Thứ hai, ngày 18/02/2019

TIN BẢO HIỂM XÃ HỘI

BHXH Việt Nam đẩy mạnh ứng dụng CNTT trong hoạt động nghiệp vụ

10/10/2018

Nhằm tạo thuận lợi cho người dân, doanh nghiệp thực hiện các thủ tục liên quan đến BHXH, BHYT, thời gian vừa qua, BHXH Việt Nam đang tiếp tục đẩy mạnh ứng dụng công nghệ thông tin trong các hoạt động nghiệp vụ, cung cấp thêm các dịch vụ công trực tuyến.Người dân tham gia giải quyết thủ tục hành chính tại cơ quan BHXH

Số liệu thống kê từ BHXH Việt Nam cho thấy, tính đến hết tháng 8/2018, số lượng dịch vụ công trực tuyến mức độ 3, 4 do BHXH Việt Nam cung cấp là 23 dịch vụ, tăng 6 dịch vụ so với thời điểm cuối năm 2017. Số hồ sơ điện tử phát sinh trên hệ thống là 104,5 triệu, đã giải quyết là 95,2 triệu hồ sơ. Hệ thống tiếp nhận hồ sơ khám, chữa bệnh điện tử đề nghị thanh toán của gần 114,78 triệu lượt người, tỷ lệ liên thông dữ liệu hàng tháng bình quân đạt 98%.

BHXH Việt Nam đang trong quá trình tiếp tục hoàn thiện hạ tầng công nghệ thông tin (mạng máy tính, máy chủ, máy trạm, an ninh mạng, trung tâm dữ liệu ngành và hệ thống phần mềm, cơ sở dữ liệu, dịch vụ công trực tuyến trên mạng Internet); hoàn thiện quản lý tập trung cơ sở dữ liệu hộ gia đình, từng bước xây dựng cơ sở dữ liệu quốc gia về bảo hiểm... Bên cạnh đó, BHXH Việt Nam cũng đang đẩy mạnh triển khai thực hiện giao dịch điện tử trên tất cả các lĩnh vực như thu, cấp sổ BHXH; thẻ BHYT; giải quyết các chế độ BHXH, BHYT, BHTN; giám định và thanh toán chi phí khám, chữa bệnh BHYT.

Để tạo thuận lợi cho người dân, doanh nghiệp thực hiện các thủ tục liên quan đến BHXH, BHYT, trong giai đoạn vừa qua, BHXH Việt Nam cũng tiếp tục đẩy mạnh ứng dụng công nghệ thông tin trong các hoạt động nghiệp vụ, cung cấp thêm các dịch vụ công trực tuyến. Hiện BHXH Việt Nam triển khai chính thức Hệ thống quản lý văn bản và điều hành tại 3 cấp Trung ương, tỉnh, huyện và liên thông với Văn phòng Chính phủ để gửi, nhận văn bản đi, đến. Hệ thống dịch vụ công trực tuyến tích hợp chữ ký số từ Phó Trưởng phòng trở lên tại BHXH Việt Nam, Trưởng phòng trở lên tại BHXH cấp tỉnh và Giám đốc, Phó Giám đốc tại BHXH cấp huyện.

Từ 1/6/2018, các văn bản đến, đi; soạn thảo; trao đổi thông tin; xử lý công việc; trình ký, phát hành văn bản sử dụng chữ ký số chuyên dụng của Ban Cơ yếu Chính phủ (trừ văn bản mật và một số văn bản cá biệt có quy định riêng của Ngành) cơ bản được thực hiện trên phần mềm quản lý văn bản và điều hành. BHXH Việt Nam cũng triển khai, vận hành có hiệu quả Trung tâm Điều hành hệ thống công nghệ thông tin và Trung tâm dịch vụ khách hàng, phục vụ tư vấn, giải đáp cho người dân, người lao động các vấn đề liên quan đến BHXH, BHYT, BHTN; hệ thống hội nghị truyền hình theo mô hình kiến trúc chính phủ điện tử.

Nguồn: theo trang Tuổi trẻ Thủ đô

Số lần xem: 211

TIN NÓNG

- Ngày 23/01/2019 BHXH TP Hồ Chí Minh ban hành văn bản số 184/BHXH-QLT  về việc NHẬN MẪU C12-TS, C13-TS THÔNG QUA BƯU ĐIỆN Kính mời các cá nhân, đơn vị quan tâm xem chi tiết tại menu VĂN BẢN.

- Ngày 08/01/2019 BHXH TP Hồ Chí Minh ban hành thông báo số 54/TB-BHXH  về việc Điều chỉnh lãi suất tính lãi chậm đóng, truy đóng BHYT, BHXH, BHTN. Kính mời các cá nhân, đơn vị quan tâm xem chi tiết tại menu VĂN BẢN.

- Ngày 02/01/2019 BHXH TP Hồ Chí Minh ban hành văn bản số 07/BHXH-CNTT gửi các cơ sở khám chữa bệnh tại TP. Hồ Chí Minh về việc hướng dẫn ĐĂNG KÝ MẪU DẤU, MẪU CHỮ KÝ CẤP GIẤY CHỨNG NHẬN NGHỈ VIỆC HƯỞNG BẢO HIỂM XÃ HỘI, phụ lục 08 (kèm theo TT số 56/2017/TT-BYT) và các phụ lục có liên quan đến việc cấp giấy chứng nhận nghỉ việc hưởng bảo hiểm xã hội. Kính mời các cá nhân, đơn vị quan tâm xem chi tiết tại menu VĂN BẢN.

- Ngày 03/01/2019 BHXH TP Hồ Chí Minh ban hành thông báo số 08/TB-BHXH về việc ĐIỀU CHỈNH LÃI SUẤT TÍNH LÃI CHẬM ĐÓNG, TRUY ĐÓNG BHYT. Kính mời các cá nhân, đơn vị xem chi tiết tại menu VĂN BẢN.

- Ngày 03/01/2019 BHXH TP Hồ Chí Minh ban hành văn bản số 10/BHXH-QLT gửi các đơn vị sử dụng lao động trên địa bàn TP. Hồ Chí Minh về việc TỶ GIÁ NGOẠI TỆ 6 THÁNG ĐẦU NĂM 2019 kính mời các đơn vị sử dụng lao động xem chi tiết tại menu VĂN BẢN.