Thứ ba, ngày 13/11/2018

TIN BẢO HIỂM Y TẾ

TPHCM: Quy trình mới cấp, mua thẻ BHYT cho hộ nghèo, hộ cận nghèo

09/11/2018

UBND TPHCM vừa ban hành Quyết định số 4270/QĐ-UBND hướng dẫn quy trình phối hợp cấp, mua thẻ BHYT cho hộ nghèo, hộ cận nghèo trên địa bàn.Ảnh: Internet

Theo quy trình mới, việc cấp thẻ BHYT được giao trực tiếp cho 3 cơ quan thực hiện, gồm: UBND cấp xã, Phòng LĐTBXH và BHXH cấp huyện. Căn cứ quyết định công nhận hộ nghèo, hộ cận nghèo của Chủ tịch UBND xã, UBND cấp xã có trách nhiệm kiểm tra, rà soát các thành viên chưa tham gia BHYT để lập danh sách người chỉ tham gia BHYT theo Mẫu D03-TS theo từng nhóm hộ nghèo, hộ cận nghèo, hộ vượt chuẩn cận nghèo và người chạy thận nhân tạo thuộc hộ nghèo đa chiều. Phòng LĐTBXH có trách nhiệm tiếp nhận, kiểm tra, ký xác nhận và lập hồ sơ gửi BHXH huyện. Sau đó, cơ quan BHXH tổ chức in và chuyển giao thẻ cho Phòng LĐTBXH để cấp cho người dân.

Quy trình cũng quy định rõ trách nhiệm lập dự toán và thanh toán kinh phí mua thẻ BHYT hàng năm với các cơ quan liên quan. Cụ thể gồm: Phòng LĐTBXH, Phòng Tài chính - Kế hoạch của huyện và Sở Y tế.

Để thực hiện hiệu quả quy trình cấp thẻ BHYT, UBND TPHCM giao Sở LĐTBXH có trách nhiệm phối hợp với Sở Tài chính, Sở Y tế giám sát, kiểm tra định kỳ hoặc đột xuất việc thực hiện các quy định pháp luật về cấp thẻ BHYT cho đối tượng trên địa bàn. Tổng hợp báo cáo định kỳ cho UBND Thành phố về tình hình cấp, mua thẻ BHYT. BHXH Thành phố có trách nhiệm phối hợp với Sở LĐTBXH và các sở, ngành chức năng thực hiện kiểm tra, giám sát việc cấp, mua thẻ BHYT cho đối tượng tại quận, huyện.

Đối với UBND các quận, huyện phải chỉ đạo Phòng LĐTBXH, UBND cấp xã phối hợp với BHXH thực hiện cấp thẻ BHYT cho đối tượng theo quy trình. Ủy quyền cho Phòng LĐTBXH ký hợp đồng với BHXH huyện về việc mua BHYT cho đối tượng thuộc chương trình giảm nghèo bền vững của quận, huyện.

UBND các xã, phường hàng tháng có trách nhiệm rà soát tăng, giảm đối tượng tham gia BHYT trên địa bàn gửi Phòng LĐTBXH đúng thời hạn.

Nguồn: Báo Lao động

Số lần xem: 103

TIN NÓNG

THÔNG BÁO

Về việc nhận lương Hưu, trợ cấp hàng tháng bằng giấy Ủy quyền.

 

Việc thực hiện cải cách hành chính để phục vụ người dân ngày một tốt hơn, trong thời gian qua về phía Bảo hiểm xã hội Thành phố và Bưu điện Thành phố đã có nhiều cố gắng thực hiện tốt công tác chi trả lương hưu, trợ cấp hàng tháng chuyển từ xã, phường qua hệ thống Bưu điện.

Tuy nhiên trong thời gian qua có một số trường hợp nhận thay lương Hưu, trợ cấp hàng tháng bằng giấy ủy quyền thay hợp đồng ủy quyền không được phía Bưu điện chấp thuận.

Về vấn đề này Bảo hiểm xã hội Thành phố Hồ Chí Minh đã có văn bản hỏi Sở Tư pháp, trong khi chờ phản hồi chính thức từ Sở Tư pháp, để tạo điều kiện thuận lợi cho người dân, Bảo hiểm xã hội Thành phố đã đề nghị Bưu điện Thành phố tạm thời vẫn tiếp nhận và chi trả lương Hưu, trợ cấp hàng tháng theo mẫu C13-HSB do UBND xã, phường trên địa bàn chứng thực./.

Tin: ĐT-TT