Thứ bảy, ngày 19/01/2019

TIN CHÍNH SÁCH XÃ HỘI

Tăng cường hợp tác quốc tế về cải cách chính sách BHXH

09/01/2019

Ngày 07/01, tại Hà Nội, Phó Tổng Giám đốc BHXH Việt Nam Đào Việt Ánh, lãnh đạo một số đơn vị trực thuộc BHXH Việt Nam trao đổi cùng đoàn chuyên gia của Ngân hàng Thế giới (WB) về dự án hỗ trợ kỹ thuật Cải cách hưu trí.Tại buổi làm việc, hai bên cùng trao đổi, thống nhất về nội dung, lịch trình triển khai các hoạt động hỗ trợ của WB với hoạt động nghiên cứu và đưa ra các khuyến nghị về cải cách chính sách BHXH của Việt Nam.

Theo đó, các chuyên gia của WB sẽ tập trung tìm hiểu, nghiên cứu về các nội dung: các yếu tố tác động đến cải cách chính sách BHXH; quản trị hệ thống BHXH; các chế độ chi trả; đo lường sự hài lòng của người tham gia BHXH… Trên cơ sở đó, cùng với những bài học kinh nghiệm cải cách chính sách BHXH ở một số quốc gia nhóm chuyên gia của WB sẽ đưa ra các khuyến nghị cho Việt Nam.

Dự kiến từ ngày 07/01 đến ngày 11/01/2019, nhóm chuyên gia của WB sẽ trực tiếp tìm hiểu, nghiên cứu thực tiễn tại các đơn vị: Văn phòng Hội đồng quản lý BHXH Việt Nam, Vụ Tổ chức cán bộ, Trung tâm CNTT, Trung tâm truyền thông, Trung tâm Lưu trữ, Ban Thu, Vụ Kiểm toán nội bộ, Vụ Kế hoạch và đầu tư, Văn phòng, Ban Sổ - Thẻ, Trường Đào tạo BHXH, Vụ Tài chính kế toán và Vụ Hợp tác quốc tế.  

Hoạt động hỗ trợ của nhóm chuyên gia WB với cải cách chính sách BHXH ở Việt Nam là sự cụ thể hóa nội dung được trao đổi, thống nhất giữa Phó Thủ tướng Chính phủ Vương Đình Huệ và đại diện lãnh đạo WB vào tháng 05/2018 vừa qua./.

Nguồn: Tạp chí BHXH

Số lần xem: 56

TIN NÓNG

- Ngày 08/01/2019 BHXH TP Hồ Chí Minh ban hành thông báo số 54/TB-BHXH  về việc Điều chỉnh lãi suất tính lãi chậm đóng, truy đóng BHYT, BHXH, BHTN. Kính mời các cá nhân, đơn vị quan tâm xem chi tiết tại menu VĂN BẢN.

- Ngày 02/01/2019 BHXH TP Hồ Chí Minh ban hành văn bản số 07/BHXH-CNTT gửi các cơ sở khám chữa bệnh tại TP. Hồ Chí Minh về việc hướng dẫn ĐĂNG KÝ MẪU DẤU, MẪU CHỮ KÝ CẤP GIẤY CHỨNG NHẬN NGHỈ VIỆC HƯỞNG BẢO HIỂM XÃ HỘI, phụ lục 08 (kèm theo TT số 56/2017/TT-BYT) và các phụ lục có liên quan đến việc cấp giấy chứng nhận nghỉ việc hưởng bảo hiểm xã hội. Kính mời các cá nhân, đơn vị quan tâm xem chi tiết tại menu VĂN BẢN.

- Ngày 03/01/2019 BHXH TP Hồ Chí Minh ban hành thông báo số 08/TB-BHXH về việc ĐIỀU CHỈNH LÃI SUẤT TÍNH LÃI CHẬM ĐÓNG, TRUY ĐÓNG BHYT. Kính mời các cá nhân, đơn vị xem chi tiết tại menu VĂN BẢN.

- Ngày 03/01/2019 BHXH TP Hồ Chí Minh ban hành văn bản số 10/BHXH-QLT gửi các đơn vị sử dụng lao động trên địa bàn TP. Hồ Chí Minh về việc TỶ GIÁ NGOẠI TỆ 6 THÁNG ĐẦU NĂM 2019 kính mời các đơn vị sử dụng lao động xem chi tiết tại menu VĂN BẢN.