Thứ năm, ngày 20/06/2019

TIN CHÍNH SÁCH XÃ HỘI

Bảo đảm quyền lợi người lao động làm việc trong hợp tác xã

10/08/2018

Để thực hiện tốt Chỉ thị số 12/CT-TTg về việc tiếp tục tăng cường công tác triển khai thi hành Luật Hợp tác xã năm 2012 của Thủ tướng Chính phủ, mới đây, Bảo hiểm xã hội (BHXH) Việt Nam đã yêu cầu BHXH các tỉnh, thành phố khẩn trương triển khai một số công việc. 
 Theo đó, BHXH các tỉnh, thành phố cần chủ động tham mưu các giải pháp thực hiện chính sách BHXH, bảo hiểm y tế (BHYT), bảo hiểm thất nghiệp đối với người lao động làm việc trong các hợp tác xã, tập trung vào các giải pháp để người lao động được tham gia đầy đủ các chính sách bảo hiểm, tăng diện bao phủ BHXH tự nguyện. Trong đó, những quy định mới về BHXH có hiệu lực từ ngày 1-1-2018 cần được đặc biệt chú trọng tuyên truyền; thống kê đầy đủ các hợp tác xã, liên hiệp hợp tác xã, doanh nghiệp của hợp tác xã và lao động làm việc trong hợp tác xã phải tham gia BHXH, BHYT, bảo hiểm thất nghiệp để đôn đốc, thanh tra, kiểm tra theo quy định.

BHXH các tỉnh, thành phố được yêu cầu hướng dẫn hợp tác xã trong việc lập hồ sơ tham gia các loại bảo hiểm, cấp sổ BHXH, thẻ BHYT và hưởng các chế độ, tiếp nhận hồ sơ, giải quyết chế độ với người lao động theo đúng quy định của pháp luật.

Nguồn: Báo Hà Nội mới

Số lần xem: 387

TIN NÓNG

- Ngày 9/5/2019 BHXH TP. Hồ Chí Minh đã ban hành văn bản số 969/BHXH-QLT về việc thực hiện quy chế cấp mã số bảo hiểm xã hội cho người tham gia theo Quyết định số 346/QĐ-BHXH. Mời các cá nhân, đơn vị quan tâm xem chi tiết tại menu VĂN BẢN.

- Ngày 26/4/2019 BHXH TP. Hồ Chí Minh đã ban hành văn bản số 890/BHXH-CST về việc thông báo thay đổi thông tin cơ sở KCB các tỉnh năm 2019, mời các cá nhân và đơn vị quan tâm xem chi tiết tại menu: DANH MỤC\ Cơ sở nhận KCB BHYT tại các tỉnh.Hoặc xem tại: https://drive.google.com/file/d/1Cu5N-l-5u7ElXfLz9mdolypw540TTBGa/view?usp=sharing

 

KHÔNG GÌ THUẬN LỢI HƠN:

 

Để biết thông tin cá nhân về BHXH, BHYT với dịch vụ tin nhắn gửi về 8079

(cước phí 1.000 đồng/tin nhắn)