Trong toàn bộ quá trình tố tụng xử lý vụ án, các cấp CĐ cần theo dõi, nắm chắc tiến trình giải quyết vụ án; chuẩn bị đầy đủ chứng cứ, tài liệu và lập luận để cung cấp cho cơ quan tiến hành tố tụng; nếu NLĐ có yêu cầu thì thông báo tình hình, kết quả giải quyết theo từng giai đoạn tố tụng để họ biết. Nếu thấy cần thiết thì tổ chức CĐ mời luật sư, luật gia, tư vấn viên tham gia vụ án với tư cách là người đại diện, người bảo vệ quyền lợi cho người có quyền và nghĩa vụ liên quan. Ngoài việc thực hiện quyền tố giác tội phạm theo điều 216 nêu trên, các cấp CĐ có quyền tố giác tội phạm theo điều 214, 215 Bộ Luật Hình sự.

K.An