Chủ nhật, ngày 18/08/2019

HOẠT ĐỘNG - SỰ KIỆN

Viên chức BHXH Tp.HCM quán triệt Nghị quyết lần thứ 8 Ban Chấp Hành Trung Ương Đảng khóa XII.

25/01/2019

Ngày 23/01/2019, tại trụ sở cơ quan Bảo hiểm xã hội Tp.HCM (BHXH Tp.HCM), Đảng Bộ BHXH Tp.HCM tổ chức buổi Hội nghị Học tập, quán triệt và triển khai thực hiện các nội dung Hội nghị lần thứ 8 Ban Chấp Hành Trung Ương Đảng khóa XII cho toàn thể đảng viên thuộc Đảng bộ BHXH Thành phố; Trưởng phòng, Phó Trưởng phòng nghiệp vụ chưa là đảng viên; Các đồng chí trong Ban Chấp hành Đoàn cơ sở, Ban Chấp hành Công đoàn cơ sở, Ban Chấp hành Chi đoàn bộ phận, Chủ tịch và Phó Chủ tịch Công đoàn bộ phận, Tổ trưởng và Tổ phó Tổ Công đoàn trực thuộc.Tại Hội nghị, Thạc sĩ Hà Trung Thành - Giảng viên chính Học viện cán bộ Tp. Hồ Chí Minh đã trình bày cụ thể:  những nội dung căn bản, cốt lõi, điểm mới của các nội dung Nghị quyết Hội nghị lần thứ 8 Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XII, bao gồm: Nghị quyết số 36-NQ/TW; Quy định số 08-QĐi/TW; Kết luận về tình hình kinh tế - xã hội, ngân sách nhà nước năm 2018; kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội, dự toán ngân sách nhà nước năm 2019.

Đảng ủy đã xây dựng chương trình, kế hoạch hành động thực hiện các nội dung Nghị quyết Hội nghị Trung ương 8 khóa XII trên cơ sở vận dụng các mục tiêu, quan điểm, nhiệm vụ, giải pháp của các Nghị quyết vào thực tiễn, đặc thù, điều kiện, nhiệm vụ chính trị nhằm lựa một số nội dung cụ thể liên quan trực tiếp đến đơn vị để xây dựng chương trình, kế hoạch hành động của tập thể trên cơ sở bám sát, cụ thể hóa các chương trình, kế hoạch hành động của Đảng ủy Khối, Thành ủy Thành phố. Chương trình, kế hoạch hành động phải được thảo luận dân chủ trong Đảng ủy và thông qua hội nghị cán bộ chủ chốt.

Bên cạnh đó, Đảng ủy khối cũng yêu cầu người đứng đầu Đảng ủy, đơn vị xây dựng kế hoạch hành động thực hiện Nghị quyết phù hợp với chức trách, nhiệm vụ được giao; thể hiện quyết tâm, tinh thần đổi mới, chủ động, sáng tạo, dám nghĩ, dám làm, dám chịu trách nhiệm của người đứng đầu. Kế hoạch hành động của người đứng đầu có thể thực hiện bằng kế hoạch riêng hoặc bằng hình thức bổ sung vào nội dung kế hoạch hành động thực hiện Nghị quyết XII của Đảng trong năm 2019.

Sau buổi học tập tất cả đảng viên tham dự các lớp học tập, quán triệt các nội dung Nghị quyết Trung ương 8 khóa XII đều phải viết bài thu hoạch thể hiện nhận thức của bản thân về thực trạng (thành tựu, hạn chế và nguyên nhân), những điểm mới, quan điểm, mục tiêu, giải pháp trong các nghị quyết; liên hệ với thực hiện nhiệm vụ chính trị của ngành, cơ quan, đơn vị; đặc biệt chú ý đề xuất giải pháp kiến nghị các biện pháp thực hiện ở ngành, cơ quan, đơn vị và trách nhiệm cụ thể của từng cá nhân.

Thạc sĩ Hà Trung Thành đã tạo không khí sôi nổi tại buổi học tập thông qua các dữ liệu thực tiễn, giúp cho toàn thể đảng viên Đảng bộ Bảo hiểm xã hội Thành phố nhận thức sâu sắc, nắm vững những quan điểm cơ bản, những chủ trương, mục tiêu, nhiệm vụ và những điểm mới trong các Nghị quyết Hội nghị Trung ương 8 khóa XII; trên cơ sở đó, Đảng ủy xây dựng chương trình, kế hoạch hành động sớm đưa Nghị quyết vào cuộc sống./.

Bài và ảnh: Mỹ Mỹ

Nguồn: BHXH TP.HCM

Số lần xem: 376

TIN NÓNG