Thứ bảy, ngày 14/12/2019

TIN BẢO HIỂM Y TẾ

Mức đóng Bảo hiểm y tế học sinh, sinh viên năm học 2019_2020

15/07/2019

BHXH Tp. Hồ Chí Minh mới ban hành Thông báo số 1562/TB- BHXH ngày 12/7/2019 về mức đóng BHYT học sinh sinh viên (HS-SV) cho năm học 2019-2020, áp dụng từ ngày 1/7/2019.Học sinh, sinh viên tham gia ngày hội tư vấn chính sách BHYT- Ảnh: Mỹ Mỹ

Theo đó trong niên học các em HS-SV có thể lựa chọn phương thức đóng như sau:

1/ Đóng BHYT cho 3 tháng sẽ là 201.150 đồng ( được nhà nước hỗ trợ 60.345 đồng, HS-SV chỉ phải đóng 140.805 đồng;

2/ Đóng BHYT cho 6 tháng sẽ là 402.300 đồng (được nhà nước hỗ trợ 120.690 đồng, HS-SV chỉ phải đóng 281.610 đồng;

3/ Đóng BHYT cho 9 tháng sẽ là 603.450 đồng (được nhà nước hỗ trợ 181.035 đồng, HS-SV chỉ phải đóng 422.415 đồng;

4/ Đóng BHYT cho 12 tháng sẽ là 804.600 đồng (được nhà nước hỗ trợ 241.380 đồng, HS-SV chỉ phải đóng 563.220 đồng;

                BHYT đồng hành với HS-SV trong ngày hội đến trường- Ảnh Đỗ Thuyên

Trường hợp các em HS-SV năm đầu cấp học hoặc đã tham gia BHYT gián đoạn cho năm học trước thì có thể tham gia BHYT ngay từ đầu niên học. Khi đã tham gia BHYT cho cả năm học 2019-2020 (tham gia 12 tháng) nếu nhà nước có điều chỉnh mức cơ sở thì HS-SV và ngân sách nhà nước sẽ không phải đóng bổ sung phần chênh lệch do điều chỉnh mức tiền lương cơ sở đối với thời gian đã đóng BHYT.

                                                                                                                                   Quang Thuận

Nguồn: P. TT- BHXH TP

Số lần xem: 1355

TIN NÓNG

VIDEO TUYÊN TRUYỀN