Chủ nhật, ngày 18/08/2019

TIN BẢO HIỂM Y TẾ

Hệ thống thông tin giám định BHYT kết nối 12.000 cơ sở khám chữa bệnh

28/01/2019

Tính đến nay, hệ thống CNTT của BHXH VN được triển khai từ Trung ương tới 63 tỉnh, thành phố, 709 huyện và tất cả các cơ sở y tế; triển khai thực hiện giao dịch điện tử trên tất cả các lĩnh vực. Nguồn ảnh: Internet

Đến nay, số lượng dịch vụ công trực tuyến mức độ 3, 4 hiện có 19 dịch vụ với tổng số hồ sơ điện tử được tiếp nhận và giải quyết trực tuyến là 47,72 triệu hồ sơ.

BHXH VN cũng đã xây dựng, đưa vào sử dụng hệ thống phần mềm nghiệp vụ với mục tiêu tin học hóa toàn diện hoạt động nghiệp vụ của ngành thống nhất từ Trung ương đến địa phương nhằm công khai, minh bạch hoạt động của cơ quan BHXH trên môi trường mạng, nâng cao năng lực hiệu quả phục vụ người dân và đơn vị sử dụng lao động. Đặc biệt trong đó, Hệ thống thông tin giám định BHYT của ngành đã kết nối tới hơn 12.000 cơ sở khám chữa bệnh (KCB) BHYT từ tuyến xã đến Trung ương trên phạm vi toàn quốc (gần 100%), tiếp nhận hồ sơ KCB điện tử đề nghị thanh toán của hàng triệu lượt người KCB BHYT với tỉ lệ liên thông dữ liệu hàng tháng đạt trên 95%. 

Nguồn: Báo Lao động

Số lần xem: 372

TIN NÓNG