Chủ nhật, ngày 18/08/2019

TIN BẢO HIỂM XÃ HỘI

Năm 2018, BHXH Việt Nam thanh kiểm tra hơn 22.000 đơn vị, doanh nghiệp

26/01/2019

Theo báo cáo của BHXH Việt Nam, trong năm 2018, toàn ngành BHXH đã tiến hành thanh tra chuyên ngành tại 8.007 đơn vị, doanh nghiệp; kiểm tra tại 9.240 đơn vị; thanh tra kiểm tra liên ngành tại 5.117 đơn vị, doanh nghiệp. 


Thanh tra chuyên ngành về công tác đóng BHXH, BHYT, BHTN tại doanh nghiệp trên địa bàn thành phố Bắc Kạn

Qua quá trình thanh kiểm tra đã phát hiện 44.460 lao động thuộc đối tượng phải tham gia BHXH, BHYT, BHTN nhưng chưa tham gia hoặc đóng thiếu thời gian (số tiền truy đóng 125,3 tỷ đồng). Phát hiện 47.393 lao động tham gia thiếu mức quy định (số tiền phải truy đóng 53,3 tỷ đồng). Tổng số tiền các đơn vị, doanh nghiệp nợ trước khi có Quyết định thanh tra, kiểm tra là 3.542 tỷ đồng; số tiền nợ đóng các đơn vị đã nộp trong và sau thời gian thanh tra, kiểm tra là 1.907 tỷ đồng.

Qua kiểm tra công tác chi chế độ BHXH, BHTN, yêu cầu thu hồi về quỹ BHXH số tiền 11,5 tỷ đồng do người lao động tại đơn vị hưởng chế độ BHXH không đúng quy định; 7,2 tỷ đồng do hưởng BHTN không đúng quy định. Sau kiểm tra công tác quản lý, thanh quyết toán chi phí khám chữa bệnh BHYT, yêu cầu thu hồi về quỹ BHYT số tiền 158,9 tỷ đồng chi phí khám chữa bệnh BHYT không đúng quy định. Đã lập 970 biên bản vi phạm hành chính trong lĩnh vực BHXH, BHYT, BHTN đối với các đơn vị sử dụng lao động, với tổng số tiền xử phạt phải thu là 34,36 tỷ đồng.

Bên cạnh đó, BHXH Việt Nam đã tổ chức nhiều Đoàn kiểm tra việc thực hiện chính sách BHYT tại các địa phương; đồng thời, phối hợp với Kiểm toán Nhà nước thực hiện kiểm toán việc thanh toán chi phí khám, chữa bệnh BHYT tại gần 40 tỉnh, thành phố, qua đó đã phát hiện nhiều nội dung thanh toán sai quy định, kiến nghị thu hồi về Quỹ BHYT hàng trăm tỷ đồng.

Để phát hiệu quả thanh tra, BHXH Việt Nam đang xây dựng hướng dẫn thực hiện thanh tra chuyên ngành đột xuất, tự động. Theo đó, BHXH Việt Nam đã bổ sung chức năng tự động ban hành Quyết định thanh tra đột xuất đối với những đơn vị có phát sinh nợ tiền đóng BHXH, BHYT, BHTN từ 03 tháng trở lên trên phần mềm quản lý thu – TST.

Với việc ứng dụng công nghệ thông tin, sử dụng phần mềm, các bước thực hiện như: chuẩn bị thủ tục, hồ sơ thanh tra chuyên ngành đóng BHXH, BHYT, BHTN đột xuất (gồm rà soát, tổng hợp danh sách đơn vị, biên bản vi phạm hành chính, thông báo đến đơn vị) và tổ chức thực hiện thanh tra chuyên ngành đột xuất sẽ được thực hiện nhanh hơn với sự phối hợp từ Phòng Khai thức và thu nợ, Phòng Quản lý thu, Phòng Thanh tra – Kiểm tra, cơ quan BHXH cấp huyện. 

Qua hệ thống phần mềm, việc theo dõi, đôn đốc BHXH các tỉnh, thành phố cũng được thực hiện bài bản, kịp thời hơn. Hiện nay, việc điều chỉnh, bổ sung chức năng quản lý công tác thanh tra chuyên ngành đóng BHXH, BHTN, BHYT đột xuất trên phần mềm TST đang được thực hiện./.

Nguồn: theo Tạp chí Người làm báo

Số lần xem: 263

TIN NÓNG