Chủ nhật, ngày 22/09/2019

TIN BẢO HIỂM Y TẾ

BHXH Việt Nam: Thực hiện thu BHXH tự nguyện, BHYT tự đóng qua Nhà trường, Đại lý thu

06/09/2019

Phấn đấu giảm thời gian cho các Đại lý thu trong việc nộp hồ sơ, tiền đóng của người tham gia BHXH tự nguyện, BHYT tự đóng cho cơ quan BHXH; đảm bảo việc cấp sổ BHXH, thẻ BHYT được kịp thời, công khai, minh bạch, BHXH Việt Nam ra Công văn số 3046/BHXH-BT về Thực hiện thu BHXH tự nguyện, BHYT tự đóng qua Nhà trường, Đại lý thu gửi BHXH các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương.Theo đó, BHXH Việt Nam yêu cầu cơ quan BHXH nhận hồ sơ điện tử, số tiền thu của người tham gia do Bưu điện chuyển đến; thực hiện quy trình thu, cấp sổ BHXH, thẻ BHYT theo Quyết định số 595/QĐ-BHXH; chuyển sổ BHXH, thẻ BHYT, danh sách đến hạn phải đóng hằng tháng cho Bưu điện; đối chiếu biên lai thu tiền, số tiền đã thu với Bưu điện; chi trả thù lao cho Bưu điện để chi cho các Đại lý thu khác theo quy định của BHXH Việt Nam.

Đồng thời, yêu cầu Đại lý thu, Nhà trường hướng dẫn người tham gia kê khai hồ sơ, thu tiền đóng, lập danh sách người chỉ tham gia BHYT/danh sách người tham gia BHXH tự nguyện theo Quyết định số 595/QĐ-BHXH; trước 16 giờ hằng ngày, nộp hồ sơ, tiền thu của người tham gia cho điểm thu Bưu điện cấp xã; nhận thù lao từ điểm thu Bưu điện cấp xã theo quy định của BHXH Việt Nam; đối chiếu biên lai thu tiền, số tiền đã thu với điểm thu Bưu điện cấp xã; nhận kết quả, sổ BHXH, thẻ BHYT trả cho người tham gia.

Yêu cầu điểm thu Bưu điện hướng dẫn người tham gia kê khai hồ sơ, thu tiền đóng, lập danh sách người chỉ tham gia BHYT/danh sách người tham gia BHXH tự nguyện theo Quyết định số 595/QĐ-BHXH; nhận hồ sơ, số tiền thu của người tham gia do Đại lý thu khác chuyển đến, cấp biên lai thu tiền; tra cứu, cập nhật vào phần mềm quản lý thu (do cơ quan BHXH phân cấp), cấp mã số BHXH cho người tham gia, lập danh sách Mẫu D03-TS, Mẫu D05-TS; nộp hồ sơ, số tiền của người tham gia cho cơ quan BHXH trong thời hạn 02 ngày kể từ ngày nhận hồ sơ, số tiền thu của người tham gia; lưu trữ hồ sơ của người tham gia, hồ sơ của các đại lý thu khác theo quy định; nhận sổ BHXH, thẻ BHYT đến trả cho người tham gia trong thời hạn 03 ngày kể từ ngày nhận của cơ quan BHXH; trả thù lao, nhận và thanh toán đủ cho các đại lý thu khác theo quy định của BHXH Việt Nam; đối với các xã khó khăn chưa có điểm thu Bưu điện, chậm nhất từ 03 đến 05 ngày/lần, nhân viên Bưu điện trực tiếp đến các Đại lý thu trên địa bàn nhận hồ sơ, số tiền thu.

Tùng Anh

Nguồn: theo Tạp chí BHXH

Số lần xem: 408

TIN NÓNG

 

TỔNG HỢP LỊCH PHÁT SÓNG TRÊN CÁC KÊNH TRUYỀN HÌNH

 

 1.  

Phóng sự truyền hình

STT

Nội dung chương trình

Lịch phát mới

Lịch phát lại

Kênh phát sóng

 1.  

Đổi mới cải cách thủ tục hành chính ngành BHXH Việt Nam (tại Sơn La - Hòa Bình)

Phát sóng: Lúc 17h05’ ngày 23/9/2019

 

VTV1

 1.  

Để nghị quyết 28 đi vào cuộc sống

Phát Thời sự 12h00’ ngày 23/9/2019

 

VTV1

 1.  

BHXH đối với bà con dân tộc

Cuối tháng 9

 

VTV5

 1.  

Chính sách hỗ trợ  của Nhà nước khi tham gia BHYT

Phát sóng: Lúc 16h45’ ngày15/9/2019

Phát lại: Lúc 05h15’ ngày 19/9/2019

VTV2

II.

Chương trình “Chuyến xe buýt kỳ thú”

STT

Nội dung chương trình

Thời gian phát sóng

Phát sóng 10h05’ thứ Bảy hàng tuần trên Kênh VTV8

Phát sóng 07h15’ thứ Bảy cách tuần

trên VTV2

 1.  

Số 4: Qua miền văn hóa Đông Sơn

Phát mới: 24/8/2019
Phát lại: 25/8/2019

Phát mới: 21/9/2019
Phát lại: 25/9/2019

 1.  

Số 5: Winner Vina - Những hành khách vui tính

Phát mới: 31/8/2019
Phát lại: 1/9/2019

Phát mới: 5/10/2019
Phát lại: 9/10/2019

 1.  

Số 6: Quảng Bình quê ta ơi

Phát mới: 7/9/2019
Phát lại: 8/9/2019

Phát mới: 19/10/2019
Phát lại: 23/10/2019

 1.  

Số 7: Bên dòng Nhật Lệ

Phát mới: 14/9/2019
Phát lại: 15/9/2019

Phát mới: 2/11/2019
Phát lại: 6/11/2019

   III.

Chương trình “Người nông dân hiện đại”

STT

Nội dung chương trình

Kênh VTV8

Kênh VTV2

 1.  

Số 4: Quảng Bình ngày mới

Phát mới: Lúc 10h05’ ngày 01/9/2019
Phát lại: Lúc 15h15’ ngày 07/9/2019

Phát mới: Lúc 17h00’ ngày 22/9/2019
Phát lại: Lúc 05h45’ ngày 23/9/2019

IV.

Chương trình “Điểm tựa an sinh xã hội”

STT

Nội dung chương trình

Phát sóng lúc 15h thứ Năm và Chủ nhật hàng tuần

 1.  

- Hướng dẫn áp dụng các quy định về tội danh gian lận, trốn đóng BHXH, BHYT.
- BHXH Việt Nam ban hành phần mềm quản lý hoạt động thanh tra, kiểm tra.
- Tham gia bảo hiểm tai nạn lao động, bệnh nghề nghiệp tự nguyện là cần thiết.
- Danh mục, tỷ lệ và điều kiện thanh toán thuốc và vật tư y tế.
- Quy định về quyền và trách nhiệm của người lao động.

Ngày 22/9/2019

 

VIDEO TUYÊN TRUYỀN