Vấn đề thắc mắc được ông Nguyễn Việt Tiến cho biết BHXH là một chính sách nhân đạo và thiết thực cho người dân, mà không có một chính sách nào hơn vì nó được nhà nước bảo đảm, khác hẳn với các loại hình bảo hiểm khác. BHXH tự nguyện là hoàn toàn tự nguyện, nhà nước khuyến khích và hỗ trợ mức đóng. Đối với người tham gia BHXH tự nguyện thuộc hộ nghèo nhà nước hỗ trợ 30%; 25% đối với người tham gia BHXH tự nguyện thuộc hộ cận nghèo và 10% đối với các đối tượng khác. Thời gian hỗ trợ tùy thuộc vào thời gian tham gia BHXH tự nguyện thực tế của mỗi người nhưng không quá 10 năm (120 tháng). Hình thức đóng linh hoạt tùy theo khả năng tài chính của mình, mức đóng bằng 22% và đóng lựa chọn định kỳ 3 tháng, 6 tháng hoặc 12 tháng… Chế độ được hưởng hưu trí và tử tuất, ngoài ra khi nghỉ hưu còn được cấp thẻ BHYT miễn phí và mức hưởng cũng cao hơn các đối tượng khác.

Sau mỗi hội nghị đã có hàng trăm người đăng ký tham gia ngay và tin tưởng đây là một chính sách tốt của nhà nước.

 

Bài và ảnh: Hoàng Thiên