Thứ bảy, ngày 14/12/2019

TIN BẢO HIỂM Y TẾ

Thủ tục thanh toán trực tiếp chi phí khám chữa bệnh BHYT

12/08/2019

Hỏi: Trong trường hợp nào người có thẻ BHYT đi khám bệnh, chữa bệnh được thanh toán trực tiếp chi phí khám chữa bệnh (KCB), và thủ tục thanh toán được thực hiện tại đâu, cần những giấy tờ gì? NGUYỄN VĂN HUY (Ninh Bình)Trả lời: Theo Điều 14 Thông tư liên tịch số 41/2014/TTLT-BYT-BTC ngày 24-11-2014 hướng dẫn thực hiện BHYT quy định, các trường hợp thanh toán trực tiếp chi phí KCB theo quy định tại Khoản 2 Điều 31 sửa đổi, bổ sung của Luật BHYT, bao gồm:

1. KCB tại cơ sở y tế không có hợp đồng KCB BHYT.

2. KCB không đúng thủ tục KCB BHYT theo quy định tại Điều 8 Thông tư này.

- Điều 15 của Thông tư này quy định rõ về hồ sơ đề nghị thanh toán như sau:

1. Giấy đề nghị thanh toán chi phí KCB BHYT lập theo mẫu do BHXH Việt Nam ban hành.

2. Các thủ tục, giấy tờ theo quy định tại Điều 8 của Thông tư.

3. Giấy ra viện.

4. Bản chính các chứng từ hợp lệ (hóa đơn mua thuốc, hóa đơn thu viện phí và các chứng từ có liên quan).

- Việc thanh toán trực tiếp được thực hiện theo quy định tại Điều 16 như sau: Người bệnh hoặc thân nhân của người bệnh có trách nhiệm nộp hồ sơ quy định tại Điều 15 Thông tư này cho BHXH cấp huyện nơi cư trú.
Có phải đóng BHXH, BHYT trong thời gian thai sản?

Hỏi: Vừa qua tôi nghỉ chế độ thai sản sáu tháng. Đến khi đi làm thì công ty thông báo là thời gian nghỉ chế độ thai sản tôi vẫn phải đóng BHXH, BHYT. Xin hỏi, điều đó có đúng không? NGUYỄN THỊ THỦY (Hà Tĩnh)

Trả lời: Khoản 2, Điều 35 Luật BHXH quy định: Thời gian nghỉ việc hưởng chế độ thai sản được tính là thời gian đóng BHXH. Thời gian này người lao động (NLĐ) và người sử dụng lao động (SDLĐ) không phải đóng BHXH.

Điểm b, Khoản 1, Điều 13 Luật BHYT quy định: Trong thời gian NLĐ nghỉ việc hưởng chế độ thai sản theo quy định của pháp luật về BHXH thì mức đóng hằng tháng tối đa bằng 6% tiền lương tháng của NLĐ trước khi nghỉ thai sản và do tổ chức BHXH đóng.

Như vậy, trường hợp NLĐ nghỉ việc hưởng chế độ thai sản thì trong thời gian đó cả NLĐ và người SDLĐ không phải đóng BHXH, BHYT; thời gian đó được tính là thời gian đóng BHXH.

Hưởng chế độ thai sản khi vợ sinh con

Hỏi: Được biết, Luật BHXH (sửa đổi) quy định nam giới được nghỉ việc hưởng chế độ thai sản khi có vợ sinh con. Vậy lao động nam cần phải có điều kiện gì để được hưởng chế độ này? THÀNH NAM (Thanh Hóa)

Trả lời: Theo Khoản 2, Điều 34 Luật BHXH (sửa đổi) có hiệu lực thi hành từ ngày 1-1-2016 quy định lao động nam đang đóng BHXH khi vợ sinh con được nghỉ việc hưởng chế độ thai sản như sau:

a) 5 ngày làm việc;

b) 7 ngày làm việc khi vợ sinh con phải phẫu thuật, sinh con dưới 32 tuần tuổi;

c) Trường hợp vợ sinh đôi thì được nghỉ 10 ngày làm việc, từ sinh ba trở lên thì cứ thêm mỗi con được nghỉ thêm 3 ngày làm việc;

d) Trường hợp vợ sinh đôi trở lên mà phải phẫu thuật thì được nghỉ 14 ngày làm việc.

Thời gian nghỉ việc hưởng chế độ thai sản quy định tại khoản này được tính trong khoảng thời gian 30 ngày đầu kể từ ngày vợ sinh con.

Như vậy, chỉ cần lao động nam khi có vợ sinh con mà đang tham gia BHXH bắt buộc thì đủ điều kiện hưởng chế độ thai sản như nêu trên.

Nguồn: theo báo Nhân Dân

Số lần xem: 1135

TIN NÓNG

VIDEO TUYÊN TRUYỀN