Thứ năm, ngày 23/01/2020

TIN BẢO HIỂM Y TẾ

Khi bị hỏng, mất thẻ BHYT người dân chỉ ngồi nhà “Click” chuột máy tính để được cấp lại.

12/12/2019

Bảo hiểm xã hội Tp. Hồ Chí Minh vừa có công văn số 2882/BHXH-CST ngày 11 tháng 12 năm 2019 về nội dung cấp thẻ BHYT do hỏng, mất với Cổng Dịch vụ công quốc gia.Nhân viên BHXH thành phố Hồ Chí Minh đang thao tác cấp thẻ BHYT trên Cổng Dịch vụ công trực tuyến- Ảnh QT

Theo đó, để được lại cấp thẻ BHYT do hỏng, mất cơ quan BHXH Thành phố hướng dẫn tổ chức, công dân thực hiện giao dịch điện tử đối với đối tượng cá nhân thông qua Cổng Dịch vụ công quốc gia tại địa chỉ https://dichvucong.gov.vn. Như vậy, khi bị mất, hỏng thẻ BHYT người dân chỉ cần ngồi nhà “Click” chuột trên máy tính là có thể đề nghị cơ quan BHXH Tp. Hồ Chí Minh cấp lại thẻ BHYT. Trong vòng 2 ngày làm việc cơ quan BHXH Tp. Hồ Chí Minh sẽ cấp lại thẻ BHYT cho công dân và chuyển trả thẻ BHYT đã cấp về cho công dân theo địa chỉ đã đăng kí qua dịch vụ bưu chính.

Được biết, ngay sau khi triển khai dịch vụ cấp thẻ BHYT qua Cổng Dịch vụ công quốc gia cơ quan BHXH Tp Hồ Chí Minh đã tiếp nhận và cấp 02 thẻ BHYT cho công dân sử dụng dịch vụ.

Việc cấp lại thẻ BHYT do hỏng, mất trên Cổng Dịch vụ công quốc gia hướng tới phục vụ người dân và doanh nghiệp trên địa bàn, nhằm tiết kiệm chi phí và tạo điều kiện thuận lợi nhất cho người tham gia BHYT.

                                                                     Quang Thuận

Nguồn: BHXH TP

Số lần xem: 2645

TIN NÓNG

- BHXH TP. Hồ Chí Minh vừa ban hành văn bản số Số : 09/BHXH-QLT V/v tỷ giá ngoại tệ 6 tháng đầu năm 2020 ngày 02/01/2020 mời các cá nhân, đơn vị quan tâm xem chi tiết tại: https://drive.google.com/file/d/13JASiU-MP8iKPeIhFqv-TfRXifm88x1v/view

 

 

VIDEO TUYÊN TRUYỀN