Thứ bảy, ngày 19/01/2019

TIN BẢO HIỂM XÃ HỘI

BẢO MẬT THÔNG TIN KHI TRA CỨU QUÁ TRÌNH ĐÓNG BHXH (C13) TRÊN MẠNG THÔNG TIN ĐIỆN TỬ.

09/11/2018


Thực hiện Quyết định 888/QĐ-BHXH của Tổng Giám đốc Bảo hiểm xã hội Việt Nam ngày 16/7/năm 2018 về sửa đổi, bổ sung một số điều của quy trình thu BHXH, BHYT, BHTN, BH tai nạn lao động, bệnh nghề nghiệp, quản lý sổ thẻ, ban hành kèm theo quyết định 595/QĐ-BHXH ngày 14/4/2017 của Bảo hiểm xã hội Việt Nam.

Việc người lao động muốn biết thông tin đóng BHXH của  mình sử dụng lao động cho mình là hết sức cần thiết, từ đó có sự tăng cường giám sát việc chấp hành pháp luật BHXH của chủ sử dụng lao động trong việc trích nộp BHXH cho người lao động. Trước đây người lao động chỉ cần có thông tin họ và tên, số chứng minh nhân dân, số sổ BHXH là có thể tra cứu quá trình làm việc và mức tiền lương. Tuy nhiên trong thực tế việc tra cứu này quá dễ dàng và đã có những vì mục đích xấu đã lợi dụng nó để truy cập lấy thông tin của người khác làm việc không trong sáng. Để bảo mật thông tin cá nhân của người đóng BHXH và chỉ có người đó mới tra cứu thông tin của mình thì người lao động cần đăng ký bổ sung số điện thoại trên mẫu TK1-TS (liên hệ tại BHXH các quận huyện và BHXH TP) để cập nhật.

Sau khi hoàn tất cung cấp số điện thoại người lao động chỉ cần truy cập vào trong web baohiemxahoi.gov.vn/tracuu/pages/tra-cuu-dong-bao-hiem-aspx hoặc trang bhxhtphcm.gov,vn/thông báo kết quả đóng (C13) nhập các thông tin cá nhân và số điện thoại, hệ thống sẽ tự động gửi mã OTP vào điện thoại của người lao động và nhập mã OTP vào để truy cập được quá trình của mình.

Đối với các đơn vị tăng mới lao động cần thu nhận thông tin số điện thoại cá nhân của người lao động điền đầy đủ vào mẫu TK1-TS để thuận tiện trong việc tra cứa về sau./.

 

Tin bài: Đỗ Thuyên

 

Nguồn: BHXH TP.HCM

Số lần xem: 1465

TIN NÓNG

- Ngày 08/01/2019 BHXH TP Hồ Chí Minh ban hành thông báo số 54/TB-BHXH  về việc Điều chỉnh lãi suất tính lãi chậm đóng, truy đóng BHYT, BHXH, BHTN. Kính mời các cá nhân, đơn vị quan tâm xem chi tiết tại menu VĂN BẢN.

- Ngày 02/01/2019 BHXH TP Hồ Chí Minh ban hành văn bản số 07/BHXH-CNTT gửi các cơ sở khám chữa bệnh tại TP. Hồ Chí Minh về việc hướng dẫn ĐĂNG KÝ MẪU DẤU, MẪU CHỮ KÝ CẤP GIẤY CHỨNG NHẬN NGHỈ VIỆC HƯỞNG BẢO HIỂM XÃ HỘI, phụ lục 08 (kèm theo TT số 56/2017/TT-BYT) và các phụ lục có liên quan đến việc cấp giấy chứng nhận nghỉ việc hưởng bảo hiểm xã hội. Kính mời các cá nhân, đơn vị quan tâm xem chi tiết tại menu VĂN BẢN.

- Ngày 03/01/2019 BHXH TP Hồ Chí Minh ban hành thông báo số 08/TB-BHXH về việc ĐIỀU CHỈNH LÃI SUẤT TÍNH LÃI CHẬM ĐÓNG, TRUY ĐÓNG BHYT. Kính mời các cá nhân, đơn vị xem chi tiết tại menu VĂN BẢN.

- Ngày 03/01/2019 BHXH TP Hồ Chí Minh ban hành văn bản số 10/BHXH-QLT gửi các đơn vị sử dụng lao động trên địa bàn TP. Hồ Chí Minh về việc TỶ GIÁ NGOẠI TỆ 6 THÁNG ĐẦU NĂM 2019 kính mời các đơn vị sử dụng lao động xem chi tiết tại menu VĂN BẢN.