Chủ nhật, ngày 18/08/2019

TIN CHÍNH SÁCH XÃ HỘI

Chế độ tử tuất cho thân nhân người tham gia BHXH

30/01/2019

Những người có thời gian đóng bảo hiểm xã hội (BHXH) bắt buộc lại vừa có thời gian đóng BHXH tự nguyện thì việc giải quyết chế độ tử tuất thực hiện như thế nào?

Bà Phạm Thị Trang (Phường 4,quận Tân Bình, TP.HCM)Thời gian tính hưởng chế độ tử tuất là tổng thời gian đã đóng BHXH bắt buộc và BHXH tự nguyện, không bao gồm thời gian đóng BHXH đã được tính hưởng BHXH một lần.

Người lo mai táng được nhận trợ cấp mai táng bằng 10 lần mức lương cơ sở đối với người chết hoặc bị tòa án tuyên bố là đã chết thuộc một trong các trường hợp sau:

gười tham gia BHXH tự nguyện có thời gian đóng BHXH bắt buộc từ đủ 12 tháng trở lên;

Người tham gia BHXH tự nguyện có thời gian tính hưởng chế độ tử tuất từ đủ 60 tháng trở lên;

Người tham gia BHXH tự nguyện đang hưởng trợ cấp tai nạn lao động, bệnh nghề nghiệp hằng tháng đã nghỉ việc; người đang hưởng lương hưu.

Người tham gia BHXH tự nguyện chết hoặc bị tòa án tuyên bố là đã chết thuộc một trong các trường hợp sau thì thân nhân của họ được hưởng trợ cấp tuất hằng tháng:

Đã đóng BHXH bắt buộc từ đủ 15 năm trở lên nhưng chưa hưởng BHXH một lần; đang hưởng trợ cấp tai nạn lao động, bệnh nghề nghiệp hằng tháng với mức suy giảm khả năng lao động từ 61% trở lên;

Trường hợp thân nhân đủ điều kiện hưởng trợ cấp tuất hằng tháng mà có nguyện vọng hưởng trợ cấp tuất một lần thì được hưởng trợ cấp tuất một lần, trừ trường hợp con dưới sáu tuổi, con hoặc vợ hoặc chồng bị suy giảm khả năng lao động từ 81% trở lên.

Trường hợp người tham gia BHXH tự nguyện chết hoặc bị tòa án tuyên bố là đã chết mà không có thân nhân theo quy định thì việc xác định người nhận trợ cấp tuất một lần được thực hiện theo quy định của pháp luật về thừa kế.

Nguồn: Báo Pháp luật TP

Số lần xem: 637

TIN NÓNG