Thứ bảy, ngày 19/01/2019

TIN BẢO HIỂM XÃ HỘI

Tỉ lệ nợ BHXH giảm mạnh

10/01/2019

Ông Chu Mạnh Sinh, Chánh Văn phòng BHXH Việt Nam, cho biết năm 2018, toàn ngành thu BHXH, BHYT, bảo hiểm thất nghiệp (BHTN) được 332.006 tỉ đồng, vượt 1.400 tỉ đồng so kế hoạch.


Người dân làm thủ tục BHXH tại TP HCM.

Số nợ phải tính lãi giảm còn 5.715 tỉ đồng, bằng 1,7% so với số phải thu (giảm 1,2% so với năm 2017) và đạt mức thấp nhất từ trước tới nay. Toàn quốc có 14,724 triệu người tham gia BHXH (trong đó gồm 14,45 triệu người tham gia BHXH bắt buộc, 271.000 người tham gia BHXH tự nguyện), đạt 100,7% kế hoạch được giao, chiếm khoảng 30,4% lực lượng lao động trong độ tuổi. Cùng đó, cả nước có 12,68 triệu người tham gia BHTN, đạt 101,1% kế hoạch được giao, chiếm khoảng 26,2% lực lượng lao động trong độ tuổi. Toàn quốc có 83,515 triệu người tham gia BHYT, vượt kế hoạch được giao và đạt tỉ lệ bao phủ 88,5% dân số.

Tính đến hết tháng 12-2018 cả nước đã rà soát, bàn giao được 13,24 triệu sổ BHXH cho người lao động, đạt 99,1% trên tổng số người lao động đang tham gia. Giải quyết cho 122.843 người hưởng BHXH hằng tháng (trong đó hưởng lương hưu là 99.290 người); 810.033 người hưởng trợ cấp một lần (trong đó hưởng chế độ BHXH một lần là 695.363 người); 768.739 người hưởng chế độ BHTN; khám chữa bệnh BHYT cho trên 177,6 triệu lượt người… 

Nguồn: theo báo Người Lao Động

Số lần xem: 162

TIN NÓNG

- Ngày 08/01/2019 BHXH TP Hồ Chí Minh ban hành thông báo số 54/TB-BHXH  về việc Điều chỉnh lãi suất tính lãi chậm đóng, truy đóng BHYT, BHXH, BHTN. Kính mời các cá nhân, đơn vị quan tâm xem chi tiết tại menu VĂN BẢN.

- Ngày 02/01/2019 BHXH TP Hồ Chí Minh ban hành văn bản số 07/BHXH-CNTT gửi các cơ sở khám chữa bệnh tại TP. Hồ Chí Minh về việc hướng dẫn ĐĂNG KÝ MẪU DẤU, MẪU CHỮ KÝ CẤP GIẤY CHỨNG NHẬN NGHỈ VIỆC HƯỞNG BẢO HIỂM XÃ HỘI, phụ lục 08 (kèm theo TT số 56/2017/TT-BYT) và các phụ lục có liên quan đến việc cấp giấy chứng nhận nghỉ việc hưởng bảo hiểm xã hội. Kính mời các cá nhân, đơn vị quan tâm xem chi tiết tại menu VĂN BẢN.

- Ngày 03/01/2019 BHXH TP Hồ Chí Minh ban hành thông báo số 08/TB-BHXH về việc ĐIỀU CHỈNH LÃI SUẤT TÍNH LÃI CHẬM ĐÓNG, TRUY ĐÓNG BHYT. Kính mời các cá nhân, đơn vị xem chi tiết tại menu VĂN BẢN.

- Ngày 03/01/2019 BHXH TP Hồ Chí Minh ban hành văn bản số 10/BHXH-QLT gửi các đơn vị sử dụng lao động trên địa bàn TP. Hồ Chí Minh về việc TỶ GIÁ NGOẠI TỆ 6 THÁNG ĐẦU NĂM 2019 kính mời các đơn vị sử dụng lao động xem chi tiết tại menu VĂN BẢN.