Thứ hai, ngày 14/10/2019

TIN CHÍNH SÁCH XÃ HỘI

Quyền lợi BHYT khi tham gia 5 năm liên tục

01/07/2019

Người tham gia bảo hiểm y tế (BHYT) liên tục từ 5 năm trở lên được hưởng ưu đãi gì? Thời gian tham gia liên tục 5 năm được xác định như thế nào?

Nguyễn Xuân Huy (Hà Nam)Trả lời:

Theo quy định của Luật BHYT, khi người bệnh có thời gian tham gia BHYT 5 năm liên tục trở lên và có số tiền cùng chi trả chi phí khám bệnh, chữa bệnh trong năm lớn hơn sáu tháng lương cơ sở (trừ trường hợp tự đi khám bệnh, chữa bệnh không đúng tuyến) thì sẽ được quỹ BHYT thanh toán 100% chi phí khám bệnh, chữa bệnh.

Về thời gian tham gia BHYT liên tục, theo quy định tại Khoản 5 Ðiều 12

Nghị định số 146/2018/NÐ-CP (ngày 17-10-2018) của Chính phủ quy định chi tiết và hướng dẫn biện pháp thi hành một số điều của Luật BHYT: Thời gian tham gia BHYT liên tục là thời gian sử dụng ghi trên thẻ BHYT lần sau nối tiếp lần trước; trường hợp gián đoạn tối đa không quá ba tháng.

Nghị định 146/2018 /NÐ-CP cũng hướng dẫn cụ thể một số trường hợp như sau:

- Người được cơ quan có thẩm quyền cử đi công tác, học tập, làm việc hoặc theo chế độ phu nhân, phu quân hoặc con đẻ, con nuôi hợp pháp dưới 18 tuổi đi theo bố hoặc mẹ công tác nhiệm kỳ tại cơ quan Việt Nam ở nước ngoài thì thời gian ở nước ngoài được tính là thời gian tham gia BHYT.

- Người lao động khi đi lao động ở nước ngoài thì thời gian đã tham gia BHYT trước khi đi lao động ở nước ngoài được tính là thời gian đã tham gia BHYT nếu tham gia BHYT khi về nước trong thời gian 30 ngày kể từ ngày nhập cảnh.

- Người lao động trong thời gian làm thủ tục chờ hưởng chế độ trợ cấp thất nghiệp theo quy định của Luật việc làm thì thời gian đã tham gia BHYT trước đó được tính là thời gian đã tham gia BHYT.

- Ðối tượng quy định tại Ðiểm a Khoản 3 Ðiều 12 của Luật BHYT khi nghỉ hưu, xuất ngũ, chuyển ngành hoặc thôi việc, nếu thời gian học tập, công tác trong quân đội nhân dân, công an nhân dân và tổ chức cơ yếu chưa tham gia BHYT thì thời gian đó được tính là thời gian tham gia BHYT liên tục.

Thanh toán cho bệnh nhân phẫu thuật thủy tinh thể có BHYT

Bố tôi có tham gia BHYT. Hiện bố tôi bị đục thủy tinh thể, bác sĩ chỉ định phải phẫu thuật. Vậy khi làm phẫu thuật này, bố tôi sẽ được BHYT thanh toán bao nhiêu?

Trần Minh Anh (Hà Nội)

Trả lời:

Theo quy định tại Thông tư số 04/2017/TT-BYT ngày 14-4-2017 của Bộ Y tế ban hành danh mục và tỷ lệ, điều kiện thanh toán đối với vật tư y tế thuộc phạm vi được hưởng của người tham gia BHYT và Thông tư số 39/2018/TT-BYT ngày 30-11-2018 của Bộ Y tế quy định thống nhất giá dịch vụ khám, chữa bệnh BHYT giữa các bệnh viện cùng hạng trên toàn quốc và hướng dẫn áp dụng giá, thanh toán chi phí khám, chữa bệnh trong một số trường hợp thì người tham gia BHYT khi được chỉ định phẫu thuật thay thủy tinh thể sẽ được quỹ BHYT thanh toán các chi phí trong phạm vi và mức hưởng quy định trên thẻ BHYT như sau:

Dịch vụ kỹ thuật “phẫu thuật đục thủy tinh thể bằng phương pháp Phaco (một mắt)” là 2.642.000 đồng, chưa bao gồm thủy tinh thể nhân tạo, đã bao gồm casset dùng nhiều lần, dịch nhầy.

Vật tư y tế “thủy tinh thể nhân tạo (IOL, toric IOL) các loại, các cỡ (cứng, mềm, treo)” được quỹ BHYT thanh toán tối đa là 3.000.000 đồng/một thủy tinh thể.

Các chi phí khác như xét nghiệm, thuốc điều trị, ngày giường điều trị… trong phạm vi hưởng của người bệnh được quỹ BHYT thanh toán căn cứ trên số lượt chỉ định sử dụng và mức giá theo quy định của pháp luật.

Trường hợp của bố bạn, nếu đi khám bệnh, chữa bệnh đúng tuyến thì được hưởng đầy đủ chế độ BHYT trong phạm vi và mức hưởng trên thẻ BHYT. Nếu đi khám bệnh, chữa bệnh không đúng tuyến thì được quỹ BHYT thanh toán 60% chi phí điều trị nội trú đối với cơ sở khám bệnh, chữa bệnh tuyến tỉnh và 40% chi phí điều trị nội trú đối với cơ sở khám, chữa bệnh tuyến Trung ương.

Nguồn: theo báo Nhân Dân

Số lần xem: 2557

TIN NÓNG

VIDEO TUYÊN TRUYỀN