Thứ bảy, ngày 14/12/2019

TIN CHÍNH SÁCH XÃ HỘI

Chính sách nào về BHXH tự nguyện; BHYT cho Hội viên hội phụ nữ !

25/03/2019

Chiều ngày 23 tháng 3 năm 2019 tại Hội trường Hội Liên Hiệp Phụ Nữ quận 5 đã diễn ra buổi tọa đàm về chính sách BHXH tự nguyện và BHYT hộ gia đình cho Hội viên hội phụ nữ trong quận. Tham dự hội nghị có ông Lâm Phong, Giám đốc BHXH quận 5, bà Nhan Huệ Phương quận ủy viên, phó Ban dân vận quận ủy; bà Trần Thị Thu Hương quận ủy viên, Chủ tịch Hội Liên Hiệp Phụ Nữ quận 5.Người dân đăng ký tham gia BHXH tự nguyện tại hội nghị

Tại buổi tọa đàm đã nghe báo cáo viên thông tin về một số điểm mới của chính sách BHXH, BHYT từ ngày 01/1/2019. Theo đó, từ năm 2019 sẽ không in, cấp mới thẻ BHYT mà cơ quan bảo hiểm xã hội sẽ cấp nối giá trị sử dụng thẻ trong dữ liệu “ trên thẻ BHYT không ghi thời hạn sử dụng của thẻ mà chỉ ghi ngày bắt đầu có giá trị sử dụng” và dần tiến tới cấp thẻ điện tử. Thời gian giải quyết cấp thẻ BHYT rút từ 7 ngày xuống còn 5 ngày. Cấp lại thẻ BHYT thời gian giải quyết không quá 2 ngày, nếu không thay đổi thông tin.

Đáng chú ý, ông Phong thông tin mức đóng BHYT sẽ tăng đối với nhiều đối tượng vì từ ngày 1.7.2019, mức lương cơ sở tăng lên 1,49 triệu đồng/tháng theo Nghị quyết 70/2018/QH14. Trong khi đó, Luật Bảo hiểm y tế quy định, mức đóng BHYT hàng tháng của các đối tượng sau đây bằng 4,5% mức lương cơ sở: Người hoạt động không chuyên trách ở xã, phường, thị trấn; Người đang hưởng trợ cấp bảo hiểm xã hội hàng tháng do bị tai nạn lao động, bệnh nghề nghiệp;  Người lao động nghỉ việc hưởng trợ cấp ốm đau do mắc bệnh thuộc Danh mục bệnh cần chữa trị dài ngày; Cán bộ xã, phường, thị trấn đã nghỉ việc đang hưởng trợ cấp bảo hiểm xã hội hàng tháng.

 

Về BHXH tự nguyện người tham gia đóng bằng 22% mức thu nhập tháng do người lao động lựa chọn để đóng vào quỹ hưu trí và tử tuất; mức thu nhập tháng làm căn cứ đóng bảo hiểm xã hội thấp nhất bằng mức chuẩn hộ nghèo của khu vực nông thôn và cao nhất bằng 20 lần mức lương cơ sở điểm a Khoản 1 Điều 1 Quyết định 59/2015/QĐ-TTg quy định: Chuẩn nghèo: 700.000 đồng/người/tháng ở khu vực nông thôn. Mức lương cơ sở tính đến ngày 30.6.2019 là: 1.390.000 đồng/tháng (Mức này theo Nghị định 72/2018/NĐ-CP).

Căn cứ theo các quy định nêu trên thì mức thu nhập tối thiểu tham gia bảo hiểm xã hội tự nguyện là 700.000 đồng/tháng và mức tối đa là 27.800.000 đồng/tháng. Như vậy, mức thấp nhất đóng vào quỹ hưu trí và tử tuất là 154.000 đồng/tháng và mức cao nhất là 6.116.000 đồng/tháng tính đến ngày 30.6.2019 và là 6.556.000 đồng/tháng sau ngày 1.7.2019.

Về phương thức đóng, người tham gia BHXH tự nguyện được chọn một trong các phương thức đóng sau đây để đóng vào quỹ hưu trí và tử tuất: Đóng hằng tháng; Đóng 3 tháng một lần; Đóng 6 tháng một lần; Đóng 12 tháng một lần; Đóng một lần cho nhiều năm về sau nhưng không quá 5 năm một lần; Đóng một lần cho những năm còn thiếu đối với người tham gia bảo hiểm xã hội đã đủ điều kiện về tuổi để hưởng lương hưu theo quy định nhưng thời gian đóng bảo hiểm xã hội còn thiếu không quá 10 năm (120 tháng) thì được đóng cho đủ 20 năm để hưởng lương hưu.

Về mức hỗ trợ người tham gia

+ Diện Hộ nghèo: Ngân sách hỗ trợ 30% của 22% mức thu nhập hàng tháng của người tham gia BHXH TN.

+ Hộ cận nghèo: Ngân sách hỗ trợ 25% của 22% mức thu nhập hàng tháng của người tham gia BHXH TN.

+ Các đối tượng khác: Ngân sách hỗ trợ 10% của 22% mức chuẩn hộ nghèo của khu vực nông thôn theo quy định của Thủ tướng Chính phủ.

- Thời gian hỗ trợ tùy thuộc vào thời gian tham gia BHXH TN thực tế của mỗi người, nhưng không quá 10 năm (120 tháng).

+ Riêng người thuộc hộ nghèo, cận nghèo, vượt chuẩn nghèo được hỗ trợ tham gia BHXH TN như chính sách hỗ trợ đối với hộ cận nghèo, thời gian hỗ trợ là 12 tháng kể từ ngày địa phương xác nhận hộ vượt chuẩn. Sau 12 tháng, người tham gia được hỗ trợ như các đối tượng khác, thời gian hỗ trợ được tính tiếp theo thời gian đã được hỗ trợ diện hộ vượt chuẩn và tồng thời gian hỗ trợ không quá 10 năm (120 tháng).

Người muốn tham gia BHXH tự nguyện có thể đến Đại lý thu BHXH, BHYT đặt tại UBND xã, phường hoặc Bưu cục của Bưu điện trên địa bàn để đăng ký tham gia BHXH tự nguyện và làm thủ tục nộp tiền tại đó.

 Ngay tại hội nghị đã có 17 người đăng ký tham gia BHXH tự nguyện và 21 người đăng ký tham gia BHYT Hộ gia đình./.

Tin ảnh: Đỗ Thuyên

Nguồn: BHXH TP.HCM

Số lần xem: 798

TIN NÓNG

VIDEO TUYÊN TRUYỀN