Thứ ba, ngày 13/11/2018

TIN BẢO HIỂM Y TẾ

Bổ sung đối tượng tham gia bảo hiểm y tế

07/11/2018

Nghị định (NĐ) số 146/2018/NĐ-CP quy định chi tiết và hướng dẫn biện pháp thi hành một số điều của Luật Bảo hiểm y tế (BHYT) vừa được Chính phủ ban hành có nhiều điểm mới. Trong đó, đáng chú ý là bổ sung đối tượng tham gia BHYT.


Người cận nghèo đang sinh sống tại huyện nghèo được ngân sách Nhà nước hỗ trợ 100% tiền BHYT.

Điều chỉnh nhóm đối tượng

Theo Phó Tổng Giám đốc Bảo hiểm xã hội (BHXH) Việt Nam Đào Việt Ánh, NĐ 146 mở rộng đối tượng được tham gia BHYT cũng như quyền lợi của chủ thẻ được bảo đảm hơn...

Thông tin cụ thể, ông Nguyễn Tất Thao - Phó Trưởng Ban Thực hiện chính sách BHYT (BHXH Việt Nam) cho biết: NĐ bổ sung thêm đối tượng tham gia BHYT ở 3 nhóm.

Cụ thể, nhóm do ngân sách Nhà nước đóng có thêm đối tượng là dân công hỏa tuyến tham gia kháng chiến chống Pháp, chống Mỹ, chiến tranh bảo vệ Tổ quốc và làm nhiệm vụ quốc tế theo quy định tại khoản 2 Điều 4 Quyết định số 49/2015/QĐ-TTg; Thanh niên xung phong cơ sở miền Nam tham gia kháng chiến giai đoạn 1965 - 1975; Nghệ nhân nhân dân, nghệ nhân ưu tú được Nhà nước phong tặng thuộc hộ gia đình có mức thu nhập bình quân hàng tháng thấp hơn mức lương cơ sở.

Với nhóm tham gia BHYT theo hộ gia đình là chức sắc, chức việc, nhà tu hành; người sinh sống trong cơ sở bảo trợ xã hội (không tham gia tại các nhóm khác).

Đáng lưu ý, NĐ bổ sung nhóm do người sử dụng lao động đóng đó là thân nhân công nhân, viên chức quốc phòng, công an và người làm công tác khác trong tổ chức cơ yếu đang phục vụ trong quân đội, công an và cơ yếu.

NĐ cũng điều chỉnh nhóm đối tượng: Người từ đủ 80 tuổi trở lên hưởng trợ cấp tuất hằng tháng chuyển từ nhóm do BHXH đóng sang nhóm do ngân sách Nhà nước đóng theo quy định của Luật BHXH.

Đồng thời, NĐ tách việc quy định đối tượng người nghèo thành 2 nhóm: Người nghèo theo tiêu chí về thu nhập; người nghèo đa chiều thiếu hụt về BHYT (ngân sách đóng BHYT) và người thuộc hộ gia đình nghèo đa chiều không thiếu hụt BHYT (ngân sách Nhà nước hỗ trợ 70%).

Quy định mức hưởng mới

Cũng theo ông Nguyễn Tất Thao, ngoài việc bổ sung đối tượng tham gia BHYT ở 3 nhóm, NĐ 146/2018/NĐ-CP cũng quy định mức hưởng mới.

Mức hưởng khi đi khám chữa bệnh đúng nơi đăng ký khám chữa bệnh ban đầu và xuất trình đầy đủ thủ tục khám chữa bệnh BHYT sẽ được quy định với mức 100%, 95%, 80% theo mức hưởng của đối tượng.

Trường hợp được thanh toán 100% khám chữa bệnh tại trạm y tế xã, chi phí 1 lần khám thấp hơn 15% mức lương cơ sở; tham gia 5 năm liên tục, chi phí cùng chi trả lớn hơn 6 tháng lương cơ sở.

Bên cạnh đó, đối với trường hợp người bệnh được cơ sở khám chữa bệnh tuyến trên chẩn đoán, chỉ định điều trị và chuyển về để quản lý, theo dõi tại tuyến xã thì việc cấp phát thuốc sẽ do trạm y tế xã cấp.

Về điều chỉnh mức hưởng BHYT, theo NĐ 146, người tham gia kháng chiến nhưng không phải là người có công với cách mạng và cựu chiến binh: Giảm từ 100% xuống 80% theo đúng quy định của Luật BHYT.

Trường hợp người từ đủ 80 tuổi trở lên đang hưởng trợ cấp tuất hàng tháng, NĐ quy định tăng từ 80% lên 100% để đảm bảo công bằng với các đối tượng bảo trợ xã hội trên 80 tuổi khác.

NĐ có hiệu lực từ ngày 1/12/2018. Người bệnh vào viện trước ngày 1/12/2018 nhưng ra viện sau ngày 1/12/2018 thì mức hưởng theo quy định tại Điều 14 Luật BHYT.

Các trường hợp được ngân sách Nhà nước hỗ trợ đóng BHYT

NĐ quy định rõ, người cận nghèo đang sinh sống tại huyện nghèo được ngân sách Nhà nước hỗ trợ 100%.

Đối với người nghèo đa chiều thiếu hụt BHYT hỗ trợ 70%; học sinh, sinh viên, người thuộc hộ gia đình nông -lâm - ngư - diêm nghiệp có mức sống trung bình hỗ trợ 30%.

Đáng lưu ý, NĐ bỏ quy định hỗ trợ đóng BHYT 5 năm cho người cận nghèo mới thoát nghèo.

Nguồn: theo báo Thanh tra

Số lần xem: 134

TIN NÓNG

THÔNG BÁO

Về việc nhận lương Hưu, trợ cấp hàng tháng bằng giấy Ủy quyền.

 

Việc thực hiện cải cách hành chính để phục vụ người dân ngày một tốt hơn, trong thời gian qua về phía Bảo hiểm xã hội Thành phố và Bưu điện Thành phố đã có nhiều cố gắng thực hiện tốt công tác chi trả lương hưu, trợ cấp hàng tháng chuyển từ xã, phường qua hệ thống Bưu điện.

Tuy nhiên trong thời gian qua có một số trường hợp nhận thay lương Hưu, trợ cấp hàng tháng bằng giấy ủy quyền thay hợp đồng ủy quyền không được phía Bưu điện chấp thuận.

Về vấn đề này Bảo hiểm xã hội Thành phố Hồ Chí Minh đã có văn bản hỏi Sở Tư pháp, trong khi chờ phản hồi chính thức từ Sở Tư pháp, để tạo điều kiện thuận lợi cho người dân, Bảo hiểm xã hội Thành phố đã đề nghị Bưu điện Thành phố tạm thời vẫn tiếp nhận và chi trả lương Hưu, trợ cấp hàng tháng theo mẫu C13-HSB do UBND xã, phường trên địa bàn chứng thực./.

Tin: ĐT-TT