Thứ bảy, ngày 19/01/2019

TIN CHÍNH SÁCH XÃ HỘI

Đóng BHXH, BHYT, BH thất nghiệp từ 1/1/2019 đối với NLĐ

02/01/2019

Bạn Trần Thái Hòa (TP.HCM) hỏi: Từ đầu năm 2019, mức đóng BHXH, BHYT, BH thất nghiệp của NLĐ có gì thay đổi không? Nếu có thay đổi, đơn vị SDLĐ cần làm những thủ tục gì?- Trả lời: Ngày 16/11/2018, Chính phủ ban hành Nghị định số 157/2018/NĐ-CP quy định mức lương tối thiểu vùng (LTTV) đối với NLĐ làm việc theo HĐLĐ.

Theo Nghị định này, từ ngày 1/1/2019, mức LTTV đối với NLĐ làm việc trong DN hoạt động trên địa bàn thuộc vùng I là 4.180.000 đồng/tháng; tại vùng II là 3.710.000 đồng/tháng; tại vùng III là 3.250.000 đồng/tháng; tại vùng IV là 2.920.000 đồng/tháng.

Như vậy, mức lương tính đóng BHXH, BHYT, BH thất nghiệp của NLĐ cũng có sự thay đổi.

Tại TP.HCM, căn cứ Nghị định số 115/2015/NĐ-CP ngày 11/11/2015 của Chính phủ quy định chi tiết một số điều của Luật BHXH về BHXH bắt buộc; Nghị định số 157/2018/NĐ-CP ngày 16/11/2018 của Chính phủ, ngày 20/12/2018 BHXH TP.HCM đã có văn bản số 2717/BHXH-QLT hướng dẫn thực hiện đóng BHXH, BHYT, BH thất nghiệp, BH TNLĐ-BNN.

Theo hướng dẫn của BHXH TP.HCM, kể từ ngày 1/1/2019, các đơn vị SDLĐ rà soát lại mức lương tối thiểu trong thang lương, bảng lương mà đơn vị đã gửi với cơ quan quản lý nhà nước về lao động để điều chỉnh lại cho phù hợp theo nguyên tắc không được thấp hơn mức LTTV mới. Trên cơ sở đó, điều chỉnh lại mức tiền lương, tiền công ghi trong HĐLĐ làm căn cứ đóng BHXH, BHYT, BH thất nghiệp, BH TNLĐ-BNN cho từng NLĐ theo đúng thang lương, bảng lương đã xây dựng.

Mức LTTV mới trên địa bàn được áp dụng như sau:

- Mức 4.180.000 đồng/tháng, áp dụng đối với đơn vị, DN hoạt động trên địa bàn các quận và các huyện Củ Chi, Hóc Môn, Bình Chánh, Nhà Bè.

- Mức 3.710.000 đồng/tháng, áp dụng đối với đơn vị, DN hoạt động trên địa bàn huyện Cần Giờ.

DN hoạt động trên địa bàn TP.HCM có chi nhánh hoạt động trên địa bàn có mức lương tối thiểu khác nhau thì đơn vị, chi nhánh hoạt động địa bàn nào, áp dụng mức LTTV theo quy định đối với địa bàn đó.

DN phải thực hiện mức lương giao kết HĐLĐ và đóng BHXH, BHYT, BH thất nghiệp và BH TNLĐ-BNN như sau:

- Không thấp hơn mức LTTV đối với NLĐ làm công việc giản đơn nhất.

- Đối với NLĐ đã qua học nghề, đào tạo nghề (quy định tại Khoản 2 Điều 5 Nghị định số 157/2018/NĐ-CP) phải cao hơn ít nhất 7% so với mức LTTV.

Chậm nhất đến ngày 28/2/2019, các đơn vị SDLĐ phải nộp hồ sơ điều chỉnh mức lương đóng BHXH, BHYT, BH thất nghiệp, BH TNLĐ-BNN cho NLĐ theo LTTV mới.

Quá thời hạn trên mà đơn vị chưa điều chỉnh, cơ quan BHXH sẽ tạm thời điều chỉnh mức lương đóng BHXH, BHYT, BH thất nghiệp, BH TNLĐ-BNN cho bằng mức LTTV mới đối với NLĐ làm công việc giản đơn và thêm 7% đối với NLĐ làm công việc đã qua học nghề đào tạo cho đến khi đơn vị lập hồ sơ điều chỉnh theo quy định.

Cơ quan BHXH chỉ xác nhận quá trình BHXH, BH thất nghiệp và giải quyết các chế độ khi đơn vị thực hiện lập hồ sơ điều chỉnh LTTV đúng quy định trên. Mọi trường hợp chậm trễ làm ảnh hưởng đến việc giải quyết chế độ của NLĐ đơn vị phải hoàn toàn chịu trách nhiệm.           

BBT

Nguồn: Báo BHXH

Số lần xem: 825

TIN NÓNG

- Ngày 08/01/2019 BHXH TP Hồ Chí Minh ban hành thông báo số 54/TB-BHXH  về việc Điều chỉnh lãi suất tính lãi chậm đóng, truy đóng BHYT, BHXH, BHTN. Kính mời các cá nhân, đơn vị quan tâm xem chi tiết tại menu VĂN BẢN.

- Ngày 02/01/2019 BHXH TP Hồ Chí Minh ban hành văn bản số 07/BHXH-CNTT gửi các cơ sở khám chữa bệnh tại TP. Hồ Chí Minh về việc hướng dẫn ĐĂNG KÝ MẪU DẤU, MẪU CHỮ KÝ CẤP GIẤY CHỨNG NHẬN NGHỈ VIỆC HƯỞNG BẢO HIỂM XÃ HỘI, phụ lục 08 (kèm theo TT số 56/2017/TT-BYT) và các phụ lục có liên quan đến việc cấp giấy chứng nhận nghỉ việc hưởng bảo hiểm xã hội. Kính mời các cá nhân, đơn vị quan tâm xem chi tiết tại menu VĂN BẢN.

- Ngày 03/01/2019 BHXH TP Hồ Chí Minh ban hành thông báo số 08/TB-BHXH về việc ĐIỀU CHỈNH LÃI SUẤT TÍNH LÃI CHẬM ĐÓNG, TRUY ĐÓNG BHYT. Kính mời các cá nhân, đơn vị xem chi tiết tại menu VĂN BẢN.

- Ngày 03/01/2019 BHXH TP Hồ Chí Minh ban hành văn bản số 10/BHXH-QLT gửi các đơn vị sử dụng lao động trên địa bàn TP. Hồ Chí Minh về việc TỶ GIÁ NGOẠI TỆ 6 THÁNG ĐẦU NĂM 2019 kính mời các đơn vị sử dụng lao động xem chi tiết tại menu VĂN BẢN.