Thứ hai, ngày 17/12/2018

TIN CHÍNH SÁCH XÃ HỘI

Bảo đảm quyền lợi người lao động làm việc trong hợp tác xã

10/08/2018

Để thực hiện tốt Chỉ thị số 12/CT-TTg về việc tiếp tục tăng cường công tác triển khai thi hành Luật Hợp tác xã năm 2012 của Thủ tướng Chính phủ, mới đây, Bảo hiểm xã hội (BHXH) Việt Nam đã yêu cầu BHXH các tỉnh, thành phố khẩn trương triển khai một số công việc. 
 Theo đó, BHXH các tỉnh, thành phố cần chủ động tham mưu các giải pháp thực hiện chính sách BHXH, bảo hiểm y tế (BHYT), bảo hiểm thất nghiệp đối với người lao động làm việc trong các hợp tác xã, tập trung vào các giải pháp để người lao động được tham gia đầy đủ các chính sách bảo hiểm, tăng diện bao phủ BHXH tự nguyện. Trong đó, những quy định mới về BHXH có hiệu lực từ ngày 1-1-2018 cần được đặc biệt chú trọng tuyên truyền; thống kê đầy đủ các hợp tác xã, liên hiệp hợp tác xã, doanh nghiệp của hợp tác xã và lao động làm việc trong hợp tác xã phải tham gia BHXH, BHYT, bảo hiểm thất nghiệp để đôn đốc, thanh tra, kiểm tra theo quy định.

BHXH các tỉnh, thành phố được yêu cầu hướng dẫn hợp tác xã trong việc lập hồ sơ tham gia các loại bảo hiểm, cấp sổ BHXH, thẻ BHYT và hưởng các chế độ, tiếp nhận hồ sơ, giải quyết chế độ với người lao động theo đúng quy định của pháp luật.

Nguồn: Báo Hà Nội mới

Số lần xem: 260

TIN NÓNG

- Ngày 04/12/2018 BHXH TP. Hồ Chí Minh ban hành văn bản số 2536/BHXH-QLT gửi các trường trên địa bàn TP.HCM về việc cấp thẻ BHYT HSSV có giá trị sử dụng từ ngày 01/01/2019, kính mời các đơn vị, cá nhân quan tâm xem chi tiết tại menu VĂN BẢN.

- Ngày 6/12/2018 BHXH TP. Hồ Chí Minh ban hành văn bản số 2517/BHXH-QLT về việc gia hạn thẻ BHYT năm 2019 mời các đơn vị sử dụng lao động xem chi tiết tại menu VĂN BẢN.

- Ngày 6/12/2018 BHXH TP. Hồ Chí Minh có văn bản số 1383/BHXH-GĐ1 về việc thông báo cơ sở KCB nhận đăng ký KCB ban đầu năm 2019 dành cho các đối tượng tham gia BHYT thuộc tỉnh/thành phố khác phát hành thẻ, các ông (bà) quan tâm đến nội dung này mời xem chi tiết tại menu: DANH MỤC\Cơ sở KCB tại TP.HCM nhận đăng ký KCB ban đầu.

- Ngày 3/12/2018 BHXH TP. Hồ Chí Minh có công văn số 2477/BHXH-CST gửi các cơ sở khám, chữa bệnh BHYT về việc đảm bảo quyền lợi cho người tham gia BHYT quy định tại Nghị định 146/2018/NĐ-CP. Các ông (bà) quan tâm đến nội dung này mời xem chi tiết tại menu VĂN BẢN.