Thứ ba, ngày 26/03/2019

HOẠT ĐỘNG - SỰ KIỆN

Vui từ những con số ấn tượng

08/08/2018

Dù còn nhiều khó khăn, nhưng với sự quyết liệt trong chỉ đạo, sự chủ động của các đơn vị, nửa chặng đường năm 2018 ngành BHXH Việt Nam đã có những chuyển biến tích cực trong thực hiện chính sách BHXH, BHYT.BHXH Việt Nam thực hiện đồng bộ mọi giải pháp, đảm bảo quyền lợi tối đa cho người lao động

Bao phủ BHYT đạt hơn 87%

Tại Hội nghị cung cấp thông tin BHXH, BHYT định kỳ tháng 7, Phó chánh văn phòng BHXH Việt Nam - Vũ Quốc Tuấn - cho biết, hết tháng 7, số người tham gia BHXH bắt buộc đạt 13,94 triệu người; BHXH tự nguyện 230 nghìn người; bảo hiểm thất nghiệp (BHTN) 11,89 triệu người; BHYT là 81,69 triệu người, đạt tỷ lệ bao phủ 87,2% dân số. Đồng thời, đã giải quyết 69.206 hồ sơ hưởng lương hưu và trợ cấp BHXH hàng tháng; giải quyết 456.898 người hưởng trợ cấp 1 lần; 5.753.418 lượt người hưởng chế độ ốm đau, thai sản, dưỡng sức, phục hồi sức khỏe.

Về số chi BHXH, BHYT, BHTN tính đến hết tháng 7/2018 là 173.082 tỷ đồng, đạt 58,79% kế hoạch cả năm; trong đó, chi BHXH từ nguồn ngân sách 25.773 tỷ đồng, chi BHXH từ Quỹ BHXH 87.020 tỷ đồng, chi Quỹ BHTN 4.452 tỷ đồng và ước chi khám chữa bệnh BHYT 55.837 tỷ đồng.

BHXH Việt Nam cũng đã ban hành nhiều văn bản chỉ đạo quan trọng nhằm triển khai hiệu quả các nhiệm vụ. Để từng bước tháo gỡ những vướng mắc, tạo điều kiện cho người dân, doanh nghiệp tiếp cận chính sách, BHXH Việt Nam đã quyết liệt chỉ đạo BHXH các tỉnh, thành phố tăng cường cải cách thủ tục hành chính; ứng dụng công nghệ thông tin trong quản lý…

Nỗ lực xử lý nợ đọng

Ông Đào Việt Ánh - Phó Tổng giám đốc BHXH Việt Nam - nhấn mạnh, BHXH Việt Nam luôn thực hiện đồng bộ mọi giải pháp để thực hiện tốt nhiệm vụ, đảm bảo quyền lợi tối đa cho người lao động, doanh nghiệp và nhân dân. Trong đó, vấn đề được xã hội quan tâm như xử lý nợ đọng BHXH, BHYT, BHTN luôn được triển khai tích cực và hiệu quả thông qua các đợt thanh tra chuyên ngành, phối hợp thanh tra liên ngành; tiến hành kiểm tra tại các doanh nghiệp đang nợ đọng; công khai danh sách các doanh nghiệp đang nợ BHXH, BHYT, BHTN trên các phương tiện thông tin đại chúng… “Kết quả cho thấy, cuối năm 2017 lần đầu tiên số nợ BHXH, BHYT, BHTN toàn ngành giảm còn 2,9% so với số phải thu. Đến nay, số nợ toàn ngành khoảng 7.200 tỷ đồng tương ứng với tỷ lệ 3,6% số phải thu”- ông Đào Việt Ánh cho biết.

Dù vậy, ông Đào Việt Ánh cũng thừa nhận vẫn còn nhiều tồn tại và khó khăn để toàn ngành hoàn thành các chỉ tiêu năm 2018. Vì vậy, thời gian tới, ngành BHXH sẽ tiếp tục tăng cường công tác kiểm tra, thanh tra chuyên ngành, thanh tra đột xuất, đặc biệt là tại các đơn vị nợ đọng BHXH, BHYT; kịp thời xử lý và kiến nghị xử lý các hành vi vi phạm pháp luật.

Mặt khác, ông Đào Việt Ánh cũng cam kết ngành BHXH sẽ tiếp tục hoàn thiện việc bàn giao sổ BHXH cho người lao động theo quy định của Luật BHXH; phối hợp với các bộ, ngành liên quan nghiên cứu, hoàn thiện dự thảo Quyết định về cấp, quản lý và sử dụng thẻ BHYT điện tử trình Thủ tướng Chính phủ; tiếp tục hoàn thiện hệ thống các phần mềm nghiệp vụ của ngành; cơ sở dữ liệu tập trung; đẩy mạnh việc quản lý, sử dụng văn bản điện tử trong hệ thống BHXH Việt Nam; thực hiện kết nối liên thông với các bộ, ngành và Chính phủ.

BHXH Việt Nam sẽ tiếp tục đẩy mạnh cải cách thủ tục hành chính theo đúng tinh thần Nghị quyết số 19 của Chính phủ về những nhiệm vụ, giải pháp chủ yếu cải thiện môi trường kinh doanh, nâng cao năng lực cạnh tranh quốc gia; Nghị quyết số 36a/NQ-CP năm 2015 về Chính phủ điện tử.

Nguồn: Công thương.vn

Số lần xem: 295

TIN NÓNG

- Ngày 01/3/2019 BHXH TP. Hồ Chí Minh đã ban hành thông báo số 412/TB-BHXH về việc công bố danh sách cơsở KCB ban đầu quý 2/2019, mời các cá nhân và đơn vị quan tâm xem chi tiết tại menu: DANH MỤC\CƠ SỞ KCB TẠI TP.HCM NHẬN KCB BAN ĐẦU QUÝ 2/2019.

 

- Ngày 9/3/2019 BHXH TP. Hồ Chí Minh đã ban hành văn bản số 551/BHXH-KHTC về việc thông báo tất toán tài khoản thu ngân hàng TMCP Liên Việt (thay cho văn bản số 482/BHXH-KHTC), mời các cá nhân và đơn vị quan tâm xem chi tiết tại menu: VĂN BẢN. Hoặc xem tại: https://drive.google.com/file/d/1r9mpfh26_JSHpYki4qiGCDTBmRevrtS6/view?usp=sharing

 

Xem trước video trên YouTube Phóng sự Truyền hình Nhân đạo VTV1 Ngày 14 08 2017

Xem trước video trên YouTube Phong su Truyen hinh Nhan dao VTv1 ngay 14 05 2018

 
 

Xem trước video trên YouTube Phóng sự Bảo hiểm y tế tấm thẻ vàng của người dân vtv1