Thứ sáu, ngày 18/10/2019

TIN BẢO HIỂM Y TẾ

Học sinh, sinh viên đóng BHYT 67.050 đồng/tháng

27/09/2019

Theo BHXH Việt Nam, căn cứ Nghị định 38/2019/ NĐ-CP ngày 9.5.2019 của Chính phủ Quy định về mức lương cơ sở đối với cán bộ, công chức, viên chức và lực lượng vũ trang, bắt đầu từ ngày 1.7.2019, mức lương cơ sở tăng lên 1.490.000 đồng/tháng. Đóng BHYT, học sinh, sinh viên sẽ được đảm bảo quyền lợi trong suốt năm học.

Vì vậy, mức đóng BHYT đối với đối tượng học sinh, sinh viên tương ứng là 67.050 đồng/tháng; trong đó, ngân sách nhà nước hỗ trợ tối thiểu 30% (20.115 đồng/tháng), học sinh, sinh viên đóng 70% (46.935 đồng/tháng).

Đối với sinh viên mới nhập học, học sinh chuyển cấp, học sinh mới vào lớp 1, các cơ sở giáo dục thu BHYT của những tháng còn lại năm 2019. Học sinh, sinh viên đã thực hiện thu theo năm tài chính, tiếp tục thực hiện thu vào cuối năm 2019. Cơ sở giáo dục thu tiền đóng của học sinh, sinh viên theo phương thức linh hoạt 3 tháng hoặc 6 tháng. Chỉ thực hiện thu BHYT 1 lần năm 2020 nếu học sinh, sinh viên có nguyện vọng và tự nguyện đóng. 

H.A

Nguồn: theo báo Lao Động

Số lần xem: 741

TIN NÓNG

VIDEO TUYÊN TRUYỀN