Thứ sáu, ngày 19/07/2019

TIN BẢO HIỂM XÃ HỘI

Năm 2019: Phấn đấu đạt chỉ tiêu bao phủ BHXH là 32,3%

11/04/2019

TGĐ Bảo hiểm xã hội (BHXH) Việt Nam vừa ký Quyết định số 357/QĐ-BHXH về việc giao chỉ tiêu phát triển số người tham gia BHXH, BH thất nghiệp giai đoạn 2019-2021Theo số 357/QĐ-BHXH, các chỉ tiêu được đưa ra căn cứ trên cơ sở các Nghị quyết của Chính phủ. Cụ thể, theo Quyết định có hiệu lực thi hành từ ngày 1-1-2019, chỉ tiêu bao phủ BHXH trong năm 2019 phải đạt 32,3%, hai năm tiếp theo là 33,9% và 35,6%; chỉ tiêu bao phủ BH thất nghiệp trong năm 2019 phải đạt 27,3%, năm 2020 đạt 28,6% và năm 2021 đạt 29,8%. Đối với BHXH 63 tỉnh, TP trực thuộc Trung ương, chỉ tiêu bao phủ cũng được BHXH Việt Nam giao chi tiết.

BHXH Việt Nam yêu cầu BHXH các tỉnh, TP tham mưu với UBND tỉnh để trình HĐND tỉnh thông qua chỉ tiêu thực hiện BHXH, BH thất nghiệp trong chỉ tiêu phát triển kinh tế - xã hội hàng năm; đề xuất ngân sách địa phương và huy động mọi nguồn lực để hỗ trợ thêm cho người dân tham gia BHXH tự nguyện; phối hợp với các Sở, ngành có liên quan xây dựng kế hoạch và giải pháp triển khai thực hiện.

Thường xuyên trao đổi, cung cấp thông tin về người lao động, tiền lương của DN đóng trên địa bàn để rà soát, đối chiếu và xử lý tình trạng trốn đóng, nợ đọng BHXH, BH thất nghiệp; tăng cường công tác tuyên truyền, phổ biến chính sách, pháp luật, thanh tra, kiểm tra và xử lý các hành vi vi phạm pháp luật về BHXH, BH thất nghiệp.

Rà soát, phân tích, đối chiếu dữ liệu do cơ quan thuế cung cấp với dữ liệu cơ quan BHXH đang quản lý, để xác định số lao động thuộc diện tham gia, chưa tham gia; xây dựng kế hoạch thanh tra, kiểm tra tại DN để đôn đốc thu BHXH, BHYT, BH thất nghiệp cho NLĐ; mở rộng mạng lưới đại lý thu, đảm bảo mỗi thôn, bản, tổ dân phố có ít nhất một điểm thu BHXH tự nguyện; phối hợp với các đơn vị liên quan tổ chức tuyên truyền phát triển số người tham gia BHXH, BH thất nghiệp bằng nhiều phương án; định kỳ 6 tháng tổ chức sơ kết, đánh giá kết quả thực hiện chỉ tiêu BHXH, BH thất nghiệp được giao tại địa phương; báo cáo, đề xuất BHXH Việt Nam kịp thời tháo gỡ khó khăn, vướng mắc trong quá trình thực hiện.

BHXH Việt Nam giao Ban Thu chỉ đạo, hướng dẫn BHXH tỉnh, TP phối hợp với các đơn vị liên quan tổ chức triển khai phát triển số người tham gia BHXH, BH thất nghiệp theo các phương án, đề án và giải pháp phù hợp với từng địa phương; thanh tra, kiểm tra việc chấp hành pháp luật về BHXH, BH thất nghiệp tại các đơn vị, tổ chức sử dụng, xử lý kịp thời các hành vi vi phạm theo quy định của pháp luật; kiểm tra, giám sát việc thực hiện các quy định đối với BHXH tỉnh, TP; phối hợp với các đơn vị liên quan tổ chức đào tạo kỹ năng tiếp cận, vận động, tuyên truyền người tham gia BHXH cho cán bộ viên chức thuộc BHXH tỉnh, BHXH huyện và nhân viên đại lý thu; định kỳ sơ kết, tổng kết và đề xuất khen thưởng đối với tập thể, cá nhân trong phát triển số người tham gia BHXH; báo cáo, đề xuất giải pháp tháo gỡ khó khăn, vướng mắc trong quá trình thực hiện nhiệm vụ.

 

Nguồn: theo trang PL&XH

Số lần xem: 191

TIN NÓNG

- Ngày 9/5/2019 BHXH TP. Hồ Chí Minh đã ban hành văn bản số 969/BHXH-QLT về việc thực hiện quy chế cấp mã số bảo hiểm xã hội cho người tham gia theo Quyết định số 346/QĐ-BHXH. Mời các cá nhân, đơn vị quan tâm xem chi tiết tại menu VĂN BẢN.

- Ngày 26/4/2019 BHXH TP. Hồ Chí Minh đã ban hành văn bản số 890/BHXH-CST về việc thông báo thay đổi thông tin cơ sở KCB các tỉnh năm 2019, mời các cá nhân và đơn vị quan tâm xem chi tiết tại menu: DANH MỤC\ Cơ sở nhận KCB BHYT tại các tỉnh.Hoặc xem tại: https://drive.google.com/file/d/1Cu5N-l-5u7ElXfLz9mdolypw540TTBGa/view?usp=sharing

 

KHÔNG GÌ THUẬN LỢI HƠN:

 

Để biết thông tin cá nhân về BHXH, BHYT với dịch vụ tin nhắn gửi về 8079

(cước phí 1.000 đồng/tin nhắn)