Thứ sáu, ngày 19/07/2019

TIN BẢO HIỂM XÃ HỘI

BHXH Việt Nam xây dựng bộ tiêu chí về sự hài lòng của người dân

06/11/2018

Các yếu tố đo lường sự hài lòng của tổ chức, cá nhân tham gia Bảo hiểm Xã hội (BHXH), Bảo hiểm Y tế (BHYT) bao gồm 5 yếu tố cơ bản là: Tiếp cận dịch vụ hành chính công của cơ quan hành chính nhà nước; thủ tục hành chính; công chức giải quyết công việc; kết quả cung ứng dịch vụ hành chính công; tiếp nhận, giải quyết góp ý, phản ánh, kiến nghị.Mới đây, Phó tổng giám đốc BHXH Việt Nam Đào Việt Ánh đã có buổi làm việc với các đơn vị trực thuộc về việc xây dựng dự thảo Bộ tiêu chí đánh giá và phương pháp, cách thức tổ chức thực hiện đo lường sự hài lòng của tổ chức, cá nhân tham gia BHXH, BHYT.

Theo Thông báo kết luận số 2598/TB-BHXH ngày 11.7, Viện Khoa học BHXH Việt Nam được giao xây dựng Bộ tiêu chí đánh giá và phương pháp, cách thức tổ chức thực hiện đo lường sự hài lòng của tổ chức, cá nhân tham gia BHXH, BHYT.

Sau khi tổng hợp, nghiên cứu, Viện Khoa học đã xây dựng dự thảo Bộ tiêu chí dựa trên tiêu chí đo lường và đề án đo lường do Bộ Nội vụ ban hành trước đó; đồng thời căn cứ vào thực tiễn, cơ cấu hoạt động của ngành BHXH.

Theo đó, các yếu tố đo lường sự hài lòng của tổ chức, cá nhân tham gia BHXH, BHYT bao gồm 5 yếu tố cơ bản của quá trình cung ứng dịch vụ hành chính là: Tiếp cận dịch vụ hành chính công của cơ quan hành chính nhà nước; thủ tục hành chính; công chức giải quyết công việc; kết quả cung ứng dịch vụ hành chính công; tiếp nhận, giải quyết góp ý, phản ánh, kiến nghị. Với 22 tiêu chí, áp dụng đo lường sự hài lòng của người dân, tổ chức trong trường hợp giao dịch trực tiếp tại cơ quan hành chính/bộ phận tiếp nhận và trả kết quả.

Theo Viện Khoa học, hiện nay BHXH Việt Nam đang cung ứng 28 thủ tục hành chính (TTHC) trong thực hiện chính sách BHXH, BHYT, bảo hiểm thất nghiệp thuộc thẩm quyền giải quyết của BHXH Việt Nam. Trong 28 thủ tục, có 14 thủ tục thực hiện tại cả BHXH tỉnh và BHXH huyện; có 1 thủ tục chỉ thực hiện tại BHXH tỉnh; có 2 thủ tục chỉ thực hiện tại BHXH huyện; có 10 thủ tục do BHXH tỉnh chịu trách nhiệm giải quyết, mặc dù BHXH huyện không thực hiện TTHC nhưng tiếp nhận hồ sơ, trả kết quả và 1 thủ tục chỉ thực hiện tại cơ sở khám chữa bệnh.

Căn cứ vào đặc thù hoạt động của ngành BHXH, Viện Khoa học BHXH đã xây dựng Bộ tiêu chí trong 4 trường hợp, bao gồm: Giao dịch trực tiếp; giao dịch điện tử; giao dịch qua dịch vụ bưu chính công ích, đại lý thu; hình thức tại cơ sở khám chữa bệnh. Phương pháp thực hiện đo lường bao gồm xác định đối tượng điều tra xã hội học; chọn mẫu điều tra xã hội học; phiếu điều tra xã hội học; phương pháp điều tra xã hội học.

Kết quả đo lường hằng năm đã giúp BHXH Việt Nam nắm bắt được thực tế chất lượng phục vụ của ngành cũng như nhu cầu, mong muốn của người dân, tổ chức để có biện pháp cải thiện chất lượng phục vụ và cung ứng dịch vụ, từng bước nâng cao sự hài lòng của người dân, tổ chức đối với sự phục vụ của cơ quan BHXH.

Đánh giá cao những nghiên cứu, đề xuất của Viện Khoa học BHXH trong việc xây dựng Bộ tiêu chí, Phó tổng giám đốc Đào Việt Ánh yêu cầu Viện tiếp tục nghiên cứu, phối hợp với các đơn vị liên quan để sớm hoàn thiện dự thảo, đẩy nhanh tiến độ xây dựng và ban hành để Bộ tiêu chí đi vào thực tiễn.

Phó tổng giám đốc nhấn mạnh: "Trong thời gian qua, BHXH Việt Nam đã có nhiều nỗ lực đáng kể trong việc cải thiện các mức xếp hạng so với các bộ ngành khác. Tuy nhiên, nỗ lực đó nhiều khi vẫn chưa được một số tổ chức, cá nhân ghi nhận, phần nào ảnh hưởng tới uy tín và chất lượng công việc của toàn ngành. Vì vậy, việc xây dựng Bộ tiêu chí sẽ giúp ngành BHXH có thêm cơ sở để đánh giá, từ đó chú trọng nâng cao năng lực để đáp ứng sự hài lòng của đối tượng".

Nguồn: theo trang motthegioi.vn

Số lần xem: 395

TIN NÓNG

- Ngày 9/5/2019 BHXH TP. Hồ Chí Minh đã ban hành văn bản số 969/BHXH-QLT về việc thực hiện quy chế cấp mã số bảo hiểm xã hội cho người tham gia theo Quyết định số 346/QĐ-BHXH. Mời các cá nhân, đơn vị quan tâm xem chi tiết tại menu VĂN BẢN.

- Ngày 26/4/2019 BHXH TP. Hồ Chí Minh đã ban hành văn bản số 890/BHXH-CST về việc thông báo thay đổi thông tin cơ sở KCB các tỉnh năm 2019, mời các cá nhân và đơn vị quan tâm xem chi tiết tại menu: DANH MỤC\ Cơ sở nhận KCB BHYT tại các tỉnh.Hoặc xem tại: https://drive.google.com/file/d/1Cu5N-l-5u7ElXfLz9mdolypw540TTBGa/view?usp=sharing

 

KHÔNG GÌ THUẬN LỢI HƠN:

 

Để biết thông tin cá nhân về BHXH, BHYT với dịch vụ tin nhắn gửi về 8079

(cước phí 1.000 đồng/tin nhắn)