Thứ sáu, ngày 22/02/2019

TIN BẢO HIỂM XÃ HỘI

TP.HCM: Hướng dẫn tạm thời tham gia BHXH bắt buộc với lao động nước ngoài

30/11/2018

Ngày 29/11/2018, để hướng dẫn tạm thời việc tham gia BHXH bắt buộc đối với người lao động là công dân nước ngoài, BHXH TP.HCM ra Công văn số 2446/BHXH-QLT gửi các đơn vị sử dụng người lao động.Theo đó, căn cứ Nghị định 143/2018/NĐ-CP ngày 15/10/2018 của Chính phủ về việc quy định chi tiết Luật BHXH và Luật An toàn, vệ sinh lao động về bảo hiểm bắt buộc đối với người lao động là công dân nước ngoài làm việc tại Việt Nam, người lao động là công dân nước ngoài làm việc tại Việt Nam thuộc đối tượng tham gia BHXH bắt buộc khi có giấy phép lao động hoặc chứng chỉ hành nghề hoặc giấy phép hành nghề do cơ quan có thẩm quyền của Việt Nam cấp và có hợp đồng lao động không xác định thời hạn, hợp đồng lao động xác định thời hạn từ đủ 01 năm trở lên với người sử dụng lao động tại Việt Nam. Người lao động là công dân nước ngoài không thuộc đối tượng tham gia BHXH bắt buộc theo quy định tại Nghị định 143/2018/NĐ-CP nếu di chuyển trong nội bộ doanh nghiệp theo quy định tại Nghị định số 11/2016/NĐ-CP ngày 03/02/2016 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành một số điều của Bộ luật Lao động về lao động nước ngoài làm việc tại Việt Nam; người lao động đã đủ tuổi nghỉ hưu theo quy định tại Bộ luật Lao động. Lưu ý, người sử dụng lao động tham gia BHXH bắt buộc bao gồm cơ quan nhà nước, đơn vị sự nghiệp, tổ chức chính trị, tổ chức chính trị - xã hội, tổ chức chính trị xã hội - nghề nghiệp, tổ chức xã hội - nghề nghiệp, tổ chức xã hội khác; cơ quan, tổ chức nước ngoài, tổ chức quốc tế hoạt động trên lãnh thổ Việt Nam; doanh nghiệp, hợp tác xã, hộ kinh doanh cá thể, tổ hợp tác, tổ chức khác và cá nhân được phép hoạt động kinh doanh theo quy định của pháp luật có thuê mướn, sử dụng lao động theo hợp đồng lao động.

Mức đóng và tiền lương tháng đóng BHXH

Mức đóng BHXH được quy định như sau:

- Từ ngày 01/12/2018, người sử dụng lao động hàng tháng đóng trên quỹ tiền lương tháng đóng BHXH của người lao động, gồm 3% vào Quỹ Ốm đau và thai sản; 0,5% vào Quỹ Bảo hiểm tai nạn lao động, bệnh nghề nghiệp.

- Từ ngày 01/01/2022, người sử dụng lao động hàng tháng đóng 3% vào Quỹ Ốm đau và thai sản; 0,5% vào Quỹ Bảo hiểm tai nạn lao động, bệnh nghề nghiệp; 14% vào Quỹ Hưu trí và tử tuất. Còn người lao động hàng tháng đóng 8% mức tiền lương tháng vào quỹ hưu trí và tử tuất.

Tiền lương tháng đóng BHXH là mức lương, phụ cấp lương và các khoản bổ sung khác quy định tại Điều 30 Thông tư số 59/2015/TT-BLĐTBXH ngày 29/12/2015 của Bộ Lao động – Thương binh và Xã hội.

Thời điểm áp dụng các chế độ

Từ ngày 01/12/2018, chế độ ốm đau thực hiện theo quy định tại Điều 6 Nghị định 143/2018/NĐ-CP; chế độ thai sản thực hiện theo quy định tại Điều 7 Nghị định 143/2018/NĐ-CP; chế độ bảo hiểm tai nạn lao động, bệnh nghề nghiệp thực hiện theo quy định tại Điều 8 Nghị định 143/2018/NĐ-CP.

Từ ngày 01/01/2022, ngoài các chế độ nêu trên, người lao động, thân nhân người lao động còn được hưởng các chế độ BHXH như chế độ hưu trí thực hiện theo quy định tại Điều 9 Nghị định 143/2018/NĐ-CP; các trường hợp hưởng BHXH một lần thực hiện theo Khoản 6 Điều 9 Nghị định 143/2018/NĐ-CP; chế độ tử tuất thực hiện theo quy định tại Điều 10 Nghị định 143/2018/NĐ-CP. Thực hiện chuyển đổi chế độ BHXH đối với người đang hưởng lương hưu, trợ cấp BHXH hàng tháng không còn cư trú ở Việt Nam thực hiện theo quy định tại Điều 11 Nghị định 143/2018/NĐ-CP.

Hướng dẫn về thủ tục hồ sơ

Từ 01/12/2018, cơ quan BHXH sẽ chuyển tất cả người nước ngoài đang tham gia BHYT tại mã BW sang mã IC để tham gia BHXH, BHYT. Trường hợp người nước ngoài không thuộc đối tượng tham gia BHXH bắt buộc theo quy định tại Nghị định 143/2018/NĐ-CP thì đơn vị lập hồ sơ giao dịch điện tử phiếu giao nhận hồ sơ 600 để giảm mã IC và phiếu giao nhận hồ sơ 603 để tăng lại vào mã BW.

Đơn vị thực hiện kê khai hồ sơ, thủ tục theo quy định hiện hành với mã đơn vị tham gia được chuyển đổi từ mã BW sang IC; ví dụ, đơn vị đang được cơ quan BHXH cấp mã tham gia BHYT cho người nước ngoài BW0001Z, thì từ ngày 01/12/2018 sẽ được cấp mã tham gia BHXH, BHYT tương ứng IC0001Z.

Khi lập ủy nhiệm chi, giấy nộp tiền đơn vị phải ghi đầy đủ 03 tiêu chí là tên đơn vị, mã đơn vị tham gia BHXH, nội dung nộp tiền. Trường hợp đơn vị lập một chứng từ cho nhiều mã đơn vị (YN, IC, BW) thì phải rõ số tiền nộp của từng mã đơn vị trong nội dung nộp tiền.

Nguồn: Tạp chí BHXH

Số lần xem: 474

TIN NÓNG

LỊCH PHÁT SÓNG TUYÊN TRUYỀN CHÍNH SÁCH

BHXH, BHYT, BHTN TRÊN KÊNH VTV3 – ĐÀI TRUYỀN HÌNH VIỆT NAM

Tháng 02/2019

  • Chương trình: Khu dân cư rắc rối
  • Kênh phát sóng: VTV3-Đài truyền hình Việt Nam
  • Khung giờ phát sóng: 16h50-17h10 thứ Hai – thứ Sáu hàng tuần

Số chương trình BHXH

Ngày phát sóng

Tên tiểu phẩm

31

19/2/2019

Điều kiện hưởng lương hưu của BHXH bắt buộc (trường hợp được đóng 1 lần cho 6 tháng còn thiếu)

32

21/2/2019

Quy định về chế độ hưu trí của BHXH tự nguyện

33

22/2/2019

Quy định về chế độ Hưu trí khi người lao động đủ tuổi nghỉ hưu nhưng chưa đủ thời gian đóng BHXH tự nguyện

34

26/2/2019

Dưỡng sức, phục hồi sức khỏe sau khi ốm đau

35

27/2/2019

Nhóm tham gia BHYT theo hộ gia đình

36

28/2/2019

Trợ cấp hàng tháng cho người bị tai nạn lao động , bệnh nghề nghiệp

Kính mời các anh (chị) đón xem.