v thu BHYT hộ gia đình năm 2018
Ngày ban hành 01/03/2018
Ngày có hiệu lực 01/03/2018
Loại văn bản Thu BHXH, BHYT, BHTN
Số hiệu 400/BHXH-QLT
Nơi ban hành BHXH TP. Hồ Chí Minh
hiệu lực văn bản Còn hiệu lực
Nội dung
Ngày đăng 05/03/2018
File đính kèm (Tải về)
Danh sách Văn bản của BHXH TP.HCM

Thu BHXH, BHYT, BHTN (83)

Stt Tên văn bản Tải về Ngày có hiệu lực Nơi ban hành
1 CV 161/BHXH-THU thu Bảo hiểm y tế hộ gia đình năm 2015. 15/01/2015 BHXH TP.HCM
2 Hướng dẫn thực hiện CV 161/BHXH-THU thu Bảo hiểm y tế hộ gia đình năm 2015, ngày 15/01/2015 16/01/2015 BHXH TP.HCM
3 Danh sách Đăng ký kèm theo Hướng dẫn thực hiện CV 161/BHXH-THU thu Bảo hiểm y tế hộ gia đình năm 2015, ngày 15/01/2015 16/01/2015 BHXH TP.HCM
4 CV 726/BHXH-THU Thực hiện bảo hiểm thất nghiệp. 10/03/2015 BHXH TP.HCM
5 QC 994/QCPH-BHXH-CT Quy chế phối hợp công tác giữa BHXH Thành phố và Cục Thuế Thành phố Hồ Chí Minh 31/03/2015 BHXH TP.HCM - Cục Thuế TP.HCM
6 TB 1207/TB-BHXH việc thu, nộp tiền BHYT theo hộ gia đình tháng 4/2015. 17/04/2015 BHXH TP
7 CV 1185/THU-BHXH Hướng dẫn bổ sung một số nghiệp vụ thu BHYT. 15/04/2015 BHXH TP
8 CV 1331/BHXH-THU hướng dẫn cấp thẻ BHYT cho đối tượng trẻ em dưới 6 tuổi. 25/04/2015 BHXH TP
9 Công văn 1660/BHXH-THU hướng dẫn thực hiện thu BHXH, BHYT đối với người lao động trong thời gian cử đi học hoặc công tác , đi lao động nước ngoài, nghỉ hưởng chế độ ốm dài ngày 28/05/2015 BHXH TPHCM
10 CV 1860/BHXH-THU hướng dẫn bổ sung BHYT hộ gia đình. 12/06/2015 BHXH TP
11 CV 2404/BHXH-THU hướng dẫn thực hiện BHYT học sinh, sinh viên năm học 2015-2016. 24/04/2015 BHXH TP
12 Công văn 2405/BHXH-THU về giao dịch điện tử trong việc thực hiện thủ tục tham gia BHXH, BHYT, BHTN, cấp sổ BHXH và thẻ BHYT 28/07/2015 BHXHTP.HCM
13 Cv 2522/BHXH-THU điều chỉnh, bổ sung công văn số 2404/BHXH-THU ngày 24/7/2015 hướng dẫn thực hiện BHYT HSSV. 05/08/2015 BHXH TP
14 LT 2485/HDLT-SGD&ĐT-BHXH hướng dẫn thực hiện bảo hiểm y tế học sinh, sinh viên năm học 2015-2016. 03/08/2015 BHXH TP - SGD&ĐT
15 CV 2724/BHXH-THU Thực hiện giao dịch điện tử. 24/08/2015 BHXH TP
16 CV 3034/BHXH-THU tham gia BHYT đối tượng học sinh, sinh viên. 21/09/2015 BHXH TP
17 TB 2034/TB-BHXH thay đổi phương thức gửi văn bản và sử dụng chữ ký số trong giao dịch điện tử. 01/10/2015 BHXH TP
18 CV 3844/BHXH-THU: Hướng dẫn thực hiện đóng BHXH, BHYT, BHTN từ ngày 01/01/2016. 30/11/2015 BHXH TP.HCM
19 Cv 3895/BHXH-THU: Hướng dẫn mức lương đóng BHXH, BHYT, BHTN đối với DNNN 03/12/2015 BHXH TP.HCM
20 CV 3987/BHXH-THU: Lập hồ sơ tham gia BHYT hộ gia đình. 11/12/2015 BHXH TP.HCM
21 CV 59/BHXH-QLT: tỷ giá ngọai tệ 06 tháng đầu năm 2016. 02/01/2016 BHXH TP.HCM
22 CV 212/BHXH-QLT: hướng dẫn nghiệp vụ quản lý thu và quy định cấp sổ BHXH và thẻ BHYT. 19/01/2016 BHXH TP.HCM
23 CV 239/BHXH-THU: hướng dẫn cấp thẻ BHYT cho đối tượng là công nhân viên Công an, lao động hợp đồng CATP. 20/01/2016 BHXH TP.HCM
24 TB 619/TB-BHXH: điều chỉnh lãi suất tính lãi chậm đóng, truy đóng BHXH, BHTN, BHYT. 01/01/2016 BHXH TP.HCM
25 Tóm tắt những điểm mới về Thu BHXH-BHYT 14/03/2016 BHXH TP.HCM
26 CV 703/BHXH-QLT: Hướng dẫn quản lý thu BHXH, BHYT đối tượng không chuyên trách xã, phường, thị trấn. 16/03/2016 BHXH TP
27 CV 748/BHXH-QLT: Chi thù lao cho tổ chức làm đại lý thu. 21/03/2016 BHXH TP
28 CV 766/BHXH-QLT: Mức tiền lương làm căn cứ đóng BHXH, BHYT, BHTN trong các cơ quan, đơn vị sự nghiệp Nhà nước. 22/03/2016 BHXH TP
29 CV 869/BHXH-QLT: Hướng dẫn thu BHXH tự nguyện. 31/03/2016 BHXH TP
30 Cv 1170/BHXH-QLT: Hướng dẫn quy trính ra soát, sác minh, nghiệm thu dữ liệu hộ gia đính tham gia BHYT 05/05/2016 BHXH TP
31 1139/BHXH-QLT về việc hướng dẫn bổ sung nghiệp vụ công văn số 212/BHXH-QLT 29/04/2016 BHXH TP. Hồ Chí Minh
32 1170/BHXH-QLT 05/05/2016 BHXH TP. Hồ Chí Minh
33 1258/BHXH-QLT1258/BHXH-QLT Về triển khai thực hiện các thủ tục tham gia BHXH, BHYT, BHTN, cấp sổ BHXH, thẻ BHYT bằng giao dịch điện tử trên địa bàn Thành phố 13/05/2016 BHXH TP. Hồ Chí Minh
34 CV 1388/TB-BHXH: Điều chỉnh mức lương cơ sở. 30/05/2016 BHXH TP
35 1507/BHXH-KTTN hướng dẫn bổ sung nghiệp vụ truy BHXH theo QD9/QĐ-BHXH 10/06/2016 BHXH TP. Hồ Chí Minh
36 HD 1684/HD-BHXH: đóng quỹ bảo hiểm tai nạn lao động, bệnh nghề nghiệp. 01/07/2016 BHXH TP HCM
37 TB 1696/BHXH-QLT: tỷ giá ngoại tệ 6 tháng cuối năm 2016. 01/07/2016 BHXH TP.HCM
38 1746/BHXH-QLT hướng dẫn nghiệp vụ sổ BHXH 08/07/2016 BHXH TP. Hồ Chí Minh
39 CV 1989/BHXH-QLT: Hướng dẫn nghiệp vụ thu hồi và gia hạn thẻ BHYT. 09/08/2016 BHXH TP.HCM
40 CV 1988/BHXH-QLT: Hướng dẫn thực hiện BHYT HSSV năm học 2016-2017. 09/08/2016 BHXH TP.HCM
41 2208/BHXH-QLT về việc chi thù lao cho tổ chức làm Đại lý thu BHXH, BHYT 06/09/2016 BHXH TP. Hồ Chí Minh
42 CV 2296/BHXH-KTTN: thực hiện nghỉa vụ đóng BHYT cho lao động người nước ngoài. 16/09/2016 BHXH TP.HCM
43 2303/BHXH-QLT về việc lập danh sách hộ gia đình tham gia BHYT 19/09/2016 BHXH TP. Hồ Chí Minh
44 CV 2358/BHXH-QLT: Hướng dẫn thực hiện cách ghi địa chỉ trong hồ sơ tham gia học sinh sinh viên. 26/09/2016 BHXH TP.HCM
45 2533/BHXH-QLT Về việc không thu hồi thẻ BHYT người lao động giãm 18/10/2016 BHXH TP. Hồ Chí Minh
46 2934/BHXH-KTTN triển khai thực hiện Quyết định 1599/QĐ-BHXH ngày 28/10/2016 05/12/2016 BHXH TP. Hồ Chí Minh
47 2999/BHXH-QLT Về việc thu BHYT hộ gia đình 2017 14/12/2016 BHXH TP. Hồ Chí Minh
48 Danh sách đề nghị gia hạn tự động thẻ BHYT năm 2017 20/12/2016 BHXHTP
49 Danh sách đề nghị gia hạn tự động thẻ BHYT năm 2017 đợt 2 26/12/2016 BHXHTP
50 3059/ BHXH-QLT V/v hướng dẫn thực hiện đóng BHXH, BHYT, BHTN từ ngày 01/01/2017 20/12/2016 BHXH TP. Hồ Chí Minh
51 Tỷ giá ngoại tệ 6 tháng đầu năm 2017 06/01/2017 BHXHTP
52 67/TB-BHXH điều chỉnh lãi suất tính lãi chậm đóng, truy đóng BHYT 01/01/2017 BHXH TP. Hồ Chí Minh
53 73/BHXH-QLT hướng dẫn thời hạn nộp tiền và cấp thẻ BHYT hộ gia đình 10/01/2017 BHXH TP. Hồ Chí Minh
54 45/BHXH-QLT V/v tỷ giá ngoại tệ 6 tháng đầu năm 2017 03/01/2017 BHXH TP. Hồ Chí Minh
55 390/BHXH-QLT V/v lãi suất tham gia BHXH tự nguyện 28/02/2017 BHXH TP. Hồ Chí Minh
56 491/BHXH-QLT V/v: lãi xuất tham gia BHXH, BHTN, BHXH tự nguyện 13/03/2017 BHXH TP. Hồ Chí Minh
57 894/BHXH-QLT V/v thu BHYT hộ gia đình 05/05/2017 BHXH TP. Hồ Chí Minh
58 935/BHXH-QLT V/v thu BHXH TN, BHYT HGĐ qua tổ chức kinh tế, đơn vị sự nghiệp công lập 11/05/2017 BHXH TP. Hồ Chí Minh
59 953/BHXH-QLT V/v cung cấp thông tin cho đơn vị 15/05/2017 BHXH TP. Hồ Chí Minh
60 1012/BHXH-QLT V/v mức đóng BHXH bắt buộc vào quỹ bảo hiểm TNLĐ, bệnh nghề nghiệp từ 01/6/2017 01/06/2017 BHXH TP. Hồ Chí Minh
61 1029/TB-BHXH V/v cung cấp Thông báo kết quả đóng BHXH,BHYT,BHTN 25/05/2017 BHXH TP. Hồ Chí Minh
62 1205/BHXH-QLT V/v hướng dẫn thời hạn đóng tiền và cấp thẻ BHYT hộ gia đình 15/06/2017 BHXH TP. Hồ Chí Minh
63 1202/TB-BHXH V/v thực hiện công văn 2159/BHXH-BT của BHXH Việt Nam ngày 01/6/2017 01/06/2017 BHXH TP. Hồ Chí Minh
64 1283/BHXH-QLT V/v thực hiện công văn 1205/BHXH-QLT 22/06/2017 BHXH TP. Hồ Chí Minh
65 1383/BHXH-QLT V/v tỉ giá ngoại tệ 6 tháng cuối năm 2017 03/07/2017 BHXHTP
66 1442/TB-BHXH V/v mức đóng Bảo hiểm y tế Học sinh Sinh viên 01/07/2017 BHXH TP. Hồ Chí Minh
67 1734/BHXH-QLT V/v hướng dẫn thu BHXH, BHYT, BHTN, BH TNLĐ-BNN, quản lý sổ BHXH, thẻ BHYT 01/07/2017 BHXH TP. Hồ Chí Minh
68 1744/HDLS/BHXH-GDĐT hướng dẫn thực hiện BHYT HSSV năm học 2017-2018 16/08/2017 BHXH TP. Hồ Chí Minh
69 1828/BHXH-QLT V/v hướng dẫn bổ sung BHYT học sinh, sinh viên năm học 2017-2018 31/08/2017 BHXH TP. Hồ Chí Minh
70 1912/BHXH-QLT V/v trả lời công văn 62/CNTĐ-TC 12/09/2017 BHXH TP. Hồ Chí Minh
71 1919/BHXH-QLT V/v thực hiện rà soát, bổ sung thông tin người tham gia BHXH, BHYT 12/09/2017 BHXH TP. Hồ Chí Minh
72 1902/BHXH-QLT V/v rà soát chuyển đơn vị, doanh nghiệp đang hoạt động trên địa bàn TP Cần Thơ 11/09/2017 BHXH TP. Hồ Chí Minh
73 1966/BHXH-QLT V/v thực hiện xác định và cấp mã sổ BHXH 19/09/2017 BHXH TP. Hồ Chí Minh
74 2055/BHXH-QLT V/v hướng dẫn hồ sơ truy đóng BHXH, BHYT, BHTN, BH TNLĐ-BNN 02/10/2017 BHXH TP. Hồ Chí Minh
75 2305/BHXH-THU V/v thực hiện nghiệp vụ thu BHXH tự nguyện, BHYT hộ gia đình. 06/11/2017 BHXH TP. Hồ Chí Minh
76 2620/BHXH-QLT V/v gia hạn thẻ bảo hiểm y tế 2018 12/12/2017 BHXH TP. Hồ Chí Minh
77 2621/BHXH-QLT V/v hướng dẫn sửa dữ liệu đối với khối ZC 12/12/2017 BHXH TP. Hồ Chí Minh
78 2771/BHXH-QLT V/v hướng dẫn thực hiện lương tối thiểu vùng mới từ 01/01/2018 29/12/2017 BHXH TP. Hồ Chí Minh
79 07/BHXH-QLT V/v: tỷ giá ngoại tệ 6 tháng đầu năm 2018 02/01/2018 BHXH TP. Hồ Chí Minh
80 13/TB-BHXH V/v: điều chỉnh lãi suất tính lãi chậm đóng, truy đóng BHYT 01/01/2018 BHXH TP. Hồ Chí Minh
81 869/BHXH-QLT V/v hướng dẫn thu bảo hiểm xã hội tự nguyện 31/03/2016 BHXH TP. Hồ Chí Minh
82 400/BHXH-QLT V/v thu BHYT hộ gia đình năm 2018 01/03/2018 BHXH TP. Hồ Chí Minh
83 507/BHXH-QLT V/v cấp thẻ BHYT của người từ đủ 80 tuổi trở lên đang hưởng trợ cấp tuất hàng tháng 15/03/2018 BHXH TP. Hồ Chí Minh

Chế độ BHXH (24)

Stt Tên văn bản Tải về Ngày có hiệu lực Nơi ban hành
1 CV 3675/BHXH-CĐBHXH rà soát hồ sơ giải quyết trợ cấp BHXH một lần tại đơn vị tham gia BHXH. 24/09/2013 BHXH TP.HCM
2 CV 4576/BHXH-CĐBHXH thực hiện chế độ trợ cấp đối với nhà giáo đã nghỉ hưu theo Quyết định số 52/2013/QĐ-TTg 25/11/2013 BHXH TP.HCM
3 CV 935/BHXH-CĐBHXH hướng dẫn giải quyết những vướng mắc chế độ trợ cấp đối với nhà giáo theo Quyết định số 52/2013/QĐ-TTg 04/04/2014 BHXH TP.HCM
4 CV 3534/BHXH-CĐBHXH cấp giấy chứng nhận nghỉ việc hưởng BHXH C65-HD phôi mới (đối với các cơ sở KCB, trạm y tế). 11/11/2014 BHXH TP.HCM
5 CV 239/BHXH-CĐBHXH cấp giấy chứng nhận nghỉ việc hưởng BHXH C65-HD phôi mới. 01/02/2015 BHXH TP.HCM
6 CV 2607/BHXH-CĐBHXH Tra cứu dữ liệu Giấy chứng nhận nghỉ việc hưởng BHXH mẫu C65-HD không còn giá trị sử dụng. 13/08/2015 BHXH TP
7 CV 353/BHXH-CĐBHXH: hồ sơ và quy trình hưởng chế độ ốm đau, thai sản, dưỡng sức từ ngày 01/01/2016 29/01/2016 BHXH TP.HCM
8 CV 711/BHXH-CĐBHXH: Hướng dẫn điều chỉnh nội dung Thông báo số 54/BHXH-CĐBHXH. 17/03/2016 BHXH TP
9 CV 715/BHXH-CĐBHXH: Giải quyết chế độ BHXH. 17/03/2016 BHXH TP
10 CV 848/BHXH-CĐBHXH: hướng dẫn bổ sung số tài khoản và chi trả chế độ ngắn hạn cho người lao động. 30/03/2016 BHXH TP
11 CV 872/BHXH-CĐ: đính chính công văn số 649/BHXH-CĐ ngày 10/3/2016. 01/04/2016 BHXH TP
12 CV 1357/BHXH-CĐ: dừng giới thiệu khám giám định y khoa. 01/06/2016 BHXH TP
13 1782/BHXH-CĐ về việc tra cứu hưởng bảo hiểm thất nghiệp 15/07/2016 BHXH TP. Hồ Chí Minh
14 2085/ BHXH-CĐ ngày 23/8/2016 về việc điều chỉnh lương hưu, trợ cấp BHXH hàng tháng 23/08/2016 BHXH TP. Hồ Chí Minh
15 CV 2334/BHXH-CĐ: Cung cấp số tài khoản của người hưởng lương hưu. 23/09/2016 BHXH TP.HCM
16 CV 2370/BHXH-CĐ: chi trả trợ cấp ốm đau, thai sản, dưỡng sức PHSK qua tài khoản cá nhân của NLĐ. 27/09/2016 BHXH TP.HCM
17 2430/BHXH-CĐ về việc giải quyết chế độ TNLĐ, BNN 05/10/2016 BHXH TP. Hồ Chí Minh
18 Thông báo Về việc điều chỉnh lại thông tin nhân thân 19/12/2016 BHXHTP
19 3074/BHXH-CĐ V/v cấp giấy chứng nhận nghỉ việc hưởng BHXH (mẫu GCN) phôi mới đối với cơ sở KCB 22/12/2016 BHXH TP. Hồ Chí Minh
20 3076/BHXH-CĐ V/v cấp giấy chứng nhận nghỉ việc hưởng BHXH (mẫu GCN) phôi mới đối với các đơn vị sử dụng lao động 22/12/2016 BHXH TP. Hồ Chí Minh
21 155/BHXH-CĐ V/v hướng dẫn cấp GCN nghỉ việc hưởng BHXH 01/01/2017 BHXH TP. Hồ Chí Minh
22 356/BHXH-CĐ V/v tạm dừng chuyển tiền trợ cấp ốm đau, tai nạn, dưỡng sức vào tài khoản của người lao động 27/02/2017 BHXH TP. Hồ Chí Minh
23 1495/BHXH-CĐBHXH V/v trả hồ sơ tuất trực tiếp cho thân nhân qua bưu điện 01/08/2017 BHXH TP. Hồ Chí Minh
24 1598/BHXH-CĐ V/v điều chỉnh lương hưu theo NĐ 76/2017/NĐ-CP 31/07/2017 BHXH TP. Hồ Chí Minh

Giám Định BHYT (57)

Stt Tên văn bản Tải về Ngày có hiệu lực Nơi ban hành
1 CV 01/BHXH-NVGĐ 1 Thực hiện biểu mẫu chăm sóc SKBĐ cho HSSV 01/02/2013 BHXH TP.HCM
2 CV 682/BHXH-NVGĐ1 thay đổi biểu mẫu thống kê chi phí KCB BHYT theo qui định của Bộ Tài chính. 18/03/2013 BHXH TP.HCM
3 Tài liệu Hội thảo chuyên đề Quản lý quỹ và các biện pháp phòng chống lạm dụng quỹ BHYT. 01/07/2014 BHXH TP.HCM
4 CV 829/BHXH-NVGĐ 1 Hướng dẫn xây dựng danh mục VTYT theo TT 27 và các Biểu mẫu xây dựng. 27/03/2014 BHXH TP.HCM
5 CV 3253/BHXH-NVGĐ 1 thanh toán BHYT đối với một số VTYT theo Thông tư 27/2013/TT-BYT 22/10/2013 BHXH TP.HCM
6 Tóm tắt Luật BHYT số 46/2014/QH13 sửa đổi bổ sung một số điều của Luật BHYT. 01/01/2015 BHXH TP.HCM
7 CV 3994/BHXH-NVGĐ1: Thông báo Mẫu thẻ BHYT và mã số ghi trên thẻ BHYT. 12/12/2014 BHXH TP.HCM
8 CV 3995/BHXH-NVGĐ1: Hướng dẫn thực hiện Luật BHYT sửa đổi, bổ sung. 12/12/2014 BHXH TP.HCM
9 CV 4124/BHXH-NVGĐ1: Điều chỉnh công văn 3994/BHXH-NVGĐ1 và công văn 3995/BHXH-NVGĐ1. 22/12/2014 BHXH TP.HCM
10 CV 4307/BHXH-NVGĐ1 hướng dẫn thêm chi tiết tại phần 3 của công văn số 3995/BHXH-NVGĐ1. 31/12/2014 BHXH TP.HCM
11 Thông báo số 398/TB-BHXH về việc điều chỉnh quy trình tiếp nhận và trả kết quả hồ sơ theo cơ chế một cửa 03/02/2015 Bảo hiểm xã hội Thành phố Hồ Chí Minh
12 Khung giá dịch vụ khám, chữa bệnh từ ngày 01/6/2015 15/06/2015 BHXH TP
13 CV 2049/BHXH-NVGĐ1 làm thủ tục cấp thẻ BHYT đúng hạn. 26/06/2015 BHXH TP
14 Danh mục thuốc thành phẩm Tân dược thanh toán BHYT theo TT40-BYT_KQĐT BV Quân Y 7A 2015_Cập nhật ngày 29/6/2015. 29/06/2015 BHXH TP
15 Dieu chinh Danh mục thuốc thành phẩm Tân dược thanh toán BHYT KQĐT BV Quân Y 7A 2015_Cập nhật ngày 14-7-2015 14/07/2015 BHXH TP
16 Điều chỉnh Danh mục thuốc thành phẩm Tân dược thanh toán BHYT theo TT40-BYT_KQĐT BV Quân Y 7A 2015_Cập nhật ngày 15/07/2015. 15/07/2015 BHXH TP
17 Điều chỉnh Danh mục thuốc thành phẩm Tân dược thanh toán BHYT theo TT40-BYT_KQĐT BV Quân Y 7A 2015_Cập nhật ngày 17/07/2015. 17/07/2015 BHXH TP
18 Điều chỉnh Danh mục thuốc thành phẩm Tân dược thanh toán BHYT theo TT40-BYT_KQĐT BV Quân Y 7A 2015_Cập nhật ngày 21/07/2015. 21/07/2015 BHXH TP
19 Kết quả đấu thầu VTYT của Bệnh viện 7A năm 2015 thuộc phạm vi thanh toán BHYT - Cập nhập ngày 05.08.2015 05/08/2015 BHXH TP
20 TB 3077/BHXH-NVGĐ 1: Bổ sung cơ sở khám chữa bệnh ban đầu. 24/09/2015 BHXH TP.HCM
21 Kết quả đấu thầu 7A thuộc phạm vi thanh BHYT Cập nhật lần 2 ngày 27_11_2015 27/11/2015 BHXH TP.HCM
22 Kết quả đấu thầu bệnh viện Quân Dân Y Miền Đông thuộc phạm vi thanh toán BHYT. 04/12/2015 BHXH TP.HCM
23 TB 3968/BHXH-NVGĐ 1: Điều chỉnh giờ KCB của cơ sở đăng ký KCB ban đầu. 09/12/2015 BHXH TP.HCM
24 TB 3969/BHXH-NVGĐ 1: Bổ sung cơ sở đăng ký KCB ban đầu. 09/12/2015 BHXH TP.HCM
25 TB 3926/BHXH-NVGĐ 1: Bổ sung cơ sở đăng ký KCB ban đầu. 04/12/2015 BHXH TP.HCM
26 CV 172/BHXH-GĐ 1: Thông báo bổ sung cơ sở đăng ký KCB ban đầu từ 01/01/2016. 15/01/2015 BHXH TP.HCM
27 Quy định vi phạm hành chính BHYT 01/02/2016 BHXH TP.HCM
28 Chấn chỉnh công tác Giám định BHYT 01/02/2016 BHXH TP.HCM
29 TB 493/BHXH-GĐ 1: bổ sung cơ sở KCB ban đầu. 23/02/2016 BHXH TP.HCM
30 Kết quả đấu thầu VTYT Bệnh viện Đa Khoa Khu Vực Củ Chi thuộc phạm vi thanh toán BHYT Cập nhật ngày 26_02_2016 26/02/2016 BHXH TP.HCM
31 Tóm tắt những điểm mới về BHYT 14/03/2016 BHXH TP.HCM
32 TB 677/BHXH-GD91: Bổ sung cơ sở KCB ban đầu. 14/03/2016 BHXH TP.HCM
33 Kết quả đấu thầu VTYT Bệnh viện Nguyễn Tri Phương thuộc phạm vi thanh toán BHYT Cập nhật ngày 07_04_201 12/04/2016 BHXH TP
34 1043/BHXH-KHTC ngày 20/4/2016 về việc trích chuyển kinh phí CSCK ban đầu 20/04/2016 BHXH TP. Hồ Chí Minh
35 Kết quả đấu thầu VTYT Bệnh viện Nhân dân 115 năm 2015 thuộc phạm vi thanh toán BHYT Cập nhật ngày 29_04_2016 29/04/2016 BHXH TP
36 Bài giàng: Tổ chức thực hiện BHYT trong KCB. 09/05/2016 BHXH TP.HCM
37 File XML hướng dẫn theo quyết định số 917/QĐ-BHXH của BHXH Việt Nam. 29/06/2016 BHXH TP.HCM
38 869/BHXH-GĐ1 Về việc thông báo bổ sung cơ sở đăng ký KCB ban đầu 13/06/2016 BHXH TP. Hồ Chí Minh
39 921/BHXH-GĐ1 Về việc thực hiện công văn số 2288/BHXH-CSYT ngày 21/6/2016 của BHXH VN 24/06/2016 BHXH TP. Hồ Chí Minh
40 Hướng dẫn thanh toán giá viện phí theo TT37 (Bao gồm danh mục tương đương đợt 5, cập nhật ngày 05/7/2016) 05/07/2016 BHXH TP.HCM
41 985/BHXH-GĐ 1 về việc trích sao hồ sơ bệnh án cho người lao động 13/07/2016 BHXH TP. Hồ Chí Minh
42 CV 1229/BHXH-GĐ 1: ngưng phát hành thẻ BHYT tại Bệnh viện Ngọc Linh. 22/08/2016 BHXH TP.HCM
43 Kết quả đấu thầu VTYT của Sở Y tế TP.HCM thuộc phạm vi thanh toán BHYT Cập nhật ngày 22_08_2016 22/08/2016 BHXH TP.HCM
44 Bổ sung kết quả đấu thầu VTYT Gói 2_QD2122 và Gói 3_2123 của Sở Y tế. 08/09/2016 BHXH TP.HCM
45 Kết quả đấu thầu VTYT của Quân Dân Y Miền Đông theo QĐ số 152/QĐ-BV ngày 30_06_2016 thuộc phạm vi thanh toán BHYT (Cập nhật ngày 28_09_2016) 29/09/2016 BHXH TP.HCM
46 1751/TB-BHXH v/v giải quyết quyền lợi cho HSSV khi KCB BHYT 04/11/2016 BHXH TP. Hồ Chí Minh
47 1810/TB-BHXH V/v thanh toán trực tiếp chi phí cùng chi trả vượt quá 6 tháng lương cơ sở 17/11/2016 BHXH TP. Hồ Chí Minh
48 1822/TB-BHXH V/v danh sách cơ sở KCB nhận đăng ký KCB ban đầu năm 2017 22/11/2016 BHXH TP. Hồ Chí Minh
49 KẾT QUẢ ĐẤU THẦU BỆNH VIỆN QUÂN Y 7A THUỘC PHAM VI THANH TOÁN BẢO HIỂM Y TẾ (THEO QUYẾT ĐỊNH SỐ 926/QĐ-QY7A NGÀY 21/9/2016) 21/09/2016 BHXH TP. Hồ Chí Minh
50 2028/BHXH-GĐ1 V/v thông báo bổ sung cơ sở đăng ký KCB ban đầu 30/12/2016 BHXH TP. Hồ Chí Minh
51 2026/BHXH-GĐ1 V/v đảm bảo quyền và nghĩa vụ của người bệnh BHYT khi đang điều trị nhưng thẻ BHYT hết hạn sử dụng 30/12/2016 BHXH TP. Hồ Chí Minh
52 37/BHXH-GĐ1 thông báo bổ sung cơ sở đăng ký KCB ban đầu 2017 16/01/2017 BHXH TP. Hồ Chí Minh
53 Giải quyết quyền lợi khám chữa bệnh BHYT 08/02/2017 BHXHTP
54 405/TB-BHXH V/v thanh toán trực tiếp chi phí khám chữa bệnh BHYT cùng chi trả vượt quá 6 tháng lương cơ sở 10/03/2017 BHXH TP. Hồ Chí Minh
55 406/BHXH-GĐ2 V/v tiếp nhận hồ sơ thanh toán trực tiếp chi phí KCB BHYT năm 2016 10/03/2017 BHXHTP
56 697/BHXH-CST v/v điều chỉnh danh sách đăng ký khám chữa bệnh ban đầu quý 2/2017 10/04/2017 BHXHTP
57 1546/TB-BHXH V/v giải quyết quyền lợi cho học sinh, sinh viên khi khám chữa bệnh BHYT 02/11/2017 BHXH TP. Hồ Chí Minh

Cấp sổ BHXH, thẻ BHYT (19)

Stt Tên văn bản Tải về Ngày có hiệu lực Nơi ban hành
1 CV 436/BHXH-CST Hướng dẫn việc ghi và xác nhận sổ BHXH 25/02/2010 BHXH TP.HCM
2 CV 2559/BHXH-CST cung cấp thông tin kết quả đóng BHXH, BHYT (mẫu C13-TS) cho người lao động. 28/08/2014 BHXH TP.HCM
3 CV 3062/BHXH-CST cung cấp thông tin kết quả đóng BHXH, BHTN (mẫu C13-TS) 6 tháng đầu năm 2015 cho người lao động. 23/09/2015 BHXH TP
4 CV 2002/BHXH-CST: Thông báo lại thủ tục nộp hồ sơ gộp sổ BHXH đối với người lao động có nhiều sổ. 10/08/2016
5 2635/BHXH-CST V/v thay đổi thông tin cơ sở KCB các tỉnh 2016 02/11/2016 BHXH TP. Hồ Chí Minh
6 2672/BHXH-CST V/v: điều chỉnh bổ sung công văn 2165/BHXH-CST ngày 31/8/2016 08/11/2016 BHXH TP. Hồ Chí Minh
7 2963/BHXH-KTTN về việc gia hạn thẻ BHYT năm 2017 08/12/2016 BHXH TP. Hồ Chí Minh
8 3118/BHXH-CST V/v rà soát và bàn giao Sổ BHXH cho người lao động 26/12/2016 BHXH TP. Hồ Chí Minh
9 288/BHXH-CST V/v thay đổi thông tin cơ sở KCB các tỉnh năm 2017 17/02/2017 BHXH TP. Hồ Chí Minh
10 374/BHXH-CST V/v danh sách đăng ký khám chữa bệnh ban đầu quý II/2017 01/04/2017 BHXH TP. Hồ Chí Minh
11 568/BHXH-CST V/v bổ sung công văn số 3118/BHXH-CST ngày 26/12/2016 23/03/2017 BHXH TP. Hồ Chí Minh
12 715/BHXH-CST v/v tiếp nhận, giải quyết hồ sô hưởng trợ cấp thất nghiệp của người lao động 11/04/2017 BHXHTP
13 810/BHXH-CST V/v thay đổi thông tin cơ sở KCB các tỉnh năm 2017 24/04/2017 BHXH TP. Hồ Chí Minh
14 937/BHXH0-CST V/v rà soát, trả sổ BHXH cho người lao động 11/05/2017 BHXH TP. Hồ Chí Minh
15 1375/BHXH-CST V/v điều chỉnh danh sách đăng ký KCB ban đầu quý III/2017 30/06/2017 BHXH TP. Hồ Chí Minh
16 2104/BHXH-CST V/v rà soát và trả sổ BHXH cho người lao động thông qua tổ chức dịch vụ Bưu chính 06/10/2017 BHXH TP. Hồ Chí Minh
17 2424/BHXH-CST V/v gia hạn thẻ BHYT theo mã số BHXH năm 2018 20/11/2017 BHXH TP. Hồ Chí Minh
18 2758/BHXH-CST V/v trả sổ BHXH cho người lao động quản lý 28/12/2017 BHXH TP. Hồ Chí Minh
19 Hướng dẫn bổ sung công tác rà soát, trả sổ BHXH cho người lao động 24/04/2018 BHXHTP

BHXH - BHYT Tự Nguyện (0)

Stt Tên văn bản Tải về Ngày có hiệu lực Nơi ban hành

Khác (109)

Stt Tên văn bản Tải về Ngày có hiệu lực Nơi ban hành
1 640/BHXH-TCCB triển khai tiếp nhận hồ sơ điện tử theo cơ chế điện tử liên thông 18/03/2013 BHXH TP.HCM
2 KH 1651/KH-BHXH thực hiện giai đoạn 2 chiến lược quốc gia phòng, chống tham nhũng của BHXH TP HCM từ năm 2013--2016 29/05/2013 BHXH TP.HCM
3 CV 2371/BHXH-KHTC hướng dẫn chi chăm sóc sức khỏe ban đầu 10/07/2013 BHXH TP.HCM
4 CV 2459/BHXH-KT quy trình phối hợp xử lý vi phạm hành chính trong lĩnh vực BHYT 16/07/2013 BHXH TP.HCM
5 CV 2684/BHXH-TCCB triển khai tiếp nhận hồ sơ điện tử theo cơ chế một cửa liên thông. 10/08/2013 BHXH TP.HCM
6 TB 3103/BHXH-TNQLHS về việc lấy số thứ tự khi nộp hồ sơ. 21/08/2013 BHXH TP.HCM
7 CV 3755/BHXH-TNQLHS hoàn chỉnh hồ sơ trước khi giao nộp tại cơ quan BHXH. 27/09/2013 BHXH TP.HCM
8 CV 3840/BHXH-CNTT hướng dẫn thực hiện lập thủ tục BHXH trên phần mềm iBHXH. 03/10/2013 BHXH TP.HCM
9 TB 3966/TB-BHXH tiếp nhận thông tin phản ánh thông qua dường dây nóng. 10/10/2013 BHXH TP.HCM
10 TB 403/TB-BHXH điều chỉnh, bổ sung nội dung quy trình giao dịch điện tử 24/02/2014 BHXH TP.HCM
11 QĐ 677/QĐ-BHXH công bố hệ thống quản lý chất lượng phù hợp tiêu chuẩn quốc qia TCVN ISO:9001:2008 18/06/2014 BHXH TP.HCM
12 TB 2230 /TB-BHXH Về việc điều chỉnh, bổ sung nội dung Quy trình giao dịch điện tử. 01/08/2014 BHXH TP.HCM
13 TB 2851/TB-BHXH Về việc điều quy trình tiếp nhận và trả kết quả hồ sơ theo cơ chế 01 cửa.(PGNHS 104-506) 29/09/2014 BHXH TP.HCM
14 3590/TB-BHXH điều chỉnh quy trình tiếp nhận và trả kết quả và Phiếu giao nhận hồ sơ theo cơ chế một cửa. 17/11/2014 BHXH TP.HCM
15 CV 3592/BHXH-TNQLHS tiếp nhận hồ sơ và trả kết quả qua Bưu điện. 14/11/2014 BHXH TP.HCM
16 TB 3819/TB-BHXH điều chỉnh quy trình tiếp nhận và trả kết quả và phiếu giao nhận hồ sơ theo cơ chế một cửa. 02/12/2014 BHXH TP.HCM
17 TB 3894/TB-BHXH điều chỉnh quy trình tiếp nhận và trả kết quả và phiếu giao nhận hồ sơ theo cơ chế một cửa. 15/12/2014 BHXH TP.HCM
18 CV 3962/BHXH-KHTC thí điểm mở tài khoản thu BHXH, BHYT, BHTN tại hệ thống Vietcombank. 10/12/2014 BHXH TP.HCM
19 TB 173/TB-BHXH Ban hành mới quy trình tiếp nhận và trả kết quả hồ sơ theo cơ chế 01 cửa và Phiếu Giao nhận hồ sơ 23/01/2015 BHXH TP.HCM
20 CV 268/BHXH-KHTC mở tài khoản thu BHXH, BHYT, BHTN tại hệ thống Vietinbank. 22/01/2015 BHXH TP.HCM
21 TB 630/TB-BHXH điều chỉnh, bổ sung mới quy trình tiếp nhận và trả kết quả hồ sơ theo cơ chế 1 cửa. 04/03/2015 BHXH TP.HCM
22 CV 710/BHXH-TNQLHS Tiếp nhận hồ sơ có trả thẻ BHYT. 09/03/2015 BHXH TP.HCM
23 TB 995/TB-BHXH điều chỉnh quy trình tiếp nhận và trả kết quả hồ sơ theo cơ chế một cửa.(PGNHS 104,202) 31/03/2015 BHXH TP.HCM
24 TB 1285/TB-BHXH ban hành mới quy trình tiếp nhận và trả kết quả hồ sơ theo cơ chế một cửa và Phiếu giao nhận hồ sơ (507). 25/04/2015 BHXH TP
25 CV 1339/BHXH-KHTC mở tài khoản thu BHXH-BHYT, BHTN tại hệ thống BIDV. 25/04/2015 BHXH TP
26 TB 1557/BHXH-KHTC Thông báo chuyển tiền thu BHXH, BHYT, BHTN qua hệ thống Vietinbank. 19/05/2015 BHXH TP
27 TB 1639/TB-BHXH Danh sách đường dây nóng hỗ trợ sử dụng phần mềm kê khai BHXH, BHYT, BHTN quan mạng Iternet. 27/05/2015 BHXH TP
28 TB 1659/TB-BHXH chuyển tiền thu BHXH, BHYT, BHTN qua hệ thống Ngân hàng ViettinBank. 28/05/2015 BHXH TP
29 TB 2170/TB-BHXH điều chỉnh, bổ sung nội dung Quy trình giao dịch điện tử. 13/07/2015 BHXH TP
30 Thông báo số 2500/TB-BHXH về việc thay đổi hồ sơ đăng ký khám chữa bệnh ban đầu 03/08/2015 BHXHTP.HCM
31 TB 2658/TB-BHXH ban hành mới, điều chỉnh Quy trình tiếp nhận và Trả kết quả hồ sơ theo cơ chế một cửa (PGNHS 112,801-802,103,402,507. 24/08/2015 BHXH TP
32 Công văn 2679/BHXH-HCTH về việc một số cá nhân, đươn vị mạo danh cơ quan BHXH để bán tài liệu 19/08/2015 BHXHTP.HCM
33 CV 2852/BHXH-TNQLHS về việc tiếp nhận hồ sơ và trả kết quả qua bưu điện. 04/09/2015 BHXH TP.HCM
34 TB 3085/TB-BHXH V/v điều chỉnh, bổ sung nội dung PGNHS. 01/10/2015 BHXH TP
35 TB 2361/TB-BHXH ban hành mới quy trình tiếp nhận và trả kết quả hồ sơ theo cơ chế 01 cửa và Phiếu Giao nhận hồ sơ (PGNHS 626) 01/10/2015 BHXH TP.HCM
36 TB 3235/TB-BHXH: V/v điều chỉnh quy trình tiếp nhận và trả kết quả và PGNHS theo cơ chế một cửa. 12/10/2015 BHXH TP.HCM
37 TB 3473/TB-BHXH thực hiện niêm yết công khai thủ tục hành chính. 01/10/2015 BHXH TP.HCM
38 CV 3511/BHXH-TNQLHS không nhận hồ sơ và trả kết quả thủ tục hành chính trực tiếp tại cơ quan BHXH. 29/10/2015 BHXH TP.HCM
39 TB 3595/TB-BHXH điều chỉnh biểu mẫu trong quy trình tiếp nhận và trả kết quả hồ sơ theo cơ chế một cửa 09/11/2015 BHXH TP.HCM
40 TB 3618/TB-BHXH danh sách các hệ thống tiếp nhận hồ sơ BHXH của đơn vị sử dụng lao động qua bưu điện. 10/11/2015 BHXH TP.HCM
41 TB 3685/TB-BHXH về việc thực hiện giao dịch điện tử từ ngày 17/11/2015 17/11/2015 BHXH TPHCM
42 TB 3693/TB-BHXH điều chỉnh biểu mẫu trong quy trình tiếp nhận và trả kết quả hồ sơ theo cơ chế một cửa. 18/11/2015 BHXH TP.HCM
43 TB 3758/TB-BHXH: điều chỉnh quy trình tiếp nhận và trả kết quả và Phiếu giao nhận hồ sơ theo cơ chế một cửa (801,803,806,301,321,804,807-808). 24/11/2015 BHXH TP.HCM
44 TB 3794/TB-BHXH: ban hành mới quy trình tiếp nhận và trả kết quả hồ sơ theo cơ chế một cửa. 01/12/2015 BHXH TP.HCM
45 TB 3921/TB-BHXH: điều chỉnh quy trình tiếp nhận và trả kết quả và Phiếu giao nhận hồ sơ theo cơ chế 1 cửa (PGNHS 605-607,609,614-615,617,621). 10/12/2015 BHXH TP.HCM
46 TB 455/TB-BHXH: điều chỉnh quy trình tiếp nhận và trả kết quả hồ sơ theo cơ chế 01 cửa. 22/02/2016 BHXH TP.HCM
47 KH 449/KH-BHXH: Công tác phòng, chống tham nhũng năm 2016. 18/02/2016 BHXH TP.HCM
48 TB 456/TB-BHXH: điều chỉnh, bổ sung nội dung Quy trình giao dịch điện tử. 22/02/2016 BHXH TP.HCM
49 TB 535/TB-BHXH: điều chỉnh quy trình và Phiếu giao nhận hồ sơ theo cơ chế 01 cửa. 01/03/2016 BHXH TP.HCM
50 TB 539/TB-BHXH: Giới thiệu mẫu dấu, chức danh, chữ ký của Chánh, Phó Chánh Văn phòng BHXH TP.HCM. 01/03/2016 BHXH TP.HCM
51 TB 761/TB-BHXH: Bảng mã quy trình hồ sơ điện tử. 21/03/2016 BHXH TP
52 TB 794/TB-BHXH: V/v ủy quyền ký trên tờ bìa và tờ rời sổ bảo hiểm xã hội. 01/02/2016 BHXH TP
53 TB 804/TB-BHXH: Điều chỉnh, bổ sung nội dung Quy trình giao dịch điễn tử. 01/04/2016 BHXH TP
54 TB 805/TB-BHXH: Điều chỉnh Quy trình tiếp nhận và trả kết quả hồ sơ theo cơ chế một cửa (PGNHS 301,303-305,308,316,402,310,314,401) 01/04/2016 BHXH TP
55 TB 846/TB-BHXH: Điều chỉnh quy trình và phiếu giao nhận hồ sơ theo cơ chế một cửa (PGNHS 601-602,612,627). 01/04/2016 BHXH TP
56 TB 875/TB-BHXH: Điều chỉnh Thông báo số 846/TB-BHXH ngày 29/3/2016 của Giám đốc BHXH Thành phố. 01/04/2016 BHXH TP
57 CV 1251/BHXH-KHTC: mở tài khoản thu BHXH, BHYT, BHTN tại hệ thống LienVietPostBank. 13/05/2016 BHXH TP
58 CV 1430/BHXH-TNTKQ: Xử lý hồ sơ giao dịch điện tử không thành công. 02/06/2016 BHXH TP
59 TB 1509/TB-BHXH: Điều chỉnh, bổ sung quy trình và Phiếu giao nhận hồ sơ theo cơ chế 01 cửa. (PGNHS 601,102-108,201-202,112) 16/06/2016 BHXH TP
60 TB 1510/TB-BHXH: Điều chỉnh, bổ sung quy trình và Phiếu giao nhận hồ sơ giao dịch điện tử. 16/06/2016 BHXH TP
61 TB 1516/TB-BHXH: Bãi bỏ quy trình và Phiếu giao nhận hồ sơ theo cơ chế 01 cửa. (PGNHS 623) 16/06/2016 BHXH TP
62 CV 1762/BHXH-TNTKQ: gửi hồ sơ qua bưu điện 12/07/2016 BHXH TP.HCM
63 TB 1996/TB-BHXH: điều chỉnh nội dung Phiếu giao nhận hồ sơ số 403. 09/08/2016 BHXH TP.HCM
64 TB 2084/TB-BHXH: điều chỉnh nội dung Phiếu giao nhận hồ sơ số 102. 24/08/2016 BHXH TP.HCM
65 2166/TB-BHXH về việc tiếp tục thực hiện dân chủ trong hoạt động của BHXH TP. HCM 31/08/2016 BHXH TP. Hồ Chí Minh
66 967/QĐ-BHXH về việc phân cấp các trường cấp 3 cho BHXH quận, huyện quản lý 07/09/2016 BHXH TP. Hồ Chí Minh
67 TB 2242/TB-BHXH: Điều chỉnh Quy trình và Phiếu giao nhận hồ sơ theo cơ chế 01 cửa. 15/09/2016 BHXH TP.HCM
68 TB 2322/TB-BHXH: Điều chỉnh quy trình và Phiếu giao nhận hồ sơ theo cơ chế một cửa. 26/09/2016 BHXH TP.HCM
69 CV 2363/BHXH-TNTKQ: trả kết quả trễ hạn qua bưu điện. 01/10/2016 BHXH TP.HCM
70 2256/TB-BHXH về việc "giải báo chí toàn quốc về BHXH, BHYT năm 2015-2016" 14/09/2016 BHXH TP. Hồ Chí Minh
71 2458/TB-BHXH về việc điều chỉnh quy trình và phiếu giao nhận hồ sơ theo cơ chế một cửa 07/10/2016 BHXH TP. Hồ Chí Minh
72 2459/TB-BHXH về việc điều chỉnh, bổ sung nội dung Quy trình giao dịch điện tử 07/10/2016 BHXH TP. Hồ Chí Minh
73 2467/BHXH-KHTC Về việc mở tài khoản thu BHXH,BHYT,BHTN tại hệ thống ngân hàng TMCP Quân đội 10/10/2016 BHXH TP. Hồ Chí Minh
74 312/16/TB-BĐG Thông báo bán đấu giá tài sản 08/11/2016 Cty CP đấu giá Minh Pháp
75 2762/BHXH-KHTC V/v trích chuyển kinh phí CSSKBĐ 17/11/2016 BHXH TP. Hồ Chí Minh
76 2817/BHXH-KHTC về việc đổi thẻ BHYT cho người hưởng lương hưu và các chế độ BHXH hàng tháng 25/11/2016 BHXH TP. Hồ Chí Minh
77 Thông báo về " Tiện ích hỗ trợ đơn vị kiểm soát thông tin hồ sơ Bảo hiểm xã hội gửi qua dịch vụ bưu chính" 14/12/2016 BHXHTP
78 3047/TB-BHXH V/v điều chỉnh bổ sung phiếu giao nhận hồ sơ theo cơ chế một cửa 23/12/2016 BHXH TP. Hồ Chí Minh
79 3142/TP-BHXH V/v ban hành mới quy trình tiếp nhận và trả kết quả hồ sơ theo cơ chế một cửa và phiếu giao nhận hồ sơ 28/12/2016 BHXH TP. Hồ Chí Minh
80 36/BHXH-KHTC V/v không thu phí cấp lại, đổi thẻ BHYT 06/01/2017 BHXH TP. Hồ Chí Minh
81 103/TB-BHXH V/v điều chỉnh, bổ sung phiếu giao nhận hồ sơ theo cơ chế một cửa 16/01/2017 BHXH TP. Hồ Chí Minh
82 255/KH-BHXH V/v công tác phòng chống tham nhũng 2017 13/02/2017 BHXH TP. Hồ Chí Minh
83 283/TB-BHXH V/v điều chỉnh, bổ sung quy trình và phiếu giao nhận hồ sơ theo cơ chế một cửa 20/02/2017 BHXH TP. Hồ Chí Minh
84 280/BHXH-KHTC V/v thay đổi số tài khoản thu BHXH, BHYT, BHTN tại ngân hàng TMCP Công thương Việt Nam - Chi nhánh TP.HCM 01/03/2017 BHXH TP. Hồ Chí Minh
85 345/BHXH-KHTC V/v điều kiện trích chuyển kinh phí CSSKBĐ tại các cơ sở giáo dục 23/02/2017 BHXH TP. Hồ Chí Minh
86 362/TB-BHXH V/v điều chỉnh lãi suất tính lãi chậm đóng, truy đóng BHXH, BHTN 01/01/2017 BHXH TP. Hồ Chí Minh
87 496/TB-BHXH V/v: ban hành mới quy trình và phiếu giao nhận hồ sơ theo cơ chế một cửa 17/03/2017 BHXH TP. Hồ Chí Minh
88 611/TB-BHXH V/v ban hành mới, điều chỉnh, bổ sung quy trình và phiếu giao nhận hồ sơ theo cơ chế một cửa 03/04/2017 BHXH TP. Hồ Chí Minh
89 675/BHXH-TNTKQ V/v trả kết quả hồ sơ qua bưu điện 01/04/2017 BHXH TP. Hồ Chí Minh
90 678/TB-BHXH V/v điều chỉnh nội dung phiếu giao nhận hồ sơ 320 10/04/2017 BHXH TP. Hồ Chí Minh
91 1223/KH-BHXH V/v phòng, chống tác hại của thuốc lá giai đoạn 2017-2018 16/05/2017 BHXH TP. Hồ Chí Minh
92 1278/TB-BHXH V/v thực hiện trao đổi thông tin liên hệ giữa cơ quan BHXH TP.HCM và các cá nhân đơn vị trong ngoài ngành. 21/06/2017 BHXH TP. Hồ Chí Minh
93 343/QĐ-BHXH V/v phân công phụ trách phòng Kế hoạch - Tài Chính 01/07/2017 BHXH TP. Hồ Chí Minh
94 1511/TB-BHXH V/v tiếp nhận, giải quyết hồ sơ xác nhận quá trình đóng BHXH, BHYT cho người lao động đối với trường hợp sổ BHXH đã được rà soát và trả cho người lao động quản lý 19/07/2017 BHXH TP. Hồ Chí Minh
95 1521/TB-BHXH V/v điều chỉnh quy trình và phiếu giao nhận hồ sơ theo cơ chế một cửa 01/08/2017 BHXH TP. Hồ Chí Minh
96 1586/TB-BHXH V/v điều chỉnh quy trình và phiếu giao nhận hồ sơ theo cơ chế một cửa 01/08/2017 BHXH TP. Hồ Chí Minh
97 198/QĐ-BHXH V/v ban hành chương trình thực hành tiết kiệm, chống lãng phí năm 2017 04/08/2017 BHXH TP. Hồ Chí Minh
98 2074/TB-BHXH V/v điều chỉnh quy trình và phiếu giao nhận hồ sơ theo cơ chế một cửa 10/10/2017 BHXH TP. Hồ Chí Minh
99 2123/TB-BHXH V/v điều chỉnh, bổ sung Phiếu giao nhận hồ sơ giấy theo cơ chế một cửa 10/10/2017 BHXH TP. Hồ Chí Minh
100 2166/TB-BHXH V/v xác nhận, xác nhận lại quá trình đóng BHTN chưa hưởng 16/10/2017 BHXH TP. Hồ Chí Minh
101 261/QĐ-BHXH V/v ban hành Quy chế phát ngôn và cung cấp thông tin cho báo chí của BHXH TP.HCM 18/10/2017 BHXH TP. Hồ Chí Minh
102 262/QĐ-BHXH v/v ban hành quy định tiếp nhận hồ sơ và trả kết quả TTHC qua dịch vụ bưu chính công ích 24/10/2017 BHXH TP. Hồ Chí Minh
103 277/QĐ-BHXH V/v phân công nhiệm vụ trong Ban Giám đốc BHXH TP. Hồ Chí Minh 01/11/2017 BHXH TP. Hồ Chí Minh
104 2356/BHXH-TB V/v TỔ CHỨC HỘI THI VIẾT VỀ BHXH, BHYT 14/11/2017 BHXH TP. Hồ Chí Minh
105 2455/TB-BHXH V/v điều chỉnh quy trình và phiếu giao nhận hồ sơ theo cơ chế một cửa 27/11/2017 BHXH TP. Hồ Chí Minh
106 2495/TB-BHXH Về người phát ngôn và cung cấp thông tin cho báo chí của BHXH TP. Hồ Chí Minh 27/11/2017 BHXH TP. Hồ Chí Minh
107 2515/BHXH-TNTKQ V/v trả hồ sơ tuất trực tiếp cho thân nhân qua bưu điện 28/11/2017 BHXH TP. Hồ Chí Minh
108 2710/TB-BHXH về việc điều chỉnh quy trình và phiếu giao nhận hồ sơ theo cơ chế một cửa 25/12/2017 BHXH TP. Hồ Chí Minh
109 79/QĐ-BHXH V/v phân công nhiệm vụ trong Ban Giám đốc BHXH TP. Hồ Chí minh 06/02/2018 BHXH TP. Hồ Chí Minh