Chủ nhật, ngày 18/08/2019

TIN BẢO HIỂM XÃ HỘI

Sau thanh tra, các DN nộp hơn 1.900 tỉ đồng nợ BHXH

28/01/2019

Năm 2018, tỉ lệ nợ đọng BHXH, BHYT được duy trì ở mức thấp nhất từ trước đến nay, bằng 1,7% tổng số phải thu, giảm 1,2% so với năm 2017. Có được kết quả này là do toàn ngành BHXH đã nỗ lực thực hiện nhiều biện pháp, trong đó công tác thanh tra, kiểm tra được tăng cường mạnh mẽ.

 Việc thanh tra về BHXH đã góp phần đảm bảo quyền lợi của CNLĐ. Trong ảnh là CNLĐ đang làm việc trong một doanh nghiệp da giày. Ảnh: V.L

Phát hiện 47.393 lao động tham gia thiếu mức quy định

Theo BHXH Việt Nam, trong năm 2018, toàn ngành BHXH đã tiến hành thanh tra chuyên ngành tại 8.007 đơn vị, DN; kiểm tra tại 9.240 đơn vị; thanh tra, kiểm tra liên ngành tại 5.117 đơn vị, DN. Kết quả đã phát hiện 44.460 lao động thuộc đối tượng phải tham gia BHXH, BHYT, BHTN nhưng chưa tham gia hoặc đóng thiếu thời gian (số tiền truy đóng 125,3 tỉ đồng). Phát hiện 47.393 lao động tham gia thiếu mức quy định (số tiền phải truy đóng 53,3 tỉ đồng). Tổng số tiền các đơn vị, DN nợ trước khi có quyết định thanh tra, kiểm tra là 3.542 tỉ đồng; số tiền nợ đóng các đơn vị đã nộp trong và sau thời gian thanh tra, kiểm tra là 1.907 tỉ đồng.

Qua kiểm tra công tác chi chế độ BHXH, BHTN, yêu cầu thu hồi về quỹ BHXH số tiền 11,5 tỉ đồng do NLĐ tại đơn vị hưởng chế độ BHXH không đúng quy định; 7,2 tỉ đồng do hưởng BHTN không đúng quy định. Sau kiểm tra công tác quản lý, thanh quyết toán chi phí KCB BHYT, yêu cầu thu hồi về quỹ BHYT số tiền 158,9 tỉ đồng chi phí KCB BHYT không đúng quy định. Đã lập 970 biên bản vi phạm hành chính trong lĩnh vực BHXH, BHYT, BHTN đối với các đơn vị sử dụng lao động, với tổng số tiền xử phạt phải thu là 34,36 tỉ đồng.

Bên cạnh đó, BHXH Việt Nam đã tổ chức nhiều đoàn kiểm tra việc thực hiện chính sách BHYT tại các địa phương; đồng thời, phối hợp với Kiểm toán Nhà nước thực hiện kiểm toán việc thanh toán chi phí KCB BHYT tại gần 40 tỉnh, thành phố, qua đó đã phát hiện nhiều nội dung thanh toán sai quy định, kiến nghị thu hồi về Quỹ BHYT hàng trăm tỉ đồng.

Một trong những đơn vị thực hiện công tác thanh tra hiệu quả là BHXH tỉnh Tuyên Quang. Ngay từ đầu năm 2018, BHXH tỉnh Tuyên Quang đã chủ động xây dựng kế hoạch thanh tra, kiểm tra; tập trung thanh tra chuyên ngành đóng đối với các đơn vị sử dụng lao động nợ đọng số tiền lớn, thời gian kéo dài; kiểm tra tại các cơ sở KCB BHYT và các đại lý thu, đại diện chi trả chế độ BHXH, BHYT, BHTN. Qua thanh tra, kiểm tra đã phát hiện những sai phạm, hạn chế trong thực hiện chế độ BHXH, BHTN, BHYT tại của các đơn vị sử dụng lao động thuộc đối tượng thanh tra, kiểm tra, đã yêu cầu các đối tượng nghiêm túc chấn chỉnh, khắc phục theo quy định. Chỉ trong 5 tháng đầu năm 2018, BHXH tỉnh đã yêu cầu truy đóng BHXH cho 60 lao động thuộc đối tượng tham gia BHXH, BHYT bắt buộc nhưng chưa được đăng ký tham gia, số tiền truy đóng bằng 575.463.827 đồng; truy thu do đóng chưa đúng mức tiền lương của 102 lao động, số tiền là 377.153.239 đồng; yêu cầu trích nộp số tiền nợ BHXH, BHYT, BHTN còn nợ đọng. Qua thanh tra còn phát hiện việc thực hiện chế độ BHXH tại một số DN còn chưa nghiêm túc, chưa thực hiện đầy đủ các quy định của Bộ Luật Lao động về tiền lương, hợp đồng lao động.

Ứng dụng CNTT trong công tác thanh tra

Để phát huy hiệu quả thanh tra, BHXH Việt Nam đang xây dựng hướng dẫn thực hiện thanh tra chuyên ngành đột xuất, tự động. Theo đó, BHXH Việt Nam đã bổ sung chức năng tự động ban hành quyết định thanh tra đột xuất đối với những đơn vị có phát sinh nợ tiền đóng BHXH, BHYT, BHTN từ 3 tháng trở lên trên phần mềm quản lý thu - TST. Với việc ứng CNTT, sử dụng phần mềm, các bước thực hiện như chuẩn bị thủ tục, hồ sơ thanh tra chuyên ngành đóng BHXH, BHYT, BHTN đột xuất (gồm rà soát, tổng hợp danh sách đơn vị, biên bản vi phạm hành chính, thông báo đến đơn vị) và tổ chức thực hiện thanh tra chuyên ngành đột xuất sẽ được thực hiện nhanh hơn với sự phối hợp từ Phòng Khai thác và thu nợ, Phòng Quản lý thu, Phòng Thanh tra - Kiểm tra, cơ quan BHXH cấp huyện.

Qua hệ thống phần mềm, việc theo dõi, đôn đốc BHXH các tỉnh, thành phố cũng được thực hiện bài bản, kịp thời hơn. Hiện nay, việc điều chỉnh, bổ sung chức năng quản lý công tác thanh tra chuyên ngành đóng BHXH, BHTN, BHYT đột xuất trên phần mềm TST đang được thực hiện.

Ngoài ra, BHXH Việt Nam sẽ tiếp tục đẩy mạnh công tác thanh tra, kiểm tra liên ngành; công tác thanh tra chuyên ngành, kiểm tra đóng BHXH, BHYT, BHTN; phối hợp chặt chẽ với cơ quan, đơn vị chức năng xác định số lao động thuộc diện tham gia BHXH bắt buộc để đôn đốc, yêu cầu đơn vị, DN tham gia BHXH bắt buộc đầy đủ cho NLĐ; phối hợp với cơ quan thi hành án dân sự, ngân hàng để thu, thu nợ BHXH, BHYT.

Nguồn: Báo Lao động

Số lần xem: 350

TIN NÓNG