Thứ tư, ngày 22/05/2019

TIN BẢO HIỂM Y TẾ

Đề xuất sửa đổi phương án thanh toán trực tiếp chi phí KCB BHYT

03/10/2018

Bộ Y tế đang dự thảo Thông tư hướng dẫn thực hiện Luật BHYT. Trong đó, Bộ đề xuất các trường hợp thanh toán trực tiếp chi phí KCB theo quy định tại Khoản 2, Điều 31 của Luật BHYT.


Cụ thể, các trường hợp thanh toán trực tiếp chi phí KCB theo quy định tại Khoản 2, Điều 31 của Luật BHYT, gồm:

1. Người bệnh có thời gian tham gia BHYT 5 năm liên tục trở lên và có số tiền cùng chi trả chi phí KCB trong năm kể từ ngày tham gia BHYT đủ 5 năm liên tục lớn hơn 6 tháng lương cơ sở (trừ trường hợp tự đi KCB không đúng tuyến), nhưng chưa được thanh toán số tiền cùng chi trả lớn hơn 6 tháng lương cơ sở.

2. Trường hợp kho dữ liệu thẻ không cung cấp hoặc cung cấp không chính xác về thông tin thẻ BHYT, ghi sai thời điểm hưởng 5 năm liên tục, cơ sở y tế thu tiền và xuất chứng từ cho người bệnh.

3. Trường hợp cấp cứu không xuất trình thẻ, sau đó chuyển viện tới cơ sở y tế khác.

Dự thảo cũng đề xuất hướng dẫn xác định hệ số điều chỉnh trong phương thức thanh toán theo giá dịch vụ như sau: K là hệ số điều chỉnh do biến động về giá thuốc, hóa chất, vật tư y tế, máu, chế phẩm máu tại cơ sở KCB tương ứng của từng yếu tố thuốc, hóa chất, vật tư y tế, máu, chế phẩm máu chưa được tính vào giá dịch vụ. Hệ số K được sử dụng để tính tổng mức thanh toán chi phí KCB BHYT tại cơ sở KCB.

Đối với nguyên tắc thực hiện việc chuyển và tiếp nhận dịch vụ cận lâm sàng. Thông tư nêu rõ: Cơ sở khám bệnh, chữa bệnh BHYT khi không thực hiện được dịch vụ xét nghiệm theo chỉ định của người ra y lệnh, thì được phép chuyển bệnh phẩm hoặc chuyển bệnh nhân tới cơ sở y tế khác thực hiện được dịch vụ xét nghiệm đó. Cơ sở y tế thực hiện dịch vụ xét nghiệm do cơ sở khác chuyển tới phải đảm bảo cơ sở vật chất và giấy phép hoạt động và phạm vi hoạt động theo đúng quy định. Cơ quan BHXH thanh toán dịch vụ xét nghiệm này theo giá quy định cho cơ sở KCB nơi chuyển bệnh nhân đi. (Cơ sở KCB thanh toán dịch vụ này với cơ sở y tế thực hiện dịch vụ xét nghiệm).

Thông tư cũng nêu rõ trách nhiệm của BHXH Việt Nam như sau: Căn cứ hệ số K do Bộ Y tế công bố, thông báo kịp thời cho BHXH các tỉnh, thành phố để thực hiện điều chỉnh chi phí liên quan đến KCB BHYT cho các cơ sở y tế. Chỉ đạo BHXH các tỉnh, thành phố phối hợp với Sở Y tế, Sở Tài chính, các cơ sở KCB BHYT trên địa bàn thống nhất xác định tổng mức thanh toán theo quy định. Chỉ đạo BHXH các cấp thực hiện thanh toán trực tiếp theo đúng quy định. Hướng dẫn BHXH các tỉnh, thành phố bổ sung vào hợp đồng KCB BHYT nội dung liên quan đến việc thanh toán chi phí các trường hợp chuyển gửi làm dịch vụ cận lâm sàng.

Thông tư này dự kiến có hiệu lực thi hành từ ngày 1/1/2019.

Nguồn: Báo BHXH

Số lần xem: 480

TIN NÓNG

- Ngày 9/5/2019 BHXH TP. Hồ Chí Minh đã ban hành văn bản số 969/BHXH-QLT về việc thực hiện quy chế cấp mã số bảo hiểm xã hội cho người tham gia theo Quyết định số 346/QĐ-BHXH. Mời các cá nhân, đơn vị quan tâm xem chi tiết tại menu VĂN BẢN.

- Ngày 26/4/2019 BHXH TP. Hồ Chí Minh đã ban hành văn bản số 890/BHXH-CST về việc thông báo thay đổi thông tin cơ sở KCB các tỉnh năm 2019, mời các cá nhân và đơn vị quan tâm xem chi tiết tại menu: DANH MỤC\ Cơ sở nhận KCB BHYT tại các tỉnh.Hoặc xem tại: https://drive.google.com/file/d/1Cu5N-l-5u7ElXfLz9mdolypw540TTBGa/view?usp=sharing

 

KHÔNG GÌ THUẬN LỢI HƠN:

 

Để biết thông tin cá nhân về BHXH, BHYT với dịch vụ tin nhắn gửi về 8079

(cước phí 1.000 đồng/tin nhắn)