Chủ nhật, ngày 18/08/2019

TIN CHÍNH SÁCH XÃ HỘI

Hướng dẫn Quy trình giải quyết các chế độ Bảo hiểm xã hội, chi trả các chế độ Bảo hiểm xã hội, Bảo hiểm thất nghiệp tại Thành phố Hồ Chí Minh

03/05/2019

 Sáng 03 tháng 5 năm 2019 tại cơ quan Bảo hiểm xã hội Thành phố Hồ Chí Minh (BHXH) đã diễn ra hội nghị tập huấn Quyết định 166/QĐ-BHXH ngày 31 tháng 01 năm 2019 của Bảo hiểm xã hội Việt Nam.Bà Nguyễn Thị Mỹ Dung phát biểu chỉ đạo tại hội nghị

      Tham dự hội nghị có lãnh đạo BHXH TP, lãnh đạo và viên chức làm công tác chế độ BHXH 24 quận, huyện. Chủ trì hội nghị Bà Nguyễn Thị Mỹ Dung - Phó Giám đốc BHXH TP.HCM.

        Quyết định 166/QĐ-BHXH hướng dẫn quy trình giải quyết các chế độ BHXH, chi trả các chế độ BHXH, BHTN thay thế Quyết định 636/QĐ-BHXH ngày 22 háng 4 năm 2016 của BHXH Việt Nam, Quyết định số 828/QĐ-BHXH ngày 27/5/2016 của BHXH VN, Quyết định số 1515/QĐ-BHXH ngày 17/10/2016 của BHXH VN. Bãi bỏ Công văn số 4644/BHXH-CSXH ngày 18/11/2016 của BHXH Việt Nam hướng dẫn thanh toán phí giám định y khoa, Công văn số 3647/BHXH-CSXH ngày 21/9/2016 của BHXH VN hướng dẫn tạm thời thực hiện chế độ TNLĐ, BNN theo quy định của Luật An toàn, vệ sinh lao động và các quy định khác do Bảo hiểm xã hội VN ban hành trước đây trái với quy định tại Quyết định này.

           Quy trình gồm có 6 chương 12 điều hướng dẫn cụ thể chi tiết trách nhiệm của từng cơ quan đơn vị, cấp quản lý về chi trả chế độ ốm đau, TNLD, BNN, Hưu trí, tử tuấn…Biểu mẫu giải quyết chi trả, báo cáo… Quyết định có hiệu lực từ 01/5/2019. Hội nghị tiếp tục diễn ra trong một ngày.

       Tin ảnh: Mỹ Mỹ

Nguồn: BHXH Tp.HCM

Số lần xem: 1117

TIN NÓNG