Thứ năm, ngày 20/06/2019

HOẠT ĐỘNG - SỰ KIỆN

BẢO HIỂM XÃ HỘI VIỆT NAM – BẢO HIỂM XÃ HỘI TP. HỒ CHÍ MINH: NHỮNG CON SỐ ẤN TƯỢNG TRONG NĂM 2018

05/01/2019

Sáng nay, ngày 04/01/2019, BHXH Việt Nam tổ chức Hội nghị trực tuyến toàn Ngành tổng kết công tác năm 2018 và triển khai nhiệm vụ năm 2019. Thứ trưởng, Tổng Giám đốc BHXH Việt Nam Nguyễn Thị Minh chủ trì Hội nghị.Tham dự Hội nghị, về phía BHXH Việt Nam có các đồng chí Nguyễn Thị Minh Thứ trưởng, Tổng Giám đốc, đồng chí Nguyễn Đình Khương, Phạm Lương Sơn,Trần Đình Liệu Phó Tổng Giám đốc BHXH Việt Nam; các đồng chí Thường trực Đảng uỷ cơ quan; đại diện Văn phòng Hội đồng Quản lý; đại diện BHXH Bộ Công an, BHXH Bộ Quốc phòng; lãnh đạo các đơn vị trực thuộc và tại 63 điểm cầu các tỉnh, thành phố trong toàn quốc; đại diện lãnh đạo các phòng ban liên quan và BHXH các quận, huyện; cùng đại diện lãnh đạo Bưu điện Việt Nam và các tỉnh, thành phố.

Tại Hội nghị đã nghe đồng chí Chu Mạnh Sinh Chánh văn phòng BHXH Việt Nam báo cáo kết quả công tác năm 2018 của BHXH Việt Nam, những con số ấn tượng trong năm và nổi bật nhất trong những năm gần đây của BHXH Việt Nam.

            Cụ thể: Năm 2018, tổng số thu BHXH, BHYT, BH thất nghiệp toàn Ngành là 332.006 tỷ đồng, vượt 1.432 tỷ đồng, đạt 100,4% so kế hoạch Thủ tướng Chính phủ giao. Số nợ giảm mạnh so với năm 2017, đạt mức thấp nhất từ trước đến nay, bằng 1,7% số phải thu.

Năm 2018, toàn quốc có 14,724 triệu người tham gia BHXH (trong đó, số người tham gia BHXH bắt buộc là 14,45 triệu người, BHXH tự nguyện 271 nghìn người), đạt 100,7% kế hoạch Thủ tướng Chính phủ giao; chiếm khoảng 30,4% lực lượng lao động trong độ tuổi. Có 12,68 triệu người tham gia BH thất nghiệp, đạt 101,1% kế hoạch Thủ tướng Chính phủ giao; chiếm khoảng 26,2% lực lượng lao động trong độ tuổi. Toàn quốc có 83,515 triệu người tham gia BHYT, đạt 102,3% kế hoạch Thủ tướng Chính phủ giao; đạt tỷ lệ bao phủ BHYT toàn quốc là 88,5% (vượt 3,3% so với chỉ tiêu Thủ tướng Chính phủ giao tại Quyết định số 1167/QĐ-TTg). Hiện toàn quốc cấp được 14,5 triệu sổ BHXH, đạt tỷ lệ 99,35% tổng số đối tượng tham gia BHXH. Tổng số người tham gia BHYT trên toàn quốc được cấp thẻ 82,25 triệu người.

Thực hiện Luật BHXH, trong năm 2018, tính đến ngày 31/12/2018, cả nước đã rà soát, bàn giao được 13,24 triệu sổ BHXH cho người lao động, đạt 99,1% trên tổng số người lao động đang tham gia. Giải quyết 122.843 người hưởng BHXH hàng tháng (trong đó, hưởng lương hưu là 99.290 người); 810.033 người hưởng trợ cấp 1 lần (trong đó, hưởng chế độ BHXH 1 lần 695.363 người); 9.750.393 lượt người hưởng chế độ ốm đau, thai sản, dưỡng sức phục hồi sức khỏe; 768.739 người hưởng chế độ BH thất nghiệp; 37.743 người hưởng hỗ trợ học nghề; khám chữa bệnh BHYT trên 177,6 triệu lượt người...

Tham gia ý kiến Hội nghị, tại điểm cầu Thành phố Hồ Chí Minh, Ông Phan Văn Mến Giám đốc BHXH TP cho biết: Trong năm vừa qua với sự lãnh đạo của Bảo hiểm xã hội (BHXH) Việt Nam, của Thành ủy, Hội đồng nhân dân, Ủy ban nhân dân Thành phố trong triển khai thực hiện chính sách BHXH, BHYT; sự phối hợp chặt chẽ của các sở, ngành, Mặt trận tổ quốc, chính quyền địa phương.. cơ quan truyền thông đã tuyên truyền chủ trương, chính sách pháp luật đến nhân dân và đơn vị sử dụng lao động. BHXH Thành phố luôn bám sát chỉ tiêu của Thủ tướng Chính phủ, BHXH Việt Nam, UBND Thành phố giao năm 2018, tập trung mọi nguồn lực, triển khai nhiều giải pháp để thực hiện các nhiệm vụ trong năm và có thể nói rằng BHXH TP.HCM đã hoàn thành xuất sắc các chỉ tiêu mà BHXH Việt Nam giao và đây cũng là con số ấn tượng nhất trong những năm qua, cụ thể như sau:

-Tính đến 31/12/2018: Số người tham gia BHXH bắt buộc là 2.339.890 người, tăng 139.189 người (6,3%) so với năm 2017, tham gia BHYT 7.214.323 người, tăng 416.160 người (6,1%); tham gia BHTN 2.243.790 người, tăng 52.589 người (2,4%); tham gia BHXH tự nguyện 5.440 người, giảm 4.238 người. - Tỷ lệ dân số tham gia BHYT đạt 86,46%, vượt 1,86% so với chỉ tiêu Thủ tướng Chính phủ giao; đồng thời vượt 1,26% so với Nghị quyết số 35 của Hội đồng nhân dân Thành phố.

- Tổng số thu BHXH, BHYT, BHTN là 58.708.390 triệu đồng, tăng 14% so với năm 2017 và đạt 101,34% so với kế hoạch Bảo hiểm xã hội Việt Nam giao, trong đó: thu BHXH bắt buộc 43.296.675 triệu đồng, thu BHYT 11.619.367 triệu đồng, thu BHTN 3.572.513 triệu đồng, thu BHXH tự nguyện 79.755 triệu đồng, thu lãi chậm đóng 140.080 triệu đồng. - Số nợ BHXH, BHYT, BHTN là 1.815.322 triệu đồng, sau khi trừ số tiền nợ dưới 1 tháng (501.752 triệu đồng) thì tổng số nợ còn lại là 1.313.570 triệu đồng (đã bao gồm nợ khó thu là 297.175 triệu đồng) chiếm tỷ lệ nợ 1,85% so với kế hoạch thu, giảm so với cùng kỳ năm trước là 1,78%.

- Tổ chức ký hợp đồng khám chữa bệnh BHYT với 178 đơn vị. Ngoài ra, còn có 144 trạm y tế xã phường đã được triển khai KCB BHYT thông qua việc ký kết hợp đồng giữa cơ quan BHXH với bệnh viện tuyến quận huyện. Tổng số tiền chi 18.629 tỷ đồng, tăng 14% so với năm 2017. Tỷ lệ sử dụng quỹ năm 2018 là 102.9%

- Tiếp nhận, xử lý hồ sơ thanh toán trực tiếp của Thành phố là 10.106 hồ sơ với số tiền thanh toán là 30 tỷ đồng; tiếp nhận 6.235 hồ sơ giám định trực tiếp cho các tỉnh và đã giám định xong 6.157 hồ sơ; cấp 2.422 giấy chứng nhận không cùng chi trả cho người tham gia BHYT.

- Tham gia các hội đồng đấu thầu thuốc tập trung tại Sở Y tế và 68 hội đồng thầu riêng lẻ trên địa bàn. - Tần suất KCB và chi phí bình quân: + Tần suất KCB/thẻ TPHCM ngoại trú là 2,1 lượt KCB/thẻ (toàn quốc là 1,38) và nội trú là 0,19 đợt/thẻ (toàn quốc 0,12). + Chi phí bình quân chung 1 lần KCB là 1.073.148 đồng (toàn quốc 624.465 đồng). Trong đó: Một lượt KCB ngoại trú 514.439 đồng (toàn quốc 252.550 đồng); Một đợt điều trị nội trú 7.236.805 đồng (toàn quốc 4.351.766 đồng).

Bên cạnh những kết quả ấn tượng đó thì vẫn còn một số mặt hạn chế như chưa kiểm soát hết việc chi khám chữa bệnh, việc đôn đốc các cơ sở khác chưa bệnh đẩy dữ liệu khám chữa bệnh lên cổng thông tin điện tử còn chậm; chưa khai thác hết tiềm năng, đối tượng tham gia BHXH, BHYT…

Đánh giá kết quả đạt được của BHXH Thành phố Hồ Chí Minh, Tổng Giám đốc Nguyễn Thị Minh đánh giá cao kết quả đạt được trong năm 2018 và đó là vai trò lãnh đạo của Giám đốc BHXH TP.HCM cùng với tập thể Ban giám đốc BHXH TP, các cán bộ, viên chức, người lao động đã đoàn kết, gắn bó gia sức phấn đấu thi đua, công tác và hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ và hãy là ngọn cờ đầu của ngành, BHXH TP HCM chỉ cần cố gắng một chút là có thể hỗ trợ cho các tỉnh khác kém hơn và cùng BHXH Việt Nam hoàn thành chỉ tiêu, kế hoạch Chính phủ, Quốc hội giao.

Thay mặt cán bộ, viên chức, người lao động BHXH TP.HCM Ông Phan Văn Mến Giám đốc xin hứa trước lãnh đạo BHXH Việt Nam, năm 2019 tiếp tục kết quả đạt được năm 2018 chúng tôi sẽ phấn đấu hoàn thành xuất sắc các chỉ tiêu, kế hoạch mà BHXH Việt Nam giao, đặc biệt là kéo giảm tỷ lệ nợ xuống mức thấp nhất và sẽ đứng vào tốp thứ 10 đến 20 của cả nước và dưới mức bình quân chung…

 

                                                                                    Tin ảnh: Đỗ Thuyên

 

Nguồn: BHXH TP.HCM

Số lần xem: 480

TIN NÓNG

- Ngày 9/5/2019 BHXH TP. Hồ Chí Minh đã ban hành văn bản số 969/BHXH-QLT về việc thực hiện quy chế cấp mã số bảo hiểm xã hội cho người tham gia theo Quyết định số 346/QĐ-BHXH. Mời các cá nhân, đơn vị quan tâm xem chi tiết tại menu VĂN BẢN.

- Ngày 26/4/2019 BHXH TP. Hồ Chí Minh đã ban hành văn bản số 890/BHXH-CST về việc thông báo thay đổi thông tin cơ sở KCB các tỉnh năm 2019, mời các cá nhân và đơn vị quan tâm xem chi tiết tại menu: DANH MỤC\ Cơ sở nhận KCB BHYT tại các tỉnh.Hoặc xem tại: https://drive.google.com/file/d/1Cu5N-l-5u7ElXfLz9mdolypw540TTBGa/view?usp=sharing

 

KHÔNG GÌ THUẬN LỢI HƠN:

 

Để biết thông tin cá nhân về BHXH, BHYT với dịch vụ tin nhắn gửi về 8079

(cước phí 1.000 đồng/tin nhắn)