Thứ sáu, ngày 15/11/2019

TIN BẢO HIỂM Y TẾ

Từ 1/8/2019, thêm 3 đối tượng được thanh toán trực tiếp chi phí khám chữa bệnh

30/10/2019

Thông tư số 09/2019 của Bộ Y tế ban hành ngày 10/6/2019 có hiệu lực từ ngày 1/8 hướng dẫn một số nội dung trong công tác khám chữa bệnh bảo hiểm y tế (BHYT), trong đó quy định rõ thêm 3 đối tượng được thanh toán trực tiếp chi phí khám chữa bệnh.


Cụ thể, ngoài các trường hợp thanh toán trực tiếp chi phí khám bệnh, chữa bệnh theo quy định tại Điều 31 Luật Bảo hiểm y tế được sửa đổi, bổ sung theo quy định của Luật số 46/2014/QH13, Bộ Y tế bổ sung ba trường hợp người có thẻ BHYT được thanh toán trực tiếp chi phí khám chữa bệnh, gồm:

Thứ nhất, người bệnh có thời gian tham gia BHYT năm năm liên tục trở lên và có số tiền cùng chi trả kinh phí khám chữa bệnh trong năm lớn hơn sáu tháng lương cơ sở (trừ trường hợp tự đi khám chữa bệnh không đúng tuyến) nhưng chưa được thanh toán số tiền cùng chi trả lớn hơn sáu tháng lương cơ sở.

Thứ hai, trường hợp dữ liệu thẻ BHYT không được cung cấp hoặc cung cấp không chính xác về thông tin về thẻ BHYT.

Thứ ba, trường hợp người bệnh không xuất trình được thẻ BHYT trước khi ra viện, chuyển viện trong ngày do tình trạng cấp cứu, mất ý thức, tử vong hoặc bị mất thẻ nhưng chưa được cấp lại.

BHXH nơi tiếp nhận hồ sơ đề nghị thanh toán trực tiếp chịu trách nhiệm thanh toán chi phí khám chữa bệnh BHYT theo mức hưởng trong phạm vi quyền lợi của người tham gia BHYT.

Nguồn: theo Tạp chí Tài Chính

Số lần xem: 1115

TIN NÓNG

BHXH TP. Hồ Chí Minh vừa ban hành công văn số 2618/BHXH-QLT ngày 13/11/2019 về việc cấp thẻ bảo hiểm y tế có giá trị
sử dụng từ ngày 01/01/2020.
Các đơn vị xem tại MENU VĂN BẢN.

BHXH TP. Hồ Chí Minh vừa ban hành thông báo số 2520/TB-BHXH về việc giới thiệu chức danh và chữ ký của 2 Phó Giám đốc BHXH TP. Các đơn vị xem tại MENU VĂN BẢN.

Bưu điện TP. Hồ Chí Minh vừa ban hành thông báo số 4312/BĐHCM-KTVN về việc công bố đầu mối tiếp nhận hồ sơ và giải quyết khiếu nại hồ sơ BHXH của BĐHCM, kính mời các cá nhân, đơn vị quan tâm xem tại Danh sách Bưu điện nhận và trả kết quả hồ sơ, chi trả chế độ BHXH, BHTN và chuyển C12-C13

VIDEO TUYÊN TRUYỀN