Thứ bảy, ngày 19/01/2019

TIN BẢO HIỂM XÃ HỘI

Đã đóng bảo hiểm xã hội bắt buộc, có phải mua thêm bảo hiểm khác?

Bạn đọc có email ldthanhx@xx hỏi: Công ty hoạt động lĩnh vực xây dựng đã thực hiện BHXH theo nghị định 143/2018/NĐ-CP với người lao động thì có phải thực hiện bảo hiểm với người lao động theo nghị định 119/2015/NĐ-CP không?

18/01/2019

Giúp người lao động hiểu đúng chính sách về bảo hiểm

Việc hiểu đúng chính sách bảo hiểm xã hội (BHXH), bảo hiểm y tế (BHYT) có vai trò quan trọng đối với cán bộ, CNVCLĐ trong việc bảo vệ quyền lợi chính đáng của mình. Tuy nhiên, không phải NLĐ nào cũng hiểu rõ các chính sách này và thường gặp bất lợi khi giải quyết các vấn đề tranh chấp liên quan đến quyền lợi của mình.

14/01/2019

Ngành BHXH: Triển khai nhiệm vụ từ những ngày đầu năm

Năm 2018, tổng số thu bảo hiểm xã hội (BHXH), bảo hiểm y tế (BHYT), BH thất nghiệp toàn ngành là 332.006 tỷ đồng, vượt 1.432 tỷ đồng, đạt 100,4% so với kế hoạch Thủ tướng Chính phủ giao. Đặc biệt, với sự nỗ lực của toàn ngành, lần đầu tiên số nợ BHXH giảm mạnh so với năm 2017, đạt mức thấp nhất từ trước đến nay, bằng 1,7% số phải thu.

11/01/2019

Bài 1: Áp lực thu hồi nợ đọng

Thống kê của Bảo hiểm Xã hội (BHXH) Việt Nam cho thấy, tính đến hết tháng 11.2018, tổng số nợ BHXH bằng 3,2% so kế hoạch giao thu năm 2018. Trong khi đó, tình trạng trốn đóng, nợ đóng BHXH, số doanh nghiệp phá sản, ngừng hoạt động có chiều hướng gia tăng...

11/01/2019

Ngành BHXH: Triển khai nhiệm vụ từ những ngày đầu năm

Năm 2018, tổng số thu bảo hiểm xã hội (BHXH), bảo hiểm y tế (BHYT), BH thất nghiệp toàn ngành là 332.006 tỷ đồng, vượt 1.432 tỷ đồng, đạt 100,4% so với kế hoạch Thủ tướng Chính phủ giao. Đặc biệt, với sự nỗ lực của toàn ngành, lần đầu tiên số nợ BHXH giảm mạnh so với năm 2017, đạt mức thấp nhất từ trước đến nay, bằng 1,7% số phải thu.

10/01/2019

Tỉ lệ nợ BHXH giảm mạnh

Ông Chu Mạnh Sinh, Chánh Văn phòng BHXH Việt Nam, cho biết năm 2018, toàn ngành thu BHXH, BHYT, bảo hiểm thất nghiệp (BHTN) được 332.006 tỉ đồng, vượt 1.400 tỉ đồng so kế hoạch.

10/01/2019

Hiện đại hóa ngành bảo hiểm xã hội bằng công nghệ thông tin

Để nâng cao chất lượng phục vụ người tham gia bảo hiểm xã hội (BHXH), bảo hiểm y tế (BHYT) thì việc đẩy mạnh ứng dụng công nghệ thông tin (CNTT), hiện đại hóa BHXH đã trở thành yêu cầu cấp thiết.
Ông Nguyễn Hoàng Phương, Phó giám đốc Trung tâm CNTT BHXH Việt Nam đã có những chia sẻ với phóng viên xung quanh vấn đề này.

10/01/2019

Nhiều mánh khóe vi phạm pháp luật liên quan BHXH, BHYT

Hiện nay, số người tham gia BHXH chiếm tới hơn 30% và người tham gia BHYT chiếm gần 90% dân số cả nước. Cùng với quy mô lớn như vậy, những hành vi vi phạm pháp luật trong lĩnh vực BHXH, BHYT, bảo hiểm thất nghiệp ngày càng phức tạp, tinh vi hơn.

08/01/2019

Đổi mới phương thức tuyên truyền, phát triển đối tượng

Năm 2018 là một năm hoàn thành nhiều công việc lớn của ngành bảo hiểm xã hội (BHXH) với những nỗ lực, cố gắng trong việc phát triển đối tượng tham gia BHXH, bảo hiểm y tế (BHYT), bảo hiểm thất nghiệp (BHTN).

07/01/2019

TIN NÓNG

- Ngày 08/01/2019 BHXH TP Hồ Chí Minh ban hành thông báo số 54/TB-BHXH  về việc Điều chỉnh lãi suất tính lãi chậm đóng, truy đóng BHYT, BHXH, BHTN. Kính mời các cá nhân, đơn vị quan tâm xem chi tiết tại menu VĂN BẢN.

- Ngày 02/01/2019 BHXH TP Hồ Chí Minh ban hành văn bản số 07/BHXH-CNTT gửi các cơ sở khám chữa bệnh tại TP. Hồ Chí Minh về việc hướng dẫn ĐĂNG KÝ MẪU DẤU, MẪU CHỮ KÝ CẤP GIẤY CHỨNG NHẬN NGHỈ VIỆC HƯỞNG BẢO HIỂM XÃ HỘI, phụ lục 08 (kèm theo TT số 56/2017/TT-BYT) và các phụ lục có liên quan đến việc cấp giấy chứng nhận nghỉ việc hưởng bảo hiểm xã hội. Kính mời các cá nhân, đơn vị quan tâm xem chi tiết tại menu VĂN BẢN.

- Ngày 03/01/2019 BHXH TP Hồ Chí Minh ban hành thông báo số 08/TB-BHXH về việc ĐIỀU CHỈNH LÃI SUẤT TÍNH LÃI CHẬM ĐÓNG, TRUY ĐÓNG BHYT. Kính mời các cá nhân, đơn vị xem chi tiết tại menu VĂN BẢN.

- Ngày 03/01/2019 BHXH TP Hồ Chí Minh ban hành văn bản số 10/BHXH-QLT gửi các đơn vị sử dụng lao động trên địa bàn TP. Hồ Chí Minh về việc TỶ GIÁ NGOẠI TỆ 6 THÁNG ĐẦU NĂM 2019 kính mời các đơn vị sử dụng lao động xem chi tiết tại menu VĂN BẢN.